ทัวร์ระยอง บุฟเฟ่ต์ผลไม้ ทุ่งโปรงทอง จุดชมวิวเนินนางพญา 2567/2024 เที่ยวภาคกลาง

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE093 : ทัวร์ระยอง บุฟเฟ่ต์ผลไม้ ทุ่งโปรงทอง จุดชมวิวเนินนางพญา 1 วัน (ไป-กลับ)

DE093 : ทัวร์ระยอง บุฟเฟ่ต์ผลไม้ ทุ่งโปรงทอง จุดชมวิวเนินนางพญา 1 วัน (ไป-กลับ)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - ระยอง - บุฟเฟต์ผลไม้สวนละไม - ทุ่งโปรงทอง - จุดชมวิวเจดีย์บ้านหัวแหลม - จุดชมวิวเนินพญา คุ้งวิมาน - ซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ
06.00 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7(คลิกดูแผนที่) รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ. ระยอง
07.00 น.

ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

*ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง 

จากนั้น รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง

10.00 น.

เดินทางถึง จ.ระยอง

จากนั้นเดินทางไปยัง สวนละไม นำคณะท่าน ทานผลไม้บุฟเฟ่ต์

**สวนละไมด้วยพื้นที่สวนผลไม้กว่า 500 ไร่โอบล้อมด้วยภูเขาและป่าไม้ธรรมชาติอากาศเย็นสบายด้วยพรรณไม้นานาชนิดวางแผนการปลูกผลไม้เชิงท่องเที่ยวมามากกว่า 10 ปีโดยจัดวางผังปลูกผลไม้แต่ละชนิดอย่างเป็นระบบมีผลไม้ไว้คอยต้อนรับท่านหลากหลายชนิดอาทิทุเรียนเงาะมังคุดส้มโอชมพู่ลำไยสละแก้วมังกรลองกองมะเฟืองมะยงชิดองุ่นฯลฯเป็นต้นสนุกกับบรรยากาศและความสุขจากการเก็บผลไม้สดๆจากต้นสะดวกสบายด้วยรถบริการเข้าชมสวนสวนละไมเปิดบริการให้ลูกค้าและนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้ามาสัมผัสบรรยากาศความสุขและสนุกสนานและการทานผลไม้แบบบุฟเฟ่ต์ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติของสวนผลไม้บนภูเขา

**โดยกิจกรรมที่สวนละไมจะแบ่งตามฤดูกาลต่างๆของผลไม้ดังนี้เดือนเมษายน - กรกฎาคมของทุกๆปีจะเป็นช่วงฤดูร้อนหน้าผลไม้เงาะมังคุดทุเรียนสละลองกองลำไยฯลฯสวนละไมจะมีกิจกรรม "เที่ยวชมสวนและทานบุฟเฟ่ต์ผลไม้" และช่วงปลายปีเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ของทุกๆปีจะเป็นช่วงฤดูฝนและหนาวสวนละไมจะมีเปิดกิจกรรมเที่ยวไร่สตอเบอร์รี่ทุ่งดอกคอสมอสพร้อมด้วยสวนส้มเขียวหวานสวนลำไยสวนดอกไม้*ทั้งนี้ในช่วงวันเดินทางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสวนได้ขึ้นอยู่กับในช่วงเวลาดังกล่าว สวนผลไม้ที่ไหนพร้อมให้บริการ

*ไฮไลท์โปรแกรม ทานผลไม้บุฟเฟต์ไม่อั้นตามฤดูกาล

เที่ยง

อิสระ รับประทานอาหารเที่ยง

ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีจำหน่ายเพิ่มเติมในสวนละไมได้เลย

13.00 น.

นำคณะท่านเดินทางไปยัง ทุ่งโปรงทอง

ทุ่งโปรงทอง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตั้งอยู่ในเขตชุมชนบ้านแสมภู่ ปากน้ำประแส อำเภอแกลง มีพื้นที่กว่า 6,000 ไร่ ซึ่งแต่เดิม เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านทำการประมง เลี้ยงกุ้ง ทำการเกษตร ทำสวนผลไม้ จนกระทั่งทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนี้ ได้ถูกทำลาย และสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนเสื่อมโทรมลงอย่าง เทศบาลตำบลปากน้ำประแส ที่ดูแลใส่ใจและให้ความสำคัญในระบบนิเวศของป่าชายเลน เพื่อรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม และร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อพัฒนาป่าชายเลนผืนที่ใหญ่ที่สุดของจ.ระยอง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์และศึกษาเรียนรู้ควบคู่กันไป โดยสร้างสะพานเดินศึกษาธรรมชาติ เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทุ่งโปรงทอง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน ได้เห็นความสวยงามตามธรรมชาติของ ป่าโกงกาง ไม้โปรง และไม้ริมชายฝั่ง จุดเด่นของบริเวณนี้คือต้นโปรงที่ขึ้นหนาแน่นอยู่เต็มพื้นที่ สะท้อนสีเขียวอ่อนตา จนเรียกว่า เป็นทุ่งโปรงทอง

จากนั้น นำคณะท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวเจดีย์บ้านหัวแหลม จุดเช็คอินที่เที่ยวจันทบุรีแห่งใหม่ ให้นักท่องเที่ยวได้ไปเยือน พร้อมเก็บภาพบรรยากาศสวย ๆ กลางทะเล และแวะชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกดินบนโขดหินกลางทะเล

จากนั้น นำคณะท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวเนินพญา คุ้งวิมาน

จุดชมวิวเนินทางพญา ตั้งอยู่บนเนินริมทะเลใกล้กับหาดคุ้งวิมานและปากอ่าวคุ้งกระเบน เป็นจุดชมวิวที่ขึ้นชื่อของจันทบุรีเพราะมีทิวทัศน์ที่สวยงาม ทั้งถนนเลียบชายทะเลที่ทอดยาวไปจนถึงหาดคุ้งวิมาน อ่าวคุ้งกระเบน และแหลมเสด็จที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบริเวณปากอ่าว  วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มองเห็นทะเลสุดลูกหูลูกตา มองเห็นเส้นขอบฟ้า กับพระอาทิตย์กำลังใกล้ลาลับไป ผสมกับลมที่กำลังปะทะใบหน้า บนจุดชมวิวเนินนางพญา แห่งคุ้งวิมาน เป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจยิ่งนัก อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งจันทบุรี ที่มีความสวยงาม ทั้งทะเล ทั้งภูเขา ถือว่าเป็นวิมานแห่งจันทบุรี ที่ใครไม่เคยมา ต้องมาสัมผัสให้ได้  จุดชมวิวเนินนางพญา เป็นสถานที่ที่ชมวิวได้สวยงามที่สุด และมีคู่รักนำกุญแจมาคล้องเป็นสัญญารักระหว่างกันอีกด้วย  

จากนั้น แวะซื้อของฝาก 

17.00 น.

ได้เวลาอันสมควรนำคณะท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

*ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

จากนั้น อิสระ รับประทานอาหารเย็น

21.00 น.เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ และด้วยความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันคนขับรถ
 • ค่าบริการอาหาร 1 มื้อตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชม อุทยาน สถานที่ท่องเที่ยว
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ และพนักงานยกกระเป๋า
 • ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
  * การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy