| More
ทัวร์ตุรกี กรีซ ทัวร์เที่ยวกรีซ ท่องเที่ยวประเทศกรีซ
ทัวร์ตุรกี กรีซ ทัวร์เที่ยวกรีซ ท่องเที่ยวประเทศกรีซ
หน้าแรก ดับเบิ้ลเอ็นจอย
โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว
โรงแรม ที่พัก
ห้องภาพ ดับเบิ้ลเอ็นจอย
เว็บบอร์ด ท่องเที่ยว ทัวร์
เกี่ยวกับ ดับเบิ้ลเอ็นจอย
ติดต่อ สอบถาม ทัวร์ ท่องเที่ยว
โทรหาเราสิคะ 02-379-116802-379-1168
(จันทร์ - เสาร์ / 09.00 - 17.30 น.)
 

 
ทริปยอดนิยม
 
 
มุมลูกค้าเก่า
 
     
 
บทความตามอารมณ์
 
 
ทริปเด่นประจำเดือน
 
 
โปรแกรมทัวร์ใหม่
 
 
   
  บจก. ดับเบิ้ล เอ็นจอย ทราเวล  
  300/50 ถ.นวมินทร์ นวมินทร์
บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
 
  Tel: 02-379-1168  
  Mobile: 092-269-6868
086-306-5572, 098-828-5266
 
  Hotline: 082-499-2007  
  Fax: 02-379-1163 (อัตโนมัติ)  

   DE-EU25 : ทัวร์ตุรกี กรีซ กรุงเอเธนส์ เกาะซานโตรินี่
   เมืองเดลฟี 9 วัน 7 คืน (TK) [บินไป-กลับ เกาะซานโตรินี่]
สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 04 ส.ค. 2557
ทัวร์ตุรกี กรีซ ทัวร์เที่ยวกรีซ ท่องเที่ยวประเทศกรีซ
Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยว 2 ประเทศ ตุรกี - กรีซ
ทัวร์ตุรกี กรีซ กรุงเอเธนส์ เกาะซานโตรินี่ เมืองเดลฟี่ (9 วัน 7 คืน)
เกาะซานโตรินี่ ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนี่ยน
ชมสำนักสงฆ์ลอยฟ้า ที่สร้างไว้อย่างน่าอัศจรรย์ เรียกว่า เมทีโอร่า
ชมพระอาทิตย์ตกที่ หมู่บ้านเอีย จุดชมวิวที่สวยที่สุดของซานโตรินี่
บินไป-กลับ เกาะซานโตรินี่ ไม่ต้องเสียเวลานั่งเรือทั้งวันสะดวกมาก
ชม เมืองเดลฟี หรือสะดือโลก ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
เที่ยวครบ เที่ยวคุ้ม ใน อิสตันบูล ประเทศตุรกี
เดินทางด้วย Turkish Airlines หนึ่งในสายการบินที่ดีที่สุดในโลก
สะสมไมล์ กลุ่มพันธมิตร สตาร์ อะลิอันซ์ Star Alliance
ทัวร์ตุรกี กรีซ ทัวร์เที่ยวกรีซ ท่องเที่ยวประเทศกรีซ   สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงอิสตันบูล - กรุงเอเธนส์
08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์เชคอิน S ประตู 9 สายการบิน Turkish Airlines เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
10.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ โดย Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK 65
17.10 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล (Istunbul) ประเทศตุรกี (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
19.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ โดย Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK 1843
20.50 น. เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อน พร้อมปรับสภาพร่างกายให้พร้อมสำหรับการเริ่มต้นท่องเที่ยวในวันรุ่งขึ้น
(โรงแรม Athenian Callirhoe Hotel หรือระดับ 4 ดาว)
www.tac.gr
ทัวร์ตุรกี กรีซ ทัวร์เที่ยวกรีซ ท่องเที่ยวประเทศกรีซ   กรุงเอเธนส์ - วิหารอะโครโปลิส - วิหารพาร์เธนอน - ชมเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้น นำทุกท่านเดินทางสู่ วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) ซึ่งมีความหมายว่า "นครบนที่สูง" ทั่วทั้งอาณาจักรกรีกและโรมัน จะพบเห็นโครงสร้างพื้นฐานในการป้องกันตนเอง ซึ่งผู้ตั้งถิ่นฐานในสมัยนั้นมักจะเลือกที่สูง มีหลักฐานปรากฏอยู่ว่า อโครโปลิส เป็นป้อมปราการ เป็นที่หลบภัยอย่างเป็นทางการของนครเอเธนส์ และในยุคสมัยที่ตามมา วิหารและอนุสาวรีย์ต่างๆได้รับการสร้างขึ้นมา เพื่อยกย่องชัยชนะในสงครามและมีการจัดงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่ นำท่านชม วิหารพาร์เธนอน (Parthenon) เป็นวิหารที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่เทพีอาธีนา ซึ่งเป็น เทพีประจำเมืองเอเธนส์ วิหารพาร์เธนอนเป็นสถาปัตยกรรมแบบดอริคที่งดงามสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างและสัดส่วน และภาพสลักที่ประดับทับหลังเหนือหัวเสา แม้ปัจจุบันจะเหลือเพียงแค่โครง แต่ก็ไม่ยากที่จะจินตนาการว่าในอดีตตอนที่สร้างเสร็จใหม่ๆ วิหารพาร์เธนอนนี้จะสวยงามแค่ไหนนอกจากนี้ UNESCO ยังได้ประกาศให้ วิหารพาร์เธนอน เป็นมรดกโลกอีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นำท่านแวะถ่ายรูปกับ สนามกีฬาโอลิมปิค (Olympic Stadium) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1896 เพื่อใช้เป็นสถานที่เปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกยุคใหม่ที่เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกที่เอเธนส์ในปีนั้น นำท่าน ผ่านชมจัตุรัสซินตั๊กม่า (Syntagma Square) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารที่ทำการรัฐบาลและอาคารรัฐสภา ที่น่าสนใจคือทุกๆ ชั่วโมง จะมีการเปลี่ยนการ์ด ชุดแต่งกายและท่าทางตอนเปลี่ยนการ์ดนั้นน่าดูมาก จากนั้น ใครที่ชอบช้อปปิ้งก็จะมีย่านที่เรียกว่า "พลาก้า" (Plaka) อยู่ติดกันกับอะโครโปลิส เป็นแหล่งศูนย์รวมสินค้าให้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่ บ้านเรือนแถวนี้ก็มีความสวยงาม เหมือนอยู่บนเกาะริมทะเล
เย็น บริการอาหารค่ำแบบบุเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม หลังจากนั้นพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
(โรงแรม Athenian Callirhoe Hotel หรือระดับ 4 ดาว)
www.tac.gr

*** ในคืนนี้ของให้ท่านเตรียมเสื้อผ้าใส่กระเป๋าใบเล็กสำหรับการเดินทางไปเที่ยวเกาะซานโตรินี่ และนำกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้องเพื่อนำไปฝากไว้ที่เคาน์เตอร์ของโรงแรม ***
ทัวร์ตุรกี กรีซ ทัวร์เที่ยวกรีซ ท่องเที่ยวประเทศกรีซ   กรุงเอเธนส์ - เกาะซานโตรินี่ - ชมพระอาทิตย์ตกที่หมู่บ้านเอีย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ เกาะซานโตรินี่ เกาะที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในกรีซ
10.30 น. ออกเดินทางสู่ เกาะซานโตรินี่ โดย Aegean Airlines เที่ยวบินที่ A3 354
11.10 น. เดินทางถึง เกาะซานโตรินี่ (Santorini Island) ถือได้ว่าเป็นเกาะในฝันของใครหลายๆคน เปรียบเสมือนเป็นสวรรค์บนดิน สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้ก็คือ สถาปัตยกรรมสไตล์ไซดลาดิกอันโดดเด่น ที่มีรูปทรงเหมือนบ้านชาวกรีกสมัยเก่าในนิยาย ซึ่งเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างเดินทางไปสัมผัสกับความงดงามนี้เป็นอีกหนึ่งเกาะที่บรรดาคู่รักทั้งหลายต่างโหวตกันว่า เป็นสถานที่โรแมนติกที่อยากไปเยือนมากที่สุด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้น เดินทางสู่ทางเหนือของเกาะเพื่อชม หมู่บ้านเอีย (Oia Village) เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่ามีจุดชมวิวสวยที่สุดในเกาะซานโตรินี่ เกาะที่สวยงามซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศกรีซ เพียงแค่ความรู้สึกครั้งแรกที่ได้เห็นภาพหมู่บ้านสีขาว ที่ตั้งลดหลั่นไล่ระดับตามหน้าผาสูงชัน ตัดกับท้องฟ้าและผืนมหาสมุทรสีฟ้าคราม ยิ่งทำให้ตัวหมู่บ้านมีความโดดเด่นและสวยงามมากและยังว่ากันว่า ที่หมู่บ้านเอียแห่งนี้ ถือเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุด นอกจากนี้ หมู่บ้านเอียยังถือว่าเป็นเมืองฝาแฝดกับ เมืองฟิร่า (Fira) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเกาะซานโตรินี่ แต่นักท่องเที่ยวหลายคนต่างชมว่าเมืองเอียถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองที่เล็กกว่า แต่ก็ดูน่าสนใจมากกว่าเมืองฟิร่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น หลังจากนั้นพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
(โรงแรม El Greco Hotel หรือระดับ 4 ดาว)
www.elgreco.com.gr
ทัวร์ตุรกี กรีซ ทัวร์เที่ยวกรีซ ท่องเที่ยวประเทศกรีซ   เกาะซานโตรินี่ - เมืองฟิร่า - กรุงเอเธนส์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้น นำท่านเดินชมความสวยงามของ เมืองฟิร่า (Fira Town) เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะ Santorini ตั้งอยู่บนริมหน้าผา caldera สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 260 เมตร ถือเป็นแหล่งคึกคัก มีร้านค้า ร้านขายของที่ระลึกมากมาย วิวทิวทัศน์นั้นสวยไม่แพ้เมืองเอีย Oia เลยทีเดียว นอกจากนี้เรายังมองเห็นเกาะภูเขาไฟรวมไปถึงเรือสำราญที่ค่อยๆแล่นมาอย่างช้าๆ ตลอดทั้งวันอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นเมืองที่คึกคักอยู่ตลอดเวลานั่นเอง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน หลังจากนั้นให้ท่านได้เดินเล่น พักผ่อน ชมวิวทิวทัศน์ หรือจะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนที่จะเดินทางกลับ สาเหตุที่เกาะนี้ได้รับสมญานามว่า ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนี่ยน เพราะว่าทุกจุด ทุกมุม ไม่ว่าตรงไหนก็ตามบนเกาะนี้ ล้วนเหมาะแก่การถ่ายภาพเป็นอย่างมาก
คำเตือน !! สำหรับท่านที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ ทริปนี้ไม่ควรพลาดเด็ดขาด
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเอเธนส์ อีกครั้ง
20.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ โดย Aegean Airlines เที่ยวบินที่ A3 361
21.10 น. เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ (Athens) นำท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร
(โรงแรม Athenian Callirhoe Hotel หรือระดับ 4 ดาว)
www.tac.gr
ทัวร์ตุรกี กรีซ ทัวร์เที่ยวกรีซ ท่องเที่ยวประเทศกรีซ   กรุงเอเธนส์ - เมืองเดลฟี - เมืองกาลัมบาก้า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟี (Delphi) ซึ่งมีภูมิประเทศที่สวยงามมากเป็นทั้งสถานที่ทางโบราณคดีและเมืองในกรีซปัจจุบันทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูเขาพาร์นาสซัสในหุบเขาโฟซิส นอกจากนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก อีกด้วย นำท่านชม เมืองเดลฟี Delphi ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของ วิหารแห่งเทพอพอลโล (Temple of Apollo) ซึ่งเป็นสุริยเทพตามความเชื่อของชาวกรีกโบราณ ในปัจจุบัน วิหารแห่งเทพอพอลโลนี้ ได้พังทลายเหลือแต่ซากหักพังหลังจากนั้น นำชม สเตเดียม แห่งเดลฟี (The Stadium) ซึ่งยังคงมีสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดในกรีก จากนั้นชม น้ำพุคาสตาเลีย (Castalia Spring) ซึ่งนำมาจากแหล่งน้ำพุร้อนที่มีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปีเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เดลฟี (Delphi Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดี จัดแสดงงานโบราณวัตถุ และชิ้นส่วนของสถาปัตยกรรมโบราณ ที่ถูกขุดค้นขึ้นมาได้ของนักโบราณคดี สถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์นั้นดูแปลกตา เพราะสร้างในลักษณะที่เหมือนการขุดเข้าไปในตีนเขา ซึ่งจะคล้ายๆ กับว่าเราเข้าไปเดินอยู่ใต้ภูเขาลูกหนึ่งเลยทีเดียว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกาลัมบาก้า (Kalambaka) ที่ได้ชื่อว่า นครแห่งอารามลอยฟ้าที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก (ระยะทางประมาณ 235 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บน ที่ราบเธสซาลี The Plain of Thessaly เป็นที่ตั้งของ เมทีโอร่า (Meteora) ซึ่งเป็นอารามที่ตั้งอยู่บน ยอดเขาเมทีโอร่า Meteora Rocks และเป็นเมืองหลวงของ มณฑลกาลัมบาก้า (Kalambaka)
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
(โรงแรม Divani Meteora Hotel หรือระดับ 4 ดาว)
www.divana.com
ทัวร์ตุรกี กรีซ ทัวร์เที่ยวกรีซ ท่องเที่ยวประเทศกรีซ   เมทีโอร่า - กรุงเอเธนส์ - อิสตันบูล
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ สำนักสงฆ์ลอยฟ้า ที่สร้างไว้อย่างน่าอัศจรรย์ เรียกว่า เมทีโอร่า (Meteeora of Meteora) ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศกรีซ โดย monastery แห่งนี้เป็นเมืองจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก เมทิโอร่า สถานที่อนศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างอยู่บนก้อนหินใหญ่สูงสง่า เป็นที่พํานักของนักบวชคริสต์ นิกายออร์โธด็อกซ์ (Orthodox) ซึ่งในสมัยอดีตกาลได้สร้างอารามไว้บนยอดเขาเพราะมีความเชื่อที่ว่า จะได้ใกล้ชิดกับสวรรค์และเป็นการง่ายต่อการป้องกันศาสนาอื่นมารุกรานอีกด้วย ด้วยความโดดเด่นของการสร้างสรรค์ของศิลปะแบบไบแซนไทน์ เมทิโอร่า จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้ นอกจากนั้น อารามแห่งนี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง เจมส์ บอนด์ ตอน For Your Eyes Only อีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเอเธนส์ เมืองหลวงของประเทศกรีซ อีกครั้ง
เย็น รับประทานอาหารค่ำ แบบอาหารกล่อง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี
21.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดย Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK 1844
23.10 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล Istunbul ประเทศตุรกี หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนร่างกาย เพื่อเตรียมพร้อมเดินทางต่อในวันถัดไป
(พัก Grand Halic Hotel หรือระดับ 4 ดาว)
ทัวร์ตุรกี กรีซ ทัวร์เที่ยวกรีซ ท่องเที่ยวประเทศกรีซ   กรุงอิสตันบูล - โบสถ์เซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน - พระราชวังทอปกาปึ - แกรนด์บาร์ซาร์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น นำท่านชมสถานที่ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย มีเนื้อที่ 700 ตารางเมตร ภายในมีเสางามค้ำที่สลักอย่างวิจิตร และประดับไว้งดงาม เนื่องด้วยเป็นศิลปะแบบคริสเตียน ผสมผสานกับอิสลามนี้เองจึงทำให้มีความสวยงามเกินบรรยาย จากนั้นนำท่านชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน้ำเงินนี้คือ เป็นเพราะเขาใช้กระเบื้องสีน้ำเงินในการตกแต่งภายใน มีการทำเป็นลายดอกไม้ในรูปแบบต่างๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชั่น ทิวลิป เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างก็คือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาทำพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่าสุเหร่าที่นครเมกกะ ส่งท้ายครึ่งวันช่วงเช้า โดยการนำท่านชม ฮิปโปโดรม (Hippodrome) หรือ สนามแข่งม้าโบราณ สถานที่ท่องเที่ยวที่ถือเป็นไฮไลท์อันดับหนึ่ง และเป็นศูนย์กลางของตุรกีที่นักท่องเที่ยวนิยมไปมากที่สุด สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเซปติมิอุส เซเวรุส เพื่อใช้เป็นที่จัดแสดงกิจกรรมต่างๆ และใช้เป็นสถานที่แข่งม้าและแข่งกรีฑาในสมัยโรมัน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน นำท่านสู่ อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน (Yerebatan Sarnici) ที่สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจัสตินเนียน ในปี ค.ศ. 532 เพื่อเป็นที่เก็บน้ำสำหรับใช้ในพระราชวัง สำรองไว้ใช้ยามที่กรุงอิสตันบูลถูกข้าศึกปิดล้อมเมือง มีความกว้าง 65 เมตร ยาว 143 เมตร มีเสาค้ำหลังคา 336 ต้น จากนั้น นำท่านชม พระราชวังทอปกาปิ (Topkapi Palace) เป็นที่ประทับของสุลต่านมานานกว่า 3 ศตวรรษสร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปิ กลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1924 แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ พระราชวังชั้นนอก, พระราชวังชั้นใน และฮาเร็มซึ่งห้องที่โด่งดังและเป็นที่สนใจคือห้องท้องพระคลังอันเป็นที่เก็บสมบัติ และวัตถุล้ำค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปิ ด้ามประดับมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต ถือเป็นไฮไลท์สำคัญเรียกความสนใจของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีทีเดียว จากนั้น ได้เวลานำท่านสู่แหล่งการค้าชื่อดัง “แกรนด์บาร์ซาร์” (Grand Bazaar) ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกลาง ค.ศ. 15 ที่ตลาดแห่งนี้ถือเป็นตลาดค้าพรมและทองที่ใหญ่ที่สุดของตุรกี ภายในมีร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน ให้ท่านได้เที่ยวชมและเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงของตุรกีอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น โคมไฟ, ของฝาก, ผ้าพันคอและสินค้ามากมายอีกหลายชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชมกัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
(พัก Grand Halic Hotel หรือระดับ 4 ดาว)
ทัวร์ตุรกี กรีซ ทัวร์เที่ยวกรีซ ท่องเที่ยวประเทศกรีซ   กรุงอิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - โกลเด้นฮอร์น - ยอดเขาเปียลอททึ - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น นำท่านเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ (Dolmabahce Palace) เป็นพระราชวังสุดหรูหราอลังการ ที่ทุ่มทุนสร้างชนิดไม่อั้น ปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ ที่มีความสมบูรณ์และงดงามที่สุดเป็นรายการที่นักท่องเที่ยวตุรกีไม่ควรพลาดเลย ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่งอยู่เหนืออ่าวเล็กๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆ และฮาเร็ม ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน จากนั้นนำท่านต่อด้วยการ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส (Cruise Along the Bosphorus) ซึ่งเป็นช่องแคบขนาดใหญ่ และสองข้างทางระหว่างการล่องเรือมีความสวยงามมาก ซึ่งช่องแคบนี้เองทำหน้าที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย เชื่อมระหว่าง ทะเลดำ The Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ทั้งสองข้างที่สวยงามตระการตา นอกจากนี้ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะจะมีป้อมปืนตั้งวางเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โกลเด้นฮอร์น (Golden Horn) หรือแหลมที่ยื่นสู่ทะเลมาร์มาร่าทางฝั่งตะวันตกของอิสตันบูล ในอดีตนั้นเคยเป็นหนึ่งในสมรภูมิการรบ และยังเป็นที่ตั้งของศูนย์บัญชาการรบของกองทัพเรือแห่งจักรวรรดิไบเซนไทน์อีกด้วย นำท่านขึ้น นั่งกระเช้า Cable Car ขึ้นสู่ ยอดเขาเปียลอททึ (Pierre Lit Hill) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สามารถเห็นวิวของโกลเด้นฮอร์น และวิวทิวทัศน์ของนครอิสตันบูลได้อย่างชัดเจน ชื่อของเขาเปียลอททึถูกตั้งขึ้นเพื่อให้เกียรติแก่ "จูเลี่ยน วูด" (Julien Viaud) นักประพันธ์ชื่อดังชาวฝรั่งเศสซึ่งมีชื่อเสียงในตุรกีเป็นอย่างมากในช่วงศตวรรษที่ 19 หรือที่รู้จักในนามปากกา "เปีย ลอททึ" (Pierre Loti) อิสระให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามบนยอดเขาเปียลอททึตามอัธยาศัย ถ้าท่านใดหลงไหลในกาแฟหรือชาชนิดต่างๆ ท่านสามารถนั่งจิบกาแฟตุรกี Turkish Coffee หรือชาหลากหลายชนิดที่มีชื่อเสียงในร้านคาเฟ่ได้เลย ซึ่งเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวบนยอดเขาแห่งนี้ สำหรับในช่วงบ่ายนี้ จะนำท่านสู่ แหล่งช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต (Spice Market) หรือเราเรียกกันว่าตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคากันเองมีสินค้าหลายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมไปถึงผลไม้อบแห้งซึ่งถือว่ามีชื่อเสียงของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย Pera Thai Restaurant จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร
ทัวร์ตุรกี กรีซ ทัวร์เที่ยวกรีซ ท่องเที่ยวประเทศกรีซ   กรุงเทพมหานคร
00.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดย Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK 68
14.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
************************************
แผนที่เที่ยวประเทศกรีซ
ทริปที่เปิดจอง
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
- คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์
 
อัตราค่าบริการ ทัวร์ตุรกี กรีซ กรุงเอเธนส์ เกาะซานโตรินี่ เมืองเดลฟี่
แก้ไขราคาล่าสุด : 15 ม.ค. 2557
Join Trip ทัวร์ตุรกี กรีซ กรุงเอเธนส์ เกาะซานโตรินี่ เมืองเดลฟี่
* ราคานี้คำนวณจากอัตราแลกเงิน ไม่เกิน 33 บาทต่อ 1 USD
ผู้ใหญ่ ท่านละ 98,900 บาท
สมาชิก (DE Member) ลดท่านละ 1,500 บาท
เด็ก ต่ำกว่า 12 ปี ลดท่านละ
* เสริมเตียง-พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน
4,000 บาท
เด็ก อายุ 7-12 ปี ลดท่านละ
* ไม่เสริมเตียง-พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน
9,000 บาท
เด็ก อายุ 2-6 ปี ลดท่านละ
* ไม่เสริมเตียง-พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน
12,000 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 10,000 บาท
ชั้นธุรกิจ (Business Class) เพิ่มท่านละ 78,000 บาท
** (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง Confirm เท่านั้น)
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่ สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 7 มกราคม 2557) **

ตารางการบิน สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลนส์
คณะวันที่ 06-14 เมษายน 2557 (Night Flight )
06เมษายน 2557 กรุงเทพมหานคร-อิสตันบูล TK69 23:30-05:35
07เมษายน 2557 อิสตันบูล-เอเธนส์ TK1845 07:40-09:05
11เมษายน 2557 เอเธนส์-อิสตันบูล TK1844 21:50-23:10
14เมษายน 2557 อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร TK68 00:40-14:15

คณะวันที่ 15-23 เมษายน 2557 (Day Flight )
15เมษายน 2557 กรุงเทพมหานคร-อิสตันบูล TK65 10:55-17:10
15เมษายน 2557 อิสตันบูล-เอเธนส์ TK1843 19:20-20:50
20เมษายน 2557 เอเธนส์-อิสตันบูล TK1844 21:50-23:10
23เมษายน 2557 อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร TK68 00:40-14:15

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด สำหรับชั้นท่องเที่ยว ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)

ราคาดังกล่าวรวม
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดย สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง น้ำหนัก ไม่เกิน 20 กก.)
- ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
- ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
- ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
- ค่าภาษีในประเทศกรีซ
- ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
- ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศกรีซ (ท่านที่ไม่เคยสแกนลายนิ้วมือในกลุ่มเชงเก้น จะต้องมาแสดงตนเพื่อสแกนลายนิ้วมือ)
- เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) ผู้ชำนาญเส้นทาง คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ราคาดังกล่าวไม่รวม
- ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 16 ยูโร)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ไกด์ท้องถิ่น) ท่านละ 3 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 24 ยูโร)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ไกด์ไทย) ท่านละ 3 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 9 วัน เท่ากับ 27 ยูโร)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. วางมัดจำท่านละ 20,000 บาท (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วย
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์)

กรณี ยกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (สงกรานต์-ปีใหม่ 45 วัน)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วัน หักค่ามัดจำ 10,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 26-44 วัน)
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน หักค่ามัดจำ 10,000+ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-25วัน)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-ปีใหม่ 4-19วัน)
5. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100%

หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยวไว้ให้ได้มากที่สุด

เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธ หรือ สละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบก่อนการเดินทาง

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า (กรณีทำวีซ่า) และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง

ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา

ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถเข้าประเทศตุรกีได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า และสามารถพำนักอยู่ในประเทศตุรกีได้สูงสุด 30 วัน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศกรีซ
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10 วันทำการ)
ประกาศจากศูนย์รับยื่นวีซ่า
สถานทูตในกลุ่มเชงเก้นทั้งหมดจะเริ่มทำวีซ่าด้วยระบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป เพื่อ ให้เป็นไปตามข้อตกลงใหม่ของประเทศสมาชิกในกลุ่มเชนเก้น สถานทูตในกลุ่มเชงเก้นประจำประเทศไทยจะปรับเปลี่ยนขั้นตอนการสมัครวีซ่าทุกประเภท เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไปโดยใช้ระบบ ?วีซ่าไบโอเมตริกซ์ ? นับ จากวันที่แจ้งไว้ข้างต้น ผู้ที่ประสงค์ยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น จะต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเอง เนื่องจากจะมีการบันทึกข้อมูลทางกายภาพของผู้สมัคร (สแกนลายนิ้วมือและถ่ายภาพดิจิตอล) ข้อมูลของผู้สมัครจะได้รับบันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลวีซ่า (Visa Information System VIS) เป็นระยะเวลา 5 ปี และประเทศสมาชิกในกลุ่มเชนเก้นสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ (อย่างไรก็ตามในกรณีที่ สถานฑูตไม่สามารถดึงข้อมูลจากลุ่มเชงเก้นที่ท่านได้เคยสแกนลายนิ้วมือไว้ (ไม่รวมถึงการสแกนลายนิ้วมือเพื่อทำวีซ่าอังกฤษ) สถานฑูตอาจขอให้ท่านมาสแกนลายนิ้วมือใหม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของแต่ละสถานฑูต) หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการรักษาข้อมูลวีซ่า VIS ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://ec.europa.eu/vis

กรุณาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
(การเตรียมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน ช่วยลดความยุ่งยากในการยื่นวีซ่าได้)
1. หนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว เท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้าม สวมแว่นสายตาห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร (ต้องทำการแปลเป็นภาอังกฤษ และประทับตรารับรองจากศูนย์การแปลเท่านั้น)
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. สูติบัตร (สำหรับเด็กต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)
7. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
   7.1 เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
   7.2 เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
   7.3 เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
8. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) ทำเป็นภาษาอังกฤษ จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต)
   8.1 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (ท่านต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและให้ กรมการกงสุล (กระทรวงต่างประเทศ) ประทับตรารับรองเท่านั้น)
   8.2 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า (ท่านต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและให้ กรมการกงสุล (กระทรวงต่างประเทศ) ประทับตรารับรอง เท่านั้น)
   **ดังนั้น แนะนำให้ ท่านทำจดหมายรับรองการทำงาน โดยใช้หัวจดหมายบริษัท จะดีกว่าใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือหนังสือจดทะเบียนการค้า เพราะท่านต้องไปทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยศูนย์รับรองการแปล และประทับตรารับรองจากกรมการกงสุลเอง ทำให้ไม่สะดวกอย่างมาก**
   8.3 กรณีพนักงานบริษัทฯ: ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
   8.4 กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
   8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
   8.6 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษาต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา
9. หลักฐานการเงิน : (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง)
จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) และสำเนา book bank ย้อนหลัง 6 เดือนซึ่ง ต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่านั้น สถานฑูตต้องการ บัญชีออมทรัพย์ ในการพิจารณาวีซ่า แต่หากท่านมีบัญชีฝากประจำสามารถแนบมาด้วยได้ แต่ต้องมีบัญชีออมทรัพย์เป็นบัญชีหลักในการแสดงสถานะทางการเงิน (ไม่แนบมาไม่ได้)
   - จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ที่ออกโดยทางธนาคาร โดยระบุ To whom it may concern (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) ต้องเป็นฉบับจริงและระบุจำนวนเงินที่เหลืออยู่ เท่านั้น ออกจดหมายมาไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า พร้อมทั้ง สำเนา book bank ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับสมุดให้เป็นเดือนที่จะยื่นวีซ่า) สำหรับเงินในบัญชีควรมี ยอดเงินคงเหลือไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ ห้าม!!!!!! ทำการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียว เป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!)
   - กรณีเงินฝากประจำ (ซึ่งไม่สามารถปรับยอดได้) ท่านต้องขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคารโดยให้ธนาคารระบุว่าท่านมีเงินคงอยู่ในบัญชีฝากประจำ (ออกจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และในการขอหนังสือรับรอง ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า และ ให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำ ย้อนหลังมาด้วย (สถานทูต ไม่รับ พิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา)
10. ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
   - จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
   - หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน (เพื่อนและสามีภรรยาที่มิได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ / สามี-ภรรยาที่ไม่จดทะเบียนสมรสไม่สามารถรับรองให้กันและกันได้ / ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)
   - กรุณาแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกำหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยื่นวีซ่าจำนวน 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
   - จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
   - หนังสือรับรองเงินฝากที่ออกให้โดยธนาคารต้องระบุชื่อลูกจ้างที่ต้องการจะรับรองค่าใช้จ่าย (กรุณาดูข้อ 9)

*** ทางสถานทูตไม่ให้ดึงเล่มพาสปอร์ตในทุกกรณี หากลูกค้าจำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตเดินทางในช่วงที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ป ลูกค้าจะต้องไป แสดงตัวยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น โดยถ้าเดินทางเป็นครอบครัว หากมีบุคคลในครอบครัวคนใดคนหนึ่งจำเป็นต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว คนในครอบครัวครัวที่เหลือจำเป็นต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวด้วยเช่นกัน ***

*** จึงเรียนเพื่อให้ท่านทราบและขออภัยในความไม่สะดวกล่วงหน้า ***

 
โปรแกรมทัวร์ที่ใกล้เคียง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
: เสาร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
สำนักงาน : 02-379-1168
มือถือ : 082-499-2007, 092-269-6868, 086-306-5572, 098-828-5266
อีเมล์ : DoubleEnjoy@hotmail.com

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 20,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
กสิกรไทย ย่อยเพชรเกษม อเวนิว บางแค ดับเบิ้ล เอ็นจอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย์

ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ (Booking Form)
Excel File
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่ Fax : 02-379-1163 (อัตโนมัติ)
Email : DoubleEnjoy@hotmail.com
*** กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในกรณีจำเป็น

เงื่อนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้


Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
3. รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 


ความคิดเห็น

 ความคิดเห็น 1
 
กรีซ เดือน พค

 
   โดย:   ก่อเกียรติ        เมื่อ:  4/17/2014 4:12:00 PM

 ความคิดเห็น 2
 
สนใจทัวร์ ตุรกี-กรีซ ค่ะ ไม่ทราบว่ามีโปรแกรมของปี 58 มั๊ยคะ ขอบคุณค่ะ

 
   โดย:   suleeporn        เมื่อ:  12/8/2014 5:32:00 PM


*  ชื่อ
*  เบอร์โทรศัพท์
  Email
*  รหัสตรวจสอบ (ใส่ผลลัพธ์ของ ๗ + ๑)
*  ข้อความ


 
 
Copyright © 2008-2017 DoubleEnjoy.com All Rights Reserved.
300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240
Tel : 02-379-1168    Mobile : 092-269-6868, 086-306-5572, 098-828-5266    Hotline : 082-499-2007
Fax : 02-379-1163(Auto)    Email : DoubleEnjoy@hotmail.com    Line : @DoubleEnjoy
 
ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร   ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร   ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร  
 

ทัวร์ตุรกี กรีซ ทัวร์เที่ยวกรีซ ท่องเที่ยวประเทศกรีซ