ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน

[ ทั้งหมด 24 รายการ ]

ทริปสุดคุ้ม ทัวร์ไต้หวัน ในราคาที่คุณจับต้องได้ รับประกันความประทับใจ ลองแล้วคุณจะรู้ ทุกที่เที่ยวในใต้หวัน อาทิเช่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 นั่งรถไฟสายโบราณเที่ยวอุทยานอาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สวนสนพันปี อุทยานอาลีซัน นั่งรถไฟสายโบราณเที่ยวอุทยานอาลีซาน และอื่น ๆ อีกมากมาย

ท่องเที่ยวไต้หวัน | " ไต้หวัน " ... มหานครที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของวัฒนธรรม ความทันสมัย การเดินทางเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมของเกาะเล็กๆ ที่ไม่ไกลจากประเทศไทยเท่าใดนัก เมืองแห่งความศิวิไลอีกแห่งของโลก ณ เกาะไต้หวัน แห่งนี้ยังหลอมรวมวัฒนธรรม และความงดงามของสถานที่ต่างๆ และความยิ่งใหญ่อันล้ำค่าที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน ไว้ได้อย่างลงตัว เมื่อใครได้ไปสัมผัสไต้หวันแล้ว จะรับรู้ได้เลยว่าไต้หวัน มีอะไรมากกว่าที่คิด ...

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ราคาถูก 2560/2017

 

DE521 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว 5 วัน 3 คืน (XW)

DE521 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว 5 วัน 3 คืน (XW)

DE521 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว 5 วัน 3 คืน (XW)

เริ่มต้น 13,991.-

ธ.ค. 60 01-05 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 / 28-01 / 29-02 / 30-03

ม.ค. 61 01-05 / 02-06

หนานโถว | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | วัดเหวินหวู่ | ฝงเจี่ย ไนท์มาเก็ต | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ซื่อหลิน ไนท์มาเก็ต | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | อุทยานเย่หลิว | ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) | ช้อปปิ้งซีเหมินติง

อ่านเพิ่มเติม
DE459 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งสามตลาดดัง 5 วัน 3 คืน (XW)

DE459 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งสามตลาดดัง 5 วัน 3 คืน (XW)

DE459 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งสามตลาดดัง 5 วัน 3 คืน (XW)

เริ่มต้น 18,777.-

พ.ย. 60 29-03 / 30-04

ธ.ค. 60 01-05 / 02-06 / 06-10 / 07-11 / 08-12 / 13-17 / 14-18 / 20-24 / 22-26 / 27-31 / 28-01 / 29-02 / 30-03 / 31-04

ม.ค. 61 03-07 / 04-08 / 10-14 / 11-15 / 17-21 / 18-22 / 24-28 / 25-29 / 31-04

ชมตึกไทเป 101 | ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา | นั่งรถไฟสายโบราณเที่ยวอุทยานอาลีซาน | ชอปปิ้งซีเหมินติง | ตลาดฟ่งเจี๋ย | ตลาดซื่อหลิน | ตลาดซีเหมินติง

อ่านเพิ่มเติม
DE532 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เย๋หลิว ตึกไทเป 5 วัน 3 คืน (XW)

DE532 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เย๋หลิว ตึกไทเป 5 วัน 3 คืน (XW)

DE532 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เย๋หลิว ตึกไทเป 5 วัน 3 คืน (XW)

เริ่มต้น 19,999.-

ธ.ค. 60 22-26 / 27-31 / 29-02 / 31-04

วัดจงไถฉานซื่อ | ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | วัดเหวินหวู่ | ไถจง | ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต | ภัตตาคารอาหารชื่อดัง “บานาน่า” | ไทเป | แวะชิมพายสับปะรด | ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) | ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น | อุทยานเย่หลิว | ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)

อ่านเพิ่มเติม
DE615 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)

DE615 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)

DE615 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)

เริ่มต้น 17,999.-

พ.ย. 60 27-01

ธ.ค. 60 03-07 / 24-28 / 27-31 / 28-01 / 29-02

ม.ค. 61 22-26

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

ผูหลี่ | วัดจงไถฉานซื่อ | ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | วัดเหวินหวู่ | ไทจง | เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ไทเป | ร้านขนมเหว่ยเก๋อ | อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | วัดหลงซาน | ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT) | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งซีเหมินติง

อ่านเพิ่มเติม
DE522 : ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 101 อาลีซัน 6 วัน 4 คืน (BR)

DE522 : ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 101 อาลีซัน 6 วัน 4 คืน (BR)

DE522 : ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 101 อาลีซัน 6 วัน 4 คืน (BR)

เริ่มต้น 19,911.-

พ.ย. 60 28-03

ธ.ค. 60 12-17 / 19-24

สวนสนพันปี อุทยานอาลีซัน | รวมค่าขึ้นชมวิวชั้น 89 ตึกไทเป 101 | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ช้อปปิ้งตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต และซีเหมินติง

อ่านเพิ่มเติม
DE645 : ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง ชิงจิ้ง 6 วัน 4 คืน (XW)

DE645 : ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง ชิงจิ้ง 6 วัน 4 คืน (XW)

DE645 : ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง ชิงจิ้ง 6 วัน 4 คืน (XW)

เริ่มต้น 19,999.-

พ.ย. 60 28-03

ธ.ค. 60 25-30

ชมสีสันสดใส หมู่บ้านสายรุ้ง | วัดเหวินหวู่ | เที่ยวตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า | ทำ D.I.Y.โมจิ | ฟาร์มแกะ | วัดหลงซาน | ถนน BOPILIAO HISTORICAL BLOCK | ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | ชมอนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น | XINYI PUBLIC ASSEMBLY HALL | จิวเฟิ่น | ศูนย์เครื่องประดับ | COSMETIC CENTER | ช้อปปิ้ง DUTY FREE และ ตลาดซีเหมินติง

อ่านเพิ่มเติม
DE646 : ทัวร์ไต้หวัน น้ำตกสือเฟิน ปล่อยโคมลอยผิงซี 5 วัน 3 คืน (XW)

DE646 : ทัวร์ไต้หวัน น้ำตกสือเฟิน ปล่อยโคมลอยผิงซี 5 วัน 3 คืน (XW)

DE646 : ทัวร์ไต้หวัน น้ำตกสือเฟิน ปล่อยโคมลอยผิงซี 5 วัน 3 คืน (XW)

เริ่มต้น 16,999.-

พ.ย. 60 24-28

ธ.ค. 60 08-12

ทัวร์ไต้หวัน ปล่อยโคมลอยผิงซี ... วัดหลิงจิ่วซาน | น้ำตกสือเฟิน | ปล่อยโคมลอยผิงซี | ช้อปปิ้ง MISSUI OUTLET | ชิมพายสับปะรด | ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ | COSMETIC CENTER | DUTY FREE | อนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น | ช้อปปิ้งซีเหมินติง(สยามสแคว์ไทเป)

อ่านเพิ่มเติม
DE464 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน นั่งรถไฟสายโบราณ อุทยานอาลีซัน 6 วัน 4 คืน (XW)

DE464 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน นั่งรถไฟสายโบราณ อุทยานอาลีซัน 6 วัน 4 คืน (XW)

DE464 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน นั่งรถไฟสายโบราณ อุทยานอาลีซัน 6 วัน 4 คืน (XW)

เริ่มต้น 20,777.-

พ.ย. 60 29-04 / 30-05

ธ.ค. 60 06-11 / 07-12 / 13-18 / 14-19 / 20-25 / 21-26 / 27-01 / 28-02 / 29-03 / 30-04

ม.ค. 61 03-08 / 04-09 / 10-15 / 11-16 / 17-21 / 18-23 / 24-29 / 25-30 / 31-05

ชมตึกไทเป 101 | ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา | นั่งรถไฟสายโบราณเที่ยวอุทยานอาลีซาน | ชอปปิ้งซีเหมินติง

อ่านเพิ่มเติม
DE515 : ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน 5 วัน 3 คืน (BR)

DE515 : ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน 5 วัน 3 คืน (BR)

DE515 : ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน 5 วัน 3 คืน (BR)

เริ่มต้น 21,777.-

พ.ย. 60 26-30

ธ.ค. 60 07-11 / 13-17 / 17-21 / 24-28

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซาน | นั่งรถไฟสายโบราณ ชมสวนสนพันปี | ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา | ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ | เป่ยโถว บ่อน้ำพุร้อนจากธรรมชาติ | อุทยานเย่หลิว | ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง

อ่านเพิ่มเติม
DE518 : ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน (BR)

DE518 : ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน (BR)

DE518 : ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน (BR)

เริ่มต้น 21,900.-

พ.ย. 60 25-29

ธ.ค. 60 09-13 / 30-03

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา | หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านปีศาจ | นั่งกระเช้าเหมาคง | ชมเศียรราชินี ณ อุทยานเย่หลิว | ตลาดปลาไทเป | ช้อปปิ้ง ณ ซีเหมินติง | สะพานแห่งความรัก ถนนโบราณตั้นสุ่ย

อ่านเพิ่มเติม
DE514 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน อุทยานเย่หลิว 4 วัน 3 คืน (TG)

DE514 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน อุทยานเย่หลิว 4 วัน 3 คืน (TG)

DE514 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน อุทยานเย่หลิว 4 วัน 3 คืน (TG)

เริ่มต้น 22,900.-

พ.ย. 60 25-28 / 30-03

ธ.ค. 60 07-10 / 16-19 / 21-24 / 23-26 / 27-30

อุทยานอาลีซาน | นั่งรถไฟสายโบราณ ชมสวนสนพันปี | ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา | อุทยานเย่หลิว | ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง

อ่านเพิ่มเติม
DE457 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน 7 วัน 5 คืน (XW)

DE457 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน 7 วัน 5 คืน (XW)

DE457 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน 7 วัน 5 คืน (XW)

เริ่มต้น 22,777.-

พ.ย. 60 24-29

ธ.ค. 60 01-07 / 08-14 / 22-28 / 26-01 / 27-02 / 28-03 / 30-05

ม.ค. 61 05-11 / 12-18 / 19-25 / 26-01

ชมตึกไทเป 101 | ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา | นั่งรถไฟสายโบราณเที่ยวอุทยานอาลีซาน | ชอปปิ้งซีเหมินติง | อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ | อุทยานเย่หลิว | นั่งรถไฟโบราณ

อ่านเพิ่มเติม
DE458 : ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบเหนือจรดใต้ 7 วัน 5 คืน (XW)

DE458 : ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบเหนือจรดใต้ 7 วัน 5 คืน (XW)

DE458 : ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบเหนือจรดใต้ 7 วัน 5 คืน (XW)

เริ่มต้น 24,777.-

ธ.ค. 60 15-21 / 29-04

ชมตึกไทเป 101 | ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา | นั่งรถไฟสายโบราณเที่ยวอุทยานอาลีซาน | ชอปปิ้งซีเหมินติง | นั่งรถไฟความเร็วสูง HIGH SPEED RIAL

อ่านเพิ่มเติม
DE455 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน เย่หลิว ทาโรโกะ 5 วัน 4 คืน (TG)

DE455 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน เย่หลิว ทาโรโกะ 5 วัน 4 คืน (TG)

DE455 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน เย่หลิว ทาโรโกะ 5 วัน 4 คืน (TG)

เริ่มต้น 25,777.-

พ.ย. 60 25-29 / 29-03

ธ.ค. 60 05-09 / 16-20 / 16-20 / 20-24 / 21-25 / 23-27 / 27-31

ชมตึกไทเป 101 | ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา | นั่งรถไฟสายโบราณเที่ยวอุทยานอาลีซาน | ชอปปิ้งซีเหมินติง | อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ | อุทยานเย่หลิว | นั่งรถไฟโบราณ

อ่านเพิ่มเติม
DE461 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน (TG)

DE461 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน (TG)

DE461 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน (TG)

เริ่มต้น 32,900.-

ธ.ค. 60 01-05 / 07-11 / 28-01 / 30-30

ชมตึกไทเป 101 | ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา | นั่งรถไฟสายโบราณเที่ยวอุทยานอาลีซาน | ชอปปิ้งซีเหมินติง

อ่านเพิ่มเติม
DE534 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน อุทยานเย่หลิว 6 วัน 4 คืน (XW)

DE534 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน อุทยานเย่หลิว 6 วัน 4 คืน (XW)

DE534 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน อุทยานเย่หลิว 6 วัน 4 คืน (XW)

เริ่มต้น 20,999.-

ธ.ค. 60 07-12 / 20-25

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | อาลีซาน | ป่าสนพันปี | ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต | ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น | อุทยานเย่หลิว | ปล่อยโคมลอยผิงซี (ไม่รวมค่าโคมลอย) | ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | ทำ DIY พายสัปปะรด | พิพิธภัณฑ์สถานกู้กง | ตลาดซีเหมินติง

อ่านเพิ่มเติม
DE617 : ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน สุริยันจันทรา COUNTDOWN ปี 2018 5 วัน 4 คืน (CI)

DE617 : ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน สุริยันจันทรา COUNTDOWN ปี 2018 5 วัน 4 คืน (CI)

DE617 : ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน สุริยันจันทรา COUNTDOWN ปี 2018 5 วัน 4 คืน (CI)

เริ่มต้น 37,799.-

ธ.ค. 60 28-01

เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต | ไทจง | ผูหลี่ | วัดจงไถฉานซื่อ | ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | วัดเหวินหวู่ | เจี้ยอี้ | อุทยานแห่งชาติอาลีซาน | ไทเป | ร้านขนมเหว่ยเก๋อ | เมืองเถาหยวน | ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตีกชมวิวชั้น 89) | พิพิธภัณฑ์กู้กง | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | COUNTDOWN ปี 2018 | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | อุทยานเย๋หลิ่ว | วัดหลงซันซื่อ | อิสระช้อปปิ้งซีเหมินติง

อ่านเพิ่มเติม
DE460 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน 5 วัน 4 คืน (CI)

DE460 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน 5 วัน 4 คืน (CI)

DE460 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน 5 วัน 4 คืน (CI)

เริ่มต้น 33,900.-

ธ.ค. 60 07-11

ชมตึกไทเป 101 | ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา | นั่งรถไฟสายโบราณเที่ยวอุทยานอาลีซาน | ชอปปิ้งซีเหมินติง

อ่านเพิ่มเติม
DE516 : ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา เคาท์ดาวน์ปีใหม่ 5 วัน 4 คืน (BR)

DE516 : ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา เคาท์ดาวน์ปีใหม่ 5 วัน 4 คืน (BR)

DE516 : ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา เคาท์ดาวน์ปีใหม่ 5 วัน 4 คืน (BR)

เริ่มต้น 34,900.-

ธ.ค. 60 31-04

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน | ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา | Countdown 2018 @Taipei 101

อ่านเพิ่มเติม
DE463 : ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน (CI)

DE463 : ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน (CI)

DE463 : ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน (CI)

เริ่มต้น 37,900.-

ธ.ค. 60 06-11

ชมตึกไทเป 101 | ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา | นั่งรถไฟสายโบราณเที่ยวอุทยานอาลีซาน | ชอปปิ้งซีเหมินติง | อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ | อุทยานเย่หลิว | นั่งรถไฟโบราณ

อ่านเพิ่มเติม
DE462 : ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน (TG)

DE462 : ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน (TG)

DE462 : ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน (TG)

เริ่มต้น 39,900.-

ธ.ค. 60 06-11 / 30-04

ชมตึกไทเป 101 | ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา | นั่งรถไฟสายโบราณเที่ยวอุทยานอาลีซาน | ชอปปิ้งซีเหมินติง | อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ | อุทยานเย่หลิว | นั่งรถไฟโบราณ

อ่านเพิ่มเติม
DE517 : ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (BR)

DE517 : ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (BR)

DE517 : ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (BR)

เริ่มต้น -

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดเหวิ่นหวู่ | วัดพระถังซัมจั๋ง | ไถจง | ตลาดไนท์มาร์เก็ต | ไทเป | อุทยานเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันภายในห้องพัก | พิพิธภัณฑ์กู้กง | ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89) | ซีเหมินติง | วัดหลงซันซื่อ | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ร้านขนมเหว๋ยเก๋อ | MITSUI OUTLET

อ่านเพิ่มเติม
DE381 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)

DE381 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)

DE381 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)

เริ่มต้น -

ชมตึกไทเป 101 | ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | วัดเหวินหวู่ | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | อุทยานเย๋หลิ่ว | ​ตลาดฝงเจี่ยไนท์​มาร์เก็ต​ | ซีเหมินติง​

อ่านเพิ่มเติม
DE533 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไหว้พระขอพรวัดกวนอู ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)

DE533 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไหว้พระขอพรวัดกวนอู ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)

DE533 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไหว้พระขอพรวัดกวนอู ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)

เริ่มต้น -

หนานโถว | วัดจงไถฉานซื่อ | ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซำจั๋ง | วัดกวนอู | ไถจง | เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต | ร้านพายสับปะรด | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก | ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ชั้น 89) | ตลาดปลาไทเป | อุทยานเย่หลิ่ว | ถนนเก่าจิ่วเฟิน | ซีเหมิงติง

อ่านเพิ่มเติม

เที่ยวไต้หวัน ไทเป ด้วยโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน แพคเกจทัวร์ไต้หวันคุณภาพ

เลือกโปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก สุดคุ้มกับบริษัททัวร์  DOUBLE ENJOY มีโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว อาทิเช่น

ทะเลสาบสุริยันจันทรา  มีความงดงามได้ราวกับภาพวาดเปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์ของไต้หวันตั้งอยู่ในเขตซันมูนเลกเนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่งการท่องเที่ยวไต้หวัน 

ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม  ค.ศ. 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ จากผืนน้ำสู่ยอดเขา

ที่นับจากความสูงระดับ 600-2000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยวซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่าสุริยัน-จันทรา

จากนั้นนำท่าน นมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง ที่ได้อัญเชิญอัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวงเมื่อปีค.ศ.1965
อุทยานเย่หลิ่ว เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเล

และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อน ทำให้เกิดการทับถมของแนวหิน ตามชายฝั่งในรูปร่างที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่างต่างๆ

เช่น ดอกเห็ดเต้าหู้รังผึ้ง รองเท้าเทพธิดา, เทียน และที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ เศียรราชินี
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศ

ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู้ปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค
ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จิ่วเฟิน เป็นแหล่งเหมืองทอง

เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้สัมผัสเพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต
ตึกไทเป 101  เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลก ด้วยความสูงถึง 508 เมตร อีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน

ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว  ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8  ปล้องต่อกัน และยังมีลิฟต์ที่เร็วที่ที่สุดในโลก ด้วยความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที
นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ อีกมากมาย สอบถาม ปรึกษา ขอคำแนะนำเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก กับ DOUBLE ENJOY ได้เลยคะ


ทัวร์เสินหนงเจี้ย| ทัวร์เวียดนามใต้| ทัวร์เวียดนามเหนือ| ทัวร์เวียดนามกลาง| ทัวร์เซี่ยงไฮ้| ทัวร์ปักกิ่ง| ทัวร์จีน| ทัวร์ย่าติง-ตันปา| ทัวร์ฮาร์บิ้น| ทัวร์ทิเบต| ทัวร์ปากีสถาน| ทัวร์อินโดนีเซีย| ทัวร์ลาว| ทัวร์อินเดีย| ทัวร์รัสเซีย| ทัวร์กรีซ| ทัวร์ยุโรปตะวันออก| ทัวร์ยุโรปตะวันตก| ทัวร์ดูบอล| ทัวร์ยุโรปเหนือ| ทัวร์ยุโรปใต้| ทัวร์สแกนดิเนเวีย| ทัวร์แอฟริกาใต้| ทัวร์แคนาดา| ทัวร์อเมริกา| ทัวร์นิวซีแลนด์| ทัวร์ออสเตรเลีย| ทัวร์โครเอเชีย| ทัวร์ออสเตรีย| ทัวร์ฟินแลนด์| ทัวร์อิตาลี| ทัวร์ฝรั่งเศส| ทัวร์เยอรมัน| ทัวร์เชค| ทัวร์อังกฤษ| ทัวร์น่าน| ทัวร์แม่ฮ่องสอน| ทัวร์เลย| ทัวร์เพชรบูรณ์| ทัวร์ทะเลบัวแดง| ทัวร์ในประเทศ-เครื่องบิน

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Mobile : 092-269-6868, 098-828-5266
Hotline : 082-499-2007
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy