ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE034 : โปรแกรมทัวร์เชียงราย วัดร่องขุ่น ดอยวาวี ดอยช้าง ดอยกาดผี วัดห้วยปลากั้ง วนาฟาร์ม ดอยผาตั้ง ภูชี้ฟ้า 4 วัน 2 คืน (Van)

DE034 : โปรแกรมทัวร์เชียงราย วัดร่องขุ่น ดอยวาวี ดอยช้าง ดอยกาดผี วัดห้วยปลากั้ง วนาฟาร์ม ดอยผาตั้ง ภูชี้ฟ้า 4 วัน 2 คืน (Van)


Double Enjoy  ภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว 
"เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง" 
เชียงราย - วัดร่องขุ่น - ดอยวาวี - ดอยช้าง - ดอยกาดผี 
วัดห้วยปลากั้ง - วนาฟาร์ม - ดอยผาตั้ง - ภูชี้ฟ้า
จ.เชียงราย 4 วัน 2 คืน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - เชียงราย
19.00 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงราย
19.30 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2วัดร่องขุ่น - ดอยช้าง - สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวี - ดอยวาวี
06.30 น.

เดินทางถึง เชียงราย แวะให้ทุกท่านทำภารกิจส่วนตัว

จากนั้น บริการอาหารเช้า (1)

หลังอาหารเช้า นำท่านชม วัดร่องขุ่น ยามเช้า ท่ามกลางสายหมอก เป็นบรรยากาศที่หาดูยากยิ่งนัก

วัดร่องขุ่น เป็นวัดที่มีความสวยงามโดดเด่น สร้างโดย จินตนาการของ อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดัง จัดเป็นงานพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ และงดงาม มากแห่งหนึ่ง ให้ท่านได้สักการะพระพุทธรูปภายใน พระอุโบสถ

09.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ ดอยช้าง ยอดดอยสูง ในเทือกดอยวาวี ที่มีรูปร่างเหมือนช้างสองแม่ลูก ที่นี่เป็น แหล่งต้นน้ำแม่กรณ์ มีชาวเขาเผ่าต่างๆ อาศัยอยู่

นำท่านชม แปลงปลูกผลไม้เมืองหนาว เช่น เกาลัด มะคาเดเมียนัต บ๊วย ท้อ พลับ พลัม กาแฟ ชิมกาแฟ อาราบิกา

ดอยช้าง เนื่องจาก ดอยช้างอยู่ที่ระดับความสูงเกิน 1,000 เมตร เหมาะสำหรับ ปลูกกาแฟอาราบิกา จึงได้ผลผลิตดี ทางศูนย์ได้ติดตั้ง เครื่องคั่วบดกาแฟ เพื่อแปรรูปวัตถุดิบ มีกาแฟที่คั่วบดแล้ว ให้นักท่องเที่ยวได้ลองชิม

ชมความงามของ ดอกซากุระ และไม้เมืองหนาวที่ ศูนย์บริการวิชาการด้านพืช และปัจจัยการผลิตเชียงราย 2 (สถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวี)
12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (2)

หลังอาหาร นำท่านมุ่งหน้าสู่ ดอยวาวี

ดอยวาวี ดอยที่ตั้ง อยู่บนทิวเขาอันสลับซับซ้อนแห่งเทือกเขาผีปันน้ำตะวันตก เป็นอาณาจักรแห่งซากุระ (ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย) นอกจากนี้ท่านใดที่หลงไหลในเสน่ห์ แห่ง “ชา” ที่นี่ ชาวบ้านปลูกกันเป็นอาชีพหลักอย่างเป็นล่ำเป็นสัน เพราะที่นี่มีชาว จีนฮ่อหรือจีนยูนนาน มาอาศัยอยู่ยุคเดียวกันกับกองพล 93 ที่ดอยแม่สลอง ส่งผลให้ดอยวาวีนิยมปลูกชา

นำท่านเข้าสู่ ที่พัก

พักที่ บ้านพักในไร่ชา  ตัวบ้านตั้งเรียงเป็นแถว อยู่บนไหล่เขารายล้อมรอบด้วยต้นชาผสานเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ

หลังเก็บสัมภาระเข้าที่เชิญพักผ่อนตาม อัธยาศัย

18.30

บริการอาหารเย็น (3) สไตล์จีนยูนนาน อาทิเช่น ขาหมู หมั่นโถว, ผัดยอดผัก, ยำยอดชา ฯลฯ พร้อมจิบชา ร้อนๆ ให้ความอบอุ่น

คืนนี้นอนนับดาว ท่ามกลางขุนเขา ZZzz...

วันที่ 3ทะเลหมอกดอยกาดผี - วัดห้วยปลากั้ง - วนาฟาร์ม - ดอยผาตั้ง - ภูชี้ฟ้า
04.00 น.

ตื่นแต่เช้าตรู่ ไปชม ทะเลหมอกที่ ดอยกาดผี ชะง่อนผาที่ระดับความสูงประมาณ 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล บนเทือกเขาดอยช้าง ในหน้าหนาวอากาศที่นี่จะเย็นจัดมองเห็น สายหมอก ก่อตัวที่หุบเบื้องล่าง มีทิวทัศน์สวยงามมาก

07.00 น.

บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของทางรีสอร์ท

จากนั้น Check Out อำลาดอยวาวี

เดินทางต่อไปยัง วัดห้วยปลากั้ง

วัดห้วยปลากั้ง พุทธศาสนสถานแห่งใหม่ของ จ.เชียงราย โดยมี พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ท่านจะได้พบกับ พระมหาเจดีย์ 9 ชั้น “พบโชคธรรมเจดีย์” ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงแหลม ศิลปะคล้ายของจีนผสมผสานศิลปะล้านนา มีรูปปั้นมังกรคู่อยู่ด้านหน้า และทอดตัวยาวเป็นราวบันไดขึ้นไปหาเจดีย์ ภายในเจดีย์ชั้นที่ 1 จะมี เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักด้วยไม้จันหอม และแต่ละชั้นในเจดีย์จะมีพระพุทธรูปประจำชั้นประดิษฐานอยู่ทุกชั้น จนถึงชั้นที่ 9 ซึ่งเป็นยอดสูงสุด และสามารถชมวิวมุมสูงได้อย่างสวยงาม

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (5) ณ สวนอาหารวนาฟาร์ม

หลังอาหารนำท่านเข้าชม วนาฟาร์มม้าและนกกระจอกเทศ

วนาฟาร์มม้าและนกกระจอกเทศ แหล่งท่องเที่ยวทางเกษตรเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ เป็นแหล่งเพาะพันธ์นกระจอกเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 22 ไร่ จำนวนนกกระจอกเทศในฟาร์ม ทั้งหมด 60 กว่าตัว ท่านสามารถ เลือกซื้อเลือกชม ของที่ระลึกจากผลิตภัณฑ์นกกระจอกเทศ อาทิ เช่น ขนนกกระจอกเทศ, สบู่นกกระจอกเทศ, เข็มขัด, กระเป๋า, พวงกุญแจ, หนังนกกระจอกเทศฟอกแล้ว, ไข่นกเพนท์ลาย และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ล้วนแล้วแต่ผลิตจากนกกระจอกเทศทั้งหมด

นำท่านเดินทางสู่ ดอยผาตั้ง ชมความสวยงาม อันน่าพิศวงของ ประตูสยามผาบ่อง ซึ่งมองเห็นประเทศลาว และแม่น้ำโขงได้อย่างชัดเจน

จากนั้นเดินทางสู่ ภูชี้ฟ้า

ภูชี้ฟ้า ยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่น สูงจากระดับน้ำทะเล 1,628 เมตรด้านที่ติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีหน้าผาสูงชัน เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด ในฤดูหนาวจะมีทิวทัศน์ สวยงามเป็นพิเศษ

Check In เข้าที่พักให้ทุกท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก

18.30 น.

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท (6)

หลังอาหารเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หลับสบายท่ามกลางธรรมชาติ ZZzz...

วันที่ 4ภูชี้ฟ้า - น้ำตกภูซาง - กว๊านพะเยา - วัดศรีโคมคำ - อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง - กรุงเทพฯ
05.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านสู่ ยอดภูชี้ฟ้า เพื่อไป ชมวิวตอนเช้ามืด ระหว่างทางท่านจะพบแปลงปลูก ป่านางพญาเสือโคร่ง ให้ท่านได้สูดอากาสบริสุทธิ์ ท่ามกลางทะเลหมอกที่ปกคลุมเทือกเขาอยู่เบื้องหน้า ชมภาพพระอาทิตย์ กำลังขึ้นทอแสงแห่งวันใหม่ เชิญทุกท่านเก็บภาพความประทับใจ ตามอัธยาศัย

07.30 น. บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของทาง รีสอร์ท
09.00 น.

เก็บสัมภาระ Check out นำท่านชม น้ำตกภูซาง เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีน้ำตลอดปี สูง 25 เมตร เป็นน้ำตกที่เป็นน้ำอุ่น 33 องศาเซลเซียส จากนั้นอำลาเมืองเชียงราย

เดินทางต่อสู่ จ.พะเยา

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (8) ริม กว๊านพะเยา หลังอาหาร นำท่านสักการะพระเจ้าตนหลวง ที่ วัดศรีโคมคำ และ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล
18.00 น. บริการอาหารเย็น (9) (จ.พิษณุโลก) หลังอาหารออกเดินทางกลับ ถึง กรุงเทพฯ ราวๆ ตี 2 โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
**หมายเหตุ:โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 9 มื้อ พร้อมบริการเครื่องดื่มและของว่าง ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืน (ดอยวาวี 1 คืน / ภูชี้ฟ้า 1 คืน)
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • เยือนเมืองเหนือสุดในสยาม ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ชมดอกไม้นานาพรรณ พักรีสอร์ทระดับมาตรฐาน สบายๆกับวันพักผ่อนของทุกท่าน
 • สิ่งที่ควรนำไปด้วย
 • เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
 • รองเท้าสวมสบาย
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868, 098-828-5266
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy