ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ทัวร์แห่เทียนเข้าพรรษา ทัวร์เข้าพรรษา
ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ทัวร์แห่เทียนเข้าพรรษา ทัวร์เข้าพรรษา
หน้าแรก ดับเบิ้ลเอ็นจอย
โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว
โรงแรม ที่พัก
ห้องภาพ ดับเบิ้ลเอ็นจอย
เว็บบอร์ด ท่องเที่ยว ทัวร์
เกี่ยวกับ ดับเบิ้ลเอ็นจอย
ติดต่อ สอบถาม ทัวร์ ท่องเที่ยว
โทรหาเราสิคะ 02-379-116802-379-1168
(จันทร์ - เสาร์ / 09.00 - 17.30 น.)

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ทัวร์แห่เทียนเข้าพรรษา ทัวร์เข้าพรรษา

 

 
ทริปยอดนิยม
 
 
มุมลูกค้าเก่า
 
     
 
บทความตามอารมณ์
 
 
ทริปเด่นประจำเดือน
 
 
โปรแกรมทัวร์ใหม่
 
 
   
  บจก. ดับเบิ้ล เอ็นจอย ทราเวล  
  300/50 ถ.นวมินทร์ นวมินทร์
บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
 
  Tel: 02-379-1168
090-568-3080, 086-306-5572, 086-306-5573

 
  Fax: 02-379-1163 (อัตโนมัติ)  
  Email: DoubleEnjoy@hotmail.com  

   DE-LA03 : ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
    น้ำตกหลี่ผี คอนพะเพ็ง อุทยานบาเจียง


สอบถามราคาและวันเดินทางได้ที่
Tel: 02-379-1168, 08-6306-5572, 08-6306-5573
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 30 ม.ค. 2556
Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยว
ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี อุทยานแห่งชาติผาแต้ม น้ำตกลงรู เสาเฉลียง
ลาวใต้ น้ำตกคอนพะเพ็ง อุทยานบาเจียง

นำท่านเข้าพักโรงแรม ระดับมาตรฐานบริการอาหารเลิศรสจากภัตตาคารทุกมื้อ
พร้อมทีมงานมัคคุเทศก์คอยดูแลเอาใจใส่ตลอดการเดินทาง
  กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) โดยมีทีมงานบริการในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ ออกเดินทางสู่ จ.อุบลราชธานี ด้วย รถโค้ชปรับอากาศ VIP 2 ชั้น
20.30 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
  ประเพณีแห่เทียนพรรษา – ผาแต้ม – น้ำตกลงรู – เสาเฉลียง
06.00 น. เดินทางถึง จ.อุบลราชธานี....ทำกิจธุระส่วนตัวตามอัธยาศัย
07.00 น. บริการอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. ร่วมชม ขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ที่ยิ่งใหญ่ตระการตาของชาวอุบล ณ บริเวณทุ่งศรีเมืองและศาลาจตุรมุข รูปแบบของการจัดขบวนประกอบด้วย ขบวนเทียนหลวงพระราชทาน ขบวนต้นเทียนของ คุ้มวัดต่าง ๆ ซึ่งแต่ละขบวนจะประกอบด้วยการแสดง การละเล่น การฟ้อนรำ การบรรเลงดนตรีใน รูปแบบของศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง จากนั้นออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.โขงเจียม
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร ริมแม่น้ำสองสี
13.00 น. นำท่านไปยัง อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ชม ภาพเขียนสี ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ผาแต้ม บริเวณหน้าผา ซึ่งพบภาพเขียนสี มีอายุราว 3,000-4,000 ปี เป็นภาพที่ถูกเขียนโดยสีฝุ่นที่มีสีแดงเป็นส่วนใหญ่ มี สีดำเพียงเล็กน้อยซึ่งส่วนใหญ่มักพบกระจัดกระจายอยู่ตามแนวหน้าหินผาริมโขง จากนั้นเข้าชม น้ำตกแสงจันทร์ หรือ น้ำตกลงรู เป็นน้ำตกที่มีพิเศษคือ สายน้ำจากลำห้วยท่าล้งจะตกลงปล่องหิน ลงสู่เบื้องล่าง ซี่งมองดูแล้ว คล้ายกับแสงจันทร์ที่เต็มดวงได้สาดส่องลงมา อีกทั้งเมื่อสายน้ำ กระทบสู่ผืนน้ำเบื้องล่างจะกระจายตัวเป็นรูปหัวใจสีขาว เป็น 1 ใน Unseen Thailand จากนั้น แวะชม เสาเฉลียง ซึ่งลักษณะก้อนหินแต่ละก้อน มีรูปร่างแปลกตาตามจินตนาการของแต่ละคน อันเกิดจากธรรมชาติที่ใช้เวลานับล้านปี เป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นมา เช่น หินเต่าชมจันทร์ หินโยคี ฯลฯ
17.00 น. นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก อ.โขงเจียม
19.00 น. บริการอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหาร จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
  ด่านช่องเม็ก – ปากเซ – น้ำตกหลี่ผี – คอนพะเพ็ง
07.00 น. บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก
08.00 น. ออกเดินทางสู่ด่านช่องเม็ก ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร จากนั้นข้าม สะพานลาว- ญี่ปุ่น สะพานข้ามโขงแห่งใหม่ สู่ เมืองปากเซ เมืองท่าสำคัญของแขวงจำปาสัก
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร
13.00 น. ออกเดินทางไปยัง น้ำตกหลี่ผี และ น้ำตกคอนพะเพ็ง แห่งมหานทีสี่พันดอน สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ น้ำตกที่มีพลังรุนแรงที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจนได้รับการบอกเล่าว่า งดงามยิ่งใหญ่เสมือน “ไนแองการาแห่งเอเชีย” จากนั้นเดินทางกลับเมืองปากเซ
18.00 น. เดินทางถึงที่พัก บริการอาหารเย็น (6) หลังอาหาร ท่องราตรีเมืองปากเซ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย .... ZZzz
  น้ำตกตาดฟาน – ไร่ชา – อุทยานบาเจียง – อุบลราชธานี - กรุงเทพฯ
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า....บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.30 น. ออกเดินทางไปยัง เมืองปากซอง เมืองที่ปลูกชาและกาแฟเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศ ชม น้ำตกตาดฟาน น้ำตกสูง 120 เมตร ที่ซ่อนตัวอยู่ในความอุดมสมบูรณ์ของ อุทยานดงหัวสาว
10.00 น. นำท่านชม ไร่ชา ชิมชาเมืองปากซอง และ ไร่กาแฟ ที่เห็นได้ตลอดสองข้างทาง เนื่องจากเมืองปาก ซองตั้งอยู่บนที่สูง ซึ่งมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงสมารถปลูกชา กาแฟคุณภาพดีได้ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติบาเจียง เพื่อชม น้ำตกตาดผาส้วม บ้านบนต้นไม้ หมู่บ้านชนเผ่า จำลอง
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (8) จากนั้นข้ามแม่น้ำโขงกลับสู่ช่องเม็ก
15.30 น. เดินทางถึงช่องเม็ก แวะ ช็อปปิ้งสินค้าในร้านปลอดภาษี ที่ชายแดนไทย-ลาว ก่อนนำท่านกลับเข้าสู่ อุบลราชธานี
17.00 น. เดินทางถึงอุบล แวะซื้อของฝากจากเมืองอุบลฯ ฝากทางบ้านเช่น แหนมกระดูกหมู หมูยอและอื่นๆ อีกมากมายที่ขึ้นชื่อของเมืองอุบลฯ
18.00 น. บริการอาหารเย็น (9) หลังอาหาร เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพฯ ประมาณตี 5 โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
************************************
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 
ทริปที่เปิดจอง
สอบถามราคาและวันเดินทางได้ที่
Tel: 02-379-1168, 08-6306-5572, 08-6306-5573
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน

รายชื่อลูกค้าที่จองทัวร์ แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 30 ม.ค. 2556
ตัวหนังสือสีชมพู
โอนเงินเต็มจำนวน 100%
ตัวหนังสือสีฟ้า
โอนเงินมัดจำแล้ว
ตัวหนังสือสีเทา
ยังไม่ได้โอนเงิน
พื้นสีชมพูอ่อน
การันตีออกเดินทาง 100%
 
อัตราค่าบริการ ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ทัวร์แห่เทียนเข้าพรรษา ทัวร์เข้าพรรษา
Join Trip ทัวร์แห่เทียนเข้าพรรษา จ.อุบลราชธานี ลาวใต้
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 30 บาท / ลิตร
ผู้ใหญ่ ท่านละ 6,900 บาท
เด็ก (3-11 ปี)
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
5,500 บาท

อัตรานี้รวม
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ VIP 2 ชั้น
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 9 มื้อ
- ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
- ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
- ค่าหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น ให้บริการท่องเที่ยวตามรายการ
- ค่าประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
- ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

เอกสารประกอบการเดินทาง
- บัตรประจำตัวประชาชน

ลักษณะทริป
ชมประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ที่มีเพียงปีละครั้ง ข้ามโขงไปเบิ่งคอนพะเพ็ง–อุทยานบาเจียง เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
- บัตรประชาชน
- หมวก และแว่นกันแดด
- ของใช้ส่วนตัว
- ยาประจำตัว
- กล้องถ่ายรูป

 
โปรแกรมทัวร์ที่ใกล้เคียง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
: เสาร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
สำนักงาน : 02-379-1168
มือถือ : 090-568-3080, 086-306-5572, 086-306-5573
Hotline สายด่วน : 082-499-2007 ทุกวัน ตลอด 24 ชม.
อีเมล์ : DoubleEnjoy@hotmail.com

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 20,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
กสิกรไทย ย่อยเพชรเกษม อเวนิว บางแค ดับเบิ้ล เอ็นจอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย์

ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ (Booking Form)
Excel File
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่ Fax : 02-379-1163 (อัตโนมัติ)
Email : DoubleEnjoy@hotmail.com
*** กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในกรณีจำเป็น

เงื่อนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้


Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
3. รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 


ความคิดเห็น


*  ชื่อ
*  เบอร์โทรศัพท์
  Email
*  รหัสตรวจสอบ (ใส่ผลลัพธ์ของ ๗ + ๑)
*  ข้อความ


 
 
Copyright © 2008-2015 DoubleEnjoy.com All Rights Reserved.
300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, Bangkok 10240
Tel: 02-379-1168    Fax: 02-379-1163(Auto)    Mobile: 090-568-3080, 086-306-5572, 086-306-5573
Hotline สายด่วน: 082-499-2007    Email/MSN: DoubleEnjoy@hotmail.com
 
ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร   ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร   ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร  
 

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ทัวร์แห่เทียนเข้าพรรษา ทัวร์เข้าพรรษา