น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า บจก. ดับเบิ้ล เอ็นจอย ทราเวล

≈ ทัวร์พม่า ≈

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า (ปี 2560/2017)


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน

DE-MM05 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน (DD)

ราคาเริ่มต้นที่ 12,900 บาท

พระธาตุอินทร์แขวน

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

เทพทันใจ (นัตโบโบยี)

สักการะพระธาตุมุเตาเจดีย์ชเวมอดอร์

ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต


รายละเอียดทั้งหมด

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน

DE-MM01 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน (8M)

ราคาเริ่มต้นที่ 13,900 บาท

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

เจดีย์ชเวมอดอว์

พระธาตุอินทร์แขวน

พระราชวังบุเรงนอง

ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต


รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์แกรนด์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑเลย์ อินเล

DE-MM02 : ทัวร์แกรนด์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล 6 วัน 5 คืน (DD)

ราคาเริ่มต้นที่ 36,900 บาท

พระธาตุอินทร์แขวน+เจดีย์ชเวดากอง

เจดีย์ชเวซานดอว์ (Shwesandaw)

สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben)

พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี

ทะเลสาบอินเล (Inle Lake)


รายละเอียดทั้งหมด

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อมระปุระ พุกาม

DE-MM03 : ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อมระปุระ พุกาม 4 วัน 3 คืน (FD)

ราคาเริ่มต้นที่ 18,900 บาท

พุกาม เมืองโบราณแห่งทะเลเจดีย์

พระราชวังมัณฑะเลย์

พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี

เจดีย์มญาเธียรดาร 'ทัชมาฮาลแห่งอิระวดี'

ทะเลสาบคองตามัน สะพานไม้อูเบ็ง


รายละเอียดทั้งหมด

ทัวร์แกรนด์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ ทะเลสาบอินเล

DE-MM04 : ทัวร์แกรนด์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล 7 วัน 6 คืน (FD)

ราคาเริ่มต้นที่ 45,900 บาท

พระเจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระธาตุมุเตา

พระธาตุอินทร์แขวน

วัดพระไฝเลื่อน

พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระตาหวาน)

ทะเลสาบคองตามัน สะพานไม้อูเบ็ง


รายละเอียดทั้งหมด


ข้อมูลทั่วไปของทัวร์พม่า

ประเทศพม่า มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ภาษาทางการของประเทศพม่าคือ ภาษาพม่า
ประเทศพม่า โดดเด่นในเรื่องของวศิลปะ วัฒนธรรมของวัดและศาสนสถาน
สถานที่ที่มีชื่อเสียงของประเทศพม่ามีมากมาย ทั้ง พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง
พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังบุเรงนอง วิหารธรรมยันจี

ฤดูร้อน Summer : มีนาคม-เมษายน อาจมีอุณหภูมิสูงถึง 43 องศาเซลเซียส
อากาศร้อนอบอ้าว
การแต่งกาย : เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี


ฤดูฝน : พฤษภาคม-ตุลาคม อุณหภูมิประมาณ 19-28 องศาเซลเซียส
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จะพัดเข้าสู่ประเทศทำให้ฝนตกเกือบทุกวัน
การแต่งกาย : สามารถแต่งกายได้ตามต้องการ


ฤดูหนาว Winter : พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิประมาณ 21-29 องศาเซลเซียส
เป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างเย็น
การแต่งกาย : เสื้อแขนยาว ขายาว หมวก ถุงมือ ผ้าพันคอ

สกุลเงินพม่า

สกุลเงินของประเทศพม่า คือ จัต หรือ Kyat อัตราการแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงเวลา
โดยส่วนมาก 31.41 จัต จะเท่ากับ 1 บาท
1,030.10 จัต ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

ในประเทศไทยสามารถแลกเงิน ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ หรือร้านที่รับแลกเงินตามสถานที่ต่างๆ

วีซ่าประเทศพม่า


มี 3 ประเภท คือ

1. Tourist Visa หรือการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว มีอายุ 28 วัน
2. Business Visa หรือการตรวจลงตราประเภทธุรกิจอยู่ในเมียนมาร์ได้นาน 10 สัปดาห์ ผู้ที่ทำธุรกิจอยู่ในเมียนมาร์สามารถขอรับการตรวจลงตราแบบเข้า-ออกประเทศได้ หลายครั้ง
3. Entry Visa (สำหรับเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ และแขกของหน่วยงาน/รัฐบาลเมียนมาร์) จะอยู่ในเมียนมาร์ได้ 4 สัปดาห์
* หมายเหตุ เด็กที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป จะต้องขอรับการตรวจลงตรา


สถานที่ท่องเที่ยวของทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า - เจดีย์เยเลพญา

เจดีย์กลางน้ำพันปี เมืองสิเรียม สร้างบนเกาะมีสภาพเป็นเพียงเกาะเล็กๆกลางแม่น้ำกว้างใหญ่ มีชื่อเสียงในเรื่องของการไหว้ขอพรเกี่ยวกับการค้าขาย

ทัวร์พม่า - เจดีย์ชเวดากอง

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า สร้างเมื่อ 2,500 ปีที่แล้ว มีความสูง 98 เมตร

ทัวร์พม่า - เจดีย์กาบาเอ

เจดีย์ทรงกลม สร้างขึ้นในปี 1952 มีทางเข้าทั้งหมดห้าด้าน สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎก คำว่ากาบาเอ ในภาษาพม่า หมายถึง โลกแห่งสันติสุข

ทัวร์พม่า - เจดีย์โบตะตอง หรือ เจดีย์โบดาทาวน์

มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า เจดีย์โบดาทาวน์ (Botatauang Paya) หรือ วัดเทพทันใจ ก่อสร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่จะนำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง ภายในวัดมีรูปปั้น นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวมอญและพม่านิยมมากราบไหว้บูชา ด้วยเชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ

ทัวร์พม่า - เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา

มีชื่อเรียกในภาษาพม่าและคนไทยก็คุ้นเคยกับชื่อนี้คือ พระธาตุมุเตา แปลว่า "จมูกร้อน" ภายในเจดีย์บรรจุพระเขี้ยวแก้วไว้ตั้งแต่สมัยพระเจ้าราชาธิราช และต่อมาในสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์ได้โปรดให้มีการหล่อระฆังจารึกไว้ที่ฐาน

ทัวร์พม่า - เจดีย์ชเวซานดอว์

เจดีย์แห่งนี้สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ที่มีอำนาจมากพระองค์หนึ่งแห่งอาณาจักรพุกาม นอกจากเจดีย์แห่งนี้จะเป็นที่บรรจุของพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ยังมีรูปปั้นเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดูตั้งอยู่บริเวณลานของวิหาร จึงมีชื่อเรียกแบบฮินดูว่าเจดีย์กาเนซา (Ganesha Pagoda)

ทัวร์พม่า - เจดีย์มินกุน

ชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า ปาโตดอจี (Pahtodawgyi) แปลว่า เจดีย์ที่สร้างไม่เสร็จ สร้างขึ้นบริเวณชายฝั่งของแม่น้ำอิระวดี ถึงแม้จะสร้างไม่เสร็จแต่ยังมีขนาดที่ใหญ่มาก เปรียบเสมือนสิ่งที่ก่อสร้างด้วยอิฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ทัวร์พม่า - เจดีย์ธรรมยังยี

หรือ แสงสว่างแห่งธรรม เป็นเจดีย์ที่สร้างในสมัยกษัตริย์พระองค์หนึ่งที่ครองราชย์ในช่วงเวลาสั้นๆนามว่า พระเจ้านะระตู่ โดยสร้างขึ้นเพื่อล้างบาปที่ตนได้กระทำปิตุฆาตเพราะเกรงว่าจะมีผลกรรมติดตามไป

ทัวร์พม่า - เจดีย์สัพพัญญู (Thatbyinnyu Temple) เมืองพุกาม

เจดีย์แบบปาละของอินเดีย ที่มีความสูงที่สุดในเมืองพุกามครับ มีความสูงประมาณ 61 เมตร แบ่งลักษณะของเจดีย์ออกเป็นระดับ จำนวน 5 ชั้น

ทัวร์พม่า - เจดีย์ฉัตรตั้ง วัดติโลมินโล เมืองพุกาม

วัดที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ก่ออิฐถือปูน บนฐานกว้างด้านละ 43 เมตร องค์เจดีย์สูง 46 เมตร ภายในวิหารมีช่องบันได เดินขึ้นสู่ระเบียงชั้นบน ภายในวิหารมีพระพุทธรูป 4 องค์ที่ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองของวิหาร

ทัวร์พม่า - พระธาตุอินทร์แขวน หรือ พระธาตุไจทีโย

ในภาษามอญ หมายความว่า หินรูปหัวฤๅษี พระธาตุอินทร์แขวนตั้งอยู่ที่เมืองไจโท (Kyaikto) อำเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพม่า ลักษณะเด่นของพระธาตุอินทร์แขวนคือ มีลักษณะเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่สูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่

ทัวร์พม่า - พระราชวังกัมโพชธานี หรือ พระราชวังบุเรงนอง

สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2109 ซึ่งเป็นปีที่ 15 ของการครองราชย์ของพระเจ้าบุเรงนอง ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของพระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) ปัจจุบันคือพระราชวังจำลององค์ใหม่ เนื่องจากถูกเผาจนเหลือแต่เพียงซาก หลังจากการสวรรคตของพระเจ้าบุเรงนอง ด้วยกบฏยะไข่ พร้อม ๆ กับอาณาจักรตองอูที่เคยเรืองอำนาจเสื่อมลง

ทัวร์พม่า - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry)

สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ในปี พ.ศ. 2400 โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า

ทัวร์พม่า - พระราชวังมัณฑะเลย์

สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังปี ค.ศ. 1857-ค.ศ. 1859 พระราชวังสุดท้ายแห่งระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของพม่า ก่อนที่จะถูกทำลายโดยทหารอังกฤษ ในยุคสงครามโลกครั้งที่สอง

ทัวร์พม่า - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Kyauk Htat Gyi)

หรือที่คนไทยเรียกว่า พระนอนตาหวาน พระนอนที่ใหญ่ที่สุดและมีความงดงามที่สุดของประเทศพม่า รูปมงคล 108 ประการ

ทัวร์พม่า - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว วัดไจ๊ปุ่น หงสาวดี

สร้างโดยพระเจ้าเมงกะติปะ พ.ศ.1537 มีความยาว 181 ฟุต สูง 50 ฟุต

ทัวร์พม่า - วัดพระหยกขาว หรือ วัดพระหินอ่อน ย่างกุ้ง

พระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนสีขาวองค์ใหญ่ที่สุดในพม่า ไม่มีตำหนิ สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนัก 60 ตัน ทรงประทับ

ทัวร์พม่า - พุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์

สถานที่ที่เต็มไปด้วยศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ในสมัยรุ่งเรืองเคยมีเจดีย์มากมายถึง 4,446 องค์ ปัจจุบันเหลือแค่เพียง 2,217 องค์

ทัวร์พม่า - วัดบารมี

พิพิธภัณฑ์พระธาตุที่ใหญ่ที่สุดในพม่า มีพระธาตุต่างๆมากมาย

ทัวร์พม่า - วัดพระเขี้ยวแก้ว หงสาวดี

พระเขี้ยวแก้วที่ประเทศพม่าได้มาจากพระเจ้าธรรมปาละ กษัตริย์โคลัมโบ ศรีลังกา มอบให้แก่พระเจ้าบุเรงนอง ในปี พ.ศ. 2106 ซึ่งมีการสร้างพระวิหารประดิษฐานพระทันตธาตุบูชาไว้ในพระราชฐาน/p>

ทัวร์พม่า - วัดอนันดา เมืองพุกาม

ได้รับการยกย่องว่าเป็นเพชรเม็ดงามแห่งสถาปัตย์ของพุกาม เพราะถือว่าเป็นสุดยอดพุทธศิลป์สกุลพุกาม สร้างขึ้นโดยกษัตริย์จันสิทธะ (King Kyanzittha) เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนภูเขา นันทมูล (Nandamula) บนเทือกเขาหิมาลัย

ทัวร์พม่า - วัดมนุหา

ที่สร้างโดยพระเจ้ามนูหะกษัตริย์แห่งมอญ ซึ่งแสดงออกถึงความคับแค้นใจที่ถูกจับมาขังเป็นเชลย โดยสร้างพระพุทธรูปนั่งขนาดใหญ่ 3 องค์ และพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่อีก 1 องค์ ในศาลาสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก

ทัวร์พม่า - วัดกุบยางกี

สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่

ทัวร์พม่า - วัดพองดออู

ตั้งอยู่กลางหมู่บ้านเย่ามา กลางทะเลสาบอินเล เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปพองดออู หรือ พระบัวเข็ม ซึ่งแกะสลักจากไม้หอม

ทัวร์พม่า - วัดกุโสดอร์

สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2400 เป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 4 เป็นที่ประดิษฐานของพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลก ( พระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ บนหินอ่อน 729 แผ่น ) และถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลี

ทัวร์พม่า - วัดไจ๊ป๋อรอ (kyaikpawlaw) หรือ วัดพระไฝเลื่อน

มีพระพุทธรูปที่มีอายุมากกว่า 2,000 ปี ตำแหน่งที่หางคิ้วได้มีจุดๆเหมือนไฝเกิดขึ้น จะปิดทองกี่ครั้งก็ยังเกิดเป็นจุดดำๆอยู่ตลอด ทางวัดจึงไม่ได้ปิดทองตรงที่ตำแหน่งไฝอีกเลย จึงเรียกพระองค์นี้กันว่า พระไฝเลื่อน

ทัวร์พม่า - วัดง๊ะเพจวง (Nga Phe Chaung) หรือ วัดแมวลอดห่วง

เนื่องจากการฝึกของพระในวัดที่ฝึกแมวให้สามารถกระโดดลอดห่วงได้

ทัวร์พม่า - ตลาดสก๊อต

แหล่งช้อปปิ้ง เมืองย่างกุ้ง พม่า มีสินค้าหลากหลายชนิด ทั้งข้าวของเครื่องใช้ ผ้าทอ อัญมนี

ทัวร์พม่า - ปางช้างเผือกหลวง (Royal White Elephant Garden)

ช้างเผือก ที่ถือเป็นสัตว์มงคลและแสดงถึงบุญบารมีของเจ้าผู้ครองนครนั้นๆ ที่พม่ามีช้างเผือกที่สามารถเข้าชมได้ 3 เชือก ณ สวนช้างเผือกหลวง ย่างกุ้ง

ทัวร์พม่า - สะพานไม้อูเบ็ง

สะพานที่ทำจากไม้ที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวถึง 2 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในตอนใต้ของเมืองอมรปุระ ประเทศพม่า

ทัวร์พม่า - ทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon)

อยู่ทางตอนใต้ของเมืองอมรปุระ ซึ่งมีสะพานไม้อูเบ็งที่เชื่อม ระหว่างเมืองอมรปุระกับเกาะแต๊ะเตหยัง

ทัวร์พม่า - มัณฑะเลย์ฮิลล์ (Mandalay Hill)

ตั้งอยู่กลางเมืองมัณฑะเลย์ครับ มีความสูง 236 เมตร เป็นจุดชมวิวที่สวยงามและมีปูชนียสถานที่สำคัญ ปากทางขึ้นมีรูปปั้นสิงห์ขนาดใหญ่สองตัว บันได 7,292 ขั้น

ทัวร์พม่า - พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี

หรือ “พระมหาเมี๊ยะมู่นี่” อันมีความหมายว่า “พระผู้เป็นที่เคารพสูงสุด” หรือ “ผู้รู้อันประเสริฐสุด” เป็นพระพุทธรูปองค์เดียวของพม่า ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ยังมีลมหายใจหรือยังมีชีวิต จึงได้มีการทำพิธีล้างพระพักตร์ของพระพุทธรูปทุกเช้ามืด

ทัวร์พม่า - ทะเลสาบอินเล

อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่สวยงามของรัฐฉาน ทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนที่เรียกตนเองว่า ชาวอินทา (Intha) ชนเผ่านี้อาศัยอยู่ในทะเลสาบอินเลมานานนับร้อยปี

ทัวร์พม่า - หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม

วิถีชีวิตชาวอินทา การทอผ้าใยบัวถือเป็นงานอุตสาหกรรมพื้นบ้าน เป็นต้นกำเนิดของผ้าเส้นใยบัว มีการสาธิตการปั่น-กรอ ทอเส้นใยบัว หมัก-ย้อม-ตาก ด้วยสีสังเคราะห์ จากวัสดุที่มาจากธรรมชาติ

ทัวร์พม่า - วิหารชเวกูจี (Shwegugyi Temple)

สร้างโดยพระเจ้าอลองสิธูเช่นกัน ชเวกูจีแปลว่า "ถ้ำทอง" แต่เนื่องจากสร้างอยู่หน้าพระราชวังพุกามโบราณ จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า นันดอพยา (Nandaw Temple ) แปลว่า "วัดหน้าวัง"

เพิ่มเพื่อน

ติดต่อ-สอบถาม 02-379-1168

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
          เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.
Mobile : 092-269-6868
               098-828-5266
Hotline : 082-499-2007
Fax : 02-379-1163 (Auto)
Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Twitter : @DoubleEnjoy
Instagram : DoubleEnjoy
Email : DoubleEnjoy@hotmail.com
QR Code Line@

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

ทัวร์เชียงคาน - เขาค้อ
ทัวร์เชียงคาน - เขาค้อ

ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท

ทัวร์ทะเลบัวแดง ทุ่งดอกบัวแดง