ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง
ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง
หน้าแรก ดับเบิ้ลเอ็นจอย
โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว
โรงแรม ที่พัก
ห้องภาพ ดับเบิ้ลเอ็นจอย
เว็บบอร์ด ท่องเที่ยว ทัวร์
เกี่ยวกับ ดับเบิ้ลเอ็นจอย
ติดต่อ สอบถาม ทัวร์ ท่องเที่ยว
โทรหาเราสิคะ 02-379-116802-379-1168
(จันทร์ - เสาร์ / 09.00 - 17.30 น.)

ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง

 

 
ทริปยอดนิยม
 
 
มุมลูกค้าเก่า
 
     
 
บทความตามอารมณ์
 
 
ทริปเด่นประจำเดือน
 
 
โปรแกรมทัวร์ใหม่
 
 
   
  บจก. ดับเบิ้ล เอ็นจอย ทราเวล  
  300/50 ถ.นวมินทร์ นวมินทร์
บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
 
  Tel: 02-379-1168
090-568-3080, 086-306-5572, 086-306-5573

 
  Fax: 02-379-1163 (อัตโนมัติ)  
  Email: DoubleEnjoy@hotmail.com  

   DE-VN01 : ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน (6 วัน 5 คืน)
*ลูกค้าเก่า และ DoubleEnjoy FanClub ลดเพิ่ม 300 บาท / DE Member ลดเพิ่ม 500 บาท
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 28 ก.พ. 2557
ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง
Double Enjoy   ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยว อินโดจีน

มุกดาหาร - สะหวันนะเขต - ดองฮา - เว้ - ดานัง - ฮอยอัน 6 วัน

เวียดนามภาคกลาง เมืองท่าดานังเมืองริมชายฝั่งทะเลที่งดงาม
เที่ยวชมดินแดนแห่งเมืองมรดกโลก เมืองโบราณเว้ และเมืองฮอยอัน
เชิญอิ่มอร่อยกับรายการอาหารพื้นเมือง เลิศรส ลิ้มรสกุ้งมังกรและอาหารทะเลสดๆ
ที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว พร้อมมัคคุเทศก์ ไทย – ลาว – เวียดนาม
มิตรภาพไทย ลาว เวียดนาม
ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง
  กรุงเทพฯ - มุกดาหาร (ไทย)
18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ
19.00 น. โดยรถโค้ชปรับอากาศพร้อมห้องสุขภัณฑ์ มุ่งสู่ จ.มุกดาหาร รับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์และทีมงาน บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 1) บนรถ พร้อมเครื่องดื่มเย็นๆ
  มุกดาหาร - ลาว - ด่านสะหวันเขต - พระธาตุอิงฮัง - ลาวบาว - ดองฮา (ไทย-ลาว-เวียดนาม)
ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า จ.มุกดาหาร รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ณ โรงแรมพลอยพาเลช หลังอาหาร ออกเดินทางสู่ ด่านตรวจคนเข้า เมืองทำพิธีการตรวจคนออกเมืองของ ตม. ไทย เรียบร้อยแล้ว นำท่านข้ามฝั่งสู่ แผ่นดิน ของ สปป.ลาว เมืองสะหวันเขต หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของ เจ้าหน้าที่ฝั่งลาว แล้วนำท่านขึ้นรถปรับอากาศของเวียดนาม พบมัคคุเทศก์ (พูดภาษาไทย) ดูแลท่านตลอดการเดินทาง แวะนมัสการ พระธาตุอิงฮัง อยู่ห่างจากตัวเมืองสะหวันนะเขต 19 กิโลเมตร พระธาตุอิงฮังแห่งนครสะหวันนะเขตนี้ ถือได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สําคัญที่สุดของประเทศลาว สร้างขึ้นพร้อมกันกับพระธาตุหลวง แห่งเมืองเวียงจันทน์ เป็นสัญลักษณ์ประจําชาติของลาว มีความหมายต่อจิตใจของประชาชนลาวเป็นอย่างยิ่ง พระธาตุอิงฮังสร้างขึ้นในศตวรรษที่16 เป็นเจดีย์ต่อยอดกันไปถึง 3 ชั้น แล้วจึงถึงยอดองค์ระฆัง ยอดเจดีย์และฉัตรทําด้วยทองคําแท้ๆ มีลักษณะอันโดเด่นที่สุดในอาณาจักรล้านช้างมาตั้งแต่ในสมัยของสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชเจ้า พระธาตุอิงฮังองค์นี้มีรูปทรงที่ไม่เหมือนพระธาตุองค์อื่นๆ เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนาของมอญกับสถาปัตยกรรมของอาณาจักรล้านช้าง (ท่านสุภาพสตรีไม่สามารถเข้าไปในพระธาตุได้) จากนั้นออกเดินตามเส้นทางหมายเลข 9 สู่ ลาวบาว ทางหลวงแห่งนี้ใช้มาตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสมาเป็นเจ้าเข้าครอง ใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าจาก ไทย-ลาว ออกสู่ทะเลจีนใต้
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านผ่านพิธีการ ตรวจคนเข้าเมืองสู่ประเทศเวียดนาม หลังจากผ่านพิธีการ ตม. เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางต่อเข้าสู่ เมืองดองฮา เขตประมณฑลเมืองเก่าในราชวงศ์จักรพรรดิ์เหงียนที่เก่าแก่ของเวียดนาม
19.00 น. รับประทานอาหารมื้อค่ำ (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักโรงแรม MEKONG HOTEL หรือระดับเดียวกัน เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
  ดองฮา - อุโมงค์วินห์ม็อก - ภูเขาหินอ่อน - เมืองเก่าฮอยอัน - ดานัง
เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านออกเดินทางสู่ อุโมงค์วินห์ม็อก อุโมงค์หลบภัยใต้ดินจากการทิ้งระเบิดอย่างหนักของทหารอเมริกา ซึ่งคนทั้งหมู่บ้าน ช่วยกันขุดขึ้นในปี ค.ศ.1966 ใช้เวลา 20 เดือน ลึก 3 ชั้น มีทางเข้าออก 13 ทาง และได้อาศัยอยู่ในอุโมงค์เป็นเวลาถึง 5 ปี เพื่อหลบภัยจากการทิ้งระเบิด อย่างหนักของอเมริกา แล้วเดินทางสู่ เมืองดานัง ผ่านเส้นทางขึ้นภูเขาสูง เกือบ 1,000 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลท่ามกลางเมฆหมอกที่ลอยพัดผ่าน แวะพักที่ไหเวิน และชมหมู่บ้านชาวประมงระหว่างทาง เชิญท่านเพลิดเพลินกับทัศนียภาพสองข้างทาง ผ่านเส้นทางประวัติศาสตร์ และชายหาดที่ทอดยาวตลอดเส้นทาง แวะพักที่จุดชมวิวบริเวณสูงสุดของยอดเขาให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม ภูเขาหินอ่อน ชมถ้ำที่สวยงาม นมัสการหลวงพ่อในถ้ำ จากนั้นเชิญท่านเลือกซื้อสินค้าที่ทําจากหินอ่อนแกะสลักด้วยรูปต่างๆที่มีความประณีต และมีความสวยงาม แล้วนําท่านชม เมืองเก่าฮอยอัน ซึ่งปัจจุบัน ได้รับการอนุรักษ์เมืองฮอยอันนี้อยู่ในความดูแลขององค์การยูเนสโก้ ท่านจะได้ ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ วัดกวนอูศาลเจ้า ชุมชนชาวจีน สะพานชุมชนญี่ปุ่น และ บ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรม จีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม สถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17
เย็น รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 7) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าที่พักโรงแรม RIVERSIDE HOTELหรือระดับเดียวกัน ณ เมืองดานัง เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย
  ดานัง - สุสานจักรพรรดิ์ไคดิงห์ - พระราชวังโบราณ - เว้ - ตลาดดองบา - ล่องแม่น้ำหอม
สุสานจักรพรรดิ์ไคดิงห์
สะพานสายรุ้ง แม่น้ำหอม
07.00 น. รับประทานอาหาราเช้า (มื้อที่ 8) ณ โรงแรม แล้วเดินทางสู่ เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าเวียดนามในอดีตเดินทางไปตามทางหลวงเลียบชายฝั่งตะวันออก เพื่อนําท่านชม สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์ (Kai Dinh) รัชกาลที่ 12 ซึ่งถือว่าเป็นสุสานที่งดงามที่สุดของราชวงศ์ จากนั้นนําชม สุสานหลวงของราชวงศ์ เหวียน โดยเข้าชม สุสานของจักรพรรดิ ตือ ดึ๊ก (Tu Duc) รัชกาลที่สี่ของราชวงศ์ ที่ทรงปรีชาสามารถเป็นที่ยิ่งและเป็นพระองค์เดียวที่มีการจารึก พระราชประวัติไว้บนแผ่นหินด้วยพระองค์เอง ซึ่งองค์อื่นๆ นั้นรัชทายาทจะเป็นผู้จารึก นําท่านเข้าชม พระราชวังโบราณ หรือ นครจักรพรรดิ (Dai Noi) ที่มีกําแพงล้อมรอบ 3 ชั้น สร้างในปี ค.ศ. 1845 แต่มาถูกทําลายเสียหายจากระเบิดไปอย่างมากในสมัยสงครามเวียดนาม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) ณ ภัตตาคาร (ลิ้มรสอาหารซีฟู๊ด) จากนั้นนําท่านชม พระราชวังเดิมของอดีตกษัตริย์ ชมพระราชบัลลังก์ที่ว่าราชการของกษัตริย์ ตลอดจนห้องทรงพระอักษร ที่ทําการขุนนางทั้งฝ่ายปกครองและกลาโหม ชม ศาลบรรพกษัตริย์ แห่งราชวงศ์เหงียน นําเดินทางถึง วัดเทียนมู (แม่ฟ้าพระหลวง) นําชมสถานที่ภายในวัดเทียนมู นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคล นําท่านชมเจดีย์สวยงามและเก่าแก่เป็นเจดีย์ 7 ชั้น ภายในมีพระพุทธรูปประจําวันในแต่ละชั้นของเจดีย์ จากนั้นนําท่านเดินทางด้วยรถเที่ยวชมเมืองเว้ พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเมืองเว้ และช้อปปิ้งที่ ตลาดดองบา ตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 10) ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำทุกท่านลงเรือ ล่องแม่น้ำหอม เพื่อให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองเว้พร้อมชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองเวียดนามอันแสนไพเราะ จากนั้นเข้าที่พัก CENTURY HOTEL หรือระดับเดียวกัน เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย
  เว้ - ลาวบาว - สะหวันเขต - มุกดาหาร - ตลาดใต้ดิน
07.00 น. รับประทานอาหาราเช้า (มื้อที่ 11) ณ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเดินทางกลับสู่ ด่านลาวบาว
11.00 น. เดินทางถึง ด่านลาวบาว นําท่านทําพิธีการตรวจคนออกเมือง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 12) แล้วออกเดินทางสู่ ด่านสะหวันเขต จ.มุกดาหาร
16.30 น. เดินทางถึงด่าน จ.มุกดาหาร นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ตลาดใต้ดิน อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย (อิสระในการรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
  กรุงเทพฯ
05.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและปลอดภัย พร้อมความประทับใจ
************************************
 
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่
 
ทริปที่เปิดจอง


** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน
รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 30-40 ท่าน
 
อัตราค่าบริการ ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง
แก้ไขราคาล่าสุด : 28 ก.พ. 2557
Join Trip เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน
* ราคานี้คำนวณจากอัตราแลกเงิน ไม่เกิน 32 บาทต่อ 1 USD
ผู้ใหญ่ ท่านละ 7,900 บาท
เด็ก (อายุต่ำกว่า 11 ปี) ลด
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง
2,000 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 บาท
Private Trip เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน(เริ่มกรุงเทพฯ)
* ฟรีหัวหน้าคณะ 1 ท่าน
* ฟรีหัวหน้าคณะ 1 ท่าน
** มากกว่า 43 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
Private Trip เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน(พัก 3 ดาว เริ่มมุกดาหาร)
* ฟรีหัวหน้าคณะ 1 ท่าน
* ฟรีหัวหน้าคณะ 1 ท่าน
** มากกว่า 43 ท่าน กรุณาสอบถามราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมครับ

ราคาดังกล่าวรวม
- ค่าที่พัก 3 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ VIP กรุงเทพฯ - มุกดาหาร - กรุงเทพฯ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ(ลาว-เวียดนาม)
- ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหาร 12 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าน้ำเปล่า 2 ขวด/วัน ระหว่างท่องเที่ยวต่างประเทศ
- ค่ามัคคุเทศก์จากกรุงเทพฯ
- ค่าหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น (พูดไทย) ให้บริการท่องเที่ยวตามรายการ
- ค่าประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาดังกล่าวไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
- ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
- ค่าวีซ่า (หนังสือเดินทางไทยไม่ต้องทำวีซ่า)

เอกสารประกอบการเดินทาง
- หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

ลักษณะทริป
ท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านแบบสบายๆ ชมวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม เน้นเมืองมรดกโลก เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
- บัตรประชาชน
- รองเท้าสวมสบาย
- แว่นกันแดด
- ของใช้ส่วนตัว
- ยาประจำตัว
- กล้องถ่ายรูป

โปรแกรมทัวร์ที่ใกล้เคียง
เวียดนามเหนือ
เวียดนามกลาง
เวียดนามใต้
เวียดนาม (รวม)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
: เสาร์ เวลา 10.00 น. - 16.30 น.
สำนักงาน : 02-379-1168
มือถือ : 090-568-3080, 086-306-5572, 086-306-5573
Hotline สายด่วน : 082-499-2007 กรณีเร่งด่วนเท่านั้น ทุกวัน ตลอด 24 ชม.
อีเมล์ : DoubleEnjoy@hotmail.com

** ในบางครั้ง อาจติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัด
ให้ฝากข้อความไว้ที่หน้าโปรแกรมทัวร์หรือส่งเข้า Email แทนครับ

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 20,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
กสิกรไทย ย่อยเพชรเกษม อเวนิว บางแค ดับเบิ้ล เอ็นจอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย์

ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ (Booking Form)
Excel File
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่ Fax : 02-379-1163 (อัตโนมัติ)
Email : DoubleEnjoy@hotmail.com
*** กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในกรณีจำเป็น

เงื่อนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้


Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
3. รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 


ความคิดเห็น

 ความคิดเห็น 1
 
คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณหรือไม่ เรามีการให้กู้ยืมเงินตั้งแต่ 5,000.00 ที่จะ 250,000,000.00 แม็กซ์เรามีความน่าเชื่อถือที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิกที่ไม่มีการตรวจสอบเครดิตและมี 100% รับประกันการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศในช่วงระยะเวลาทั้งหมดที่นี่ นอกจากนี้เรายังออกเงินกู้ในสกุลเงินยูโร, ปอนด์และดอลลาร์อัตราแลกเปลี่ยนจากเงินให้สินเชื่อทั้งหมดเป็น 2% ถ้าคุณมีความสนใจได้รับกลับมาให้เราผ่าน josedennison007@gmail.com.with ข้อมูลต่อไปนี้ชื่อของคุณ: ประเทศ: เมือง: ที่อยู่: ต้องจำนวน : ระยะเวลา: อายุ: เพศ: อาชีพ: โทรศัพท์ไม่มี: ขอบคุณครับ Mr.jose

 
   โดย:   dennison        เมื่อ:  2/15/2014 4:57:00 AM

 ความคิดเห็น 2
 
สวัสดี เรามีองค์กรที่ บริษัท สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้คนในความต้องการของช่วยเช่นการช่วยเหลือด้านการเงิน ดังนั้นถ้าคุณกำลังจะผ่านความยากลำบากทางการเงินหรือคุณอยู่ในระเบียบทางการเงินใด ๆ และคุณต้องเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองหรือคุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระหนี้ของคุณหรือชำระค่าของคุณเริ่มต้นธุรกิจที่ดีหรือคุณกำลังมองหา มันยากที่จะได้รับเงินกู้ยืมเงินทุนจากธนาคารในประเทศติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล์ mrbilljohnsonloanfirm31@gmail.com จึงไม่ปล่อยให้โอกาสเหล่านี้ผ่านคุณโดยเพราะพระเยซูเป็นเหมือนกันเมื่อวานวันนี้และตลอดไปมากขึ้น กรุณาเหล่านี้เป็นคนใจกว้างและพระเจ้ากลัวอย่างรุนแรง ชื่อของคุณ: เงินกู้จำนวน: เงินกู้ระยะเวลา: ที่ถูกต้องหมายเลขโทรศัพท์มือถือ: ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณในการติดต่อของคุณในขณะที่เรารอ ความนับถือ การจัดการ อีเมล์: mrbilljohnsonloanfirm31@gmail.com

 
   โดย:   Mr Bill Johnson        เมื่อ:  5/4/2014 8:55:00 PM

 ความคิดเห็น 3
 
ขอรายละเอียดทัวร์ มุกดาหาร - เว้ - ดานัง - ฮอยอัน 2 คืน 3 วัน ด้วยค่ะ

 
   โดย:   ตุ๊ก        เมื่อ:  6/5/2014 4:15:00 PM

 ความคิดเห็น 4
 
ตอบคุณ ตุ๊ก
เดี๋ยวส่งรายละเอียดให้ทางอีเมลล์นะคะ


 
   โดย:   mon.de        เมื่อ:  6/6/2014 1:17:00 PM

 ความคิดเห็น 5
 
สนใจ private group เวียดนามกลาง เริ่มที่กรุงเทพ 6วัน5 คืนค่ะ ถ้าเดินทางไม่ถึงแปดคนแต่เป็น private group ได้มั้ยคะ ค่าใช้จ่ายต่อคนเท่าไหร่ รบกวนส่งรายละเอียดมาทางอีเมลล์ให้หน่อยนะค่ะ

 
   โดย:   เอมวลี        เมื่อ:  7/4/2014 2:16:00 AM

 ความคิดเห็น 6
 
ตอบคุณ เอมวลี
เดินทางประมาณกี่ท่านคะ และเดินทางช่วงไหนคะ


 
   โดย:   mon.de        เมื่อ:  7/4/2014 5:05:00 PM

 ความคิดเห็น 7
 
ประมาณ 6 ท่านค่ะ ช่วงวันแม่

 
   โดย:   เอมวลี        เมื่อ:  7/5/2014 6:36:00 PM

 ความคิดเห็น 8
 
คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณ? เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5,000.00 เพื่อ 250,000,000.00 แม็กซ์เรามีความน่าเชื่อถือที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิกที่ไม่มีการตรวจสอบเครดิตและนำเสนอ 100% รับประกันกู้ยืมจากต่างประเทศในช่วงระยะเวลาทั้งหมดที่นี่ นอกจากนี้เรายังออกเงินกู้ในยูโรเงินปอนด์และเงินดอลลาร์อัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ยืมทั้งหมดคือ 2% หากคุณสนใจที่ได้รับกลับมาให้เราผ่าน josedennison007@gmail.com มีข้อมูลต่อไปนี้: ชื่อของคุณ: ประเทศ: เมือง: ที่อยู่: จำนวนเงินที่จำเป็น: ระยะเวลา: อายุ: เพศ: อาชีพ: ไม่มีโทรศัพท์: ขอบคุณ Mr.jose

 
   โดย:   dennison        เมื่อ:  11/23/2014 12:14:00 PM

 ความคิดเห็น 9
 
อาจสงบของพระเจ้าอยู่กับคุณ คุณเป็นนักธุรกิจหรือหญิง? คุณอยู่ในใด ๆ ความเครียดทางการเงินหรือไม่หรือคุณต้องการเงินทุนในการเริ่มต้นขึ้น ธุรกิจของคุณเอง? ) สินเชื่อส่วนบุคคล, การขยายธุรกิจ ข) การเริ่มต้นธุรกิจและการศึกษา ค) การรวมหนี้ D) เงินกู้ยืม X-Mas ชื่อ: .......................................... ประเทศ: ......................................... ที่อยู่: .......................................... สถานภาพ: ....................................... เพศ: ................................................ ... อายุ ................................................. .... วงเงินกู้ที่จำเป็น: ......................... เงินกู้ระยะเวลา: ................................... หมายเลขโทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล: ....................... รายได้รายเดือน: ..................................... พูดภาษาอังกฤษ ....................................... ขอขอบคุณและขอให้พระเจ้าคุ้มครอง อีเมล์: marycoleloanscompany@gmail.com

 
   โดย:   Mrs Mary        เมื่อ:  11/30/2014 2:39:00 PM

 ความคิดเห็น 10
 
คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณ? เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5,000.00 เพื่อ 250,000,000.00 แม็กซ์เรามีความน่าเชื่อถือที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิกที่ไม่มีการตรวจสอบเครดิตและนำเสนอ 100% รับประกันกู้ยืมจากต่างประเทศในช่วงระยะเวลาทั้งหมดที่นี่ นอกจากนี้เรายังออกเงินกู้ในยูโรเงินปอนด์และเงินดอลลาร์อัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ยืมทั้งหมดคือ 2% หากคุณสนใจที่ได้รับกลับมาให้เราผ่าน josedennison007@gmail.com มีข้อมูลต่อไปนี้: ชื่อของคุณ: ประเทศ: เมือง: ที่อยู่: จำนวนเงินที่จำเป็น: ระยะเวลา: อายุ: เพศ: อาชีพ: ไม่มีโทรศัพท์: ขอบคุณ Mr.jose

 
   โดย:   dennison        เมื่อ:  11/30/2014 3:09:00 PM

 ความคิดเห็น 11
 
คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน? * การโอนเงินได้อย่างรวดเร็วมากและเร่งด่วนไปยังบัญชีธนาคารของคุณ * ชําระคืนเริ่มต้นแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงินของคุณใน บัญชีเงินฝาก * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% * การชำระหนี้ระยะยาว (1-30 ปี) ระยะเวลา * เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน * * * * มันใช้เวลานานเท่าใดกองทุนเพื่อ? หลังจากส่งใบสมัครเงินกู้ คุณสามารถคาดหวังว่าคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมงและ การระดมทุนภายใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับข้อมูลที่เราต้องการ จากคุณ ติดต่อที่ถูกต้องและได้รับใบอนุญาต บริษัท เงินกู้ที่ได้รับอนุญาต ที่ช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและแบบฟอร์มสมัครสินเชื่อติดต่อสั่งซื้อผ่านทาง อีเมล์: cashfirmarena@gmail.com SIR EVA DEMETER ผู้อำนวยการทั่วไป CASHFIRMARENA FIRM ลอนดอน

 
   โดย:   sir joel williams        เมื่อ:  1/12/2015 12:42:00 PM

 ความคิดเห็น 12
 
คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน? * การโอนเงินได้อย่างรวดเร็วมากและเร่งด่วนไปยังบัญชีธนาคารของคุณ * ชําระคืนเริ่มต้นแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงินของคุณใน บัญชีเงินฝาก * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% * การชำระหนี้ระยะยาว (1-30 ปี) ระยะเวลา * เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน * * * * มันใช้เวลานานเท่าใดกองทุนเพื่อ? หลังจากส่งใบสมัครเงินกู้ คุณสามารถคาดหวังว่าคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมงและ การระดมทุนภายใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับข้อมูลที่เราต้องการ จากคุณ ติดต่อที่ถูกต้องและได้รับใบอนุญาต บริษัท เงินกู้ที่ได้รับอนุญาต ที่ช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและแบบฟอร์มสมัครสินเชื่อติดต่อสั่งซื้อผ่านทาง อีเมล์: cashfirmarena@gmail.com SIR EVA DEMETER ผู้อำนวยการทั่วไป CASHFIRMARENA FIRM ลอนดอน

 
   โดย:   sir joel williams        เมื่อ:  1/20/2015 4:02:00 PM

 ความคิดเห็น 13
 
คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วน? * การโอนเงินได้อย่างรวดเร็วมากและเร่งด่วนไปยังบัญชีธนาคารของคุณ * ชําระคืนเริ่มต้นแปดเดือนหลังจากที่คุณได้รับเงินของคุณใน บัญชีเงินฝาก * อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% * การชำระหนี้ระยะยาว (1-30 ปี) ระยะเวลา * เงื่อนไขเงินกู้ที่มีความยืดหยุ่นและการชำระเงินรายเดือน * * * * มันใช้เวลานานเท่าใดกองทุนเพื่อ? หลังจากส่งใบสมัครเงินกู้ คุณสามารถคาดหวังว่าคำตอบเบื้องต้นน้อยกว่า 24 ชั่วโมงและ การระดมทุนภายใน 72-96 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับข้อมูลที่เราต้องการ จากคุณ ติดต่อที่ถูกต้องและได้รับใบอนุญาต บริษัท เงินกู้ที่ได้รับอนุญาต ที่ช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและแบบฟอร์มสมัครสินเชื่อติดต่อสั่งซื้อผ่านทาง อีเมล์: cashfirmarena@gmail.com SIR EVA DEMETER ผู้อำนวยการทั่วไป CASHFIRMARENA FIRM ลอนดอน

 
   โดย:   sir joel williams        เมื่อ:  1/20/2015 4:02:00 PM


*  ชื่อ
*  เบอร์โทรศัพท์
  Email
*  รหัสตรวจสอบ (ใส่ผลลัพธ์ของ ๗ + ๑)
*  ข้อความ


 
 
Copyright © 2008-2015 DoubleEnjoy.com All Rights Reserved.
300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, Bangkok 10240
Tel: 02-379-1168    Fax: 02-379-1163(Auto)    Mobile: 090-568-3080, 086-306-5572, 086-306-5573
Hotline สายด่วน: 082-499-2007    Email/MSN: DoubleEnjoy@hotmail.com
 
ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร   ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร   ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร  
 

ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง