น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า บจก. ดับเบิ้ล เอ็นจอย ทราเวล
สิบสองปันนา คุนหมิง ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์คุนหมิง 12 ปันนา
สิบสองปันนา คุนหมิง ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์คุนหมิง 12 ปันนา
หน้าแรก ดับเบิ้ลเอ็นจอย
โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว
โรงแรม ที่พัก
ห้องภาพ ดับเบิ้ลเอ็นจอย
เว็บบอร์ด ท่องเที่ยว ทัวร์
เกี่ยวกับ ดับเบิ้ลเอ็นจอย
ติดต่อ สอบถาม ทัวร์ ท่องเที่ยว
โทรหาเราสิคะ 02-379-116802-379-1168
(จันทร์ - เสาร์ / 09.00 - 17.30 น.)

สิบสองปันนา คุนหมิง ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์คุนหมิง 12 ปันนา

 

 
ทริปยอดนิยม
 
 
มุมลูกค้าเก่า
 
     
 
บทความตามอารมณ์
 
 
ทริปเด่นประจำเดือน
 
 
โปรแกรมทัวร์ใหม่
 
 
   
  บจก. ดับเบิ้ล เอ็นจอย ทราเวล  
  300/50 ถ.นวมินทร์ นวมินทร์
บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
 
  Tel: 02-379-1168  
  Mobile: 092-269-6868
086-306-5572, 098-828-5266
 
  Hotline: 082-499-2007  
  Fax: 02-379-1163 (อัตโนมัติ)  

   DE-CN02 : ทัวร์สิบสองปันนา - คุนหมิง 6 วัน 5 คืน (MU)


แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 30 ม.ค. 2556
Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยว สู่อารยธรรมแห่งลุ่มน้ำล้านช้าง
สัมผัสวิถีชีวิตของเขตปกครองตนเอง สิบสองปันนา หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า เชียงรุ่ง, เชียงรุ้ง
ส่วนชาวจีนเรียกว่า “จิ่งหง” เป็นเขตปกครองตนเองของชาวไทลื้อ ประกอบด้วยไปด้วย 3 อำเภอ
คืออำเภอเมืองฮัม หรือกานหลันป้า อำเภอเมืองไห่และอำเภอเชียงรุ่ง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทลื้อ
โดยผ่านเส้นทางที่ชาวไทลื้ออพยพมาสู่ประเทศไทย และสัมผัสเส้นทางที่สวยติดอันดับต้นๆของโลก
คุนหมิง-สิบสองปันนา
เริ่มต้นจากนคร คุนหมิง มณทลยูนาน ลงมาทางเมืองซือเหมา สิบสองปันนา
เมืองหล้า บ่อหาน โดยจะก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 ภายในปี 2551 และแล้วเสร็จภายในปี 2553
เชิญท่านไปสัมผัสวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมก่อนใคร ชมศิลปะตื่นตาตื่นใจ ได้ในเส้นทางดังกล่าว
นำท่านเข้าพักโรงแรม ระดับมาตรฐาน บริการอาหารเลิศรสจากภัตตาคารทุกมื้อ
พร้อมทีมงานมัคคุเทศก์คอยดูแลเอาใจใส่ตลอดการเดินทาง
สิบสองปันนา คุนหมิง ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์คุนหมิง 12 ปันนา   กรุงเทพฯ – สิบสองปันนา – ศูนย์วิจัยพืชสมุนไพร – อาหารขันโตกไตลื้อ – น้ำพุใจกลางเมืองเชียงรุ้ง
09.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ U 15 สายการบิน ไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ (MU) เจ้าหน้าที่รอต้อนรับและอำนวยความสะดวก
11.10 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองสิบสองปันนา โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU2026 (บริการอาหารบนเครื่อง)
14.55 น. ถึง สนามบินจิงหง เมืองเชียงรุ่ง (เมืองสิบสองปันนา) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเช็คอิน เข้าที่พัก โรงแรมเทียนเฉิน จากนั้นพาท่านไปช็อปปิ้ง และชม ศูนย์วิจัยพืชสมุนไพร ที่สมเด็จพระเทพฯได้เสด็จทอดพระเนตร กรรมวิธีในการผลิตสมุนไพรแต่ละชนิด
18.30 น. บริการอาหารเย็นแบบ ขันโตกไตลื้อ หลังอาหารพาท่านไปท่องเมืองราตรีเชียงรุ้ง ชม ลานน้ำพุใหญ่ ใจกลางเมืองสิบสองปันนาและช็อปปิ้งตามอัธยาศัย
สิบสองปันนา คุนหมิง ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์คุนหมิง 12 ปันนา   สิบสองปันนา – กาหลั่นป้า - สวนป่าดงดิบ - โชว์ละครพาราณาสี
07.00 น. บริการอาหารเช้า ที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม เมืองกาหลั่นป้า นำท่านชม หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ และนำท่านนมัสการพระพุทธรูปเพื่อเป็นสิริมงคลที่ วัดมหาราชฐานสุทธาวาส
12.00 น. รับประทานอาหารที่ภัตตาคารหลังคาแดง
13.00 น. สัมผัสชีวิต สวนป่าดงดิบ ชม การโชว์เสือและโชว์สิงห์โต พาท่านนั่งรถรางไฟฟ้าชม การเรียกนกยูงลงมาจากภูเขา จากนั้นชมการแสดงของชนเผ่าต่างๆ อาทิ โชว์การแสดงของชาวไตลื้อ โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอ้หนี่ (อีก้อ) และชมการสาธิตพิธีการแต่งงานของเผ่าอีก้อ
18.30 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านดู โชว์วัฒนธรรมเมืองพาราณาสี (สำหรับโชว์วัฒนธรรมเมืองพาราณาสี เป็นโชว์ที่สวยงามมากๆและเป็นไฮไลท์ของเมืองสิบสองปันนา หากใครมาแล้วไม่ได้ดูโชว์ ก็เหมือนกับมาไม่ถึงเมืองสิบสองปันนาครับ)
สิบสองปันนา คุนหมิง ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์คุนหมิง 12 ปันนา   ตลาดเช้าไทลื้อ - ซือเหมา - คุนหมิง
06.30 น. นำท่านเที่ยวชม ตลาดเช้าสิบสองปันนา ดูวิถีชีวิตของชาวไตลื้อเมืองเชียงรุ้ง
07.30 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง (ระยะทางประมาณ 580 กิโลเมตร)
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเมือง เหยียนเจียง ตรงสะพานสูงที่สุดในโลกประมาณ 120 เมตร(หงอ๋อ) หลังอาหารออกเดินทางกันต่อ ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของ เมืองซือเหมา เมืองโม่เจียง เมืองขงเข่อ และ เส้นทาง R3A ที่เจาะอุโมค์ลอดภูเขา
18.30 น. ถึง คุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย... ราตรีสวัสดิ์ เข้าที่พัก (พักที่ KING WORLD HOTEL หรือเทียบเท่า)
สิบสองปันนา คุนหมิง ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์คุนหมิง 12 ปันนา   คุนหมิง - ป่าหิน – ถ้ำจิ่วเซียง – วัดหยวนทง – โชว์คุนหมิง
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม อุทยานป่าหิน ชมความงามและความมหัศจรรย์ของ อุทยานป่าหิน ที่จะทำให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับหินหลากชนิดที่มีรูปร่างพิสดาร ซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวางถึง 40,000 ไร่ ชมหินรูปร่างต่างๆ ที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลกว่า 2–3 ร้อยล้านปี และนับได้ว่าเป็น ป่าหินที่ใหญ่ที่สุดของโลก ที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติได้ทำให้เปลือกโลกเกิดการดันตัวสูงขึ้น จึงกลายเป็นป่าหินที่ผุดขึ้นเหนือพื้นดินและถูกการกัดเซาะของสายฝนทำให้เกิดรูปร่างต่างๆกันไป มองดูเหมือนภูผา เสมือนหญิงงามในวรรณคดี ชม หินนางคอย เจ้าแม่กวนอิม สระล้างดาบ
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร    หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำจิ่วเซียง   ชมหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาสีสันสวยงาม มีลำธารและน้ำตกภายในถ้ำ ชม   ธารน้ำตกหุบเขาลึก   และยังมีถ้ำเล็กๆอยู่ภายใน เช่น   ถ้ำช้างเผือก , ถ้ำค้างคาว , วังเทพธิดา   ฯลฯ ซึ่งท่านจะได้เดินบนเส้นทางที่ขนานไปกับผนังถ้ำ เบื้องล่างเป็นผืนน้ำกว้าง อีกทั้งยังมีน้ำตกขนาดใหญ่ เสมือนเป็นโลกใต้ดินได้อย่างน่าอัศจรรย์ ดังคำกลอนที่ว่า “ บนดินชมป่าหิน ใต้ดินชมจิ่วเซียง ” เสร็จแล้ว นำท่านชม   วัดหยวนทง   ซึ่งเป็น วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงามและทัศนียภาพรอบๆ ภูเขา นำท่านนมัสการ   พระพุทธชินราชจำลอง   ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย สมัยที่ พณ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรี จากนั้นนำท่านชม   โรงงานผลิตผ้าไหม   อันลือชื่อของจีน วิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้า ทั้งใช้เครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด
18.30 น. บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าที่พัก (พักที่ SHUANG LU HOTEL หรือเทียบเท่า)
สิบสองปันนา คุนหมิง ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์คุนหมิง 12 ปันนา   เขาซีซาน – ตำหนักทอง(จินเตียน) – ถนนคนเดิน(โลสุวรรณ) - ช้อปปิ้ง
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม เขาซีซาน หรือ ประตูมังกร ห่างจากตัวเมือง 29 กิโลเมตร ประตูมังกรเป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋าสร้างในช่วง ค.ศ. 1718-1843 นำท่านลอดผ่าน ประตูมังกร หลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และเป็นที่เชื่อกันว่าเป็น ประตูแห่งความสิริมงคล ซึ่งถ้าผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูนี้ จะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี ชมอุโมงค์ที่สกัดไว้ตามไหล่เขาพร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีนลัทธิเต๋า ซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้าน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปี และชมทัศนียภาพอันงดงามของ ทะเลสาบเตียนฉือ   ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเมืองคุนหมิง
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านชมความงามของ ตำหนักทองจินเตี้ยน   ซึ่งสร้างโดยแม่ทัพอู๋ซันกุ้ย ซึ่งสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่น แลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า ตำหนักทอง นับได้ว่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน จากนั้นนำท่านชิมชาที่ขึ้นชื่อของเมืองจีน ชาผั่วเอ่อ และมีชาหลายประเภทให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก
18.30 น. บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร พร้อมชม โชว์คุนหมิง ชมการแสดงวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ นำท่านเข้าที่พัก (พักที่ KING WORLD HOTEL หรือเทียบเท่า)จากนั้นพาท่านไป ช้อปปิ้งถนนคนเดินโลสุวรรณ สินค้าแบนด์เนมและสินค้าก๊อปปี้ นานาชนิดจากเมืองคุนหมิงกันตามอัธยาศัยก่อนกลับ
สิบสองปันนา คุนหมิง ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์คุนหมิง 12 ปันนา   คุนหมิง – กรุงเทพฯ
05.30 น. บริการอาหารเช้า (แบบกล่อง) พร้อมออกเดินทางไปสนามบินคุนหมิง
08.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU741
09.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
************************************
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 
ทริปที่เปิดจอง
** รับเฉพาะ Private Trip  
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน
รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 30-40 ท่าน
 
อัตราค่าบริการ ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงของ เชียงรุ่ง
แก้ไขราคาล่าสุด : 27 ก.ค. 2554
ราคาเริ่มต้นที่ 8 ท่านขึ้นไป
* ราคานี้คำนวณจากอัตราแลกเงิน ไม่เกิน 5 บาทต่อ 1 หยวน (CNY)
คณะเดินทาง (ผู้ใหญ่)
*มีหัวหนัาคณะทัวร์
*มีหัวหนัาคณะทัวร์
*มีหัวหนัาคณะทัวร์
*มีหัวหนัาคณะทัวร์
** มากกว่า 45 ท่าน กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมครับ
เด็ก อายุ 3-11 ขวบ ลด
* พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
1,000 บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 3 ขวบ ลด
* พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)
1,500 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 บาท

ราคาดังกล่าวรวม
- ค่าตั๋วโดยสาร MU กรุงเทพฯ - เชียงรุ้ง, คุนหมิง - กรุงเทพฯ (ชั้นทัศนาจร)
- ค่าที่พัก 4 ดาว (ห้องละ 2 ท่าน) 5 คืน ตามที่ระบุในรายการ
- ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
- ค่าโชว์เมืองพารานาสี
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น ให้บริการท่องเที่ยวตามรายการ
- ค่าประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาดังกล่าวไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
- ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 20 หยวนต่อคนต่อวัน

เอกสารประกอบในการขอวีซ่า
- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือก่อนเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
- รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- รายละเอียดอาชีพและที่อยู่ของผู้เดินทาง

ลักษณะทริป
ท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านแบบสบายๆ สัมผัสวิถีชีวิตของเขตปกครองตนเอง สิบสองปันนา ชมศิลปะตื่นตาตื่นใจ และทัศนียภาพสวยงามของ คุนหมิง สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
- บัตรประชาชน
- หมวกและแว่นกันแดด
- ของใช้ส่วนตัว
- ยาประจำตัว
- กล้องถ่ายรูป

โปรแกรมทัวร์ที่ใกล้เคียง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
: เสาร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
สำนักงาน : 02-379-1168
มือถือ : 082-499-2007, 092-269-6868, 086-306-5572, 098-828-5266
อีเมล์ : DoubleEnjoy@hotmail.com

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 20,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
กสิกรไทย ย่อยเพชรเกษม อเวนิว บางแค ดับเบิ้ล เอ็นจอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย์

ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ (Booking Form)
Excel File
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่ Fax : 02-379-1163 (อัตโนมัติ)
Email : DoubleEnjoy@hotmail.com
*** กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในกรณีจำเป็น

เงื่อนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้


Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
3. รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 


ความคิดเห็น


*  ชื่อ
*  เบอร์โทรศัพท์
  Email
*  รหัสตรวจสอบ (ใส่ผลลัพธ์ของ ๗ + ๑)
*  ข้อความ


 
 
Copyright © 2008-2017 DoubleEnjoy.com All Rights Reserved.
300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240
Tel : 02-379-1168    Mobile : 092-269-6868, 086-306-5572, 098-828-5266    Hotline : 082-499-2007
Fax : 02-379-1163(Auto)    Email : DoubleEnjoy@hotmail.com    Line : @DoubleEnjoy
 
ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร   ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร   ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร  
 

สิบสองปันนา คุนหมิง ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์คุนหมิง 12 ปันนา