ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์รัสเซีย

[ ทั้งหมด 16 รายการ ]

ทริปสุดคุ้ม โปรแกรมทัวร์รัสเซีย ท่องเที่ยวแดนหมีขาว ดินแดนผสมผสานวัฒนธรรมของยุโรปและเอเชียไว้ด้วยกัน ออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวศิลปะรัสเซียยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ได้รับการยอมรับมีความสวยงามมากที่สุดในโลก โดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี มหาวิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง เป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลกพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ วิหารหลวงที่เก่าแก่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเครมลิน  พระราชวังฤดูหนาว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มหาวิหารเซนต์บาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL) หนึ่งสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว

โปรแกรมทัวร์รัสเซีีย เที่ยวรัสเซีย ราคาถุก ปี 2561/2018

DE755 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน (QR)

DE755 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน (QR)

DE755 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน (QR)

เริ่มต้น 29,999.-

ก.พ. 61 24-01 / 24-01

มี.ค. 61 06-11 / 10-15 / 13-18 / 13-18 / 27-01 / 27-01 / 31-05

เม.ย. 61 03-08

ชมมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ | ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ | ชมเมืองมอสโคว์ | ถ่ายรูปกับโบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล | ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ | ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ | ชมจัตุรัสแดง | ชมอนุสรณ์สถานเลนิน | ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว | ชมวิวบนเนินเขาสแปร์โรว์

อ่านเพิ่มเติม
DE486 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน (EK)

DE486 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน (EK)

DE486 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน (EK)

เริ่มต้น 34,900.-

ก.พ. 61 27-04 / 28-05

มี.ค. 61 06-11 / 13-18 / 15-20 / 20-25

ชมจัตุรัสแดง | ชมมหาวิหารเซนต์บาซิล | ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ | ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม | ชมประติมากรรมน้ำแข็งที่ Snow Park | เล่นกิจกรรมสุดพิเศษ Husky Sledding หรือสุนัขลากเลื่อน | ชมวิวบนเนินเขาสแปร์โร่ฮิลล์ | ชมสถานีรถไฟใต้ดิน | ช้อปปิ้งตลาดอิสมายลอฟกี้ | ชมพระราชวังเครมลิน | ชมโบสถ์อัสสัมชัญ | ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ | ชมเมืองซากอร์ส | ชมมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

อ่านเพิ่มเติม
DE454 : ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน (EK)

DE454 : ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน (EK)

DE454 : ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน (EK)

เริ่มต้น 38,900.-

ก.พ. 61 21-26

มี.ค. 61 01-06

เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ | ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล | เข้าชมพระราชวังเครมลิน | ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ | ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่เมืองซาร์กอร์ส

อ่านเพิ่มเติม
DE474 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 5 วัน 3 คืน (TG)

DE474 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 5 วัน 3 คืน (TG)

DE474 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 5 วัน 3 คืน (TG)

เริ่มต้น 39,900.-

พ.ค. 61 09-13 / 23-27 / 30-03

มิ.ย. 61 06-10

มอสโคว์ | มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซากอส | สแปร์โร่ฮิลล์ | รัสเซี่ยนเซอร์คัส | พระราชวังเครมลิน | โบสถ์อัสสัมชัญ | ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ | ระฆังพระเจ้าซาร์ | ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ | จัตุรัสแดง | มหาวิหารเซนต์บาซิล | ห้างสรรพสินค้ากุม

อ่านเพิ่มเติม
DE491 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส 5 วัน 3 คืน (TG)

DE491 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส 5 วัน 3 คืน (TG)

DE491 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส 5 วัน 3 คืน (TG)

เริ่มต้น 42,999.-

ก.พ. 61 28-04

มี.ค. 61 14-18 / 21-25 / 28-01

มอสโคว์ | จัตุรัสแดง | กุม | มหาวิหารเซนต์บาซิล | พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ | โบสถ์อัสสัมชัญ | พระราชวังเครมลิน | ละครสัตว์ | ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล | ถนนอารบัต

อ่านเพิ่มเติม
DE496 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (QR)

DE496 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (QR)

DE496 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (QR)

เริ่มต้น 46,999.-

ก.พ. 61 24-03 / 27-06

มี.ค. 61 03-10 / 06-13 / 10-17 / 13-20 / 20-27

เม.ย. 61 10-17 / 11-18 / 12-19 / 14-21 / 21-28 / 24-01

จัตุรัสแดง | ห้างสรรพสินค้ากุม | มหาวิหารเซนต์บาซิล | วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ | ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล | ถนนอารบัต | อาร์เมอรี่แชมเบอร์ | โบสอัสสัมชัญ | พระราชวังเครมลิน | เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก | พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ

อ่านเพิ่มเติม
DE493 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 4 คืน (KC)

DE493 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 4 คืน (KC)

DE493 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 4 คืน (KC)

เริ่มต้น 48,999.-

ก.พ. 61 27-05

มี.ค. 61 06-12 / 10-16 / 13-19

ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลด์ | มหาวิหารเซนต์ไอแซค | ห้างกุม | ยอดเขาสแปร์โรว์ | มหาวิหารเซนต์บาชิล | วิหารเซนต์เดอชาร์เวีย | พระราชวังเครมลิน | พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แซมเบอร์ | โบสถ์อัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
DE480 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 4 คืน (EK)

DE480 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 4 คืน (EK)

DE480 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 4 คืน (EK)

เริ่มต้น 47,900.-

ก.พ. 61 27-05

มี.ค. 61 06-12 / 20-26

เม.ย. 61 03-09 / 25-01

พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ | จัตุรัสแดง | บินภายในสู่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก | พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ | พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ | ทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส และ ชมการแสดงพื้นเมือง

อ่านเพิ่มเติม
DE500 : โปรแกรมทัวร์แกรนด์รัสเซีย 8 วัน 5 คืน (EY)

DE500 : โปรแกรมทัวร์แกรนด์รัสเซีย 8 วัน 5 คืน (EY)

DE500 : โปรแกรมทัวร์แกรนด์รัสเซีย 8 วัน 5 คืน (EY)

เริ่มต้น 49,999.-

ก.พ. 61 25-04

มี.ค. 61 07-14 / 11-18 / 14-21 / 18-25

เม.ย. 61 14-21 / 22-29

ชมกรุงมอสโคว์ | ชมเนินเขาสแปร์โรว์ | ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ที่งดงาม | ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ | ชมการแสดงละครสัตว์ | ชมพระราชวังแคทเธอรีน | ชมป้อมปีเตอร์และปอล | ชมพระราชวังฤดูหนาว | ชมโบสถ์หยดเลือด | ชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค | อนุสรณ์สถานเลนิน | ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม

อ่านเพิ่มเติม
DE476 : ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (EK)

DE476 : ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (EK)

DE476 : ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (EK)

เริ่มต้น 54,900.-

ก.พ. 61 27-06

มี.ค. 61 06-13 / 08-15 / 15-22 / 30-06

เม.ย. 61 02-09 / 10-17 / 12-19 / 20-27 / 24-01 / 27-03

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ | พระราชวังเครมลิน | พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ | โบสถ์อัสสัมชัญ | ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ | หอระฆังพระเจ้าอีวาน | สแปร์โร่ฮิลล์ | รัสเซี่ยนเซอร์คัส | สถานีรถไฟใต้ดิน | ช้อปปิ้งตลาดอิสมายลอฟกี้

อ่านเพิ่มเติม
DE452 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก(รถไฟด่วน) 8 วัน 5 คืน (EK)

DE452 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก(รถไฟด่วน) 8 วัน 5 คืน (EK)

DE452 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก(รถไฟด่วน) 8 วัน 5 คืน (EK)

เริ่มต้น 59,900.-

เม.ย. 61 04-11 / 26-03

เนินเขาสแปร์โรว์ | สถานีรถไฟใต้ดิน | กรุงมอสโคว์ | ซาร์กอร์ส | วิหารเซนต์ซาเวียร์ | ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET | พระราชวังเครมลิน | พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ | จัตุรัสแดง | โบสถ์เซนต์บาซิล | นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก | พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ | พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ | พระราชวังแคทเธอรีน

อ่านเพิ่มเติม
DE754 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย เเสงเหนือ มอสโคว์ มูร์มันสต์ 8 วัน 5 คืน (EK)

DE754 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย เเสงเหนือ มอสโคว์ มูร์มันสต์ 8 วัน 5 คืน (EK)

DE754 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย เเสงเหนือ มอสโคว์ มูร์มันสต์ 8 วัน 5 คืน (EK)

เริ่มต้น 59,900.-

ก.พ. 61 26-05

มี.ค. 61 11-18 / 15-22

ชมถนนอารบัท | ชมวิวกรุงมอสโกบนเนินสแปร์โร่ฮิลล์ | ชมมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ | ชมแสงออโรร่าความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ | ชมหมู่บ้านซามี่ | นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน | ชมพิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น | ชมเรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ | ชมจัตุรัสแดง | ชมมหาวิหารเซนต์บาซิล | ชมพระราชวังเครมลิน | ชมโบสถ์อัสสัมชัญ | ชมสถานีรถไฟใต้ดิน | ช้อปปิ้งตลาดอิสมายลอฟกี้

อ่านเพิ่มเติม
DE456 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (EY)

DE456 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (EY)

DE456 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน (EY)

เริ่มต้น 59,911.-

เม.ย. 61 17-21 / 24-01

พ.ค. 61 01-08 / 08-15 / 15-22

มอสโคว์ | เนินเขาสแปร์โรว์ | สถานีรถไฟใต้ดิน | พระราชวังเครมลิน | พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ | จัตุรัสแดง | ถนนอารบัต | สถานีรถไฟใต้ดิน | พระราชวังเครมลิน | พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ | จัตุรัสแดง | ถนนอารบัต | พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ | พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ | การแสดงพื้นเมือง | พระราชวังแคทเธอรีน | ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล | มหาวิหารเซนต์ไอแซค | สถานีรถไฟ | มอสโคว์

อ่านเพิ่มเติม
DE681 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย RUSSIA [มอสโคว์ ซาร์กอร์ส แสงเหนือ ] 8 วัน 5 คืน (EK)

DE681 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย RUSSIA [มอสโคว์ ซาร์กอร์ส แสงเหนือ ] 8 วัน 5 คืน (EK)

DE681 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย RUSSIA [มอสโคว์ ซาร์กอร์ส แสงเหนือ ] 8 วัน 5 คืน (EK)

เริ่มต้น 60,900.-

ก.พ. 61 23-02

มี.ค. 61 09-11

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย ... ชมวิวกรุงมอสโคว์ที่เนินเขาสแปร์โรว์ | เพลิดเพลินกับสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ | หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามิ | ตามล่าหาแสงเหนือ | ชมพิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ | ชมอนุสาวรีย์อโลชา | ตื่นตากับเมืองหิมะ | ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้และโบสถ์อัสสัมชัญ | ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ | เพลิดเพลินกับการแสดงละครสัตว์ | ชมพระราชวังเครมลิน | ชม เมืองมอสโคว์

อ่านเพิ่มเติม
DE472 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย เเสงเหนือ มอสโคว์ มูร์มันสต์ 7 วัน 5 คืน (TG)

DE472 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย เเสงเหนือ มอสโคว์ มูร์มันสต์ 7 วัน 5 คืน (TG)

DE472 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย เเสงเหนือ มอสโคว์ มูร์มันสต์ 7 วัน 5 คืน (TG)

เริ่มต้น 71,911.-

มี.ค. 61 17-23 / 24-30

ตามล่าเเสงเหนือ Aurora Hunting | ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์ | มูร์มันสค์ | ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ | นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน | นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน | ขับรถสโนโมบิล | หมู่บ้านซามิ

อ่านเพิ่มเติม
DE483 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนปีเตอร์เบิร์ก 6 วัน 4 คืน (KC)

DE483 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนปีเตอร์เบิร์ก 6 วัน 4 คืน (KC)

DE483 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนปีเตอร์เบิร์ก 6 วัน 4 คืน (KC)

เริ่มต้น -

ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล | สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ | มหาวิหารเซนต์บาซิล | จัตุรัสแดง | พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ | โบสถ์อัสสัมชัญ | GUM (ห้างกุม) | พระราชวังฤดูหนาว | เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

อ่านเพิ่มเติม

เที่ยวรัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซาร์กอส ด้วยโปรแกรมทัวร์คุณภาพ

เลือกโปรแกรม ทัวร์รัสเซีย ราคาถูกสุดคุ้มกับบริษัททัวร์  DOUBLE ENJOY มีโปรแกรมทัวร์คุณภาพ สถานที่ท่องเที่ยว อาทิเช่น
จัตุรัสแดง (RED SQUARE) สร้างด้วยหินแกรนิต และหินอ่อน นับล้านชิ้นตอกลงบนพื้นจนกลายเป็นลานหินโมเสก เป็นพื้นที่ลานกว้าง ทางด้านหน้าจัตุรัสแดงนั้น เป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย เป็นที่ยอมรับจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก เป็นสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สังเกตุได้จากที่พื้นถนนจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม และภายในวงกลมนี้เองก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปยืนกลางวงกลมนั้นและโยนเศษเหรียญข้ามไหล่ตัวเองไปด้านหลังเพื่ออธิษฐานให้ได้กลับมาที่มอสโควอีกครั้ง ลานกว้างของจัตุรัสแดงนี้มีพื้นที่กว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทำหน้าที่เป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีกมากมาย เช่น พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รัสเซีย
มหาวิหารเซนต์บาซิล เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี  สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิกยาคอฟเลฟ (PostnikYakovlev) 
วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนั้นได้สั่งให้ทุบโบสถ์ทิ้งเพื่อดัดแปลงเป็นสระว่ายน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกจนเมื่อปีค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างวิหารขึ้นมาใหม่ด้วยเงินบริจาคของคนทั้งประเทศ ซึ่งจำลองของเดิมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ วิหารนี้จึงกลับมายืนหยัดที่เดิมอีกครั้งโดยสร้างเสร็จสมบูรณ์และทำพิธีเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 2000
พระราชวังพระนางแคทเธอลีน Catherine Palace  เป็นพระราชวังฤดูร้อนของซาร์ ตั้งชื่อตามพระนางแคลเธอลีนที่1 ซึ่งป็นพระมเหสีของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช และขึ้นครองราชย์อยู่เป็นเวลา 2 ปี สร้างในปี ค.ศ.1717 หลังการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าปีเตอร์  และต่อมาก็ยกให้พระธิดาอลิซาเบธ ในปี 1741 มีการตกแต่งเพิ่มเติม ทำให้พระราชวังดูหรูหรามากขึ้น  ภายในเป็นอาคาร 2 ชั้น มีห้องพักผ่อน 50 ห้อง อาทิ ห้องโถงใหญ่ เป็นห้องที่สวยงาม ผลงานชิ้นเอกของ Bartolomeo Carlo Rastrelli หน้าต่างประดับประดาด้วยกระจก ปิดทองอร่ามตามรูปแบบศิลปะบารอก
นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ อีกมากมาย สอบถาม ปรึกษา ขอคำแนะนำเพิ่มเติม ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก กับ DOUBLE ENJOY ได้เลยคะ


Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 082-499-2007, 092-269-6868
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy