ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE662 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว สวนดอกไม้ฮิตาชิไคฮิน 6 วัน 3 คืน (TG)

DE662 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว สวนดอกไม้ฮิตาชิไคฮิน 6 วัน 3 คืน (TG)

CANDEO HOTEL SANO
FUJINO BOKAEN HOTEL
SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - สนามบินนาริตะ
19.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C  (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2)  พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

22.10 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน  TG 640 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
วันที่ 2นาริตะ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค (นั่งรถไฟ) - สวนดอกไม้อาชิคางะ ฟลาวเวอร์ พาร์ค - ช้อปปิ้งเอออน มอลล์ ซาโนะ ชินโตชิ
06.20 น.

ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย...ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

นำท่านชม อาณาจักรแห่งดอกไม้อันสวยงาม “สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค”  สวนดอกไม้ริมทะเลขนาดใหญ่บนพื้นที่  กว่า 1.9 ล้านตารางเมตร มีพื้นที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ...ภายในมีทุ่งดอกไม้ประจำฤดูกาลหลายสายพันธุ์หมุนเวียนออกดอกอวดโฉมให้ชมกันได้ระหว่างทั้งปี ...

แล้วนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศนั่ง “Seaside Train” เข้าไปยังสวนดอกไม้ และที่พลาดไม่ได้อีกจุด “ชิงช้าสวรรค์ยักษ์” (Flower Ring Ferris Wheel) สัญลักษณ์ ประจำสวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค ท่านสามารถนั่งชมวิวมองเห็นทัศนียภาพสวยงามโดยรอบทั่วทั้งสวน  (รวมเฉพาะค่ารถไฟชมสวน/ ไม่รวมค่าเครื่องเล่นต่างๆภายในสวน)

เพลิดเพลินกับความงามของ ทุ่งดอกลินาเรีย และดอกป๊อปปี้ที่สามารถมองเห็นชิงช้าสวรรค์ยักษ์ ผ่านทุ่งดอกไม้ ที่พร้อมใจกันแย้มบานอวดสีสันแข่งกับสีของท้องฟ้า ...

นอกจากนี้ยังมี โซนพืชสมุนไพร พร้อมชมดอกไม้ประจำถิ่นจำพวกพืชที่เติบโตบริเวณชายฝั่งทะเล ที่ให้สีสันความงาม แตกต่างกันไป แซมด้วย ดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีหลากสไตล์และโซนป่าธรรมชาติที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ริมบึง อาทิเช่น Rosemary , Christmas Rose , Rose Acacia ,  Tiger Lilies (การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย

นำท่านสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งทุ่งดอกไม้ “สวนดอกไม้อาชิคางะ” หนึ่งในสวนดอกวิสทีเรีย ที่สวยงามและ อลังการที่สุดของประเทศญี่ปุ่น บนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 60 ไร่ ...(สำหรับกรุ้ปเดินทางวันที่ 16-21 พ.ค. 61)

นำท่านชม ดอกวิสทีเรีย หรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกกันว่า “ดอกฟูจิ”  มีลักษณะเป็นดอกไม้เล็กๆจำนวนมากรวมตัวกันเป็นพวงระย้าคล้ายผลองุ่น ชมได้ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม ...โดยมีไฮไลท์อยู่ที่ อุโมงค์ต้นวิสทีเรียยาวเกือบ 100 เมตร มีดอกห้อยระย้า ลงมาจากกิ่งเป็นพวงทำให้เกิดเป็นทางเดินใต้ดอกวิสทีเรียหลากหลายสีสลับกัน เช่น สีม่วง, สีขาว, สีเหลือง  และสีชมพู และตื่นตาตื่นใจไปกับต้นวิสทีเรียขนาดใหญ่ยักษ์ “Great Miracle Wisteria” มีอายุกว่า 150 ปี  ที่คอยสร้างบรรยากาศอันงดงามราวความฝันให้กับสวนแห่งนี้ ...

นอกจากชม ความสวยงามของดอกไม้แล้ว ห้ามพลาดกับไอศกรีมซอฟท์ครีม ซึ่งผลิตมาจากดอกไม้ต่างๆ มีรสชาติหอมหวานจนหลายคนติดใจ...  (การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

(สำหรับกรุ้ปเดินทางวันที่ 24-29 พ.ค. , 06-11, 13-18, 20-25, 27-02 ก.ค. 61)

นำท่านเพลิดเพลินไปกับสวน “Rainbow Garden” ชมความงดงามของพรรณไม้ที่ออกดอกบานสะพรั่งต้อนรับผู้ที่มาเยือนอย่างสดใสไม่ว่าจะเป็นดอกกุหลาบ, กุหลาบพันปี,สกุลพวงแก้วกุดั่น และดอกไม้สวยงามอื่นๆให้ชมอีกมากมาย ซึ่งจะบานแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาของปี ... นอกจากชมความสวยงามของดอกไม้ แล้วห้ามพลาดกับไอศกรีมซอฟท์ครีม ซึ่งผลิตมาจากดอกไม้ต่างๆ มีรสชาติหอมหวานจนหลายคนติดใจ...  (การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

นำท่านเดินทางสู่ “เอออน มอลล์ ซาโนะ ชินโตชิ” ศูนย์กลางแห่งการช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ที่รวมเอาซูเปอร์มาร์เก็ต  และช้อปปิ้งมอลล์ ไว้ด้วยกัน ...ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าชั้นนำต่างๆ มากมายหลากหลายแบรนด์ ให้ได้เลือกช้อปกันอย่างจุใจ จำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น ซึ่งบางร้านไม่ต้อง เสียภาษีสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยว   ชาวต่างชาติอีกด้วย ... นอกจากนี้ยังมี ร้านกาแฟ ร้านอาหารมากมาย

.. อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ   “เลือกชมและซื้อ” สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย

ค่ำ***เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย...ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ***
ที่พัก CANDEO HOTEL SANO หรือเทียบเท่า
วันที่ 3ซาโนะ - วัดโคโตคุอิน - วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที - หุบเขาโอวาคุดานิ  - ยามานาชิ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

นำท่านเดินทางสู่ เมือง “คามาคุระ” เป็นเมืองที่อยู่ติดกับทะเลซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโตเกียว ...นมัสการ “พระใหญ่ไดบุทสึ  แห่งวัดโคโตคุอิน” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคามาคุระมีความสูงถึง13.5 เมตรซึ่งเป็นรูปปั้นพระที่สูงเป็นอันดับสองของญี่ปุ่นรองจากพระใหญ่ที่วัดโทไดจิเมืองนารา ...เดิมทีองค์พระจะประดิษฐานอยู่ภายในอาคารวัดแต่เมื่อประมาณศตวรรษที่14 และ15 อาคารของวัดหลายส่วนได้ถูกพายุไต้ฝุ่นทำลายลงทำให้เหลือแต่องค์พระใหญ่ตั้งอยู่โดยไม่ได้สร้างอาคารขึ้นมาครอบใหม่... 

นำท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นแล้วนำท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลัด” สัมผัสความงามราวกับภาพวาด ของทิวทัศน์ของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้เวลาล่อง 15 นาที)

... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดาดฟ้าเรือ” เพื่อบันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง… 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
บ่าย

หลังอาหารนำท่านมุ่งหน้าสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” หรือ “หุบเขานรก”  ที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปีก่อน ทำให้เกิดบ่อน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ำและควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของกำมะถันอยู่ด้วย ...               

ชม บ่อน้ำแร่กำมะถัน ที่สามารถต้มไข่ไห้สุกได้ และไข่ที่ต้ม จากบ่อนี้เปลือกของไข่จะมีสีดำสนิท ... พร้อมชิม  “ไข่ดำ” โดยเชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี...

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ำเย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ำเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อย      “แบบไม่อั้น!!!”

ที่พักFUJINO BOKAEN HOTEL หรือเทียบเท่า

หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “ออนเซ็น” (Onsen) น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง
วันที่ 4ยามานาชิ - ภุเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) - โอชิโนะฮัคไค - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โตเกียว
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

นำท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ...

นำท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อ “สินค้าพื้นเมืองและขนมอร่อย” มากมายตามอัธยาศัย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” หมู่บ้านเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5  ของภูเขาไฟฟูจิ อยู่ระหว่าง  ทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako ... ภายในหมู่บ้านมีบ่อน้ำแปดบ่อที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิและถูกกรองผ่านชั้นหินลาวาใต้ดินมาเป็นเวลานานมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี ... ได้รับใบประกาศจากกรมชลประทาน ของประเทศญี่ปุ่นว่าน้ำในแต่ละบ่อเป็นน้ำที่ใสสะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่ธาตุทำให้มีสาหร่าย และหญ้าน้ำ เกิดในบ่อ ทำให้เวลามองลงไปเป็นสีเขียวสวยงามคล้ายกับมรกตอยู่ในน้ำ...

อิสระให้ท่าน ซื้อของที่ระลึก จากชุมชนพื้นบ้านบริเวณโดยรอบ พร้อมดื่มน้ำสะอาด อันศักดิ์สิทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่า หากใครได้ดื่มก็จะมีอายุยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ...

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่นที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คน และเทคโนโลยีล้ำยุคมากมาย... เพื่อเป็นการเอาใจเหล่านัก “Shopaholic” ดัวยการพาตะลุยย่านช้อปปิ้งชั้นนำ  ของชาวญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็น “แหล่งอัพเดทเทรนด์” ของชาวปลาดิบ  ณ ย่านการค้า “ชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร”  ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน เชิญท่านเลือก “ชมและซื้อ” สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง เป็นต้น

ค่ำ*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ***
ที่พัก SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5โตเกียว - ตลาดปลาสึคิจิ - วัดอาซะกุซ่า - หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) - ศาลเจ้าเมจิ - ฮาราจูกุ - โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ 
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปยังสนามบิน)

นำท่านเดินทางสู่ “ตลาดปลาสึคิจิ” ตลาดค้าส่งปลาขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว เป็นหนึ่งในตลาดปลา ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ภายในตลาดนั้นมีปลา อาหารทะเลสดๆ ผักและผลไม้มากมายหลายชนิด …ตลาดสึคิจินั้นแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนภายนอกซึ่งมีร้านค้าปลีกและร้านอาหารตั้งเรียงรายเป็นจำนวนมาก และ    ส่วนภายในซึ่งเป็นบริเวณที่ร้านค้าส่งใช้เจรจาธุรกิจและเป็นจุดที่มีการประมูลปลาทูน่าที่มีชื่อเสียง ...พลาดไม่ได้ กับการลองชิมซูชิ ซาซิมิ ที่สด อร่อย และราคาไม่แพง ไข่ม้วนของที่นี่ก็อร่อยเด็ดไม่แพ้กัน ... นอกจากนี้ยังมีพวกของแห้ง มีดแร่ปลา และอาหารอื่นๆ อีกหลายอย่างให้เลือกซื้ออีกด้วย  ...อิสระให้ทุกท่าน เลือกชิมอาหารทะเลสดๆ พร้อมเลือกชมและซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็ก เพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ ... หรือจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้ชมและซื้อสินค้าของฝาก ของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง  “Made In Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น พร้อมเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย ... 

นำทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ  ริมแม่น้ำสุมิดะ “หอคอยโตเกียว สกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียว สกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยี แนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จาก ละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ …

นำท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าเมจิ” ศาลเจ้าเก่าแก่อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพของคนโตเกียวสร้างขึ้นโดยจักพรรดิเมจิ และมเหสีโชโกะในปี1920 … ตั้งอยู่ใจกลาง“สวนโยโยกิ”สวนที่มีต้นไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น ทำให้ดูเหมือนกับว่าศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในป่า หรือที่เรียกกันว่า Meiji Jingu’s forest... ประตูโทริอิขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าเมจิ  เป็นโทริอิที่ทำจากไม้มีความสูง 12 เมตร, ความกว้าง  17 เมคร., น้ำหนัก13ตัน  และมีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย

นำทุกท่านสู่ย่าน “ฮาราจูกุ” แหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัยสุดๆ ชาวปลาดิบ ... ตื่นตาตื่นใจกับ “แฟชั่น” หลากหลายสไตล์ ที่ท่านจะไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ที่เสมือนหลุดออกมาจากในหนังสือการ์ตูนชื่อดัง หรือบางที่ก็หลุดมาจากเกมส์เพลย์, แต่งเลียนแบบดารา-นักร้องที่คลั่งไคล้หรืออาจจะแต่งกายให้ดูเหมือน มาจากนอกโลกเลยก็มี ...  ให้ท่านได้เลือกเดินชมความแปลกประหลาดที่หาชมไม่ได้ในชีวิตประจำวัน ...

สำหรับท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง สามารถเดินเลือกชมและซื้อสินค้ามากมายที่มีทั้ง “แบรนด์เนมชื่อดัง” หรือ  “แฮนด์เมด” ที่ท่านจะได้เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวในโลกที่ “ถนนเทคาชิตะ” ซึ่งคราคร่ำไปด้วยผู้คนมากมาย  และสินค้าหลายหลายแบบให้ท่านได้เลือกสรรกันตามอัธยาศัย ...  

นำทุกท่านสู่ “โอไดบะ” เกาะมหัศจรรย์แห่งโตเกียว ที่เกิดจากการถมทะเลด้วยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยีล้ำยุค และ ทันสมัย ... เป็นเกาะที่แสดงให้เห็นถึง วิสัยทัศน์ และศักยภาพของชาวญี่ปุ่น ที่สามารถสร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ขึ้นมา  …ดื่มด่ำกับการ “นั่งกินลมชมวิว”  บน  “ชิงช้าสวรรค์” (ferris wheel) ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น...      ตื่นตากับสีสันของแสงไฟที่ประดับประดา ท่านสามารถลองสัมผัสบรรยากาศ ของอ่าวโตเกียวที่มี “สะพาน  เรนโบว์” (Rainbow  Bridge) พาดผ่าน และ มีแสงสีของกรุงโตเกียว ยามค่ำคืนเป็นฉากหลัง…รวมทั้ง “เทพีเสรีภาพ” เวอร์ชั่นญี่ปุ่น ยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว ...

ไม่ควรพลาดกับการถ่ายรูปคู่กับเจ้าหุ่นยนต์ GUNDAM RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT ซึ่งขนาดเท่ากับของจริงด้วยอัตราส่วน 1:1 มีความสูงถึง 18 เมตรบริเวณ “ห้าง Diver City Tokyo Plaza” ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวภายใต้คอนเซ็ปท์ “Theatrical City Space” ... (ไม่รวมค่าชิงช้าสวรรค์, ค่าเข้าชม และเครื่องเล่นต่างๆ)

 
กลางวัน/เย็น***เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย...ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ   ***

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” 
วันที่ 6สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ  
00.20 น.เดินทางจาก สนามบินฮาเนดะ โดยสายการบิน Thai Airways  เที่ยวบิน  TG 661
04.50 น.ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 • ค่าที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท 
  (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
 • สำหรับการจอง กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท   
 • ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับ 
  สายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 • กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋ว เครื่องบินแล้ว ถ้าวี
  ซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป) 
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน
  รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยทาง บริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด 
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด 
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
 • ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้นั่งด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี
 • หากท่านที่ต้องออกตั๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
 • เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียนแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
 • โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางที่ไม่มีตราประทับอย่างน้อย 3 หน้า 
 • กิจกรรมใดๆที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 • ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 • เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 098-828-5266 (เดียร์)
         092-269-6868 (มน)
         095-902-2526 (แนน)
         089-204-9121 (บิว)
         061-545-5858 (จีจี้)
         065-351-5258 (ณณิณ)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy