| More
ทัวร์เชียงคาน เลย ภูเรือ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน ทริปเชียงคาน 3 วัน 2 คืน จ.เลย
ทัวร์เชียงคาน เลย ภูเรือ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน ทริปเชียงคาน 3 วัน 2 คืน จ.เลย
หน้าแรก ดับเบิ้ลเอ็นจอย โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ห้องภาพ ดับเบิ้ลเอ็นจอย เว็บบอร์ด ท่องเที่ยว ทัวร์ เกี่ยวกับ ดับเบิ้ลเอ็นจอย ติดต่อ สอบถาม ทัวร์ ท่องเที่ยว
โทรหาเราสิคะ 02-379-1168 02-379-1168
(จันทร์ - เสาร์ / 09.00 - 17.30 น.)

ทัวร์เชียงคาน เลย ภูเรือ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย

ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร
 

พระธาตุศรีสองรัก - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
พระธาตุศรีสองรัก
พระธาตุศรีสองรัก - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
พระธาตุศรีสองรัก
วัดเนรมิตวิปัสสนา - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
วัดเนรมิตวิปัสสนา
วัดเนรมิตวิปัสสนา - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
วัดเนรมิตวิปัสสนา
วัดเนรมิตวิปัสสนา - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
วัดเนรมิตวิปัสสนา
วัดโพนชัย - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
วัดโพนชัย
วัดโพนชัย - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
วัดโพนชัย
วัดโพนชัย - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
วัดโพนชัย
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
เชียงคาน
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
เชียงคาน
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
เชียงคาน
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
เชียงคาน
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
เชียงคาน
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
เชียงคาน
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
แก่งคุดคู้
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
แก่งคุดคู้
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
ทะเลหมอกภูทอก
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
ทะเลหมอกภูทอก
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
ทะเลหมอกภูทอก
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
ทะเลหมอกภูทอก
เชียงคาน - ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ จังหวัดเลย
เชียงคาน

   DE-4203 : ทัวร์เชียงคาน เลย ภูเรือ ... ทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน
   จ.เลย (พักรีสอร์ท 3 วัน 2 คืน)


แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 19 ส.ค. 2557
ทัวร์เชียงคาน เลย ภูเรือ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน ทริปเชียงคาน 3 วัน 2 คืน จ.เลย
Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวเมืองเลย ที่ไม่ได้มีดีแค่ภูกระดึง
"เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู"
ภูเรือ : หนาวสุดในสยาม
เชียงคาน : เมืองเก่าริมโขง สุดแสนโรแมนติก
วันแรก ทัวร์เชียงคาน เลย ภูเรือ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน ทริปเชียงคาน 3 วัน 2 คืน จ.เลย   กรุงเทพฯ - วัดเนรมิตวิปัสสนา - พระธาตุศรีสองรัก - พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน (วัดโพนชัย)
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งสู่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย แวะให้ท่านอิสระอาหารเช้าที่ ข้าวแกงบ้านสวน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
06.30 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง (1)แม่บุญมีขนมจีน OTOP อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
15.00 น. นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชจำลอง ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา ชมความสง่างามของวิหารที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร จากนั้นนำท่านนมัสการองค์ พระธาตุศรีสองรัก ซึ่งประชาชนชาวเลยให้ความนับถือมาก *ห้ามสวมเสื้อผ้าที่มีสีแดงทั้งข้างในและข้างนอก จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน (วัดโพนชัย) ศึกษาประวัติความเป็นมาอันยาวนานของประเพณีผีตาโขน

เกร็ดความรู้ เจดีย์พระธาตุศรีสองรัก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหมัน สร้างขึ้นสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต(เวียงจันทร์) เมื่อปี พ.ศ. 2103 เสร็จในปี พ.ศ. 2106 พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นเพื่อ เป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่างกรุงศรีอยุธยา และเวียงจันทร์ กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทรงครองราชสมบัติ ตรงกับสมัยที่พม่าเรืองอำนาจ และมีการรุกรานดินแดนต่างๆ เพื่อขยายอำนาจ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จึงตกลงรวมกำลังเพื่อต่อสู้กับพม่า จึงทรงกระทำสัตยาธิษฐานว่าจะไม่ล่วงล้ำดินแดนของกันและกัน และเพื่อเป็นที่ระลึกในการทำไมตรีต่อกัน จึงได้ร่วมกันสร้างพระธาตุศรีสองรัก เพื่อเป็นสักขีพยาน ณ กึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่าน และแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นรอยต่อของทั้งสองราชอาณาจักร นอกจากนี้ภายในพระธาตุศรีสองรักยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะทิเบต หัวนาคปรกสร้างด้วยศิลา องค์พระพุทธรูปสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ มีหน้าตักกว้าง 21 นิ้ว สูง 30 นิ้ว ทุกวันขึ้น 12 ถึ 15 ค่ำ เดือน 6 ชาว อ.ด่านซ้าย หรือ "ลูกผึ้งลูกเทียน" จะร่วมกันจัดงานสมโภชพระธาตุขึ้น โดยจะนำต้นผึ้งมาถวายพระธาตุ ซึ่งถือเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นประจำทุกปี
17.30 น. Check in เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก : รังเย็นรีสอร์ท (หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน)
18.30 น. บริการอาหารเย็น (2) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย ZZzz
วันที่สอง ทัวร์เชียงคาน เลย ภูเรือ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน ทริปเชียงคาน 3 วัน 2 คืน จ.เลย   ภูเรือ - ไร่ทีเอสเอ - Route 21 - เชียงคาน - แก่งคุดคู้ -
ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง
05.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว อุทยานแห่งชาติภูเรือ ชมหินพระศิวะ หินเต่า หินพานขันหมาก นมัสการพระพุทธรูปบนยอดภูเรือ ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร จากนั้นเดินทางสู่ที่พัก
08.00 น. บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของทางรีสอร์ท Check out ออกจากรีสอร์ท นำท่านเดินทางสู่ ไร่ทีเอสเอ ซึ่งเป็นแปลงไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ ชม ฟักทองยักษ์ ที่จะทำให้ท่านอัศจรรย์ใจ
11.00 น. แวะซื้อของฝากของที่ระลึก งานหัตถกรรม สินค้าพื้นบ้าน ณ Route 21 พร้อมมีมุมถ่ายภาพเก๋ๆ มากมาย ให้เวลาท่านพอสมควร
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (4) นำท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน
14.30 น. ถึง เชียงคาน Check in เข้าสู่ที่พัก จากนั้น ชมทัศนียภาพอันสวยงามของ แก่งคุดคู้ เลือกซื้อของฝากจากเชียงคาน เช่น มะพร้าวแก้ว ผ้าห่มนวม ฯลฯ
ที่พัก : ดิโอลด์เชียงคาน (หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน)
17.00 น. นำท่าน ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินในอีกบรรยากาศหนึ่งของเมืองเชียงคาน
18.00 น. บริการอาหารเย็น (5) ด้วยเมนูปลาน้ำโขงรสแซ่บ หลังอาหาร อิสระในการท่องราตรี บนถนนริมโขง ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก๋ไก๋ น่ารักในแบบของเชียงคาน ใครหมดแรงก็แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย ... zzzzz
วันที่สาม ทัวร์เชียงคาน เลย ภูเรือ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน ทริปเชียงคาน 3 วัน 2 คืน จ.เลย   ทะเลหมอกภูทอก - ตลาดเช้าเชียงคาน - วัดศรีคุณเมือง - สวนหินผางาม (คุนหมิงเมืองไทย) - กรุงเทพฯ
ทัวร์เชียงคาน เลย ภูเรือ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน ทริปเชียงคาน 3 วัน 2 คืน จ.เลย จ.เลย
05.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าตรู่ นำท่านไปชมทะเลหมอกที่ ภูทอก จุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นของเมืองเชียงคาน ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร
07.30 น. บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหาร Check out ออกจากที่พัก พาไปเดิน ตลาดเช้าเชียงคาน หากมีโอกาสอย่าลืมชิมปาท่องโก๋ยัดไส้ ที่ขึ้นชื่อของเมืองเชียงคาน ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร
10.00 น. พาท่านไปยัง วัดศรีคุณเมือง ชมภาพจิตกรรมฝาผนังฝีมือช่างไม้สมัยโบราณ จากนั้น ออกเดินทางสู่ กิ่ง อ. หนองหิน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (7) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ดินแดน สวนหินผางาม พิสูจน์ความงามตามธรรมาชาติ จนได้รับฉายาว่า "คุนหมิงเมืองไทย" ท่านจะได้พบกับอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไกด์ท้องถิ่นนำคณะปืนป่าย ลอดมุด สนุกสนานกับเขาวงกต (ผจญภัยเล็กน้อย)
15.00 น. เดินทางกลับ กทม. โดยแวะให้รับประทานอาหารเย็นกันตามอัธยาศัย ถึงกรุงเทพฯ ไม่เกินเที่ยงคืน โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
************************************
**หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน

รายชื่อลูกค้าที่จองทัวร์  

ตัวหนังสือสีชมพู
โอนเงินเต็มจำนวน 100%
ตัวหนังสือสีฟ้า
โอนเงินมัดจำแล้ว
ตัวหนังสือสีเทา
ยังไม่ได้โอนเงิน
พื้นสีชมพูอ่อน
การันตีออกเดินทาง 100%
 
อัตราค่าบริการ ทัวร์เชียงคาน เลย ภูเรือ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน ทริปเชียงคาน 3 วัน 2 คืน จ.เลย
แก้ไขราคาล่าสุด : 26 ก.พ. 2557
Join Trip ทัวร์เชียงคาน เลย ภูเรือ 3 วัน 2 คืน จ.เลย
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ ท่านละ 5,900 บาท
สมาชิก (DE Member) 5,600 บาท
เด็ก (3-11 ปี) ลด
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
1,000 บาท
พักเดี่ยว เพิ่ม 1,600 บาท
Private Trip ทัวร์เชียงคาน เลย ภูเรือ 3 วัน 2 คืน จ.เลย
* รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน (ใน กทม. ชั้นใน ไม่เกิน 2 จุด)
** มากกว่า 9 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมครับ

อัตรานี้รวม
- ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น พักห้องละ 2-3 ท่าน)
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 7 มื้อ
- ค่าล่องเรือแม่น้ำโขง
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

ลักษณะทริป
เยือนเมืองเลย ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าที่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ นมัสการองค์พระธาตุศรีสองรัก ชมสวนดอกไม้และเยือนเมืองเล็กๆริมโขงที่แสนสงบ ... เชียงคาน สบายๆกับวันหยุดพักผ่อนของท่าน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
- หมวกกันแดด ครีมกันแดด
- เสือกันหนาว
- รองเท้าสวมใส่สบาย
- ยาประจำตัว
- กล้องถ่ายรูป

 
โปรแกรมทัวร์ที่ใกล้เคียง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
: เสาร์ เวลา 10.00 น. - 16.30 น.
สำนักงาน : 02-379-1168
มือถือ : 090-568-3080, 086-306-5572, 086-306-5573
Hotline สายด่วน : 082-499-2007 กรณีเร่งด่วนเท่านั้น ทุกวัน ตลอด 24 ชม.
อีเมล์ : DoubleEnjoy@hotmail.com

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัด
ให้ฝากข้อความไว้ที่หน้าโปรแกรมทัวร์หรือส่งเข้า Email แทนครับ

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 20,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
กสิกรไทย ย่อยเพชรเกษม อเวนิว บางแค ดับเบิ้ล เอ็นจอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย์

ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ (Booking Form)
Excel File
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่ Fax : 02-379-1163 (อัตโนมัติ)
Email : DoubleEnjoy@hotmail.com
*** กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในกรณีจำเป็น

เงื่อนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้


Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
3. รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 


ความคิดเห็น

 ความคิดเห็น 1
 
DE-4203 ภูเรือ เชียงคาน 3 วัน2คืน ช่วงวันปีใหม่ในเนตเห็นลงคันที่1เต็มแล้ว(เห็นว่างA1 ที่เดียว)
ไม่ทราบว่ามีคันที่สองรึเปล่าครับ สนใจ สองที่ครับ 
ถ้าไม่มีช่วยส่งprogram ช่วงเดียวกันที่น่าสนใจมาให้ด้วยก็ดีครับ (2ที่) 
   โดย:   มาณพ วีรวุฒิไกร        เมื่อ:  11/28/2011 3:23:00 PM

 ความคิดเห็น 2
 

อยากได้ทริป 21-23 ม.ค 55 ค่ะ ไปประมาณ 5 คน ขอรายละเอียดด้วยค่ะ 
   โดย:   น้อย นธีย์        เมื่อ:  11/30/2011 1:30:00 PM

 ความคิดเห็น 3
 

ชอบโปรเเกรมนี้ เเต่ขาด ตักบาตรข้าวเหนียวอ่ะค่ะ (เสียดาย) 
   โดย:   พิม        เมื่อ:  12/16/2011 12:05:00 AM

 ความคิดเห็น 4
 

อยากทราบว่าจะไปคนเดียวได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ 
   โดย:   จอย        เมื่อ:  1/19/2012 8:05:00 PM

 ความคิดเห็น 5
 

สนใจเดินทางตามโปรแกรมที่ระบุ เป็นกรุ๊ปเหมา9 คน วันที่2-4 พ.ย.55 
คิดราคาเท่าไหร่ 
   โดย:   จิตตานันท์ รอดรักษา        เมื่อ:  5/17/2012 8:42:00 PM

 ความคิดเห็น 6
 
ตอบคุณจิตตานันท์ รอดรักษา
ส่งเอกสารการจอง เพร้อมโอนเงินมัดจำ ตามเงื่อนไขการจองเข้ามาได้เลยค่ะ
ขอบคุณค่ะ


 
   โดย:   JOY_DE        เมื่อ:  5/18/2012 8:50:00 AM

 ความคิดเห็น 7
 
สนใจโปรแกรมที่จัด ไม่ทราบว่าทัวร์คณะใหญ่จะรับหรือไม่ จำนวน 120 คน เป็นคณะครูโรงเรียนในอำเภอพระประแดง พาครูทัศนศึกษา ระหว่าง 27-29 ต.ค55 ช่วยส่งรายละเอียดให้ได้ไหมจะได้ืำทำโครงการขออนุมัติงบประมาณ ขอบคุณค่ะ


 
   โดย:   พรทิพย์ ชูบัว        เมื่อ:  7/17/2012 10:42:00 PM

 ความคิดเห็น 8
 

โอนค่าเดินทางส่วนที่เหลือให้แล้วนะค่ะ วันที่ 6/08/2555 ยอด 5,800.-บาท 
   โดย:   ยุ้ย        เมื่อ:  8/7/2012 7:36:00 PM

 ความคิดเห็น 9
 
จองทริปนี้ค่ะ DE-4203 : ทัวร์เชียงคาน เลย ภูเรือ ... ทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน จ.เลย (พักรีสอร์ท 3 วัน 2 คืน)จำนวน 2 คน วันที่ 20-22 ตค ค่ะ

 
   โดย:   ณัฐ        เมื่อ:  8/15/2012 10:17:00 PM

 ความคิดเห็น 10
 
ไม่ทราบว่าเดือน 11 มีจัดทริปไปบ้างไหมคะ

 
   โดย:   เจมส์        เมื่อ:  8/17/2012 1:08:00 PM

 ความคิดเห็น 11
 

จองทริป DE4203 :ทัวร์เชียงคาน เลย ภูเรือ (พักรีสอร์ท 3 คืน) จำนวน 3คน ผ้ใหญ่ 1 คน เด็ก 2 คน (อายุ 8 ขวบ กับ 10 ขวบ) วันที่ 20-22 ตค. ค่ะ 
   โดย:   วรรณภา        เมื่อ:  8/27/2012 1:02:00 PM

 ความคิดเห็น 12
 
เรียนคุณแป้ง ผมขอรบกวนคุณแป้งช่วยจองโปรแกรม DE-4203 : ทัวร์เชียงคาน เลย ภูเรือ ... ทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน จ.เลย (พักรีสอร์ท 3 วัน 2 คืน) ในระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 55 จำนวน 2 ที่ ให้หน่อยครับ โดยผมจะทำใบจองตามมาในภายหลัง ด้วยความนับถือ สุพจน์ สุขโพธารมณ์ (ลูกค้าประจำ)

 
   โดย:   สุพจน์ สุขโพธารมณ์        เมื่อ:  9/15/2012 12:27:00 PM

 ความคิดเห็น 13
 
จองไพรเวทกรุ๊ป 7 ที่ค่ะ ขอราคาด้วยค่ะ ไป 13 - 15 ตุลาคม 2555 ค่ะ

 
   โดย:   kittipan        เมื่อ:  9/21/2012 3:14:00 PM

 ความคิดเห็น 14
 

สนใจ ทริป DE -4203 : ทัวร์เชียงคาน เลย  ภูเรือ 3 วัน 2 คืน จำนวน 10 คน (ผู้ใหญ่ 9 เด็ก 1 คน)   แต่ขอกำหนดวัน/เวลา/สถานที่รับ-ส่งเอง คือช่วงปีใหม่ 29-31 ธค.55 อยากทราบราคา ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ คุยกันภายหลัง

 
   โดย:   เกด        เมื่อ:  9/22/2012 12:06:00 PM

 ความคิดเห็น 15
 
เรียนคุณแป้งช่วยจอง DE-4203. ทัวร์เชียงคาน วันที่ 8-10 ธ.ค. 55 รถตู้คันที่ 2 ที่นั่ง C1- C2

 
   โดย:   นา        เมื่อ:  9/23/2012 10:11:00 PM

 ความคิดเห็น 16
 
เรียนคุณแป้ง พี่ได้ส่งใบจองทัวร์ให้แล้วนะ แล้วจะโอนเงินมัดจำตามไปที่หลัง. ทัวร์เชียงคาน DE-4203 วันที่ 8-10 ธ.ค. 55 รถตู้คันที่ 2 ที่นั่ง. C1 C2

 
   โดย:   นา        เมื่อ:  9/25/2012 9:37:00 PM

 ความคิดเห็น 17
 
สนใจ trip เชียงคาน เลย ภูเรือ 3 วัน 2 คืน 20-22 ต.ค 55 ไปคนเดียวครับ ยังมีที่ว่างไหมครับ

 
   โดย:   สุระสิทธ์ *(โจ)        เมื่อ:  10/9/2012 6:02:00 PM

 ความคิดเห็น 18
 
ทริป DE -4203 : ทัวร์เชียงคาน เลย  ภูเรือ 3 วัน 2 คืน  วันที่ 8-10 ธันวาคม 55  คันที่ 3 คุณหญิง จอง C2-C3 จะรีบดำเนินการ Fax .ให้นะคะ // ที่ภูเรือรีสอร์ทขอเป็น Terrace  ขอวิวสวยๆๆ  ได้ก็ดีนะคะ กรณีเพิ่มเงินยินดีเช่นกันคะ ส่วนที่นอนเชียงคานอยากพักบ้านอุ่นรักริมโขง(เน้นโรแมนติค555) เปลี่ยนได้ไหมคะ ( เพิ่มเงินยินดีคะ) สำหรับ เตียงขอเป็น King size (one bedได้ก้อดีนะคะ) ขอบคุณคะ...ยังรบกวนติดต่อกลับ พรุ่งนี้ด้วยนะคะ

 
   โดย:   คุณหญฺิ        เมื่อ:  10/12/2012 12:22:00 AM

 ความคิดเห็น 19
 
จอง 8 -10 ธ.ค. 55 4 ที่ครับ


 
   โดย:   skulsak        เมื่อ:  10/12/2012 12:25:00 PM

 ความคิดเห็น 20
 
เรียน คุณแป้ง ดับเบิ้ลจอยทัวร์
ขอจองทัวร์ไปเีชียงคาน4ท่านเดินทางวันที่ 29/12/55-31/12/55
ตำแหน่งที่นั่งหลังคนขับแถวแรก 3ที่ และ ริมประตูแถวที่สอง1ที่
ถ้าออกทัวร์แน่นอน โปรดแจ้งให้คุณวารุณีโอนเงินด่วน
จากคุณวารุณี 0896079009  022245299  022240956


 
   โดย:   คุณวารุณี วารีทิพย์กุล        เมื่อ:  10/12/2012 6:03:00 PM

 ความคิดเห็น 21
 
จองทริป4203 วันที่ 8 - 10 ธ.ค.55 จำนวน4 ที่  รถคันที่ 4 ที่นั่ง A2,A3,B2.B3


 
   โดย:   สกุลศักดิ์        เมื่อ:  10/12/2012 8:18:00 PM

 ความคิดเห็น 22
 
ตกลงเป็น 8-10 ธ.ค. 55 คันที่ 4 ที่นั่ง B1-C1-C2-C3 รับทราบครับคุณฝน เดี๋ยวโอนมัดจำ 8,000.-ให้บ่ายนี้ครับ ส่วนรายชื่อเดี๋ยวส่งfaxให้นะครับ พอดีดาวน์โหลดใบจองไม่ได้ครับ


 
   โดย:   skulsak        เมื่อ:  10/13/2012 10:19:00 AM

 ความคิดเห็น 23
 
โอนเงินมัดจำ 8,000.-ไปแล้วเมื่อ 13/10/55 เวลา 12.35น.+ส่งแฟกซ์รายละเอียดผู้เดินทางไปแล้ว


 
   โดย:   skulsak        เมื่อ:  10/13/2012 12:42:00 PM

 ความคิดเห็น 24
 
จองทริปเชียงคาน วันที่ 8-10 ธ.ค.  2 ที่  รถคันที่ 3  ที่นั่ง b1 c1  ค่ะ


 
   โดย:   เอ        เมื่อ:  10/13/2012 10:41:00 PM

 ความคิดเห็น 25
 
คุณแป้งพี่ได้ส่งใบโอนเงินไปทางอีเมล์. เงินมัดจำ 4000 บาท ทัวร์เชียงคาน วันที่ 8-10 ธ.ค. 55 ให้แล้วนะ

 
   โดย:   นา        เมื่อ:  10/15/2012 9:33:00 PM

 ความคิดเห็น 26
 
รบกวนขอเปลี่ยนวันเดินทางครับ จองไว้วันที่ 8-10 ธ.ค.55 จำนวน 4 ที่ แต่พอดีหน่วยงานชองแฟนเพิ่งแจ้งว่ามีส่งไปอบรมช่วงนั้น รบกวนขอเปลี่ยนเป็นทริปวันที่ 29 -31 ธ.ค.55 จำนวน 4 ที่แทนครับ


 
   โดย:   สกุลศักดิ์        เมื่อ:  10/16/2012 8:43:00 PM

 ความคิดเห็น 27
 

ได้ทำการจองแพคเกจ เชียงคาน-เลย-ภูเรือ เดินทางวันที่ 8-10/12/55 ไว้จำนวน 6 คนค่ะ

 

ชื่ออรจีรา กาญจนโสภา ที่งานท่องเที่ยว ครั้งที่ 25 และได้ทำการจ่ายค่ามัดจำ คนละ 1,000 จำนวน 6 คน ค่ะ

 

แต่เนื่องจาก เพื่อน 2 คน ไม่สะดวกในการเดินทาง  จึงขอแจ้งแก้ไขผู้เดินทาง เป็นจำนวน 4 คนค่ะ

 

  
   โดย:   อรจีรา กาญจนโสภา        เมื่อ:  10/18/2012 2:15:00 PM

 ความคิดเห็น 28
 
สนใจ จะไปทริป DE-4203 : ทัวร์เชียงคาน เลย ภูเรือ... ทัวร์เชียงคาน เที่ยว เชียงคาน จ.เลย (พักรีสอร์ท 3 วัน2 คืน) จำนวน 4 คน ( ผู้ใหญ่ทั้งหมด) แต่ ต้องการเดินทาง วันที่ 21-23/ธค./2555 ไม่ทราบว่าจะทำการ เปิด ทริป ให้ได้รึป่าว ค่ะ กรุณาตอบกลับด้วย นะค่ะ ขอบคุณค่ะ

 
   โดย:   กานนิศา แผ้วตัน        เมื่อ:  10/24/2012 11:30:00 AM

 ความคิดเห็น 29
 

ขอจองเชียงคราน คันที่1 A1,A2,A3 =3ที่ ;วันที่30/12/2555ถึง1/12556
และจะไปจ่ายในงานที่เมืองทองฯบูธอยู่หมายเลขไหนตรงไหนแจ้งให้ทราบด้วย
ร่วมรายการกับธนาคารไหน 
   โดย:   สมนิตย์        เมื่อ:  10/25/2012 10:20:00 AM

 ความคิดเห็น 30
 
ได้เหมาเป็นprivate ไปแล้ว 7 ที่ ทำไมยังมีลงว่าง 2 ที่ในรถคันที่จองไว้ในที่นั่ง c2} c 3 ล่ะครับ ถ้ามีคนอื่นมาปนจะเรียกว่าprivate เหรอครับ


 
   โดย:   สกุลศักดิ์        เมื่อ:  11/4/2012 11:13:00 AM

 ความคิดเห็น 31
 

8-10/12/55 คันที่ 3 จะได้ออกไหมคะ..คอนเฟิร์มได้เมื่อไหร่ 
   โดย:   คุณหญฺิ        เมื่อ:  11/6/2012 9:46:00 PM

 ความคิดเห็น 32
 
8-10/12/55 คันที่ 4 จะได้ออกไหมคะ..คอนเฟิร์มได้เมื่อไหร่

 
   โดย:   ลัดดา        เมื่อ:  11/9/2012 9:48:00 PM

 ความคิดเห็น 33
 
ทัวร์เชียงคาน เลย ภูเรือ ... ทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน จ.เลย (พักรีสอร์ท 3 วัน 2 คืน ไปวันที่ 30 - 1 มีที่ว่างไหมให้โทรกลับด่วน

 
   โดย:   เรน        เมื่อ:  11/11/2012 6:42:00 PM

 ความคิดเห็น 34
 
ตอบคุณหญิง คุณลัดดา

วันที่ 8-10/12/55 คันที่ 3 และ 4 ออกได้แน่นอนแล้วนะค่ะ


 
   โดย:   Admin        เมื่อ:  11/15/2012 5:23:00 PM

 ความคิดเห็น 35
 
สอบถามราคา ทัวร์ เลย-เชียงคาน 14-17 มค56 จำนวน 40 คน จาก จ.สระบุรี
ช่วยแจ้งราคาพร้อมโปรแกรมด้วยครับ


 
   โดย:   ประจวบ        เมื่อ:  11/22/2012 2:44:00 PM

 ความคิดเห็น 36
 
ตอบคุณ ประจวบ

จะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเตินะค่ะ


 
   โดย:   Admin        เมื่อ:  11/22/2012 3:30:00 PM

 ความคิดเห็น 37
 

โอนเงินมัดจำไปแล้วนะคะ 4 ที่ 8,000 บาท ส่งหลักฐานไปทางเมล์แล้วค่ะ เดินทางไป 30 ธ.ค.-1 ม.ค. จะขอเปลี่ยนที่นั่งเป็น A2,A3,B2,B3 ได้มั้ยค่ะ เผอิญมีผู้ใหญ่อะคะ ขาไม่ค่อยแข็งแรงนะคะ 
   โดย:   อังคณา        เมื่อ:  11/27/2012 11:20:00 PM

 ความคิดเห็น 38
 
ตอบคุณอังคณา

รับทราบค่ะ ได้รับเอกสารการโอนเงินแล้วนะค่ะ


 
   โดย:   admin        เมื่อ:  11/28/2012 2:10:00 PM

 ความคิดเห็น 39
 
เรียนคุณแป้ง พี่ได้ส่งอีเมล์ใบโอนเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดให้แล้วนะ ทัวร์เชียงคาน วันที่ 8-10 ธ.ค. 55 คันที่ 2 C2,C3

 
   โดย:   นา        เมื่อ:  11/29/2012 8:58:00 PM

 ความคิดเห็น 40
 
ตอบคุณนา

รับทราบค่ะ ได้รับเอกสารการโอนเงินแล้วนะค่ะ


 
   โดย:   admin        เมื่อ:  11/30/2012 10:56:00 AM

 ความคิดเห็น 41
 
ไม่มีทริป เสาร์ อาทิต จันทร์ หรือว่า กลางสัปดาห์บ้างเหรอค่ะ ช่วงเดือน กพ อะค่ะ


 
   โดย:   ธนิษฐา        เมื่อ:  1/24/2013 8:37:00 AM

 ความคิดเห็น 42
 
ตอบคุณธนิษฐา

หากเป็นกรุ๊ปเหมา Private สามารถเลือกวันเดินทางได้นะค่ะ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ค่ะ


 
   โดย:   admin        เมื่อ:  1/28/2013 7:29:00 PM

 ความคิดเห็น 43
 
จองDA-4203 23-25 กพ.ไปแล้วเมื่อ27มค.ยังไม่เห็นรายชื่อในรถคันที่ 1 ที่นั่ง A1 เลย

 
   โดย:   บุ้ง        เมื่อ:  1/31/2013 7:53:00 PM

 ความคิดเห็น 44
 
pls send me details of this trip 4203.

 
   โดย:   may        เมื่อ:  2/4/2013 3:35:00 PM

 ความคิดเห็น 45
 
จองวันที่ 23-25 ก.พ. 2 ที่ A2 กับ A3 โอนมัดจำไปให้แล้ว เคยเห็นชื่ออยู่ แต่ตอนนี้หายไปแล้ว ขอทราบว่าตกลงชื่ออยู่คันไหน และนั่งตรงไหน

 
   โดย:   ขวัญเนตร (หมิง)        เมื่อ:  2/4/2013 6:11:00 PM

 ความคิดเห็น 46
 
ตอบคุณ ขวัญเนตร (หมิง)
ยังอยู่ตามปกติครับ
ระบบการ [update] ผังรายชื่อผู้จองทัวร์แบบใหม่
มันจะมี Scrollbar เพื่อเลื่อนขึ้น-ลง
ไม่เหมือนแบบเดิม ที่จะโชว์ทั้งหมดครับ
ต้องขออภัยในความไม่สะดวกครับผม


 
   โดย:   Admin        เมื่อ:  2/5/2013 9:34:00 AM

 ความคิดเห็น 47
 

ไม่ทรายว่าสงกรานต์เปิดแบบจอยทริปมั้ยค่ะ
สนใจ 2 ที่ค่ะ 
   โดย:   สมร        เมื่อ:  2/17/2013 3:13:00 PM

 ความคิดเห็น 48
 
ทริป งันที่ 19-21 เดือนตุลาคม มีมัยค่ะ


 
   โดย:   จันทิรา ชมดาว        เมื่อ:  9/24/2013 10:32:00 PM

 ความคิดเห็น 49
 
ตอบคุณจันทิรา
ไม่ทราบต้องการเดินทางกี่ท่านค่ะ ทางบริษัทฯ ขอเช็คที่พักช่วงเดินทางดังกล่าวให้ก่อนค่ะ ทริปเดินทางหน้าเวบที่เปิดจองยังไม่มีช่วงวันเดินทางดังกล่าวค่ะ ขอบคุณค่ะ


 
   โดย:   JOY_DE        เมื่อ:  9/25/2013 10:01:00 AM

 ความคิดเห็น 50
 
วันที่ 28-30 ธค.56 มี 2 ที่ แถว1 หลังคนขับ ขอบคุณค่ะ

 
   โดย:   เล็ก        เมื่อ:  11/2/2013 9:31:00 PM

 ความคิดเห็น 51
 
สวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่า29-31 เต็มรึยังคะ หรือมีโปรแกรมเที่ยวเหนืออื่นแนะนำบ้างมั้ย ช่วงวันที่29-1 เดินทาง2ท่าน รอคำตอบอยู่นะคะ รบกวนด้วย ขอบคุณมากนะคะ Y_Y (:

 
   โดย:   นุ้ย        เมื่อ:  11/5/2013 11:38:00 PM

 ความคิดเห็น 52
 
29-31ธค. ยังมีที่ว่างแถวหน้า 2 ที่ไหมคะ

 
   โดย:   เล็ก        เมื่อ:  11/20/2013 8:22:00 PM

 ความคิดเห็น 53
 
ตอบคุณเล็กค่ะ

โปรแกรมทัวร์เชียงคาน 3 วัน 2คืน วันที่ 29-31 ธ.ค.56 แถว A ยังว่างค่ะ : ส่งใบจองพร้อมวางมัดจำเข้ามาได้เลยค่ะ


 
   โดย:   PANG_DE        เมื่อ:  11/21/2013 10:14:00 AM

 ความคิดเห็น 54
 
โปรแกรมทัวร์เชียงคาน 3 วัน 2คืน วันที่ 28-30 ธค 56 แถว AหรือBยังเหลือมั๊ยค่ะ


 
   โดย:   กุ้งก้ามกราม        เมื่อ:  11/24/2013 7:08:00 PM

 ความคิดเห็น 55
 
ถ้า 28-30 ไม่มี 29-31 ก็ได้ค่ะ 3-4 ที่


 
   โดย:   กุ้งก้ามกราม        เมื่อ:  11/24/2013 7:10:00 PM

 ความคิดเห็น 56
 
ตอบคุณคุณกุ้งกราม
28-30 ธ.ค.56 ยังรับได้ค่ะ : 29-31 ธ.ค.56ยังรับได้ค่ะ ส่งใบจองเข้ามาได้เลยค่ะ


 
   โดย:   PANG_DE        เมื่อ:  11/25/2013 12:00:00 PM


*  ชื่อ
*  เบอร์โทรศัพท์
  Email
*  ข้อความ

ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์กรีซ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ฉงชิ่ง | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซาปา | ทัวร์เวียดนามเหนือ | ทัวร์บาหลี
[+] Home [+] Programs Tour [+] Webboard [+] About Us [+] Contact Us
Copyright © 2008-2014 DoubleEnjoy.com All Rights Reserved.
300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, Bangkok 10240
Tel: 02-379-1168    Fax: 02-379-1163(Auto)    Mobile: 090-568-3080, 086-306-5572, 086-306-5573
Hotline สายด่วน: 082-499-2007    Email/MSN: DoubleEnjoy@hotmail.com
  ทะเบียนเลขที่ 0125554005216
ทัวร์เชียงคาน เลย ภูเรือ โปรแกรมทัวร์เชียงคาน เที่ยวเชียงคาน ทริปเชียงคาน 3 วัน 2 คืน จ.เลย