ทัวร์ลาวใต้ โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ บริษัททัวร์ลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้ราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ลาวใต้
ทัวร์ลาวใต้ โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ บริษัททัวร์ลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้ราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ลาวใต้
หน้าแรก ดับเบิ้ลเอ็นจอย
โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว
โรงแรม ที่พัก
ห้องภาพ ดับเบิ้ลเอ็นจอย
เว็บบอร์ด ท่องเที่ยว ทัวร์
เกี่ยวกับ ดับเบิ้ลเอ็นจอย
ติดต่อ สอบถาม ทัวร์ ท่องเที่ยว
โทรหาเราสิคะ 02-379-116802-379-1168
(จันทร์ - เสาร์ / 09.00 - 17.30 น.)

ทัวร์ลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง

 

ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ลาวใต้
ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ลาวใต้
ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ลาวใต้
ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ลาวใต้
ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ลาวใต้
ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ลาวใต้
ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ลาวใต้
ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ลาวใต้
ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ลาวใต้
ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ลาวใต้
ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ลาวใต้
ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ลาวใต้
ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ลาวใต้
ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ลาวใต้
ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ลาวใต้
ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ลาวใต้
ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ลาวใต้
ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ลาวใต้
ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ลาวใต้
ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ลาวใต้
ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ลาวใต้
ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ลาวใต้
ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ลาวใต้
ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ลาวใต้

   DE-LA02 : ทัวร์ลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมวันเดินทาง)


สอบถามราคาและวันเดินทางได้ที่
Tel: 02-379-1168, 08-6306-5572, 08-6306-5573
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 20 ก.ย. 2555
ทัวร์ลาวใต้ โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ บริษัททัวร์ลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้ราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ลาวใต้
Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวลาวใต้
ช่องเม็ก - ปากเซ - แม่น้ำสองสี - ปราสาทหินวัดภู - น้ำตกคอนพะเพ็ง - น้ำตกหลี่ผี -
ตลาดดาวเรือง - น้ำตกตาดเยือง - ไร่ชา กาแฟ - น้ำตกตาดฟาน - น้ำตกผาส้วม - หมู่บ้านชนเผ่า

บริการท่านด้วยที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน เต็มอิ่มกับอาหารเลิศรสจากภัตตาคารทุกมื้อ
พร้อมทีมงานมัคคุเทศก์คอยดูแลเอาใจใส่ตลอดการเดินทาง
วันแรก ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ลาวใต้   กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี
19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (ถนนอังรีดูนังต์) บริเวณสะพานลอย (สะพานลอยแรกที่เข้าทางถนนพระราม 4) รถโค้ชจอดเลยบริเวณสะพานลอย เข้าทางฝั่งถนนพระราม 4 ประมาณ 300 เมตร สังเกตรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น ข้างรถเขียนว่า "ชูธรรมการท่องเที่ยว และ น้องเบิร์ด" เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก (สำหรับกรุ๊ปหมู่คณะ สามารถกำหนดจุดขึ้นรถเองได้)
19.30 น. นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น สู่ จ.อุบลราชธานี บริการอาหารและเครื่องดื่มบนรถ (สำหรับท่านที่อยู่ย่านรังสิต ท่านสามารถขึ้นรถที่ปั๊มเชลล์รังสิต ฝั่งขาออก เลยโลตัสรังสิตไปประมาณ 300 เมตร เวลาประมาณ 20.30 น.)
วันที่สอง ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ลาวใต้   อุบลราชธานี - ช่องเม็ก - ปากเซ - นครจำปาสัก - ปราสาทหินวัดพู
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ที่ตัวเมืองอุบลฯ บริการอาหารเช้าที่โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ อุบลฯ (1) หลังอาหาร ออกเดินทางสู่ด่าน ต.ม.ไทย-ลาวที่ ช่องเม็ก ตรวจเอกสารผ่านแดน เดินทางสู่ เมืองโพนทอง แขวงนครจำปาสัก ข้ามสะพานแขวน - แม่น้ำโขงสู่ เมืองปากเซ (ระยะทางประมาณ 42 กม.) นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย (พักโรงแรม ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น ห้องละ 2 ท่าน)
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารริมแม่น้ำโขง (2) หลังอาหารออกเดินทางสู่ นครจำปาสัก ข้ามแพขนานยนต์ไปชม ปราสาทหินวัดพู ชมสถาปัตยกรรมโบราณอันยิ่งใหญ่สมัยโคปุระของขอมโบราณอายุก่อนนครวัด เป็นศิลปะแบบบาปวน (มรดกโลกแห่งลาวใต้) สมควรแก่เวลานำท่านเยี่ยมชม วิถีชีวิตริมแม่น้ำโขงของชาวจำปาสัก และนำท่านเที่ยวชม ตลาดปากเซ ในตอนเย็นและนำท่านชมพระอาทิตย์ลับฟ้าอันสวยงามริมแม่น้ำเซโดนกับแม่น้ำโขง
19.00 น. บริการอาหารเย็น ที่ห้องอาหารริมแม่น้ำโขง (3) หลังอาหารพักผ่อนหรือท่องราตรีเมืองปากเซกันตามอัธยาศัย ...... ราตรีสวัสดิ์
วันที่สาม ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ลาวใต้   น้ำตกคอนพะเพ็ง - ล่องเรือแม่น้ำโขง บ้านดอนคอน - แก่งหลี่ผี (มหานทีสีพันดอน)
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (4) หลังอาหารออกเดินทางสู่ น้ำตกคอนพะเพ็ง (ระยะทางประมาณ 150 กม.) ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลาวในชนบท ระหว่างเส้นทางไปน้ำตกคอนพะเพ็ง ชมมหานทีอันยิ่งใหญ่กลางแม่น้ำโขง สมญานาม แองการ่าแห่งเอเชีย พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารที่น้ำตกคอนพะเพ็ง (5) หลังอาหารออกเดินทางสู่ บ้านนากะสัง นำท่านลงเรือลำใหญ่ ล่องเรือลัดเลาะตามแก่งแม่น้ำโขงสู่ บ้านดอนคอน จากนั้นนั่งรถสองแถวท้องถิ่นสู่ แก่งหลี่ผี ผ่านหมู่บ้านชุมชนริมแม่น้ำโขง ชม หัวรถจักรโบราณ และ สะพานรถไฟประวัติศาสตร์ ร่องรอยแห่งอาณานิคมฝรั่งเศสและชมทัศนียภาพอันสวยงามของแก่งหลี่ผี (แก่งกลางแม่น้ำโขง) สมญานาม มหานทีสี่พันดอน สมควรแก่เวลาเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย
19.00 น. บริการอาหารค่ำ (6) หลังอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย .... ZZzz
วันที่สี่ ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ลาวใต้   น้ำตกตาดฟาน - น้ำตกตาดผาส้วม - หมู่บ้านชนเผ่า - ช่องเม็ก - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ
06.30 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (7) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งของฝากที่ ตลาดดาวเรือง (ตลาดเช้าเมืองปากเซ) อาทิ เครื่องเงิน ผ้าทอ ผ้าไหม งานฝีมือ และสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด จากนั้นออกเดินทางสู่ น้ำตกตาดฟาน แวะชม ไร่ชา กาแฟระหว่างทาง ชมดินแดนแห่งที่ราบสูงโบลิเวนแห่งลาวใต้ ชมน้ำตกอันสวยงามของ น้ำตกตาดฟาน (ระยะทางประมาณ 35 กม.) จากนั้นออกเดินทางสู่ น้ำตกตาดผาส้วม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารน้ำตกตาดผาส้วม (8) หลังอาหาร นำท่านชมความสวยงามของ น้ำตกตาดผาส้วม และ น้ำตกหมากแฮว จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านชนเผ่าลาวสูง พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย ออกเดินทางกลับสู่ ช่องเม็ก ตรวจเอกสารผ่านแดน พร้อมซื้อของฝากกลับบ้าน อาทิ เหล้า ไวน์ ผ้าทอ ผ้าไหม และสินค้าปลอดภาษีนานาชนิดที่ ตลาดช่องเม็ก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ จ.อุบลราชธานี แวะซื้อของฝากจากเมืองอุบลฯ อาทิ หมูยอ ปลาส้ม แหนม
18.30 น. บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคารในเมืองอุบลราชธานี (9) หลังอาหารเดินทางกลับกรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพฯ (ประมาณตี 5) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม
************************************
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 
ทริปที่เปิดจอง
สอบถามราคาและวันเดินทางได้ที่
Tel: 02-379-1168, 08-6306-5572, 08-6306-5573
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 30-40 ท่าน

 
แก้ไขราคาล่าสุด : 20 ก.ย. 2555
Join Trip ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ลาวใต้
* ราคานี้คำนวณจากอัตราน้ำมันดีเซลที่ราคาไม่เกิน 32 บาท / ลิตร
ที่พักระดับ 2 ดาวหรือเทียบเท่า
ผู้ใหญ่ ท่านละ 6,900 บาท
เด็ก อายุ 3-11 ขวบ ท่านละ
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
6,500 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 1,000 บาท
ที่พักระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
ผู้ใหญ่ ท่านละ 7,500 บาท
เด็ก อายุ 3-11 ขวบ ท่านละ
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
7,000 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาท
ที่พักระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
ผู้ใหญ่ ท่านละ 8,200 บาท
เด็ก อายุ 3-11 ขวบ ท่านละ
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
7,700 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 บาท
ต่างชาติเพิ่ม 30 USD
Private Trip ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ลาวใต้
** มากกว่า 9 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมครับ

ราคาดังกล่าวรวม
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้นนำเที่ยว
- ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น)
- ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศลาว
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- มัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันชีวิตวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

ราคาดังกล่าวไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น เช่น มินิบาร์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ นอกเหนือจากรายการ
- ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ (30-40 USD.) แนะนำให้ไปทำที่สถานฑูตลาว+รูปถ่าย 2 รูป
- ค่าทิปไกด์ลาว (200.-บาท)
- ค่าทิปไกด์ไทย (ตรงนี้ตามความพึงพอใจ...ตามอัธยาศัย)
- ค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือ จากที่ระบุในรายการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ)

เอกสารประกอบการเดินทาง
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด + รูปถ่ายสีจำนวน 2 ใบ ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว
- กรณีที่เป็นเด็กใช้ สำเนาสูติบัตร 2 ชุด + รูปถ่ายสีจำนวน 2 ใบ ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว และสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา + รูปถ่ายสีจำนวนอย่างละ 2 ชุด
- ต้องส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วันทำการ

ลักษณะทริป
ท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน ชมเมืองมรดกโลกแห่งที่ 2 ของประเทศลาว และความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติทางใต้ของลาว เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
- บัตรประชาชน
- รองเท้ากันลื่น
- แว่นกันแดด
- ของใช้ส่วนตัว
- ยาประจำตัว
- กล้องถ่ายรูป

โปรแกรมทัวร์ที่ใกล้เคียง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
: เสาร์ เวลา 10.00 น. - 16.30 น.
สำนักงาน : 02-379-1168
มือถือ : 090-568-3080, 086-306-5572, 086-306-5573
Hotline สายด่วน : 082-499-2007 กรณีเร่งด่วนเท่านั้น ทุกวัน ตลอด 24 ชม.
อีเมล์ : DoubleEnjoy@hotmail.com

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัด
ให้ฝากข้อความไว้ที่หน้าโปรแกรมทัวร์หรือส่งเข้า Email แทนครับ

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 20,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
กสิกรไทย ย่อยเพชรเกษม อเวนิว บางแค ดับเบิ้ล เอ็นจอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย์

ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ (Booking Form)
Excel File
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่ Fax : 02-379-1163 (อัตโนมัติ)
Email : DoubleEnjoy@hotmail.com
*** กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในกรณีจำเป็น

เงื่อนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้


Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
3. รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 


ความคิดเห็น

 ความคิดเห็น 1
 
ต้องการโปรแกรมทัวร์ ลาวใต้ 2วัน หนึ่ง 1 คืน ประมาณ 30 - 40 คน

 
   โดย:   นายวิเชียร ศรีใส        เมื่อ:  1/22/2014 12:35:00 PM

 ความคิดเห็น 2
 
ตอบคุณวิเชียร
ขอส่งรายละเอียดการเดินทาง และใบเสนอราคาให้ทางอีเมล์ค่ะ ขอบคุณค่ะ


 
   โดย:   JOY_DE        เมื่อ:  1/23/2014 4:54:00 PM

 ความคิดเห็น 3
 
ขอราคาทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน วันที่ 16-18 : มีนาค่ะ
ผู้เดินทาง 8 ท่าน


 
   โดย:   นุ้ย        เมื่อ:  2/10/2014 7:49:00 AM

 ความคิดเห็น 4
 
สนใจไปลาวใต้ครับ จอยกรุ๊ป วันที่ 19-21 หรือ 20-22มี.ค.57 มีหรือเปล่าครับ ถ้ามีขอทราบราคา 2 คน ขึ้น-ลง รถที่อุบล มีพาสปอร์ต 1 คน ถ้าเดินทาง 19 มี.ค. สะดวกหลังเที่ยงวัน ถ้ามีกรุณาตอบกลับทาง sms ครับ

 
   โดย:   ประเสริฐ        เมื่อ:  3/8/2014 4:05:00 PM

 ความคิดเห็น 5
 
สวัสดีค่ะ รบกวนขอโปรแกรมทัวร์ลาวเหนือ และ ลาวใต้ อย่างละ 1 โปรแกรม ด้วยค่ะ จำนวนผู้ร่วมเดินทาง 15-20 ท่าน เดินทางวันที่ 11-14 ธ.ค. 57 เดินทางโดย ขาไป - รถ, ขากลับ - เครื่อง ไปวันที่ 11 /12/57 เย็น ขากลับ 14/12/57 บ่ายๆ หรือตามโปรแกรม ขอบคุณค่ะ บริษัท สยาม เอลมาเทค จำกัด 12/3 หมุ่ 10 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 T. 02-159-6391-3 F. 02-159-6394

 
   โดย:   กัญญาณัฐ        เมื่อ:  8/19/2014 1:36:00 PM

 ความคิดเห็น 6
 
สวัสดีค่ะ รบกวนของรายละเอียดโปรแกรมทั่วลาวใต้ระหว่างไปรถ กับไปเครื่องค่ะ คณะเดินทาง 20 ท่าน เดินทางวันที่ 8-10 ต.ค.57 ขอบคุณค่ะ

 
   โดย:   ศศิมา        เมื่อ:  9/6/2014 12:23:00 AM


*  ชื่อ
*  เบอร์โทรศัพท์
  Email
*  รหัสตรวจสอบ (ใส่ผลลัพธ์ของ ๗ + ๑)
*  ข้อความ


 
 
Copyright © 2008-2015 DoubleEnjoy.com All Rights Reserved.
300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, Bangkok 10240
Tel: 02-379-1168    Fax: 02-379-1163(Auto)    Mobile: 090-568-3080, 086-306-5572, 086-306-5573
Hotline สายด่วน: 082-499-2007    Email/MSN: DoubleEnjoy@hotmail.com
 
ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร   ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร   ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร  
 

ทัวร์ลาวใต้ โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ บริษัททัวร์ลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้ราคาพิเศษ แพ็คเกจทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ ทัวร์ลาวใต้ หลี่ผี คอนพะเพ็ง ลาวใต้