ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์รัสเซีย

[ ทั้งหมด 13 รายการ ]

ทริปสุดคุ้ม ทัวร์รัสเซีย ท่องเที่ยวแดนหมีขาว ดินแดนผสมผสานวัฒนธรรมของยุโรปและเอเชียไว้ด้วยกัน ออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวศิลปะรัสเซียยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ได้รับการยอมรับมีความสวยงามมากที่สุดในโลก โดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี มหาวิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง เป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลกพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ วิหารหลวงที่เก่าแก่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเครมลิน  พระราชวังฤดูหนาว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มหาวิหารเซนต์บาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หนึ่งสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว

โปรแกรมทัวร์รัสเซีีย เที่ยวรัสเซีย ราคาถุก ปี 2560/2017

DE454 : ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน (EY)

DE454 : ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน (EY)

DE454 : ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน (EY)

เริ่มต้น 36,900.-

พ.ย. 60 27-02

เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ | ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล | เข้าชมพระราชวังเครมลิน | ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ | ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่เมืองซาร์กอร์ส

อ่านเพิ่มเติม
DE483 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนปีเตอร์เบิร์ก 6 วัน 4 คืน (KC)

DE483 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนปีเตอร์เบิร์ก 6 วัน 4 คืน (KC)

DE483 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนปีเตอร์เบิร์ก 6 วัน 4 คืน (KC)

เริ่มต้น 49,999.-

พ.ย. 60 25-30

ธ.ค. 60 09-14

ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล | สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ | มหาวิหารเซนต์บาซิล | จัตุรัสแดง | พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ | โบสถ์อัสสัมชัญ | GUM (ห้างกุม) | พระราชวังฤดูหนาว | เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

อ่านเพิ่มเติม
DE491 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส 5 วัน 3 คืน (TG)

DE491 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส 5 วัน 3 คืน (TG)

DE476 : ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (EK)

DE476 : ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (EK)

DE476 : ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (EK)

เริ่มต้น 57,900.-

พ.ย. 60 24-01 / 29-06

ธ.ค. 60 04-11

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ | พระราชวังเครมลิน | พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ | โบสถ์อัสสัมชัญ | ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ | หอระฆังพระเจ้าอีวาน | สแปร์โร่ฮิลล์ | รัสเซี่ยนเซอร์คัส | สถานีรถไฟใต้ดิน | ช้อปปิ้งตลาดอิสมายลอฟกี้

อ่านเพิ่มเติม
DE452 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก(รถไฟด่วน) 8 วัน 5 คืน (EK)

DE452 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก(รถไฟด่วน) 8 วัน 5 คืน (EK)

DE452 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก(รถไฟด่วน) 8 วัน 5 คืน (EK)

เริ่มต้น 55,900.-

พ.ย. 60 28-05

ธ.ค. 60 05-12 / 26-02 / 29-05

เนินเขาสแปร์โรว์ | สถานีรถไฟใต้ดิน | กรุงมอสโคว์ | ซาร์กอร์ส | วิหารเซนต์ซาเวียร์ | ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET | พระราชวังเครมลิน | พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ | จัตุรัสแดง | โบสถ์เซนต์บาซิล | นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก | พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ | พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ | พระราชวังแคทเธอรีน

อ่านเพิ่มเติม
DE486 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 8 วัน 5 คืน (EK+บินภายใน)

DE486 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 8 วัน 5 คืน (EK+บินภายใน)

DE486 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 8 วัน 5 คืน (EK+บินภายใน)

เริ่มต้น 58,900.-

พ.ย. 60 28-05

เนินเขาสแปร์โรว์ | สถานีรถไฟใต้ดิน | กรุงมอสโคว์ | ซาร์กอส - วิหารเซนต์ซาเวียร์ | ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET | ละครสัตว์พระราชวังเครมลิน | พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ | จัตุรัสแดง | บินภายในสู่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก | พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ | พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ | พระราชวังแคทเธอรีน | ทานอาหารค่ำ ในพระราชวังนิโคลัส และ ชมการแสดงพื้นเมือง | ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล | มหาวิหารเซนต์ไอแซค

อ่านเพิ่มเติม
DE480 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน (TG)

DE480 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน (TG)

DE480 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน (TG)

เริ่มต้น 59,900.-

พ.ย. 60 29-05

พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ | จัตุรัสแดง | บินภายในสู่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก | พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ | พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ | ทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส และ ชมการแสดงพื้นเมือง

อ่านเพิ่มเติม
DE496 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน (KC)

DE496 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน (KC)

DE496 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน (KC)

เริ่มต้น 53,999.-

พ.ย. 60 24-30 / 28-04

ธ.ค. 60 01-07

จัตุรัสแดง | ห้างสรรพสินค้ากุม | มหาวิหารเซนต์บาซิล | วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ | ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล | ถนนอารบัต | อาร์เมอรี่แชมเบอร์ | โบสอัสสัมชัญ | พระราชวังเครมลิน | เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก | พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ

อ่านเพิ่มเติม
DE472 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย เเสงเหนือ มอสโคว์ มูร์มันสต์ 7 วัน 5 คืน (TG)

DE472 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย เเสงเหนือ มอสโคว์ มูร์มันสต์ 7 วัน 5 คืน (TG)

DE472 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย เเสงเหนือ มอสโคว์ มูร์มันสต์ 7 วัน 5 คืน (TG)

เริ่มต้น 69,900.-

ธ.ค. 60 04-10 / 06-12 / 20-26 / 25-31 / 27-02

ตามล่าเเสงเหนือ Aurora Hunting | ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์ | มูร์มันสค์ | ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ | นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน | นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน | ขับรถสโนโมบิล | หมู่บ้านซามิ

อ่านเพิ่มเติม
DE456 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน (TG)

DE456 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน (TG)

DE456 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน (TG)

เริ่มต้น 65,900.-

พ.ย. 60 29-05

มอสโคว์ | เนินเขาสแปร์โรว์ | สถานีรถไฟใต้ดิน | พระราชวังเครมลิน | พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ | จัตุรัสแดง | ถนนอารบัต | สถานีรถไฟใต้ดิน | พระราชวังเครมลิน | พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ | จัตุรัสแดง | ถนนอารบัต | พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ | พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ | การแสดงพื้นเมือง | พระราชวังแคทเธอรีน | ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล | มหาวิหารเซนต์ไอแซค | สถานีรถไฟ | มอสโคว์

อ่านเพิ่มเติม
DE500 : ทัวร์แกรนด์รัสเซีย 8 วัน 6 คืน (TG)

DE500 : ทัวร์แกรนด์รัสเซีย 8 วัน 6 คืน (TG)

DE500 : ทัวร์แกรนด์รัสเซีย 8 วัน 6 คืน (TG)

เริ่มต้น -

พระราชวังเครมลิน | พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ | เนินเขาสแปโรว์ | ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM) | วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ | สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอส | ละครสัตว์บรรลือโลก รัสเซีย | พระราชวังฤดูร้อน ปีเตอร์ฮอฟ | แคทเธอรีนพาเลซ | พระราชวังยูซุปปอฟ พาเลซ | มหาวิหารเซ็นต์ไอแซค | พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ | นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก | มหาวิหารคาซาน

อ่านเพิ่มเติม
DE474 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน (EK)

DE474 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน (EK)

DE474 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน (EK)

เริ่มต้น -

มอสโคว์ | มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซากอส | โนโวดิวิชี | สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยาลัยมอสโคว์ | รัสเซี่ยนเซอร์คัส | สถานีรถไฟใต้ดิน | ตลาดอิสมายลอฟกี้ | พระราชวังเครมลิน | พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ | โบสถ์อัสสัมชัญ | ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ | ระฆังพระเจ้าซาร์ | ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ | จัตุรัสแดง | มหาวิหารเซนต์บาซิล | ห้างสรรพสินค้ากุม | มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

อ่านเพิ่มเติม
DE493 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 6 คืน (KC)

DE493 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 6 คืน (KC)

DE493 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 6 คืน (KC)

เริ่มต้น -

ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลด์ | มหาวิหารเซนต์ไอแซค | ห้างกุม | ยอดเขาสแปร์โรว์ | มหาวิหารเซนต์บาชิล | วิหารเซนต์เดอชาร์เวีย | พระราชวังเครมลิน | พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แซมเบอร์ | โบสถ์อัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

เที่ยวรัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซาร์กอส ด้วยโปรแกรมทัวร์คุณภาพ

เลือกโปรแกรม ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก สุดคุ้มกับบริษัททัวร์  DOUBLE ENJOY มีโปรแกรมทัวร์คุณภาพ สถานที่ท่องเที่ยว อาทิเช่น
จัตุรัสแดง (RED SQUARE) สร้างด้วยหินแกรนิต และหินอ่อน นับล้านชิ้นตอกลงบนพื้นจนกลายเป็นลานหินโมเสก เป็นพื้นที่ลานกว้าง ทางด้านหน้าจัตุรัสแดงนั้น เป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย เป็นที่ยอมรับจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก เป็นสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สังเกตุได้จากที่พื้นถนนจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม และภายในวงกลมนี้เองก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปยืนกลางวงกลมนั้นและโยนเศษเหรียญข้ามไหล่ตัวเองไปด้านหลังเพื่ออธิษฐานให้ได้กลับมาที่มอสโควอีกครั้ง ลานกว้างของจัตุรัสแดงนี้มีพื้นที่กว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทำหน้าที่เป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีกมากมาย เช่น พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รัสเซีย
มหาวิหารเซนต์บาซิล เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี  สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิกยาคอฟเลฟ (PostnikYakovlev) 
วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนั้นได้สั่งให้ทุบโบสถ์ทิ้งเพื่อดัดแปลงเป็นสระว่ายน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกจนเมื่อปีค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างวิหารขึ้นมาใหม่ด้วยเงินบริจาคของคนทั้งประเทศ ซึ่งจำลองของเดิมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ วิหารนี้จึงกลับมายืนหยัดที่เดิมอีกครั้งโดยสร้างเสร็จสมบูรณ์และทำพิธีเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 2000
พระราชวังพระนางแคทเธอลีน Catherine Palace  เป็นพระราชวังฤดูร้อนของซาร์ ตั้งชื่อตามพระนางแคลเธอลีนที่1 ซึ่งป็นพระมเหสีของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช และขึ้นครองราชย์อยู่เป็นเวลา 2 ปี สร้างในปี ค.ศ.1717 หลังการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าปีเตอร์  และต่อมาก็ยกให้พระธิดาอลิซาเบธ ในปี 1741 มีการตกแต่งเพิ่มเติม ทำให้พระราชวังดูหรูหรามากขึ้น  ภายในเป็นอาคาร 2 ชั้น มีห้องพักผ่อน 50 ห้อง อาทิ ห้องโถงใหญ่ เป็นห้องที่สวยงาม ผลงานชิ้นเอกของ Bartolomeo Carlo Rastrelli หน้าต่างประดับประดาด้วยกระจก ปิดทองอร่ามตามรูปแบบศิลปะบารอก
นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ อีกมากมาย สอบถาม ปรึกษา ขอคำแนะนำเพิ่มเติม ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก กับ DOUBLE ENJOY ได้เลยคะ


ทัวร์เสินหนงเจี้ย| ทัวร์เวียดนามใต้| ทัวร์เวียดนามเหนือ| ทัวร์เวียดนามกลาง| ทัวร์เซี่ยงไฮ้| ทัวร์ปักกิ่ง| ทัวร์จีน| ทัวร์ย่าติง-ตันปา| ทัวร์ฮาร์บิ้น| ทัวร์ทิเบต| ทัวร์ปากีสถาน| ทัวร์อินโดนีเซีย| ทัวร์ลาว| ทัวร์อินเดีย| ทัวร์รัสเซีย| ทัวร์กรีซ| ทัวร์ยุโรปตะวันออก| ทัวร์ยุโรปตะวันตก| ทัวร์ดูบอล| ทัวร์ยุโรปเหนือ| ทัวร์ยุโรปใต้| ทัวร์สแกนดิเนเวีย| ทัวร์แอฟริกาใต้| ทัวร์แคนาดา| ทัวร์อเมริกา| ทัวร์นิวซีแลนด์| ทัวร์ออสเตรเลีย| ทัวร์โครเอเชีย| ทัวร์ออสเตรีย| ทัวร์ฟินแลนด์| ทัวร์อิตาลี| ทัวร์ฝรั่งเศส| ทัวร์เยอรมัน| ทัวร์เชค| ทัวร์อังกฤษ| ทัวร์น่าน| ทัวร์แม่ฮ่องสอน| ทัวร์เลย| ทัวร์เพชรบูรณ์| ทัวร์ทะเลบัวแดง| ทัวร์ในประเทศ-เครื่องบิน

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Mobile : 092-269-6868, 098-828-5266
Hotline : 082-499-2007
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy