ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE131 : ทัวร์เที่ยวกาญจน์ ล่องแพ แช่น้ำตก 2 วัน 1 คืน (Van)กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE131-02120-21 ก.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE131-02227-28 ก.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
DE131-02303-04 ส.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE131-02410-11 ส.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
DE131-02511-12 ส.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
DE131-02617-18 ส.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE131-02724-25 ส.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE131-02831 ส.ค.-01 ก.ย. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE131-02907-08 ก.ย. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE131-03014-15 ก.ย. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE131-03121-22 ก.ย. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE131-03228-29 ก.ย. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE131-03305-06 ต.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
DE131-03412-13 ต.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP6,500จองด่วน
DE131-03513-14 ต.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP6,500จองด่วน
DE131-03619-20 ต.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
DE131-03726-27 ต.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
DE131-03802-03 พ.ย. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
DE131-03909-10 พ.ย. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
DE131-04016-17 พ.ย. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
DE131-04123-24 พ.ย. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
DE131-04230 พ.ย.-01 ธ.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
DE131-04307-08 ธ.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
DE131-04414-15 ธ.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
DE131-04521-22 ธ.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
DE131-04628-29 ธ.ค. 62รถตู้ปรับอากาศ VIP6,500จองด่วน
DE131-04731 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63รถตู้ปรับอากาศ VIP6,500จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกกรุงเทพฯ - กาญจนบุรี - น้ำตกเอราวัณ - เลคเฮฟเว่นฯ หรือเทียบเท่า
05.30 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่  มุ่งหน้าสู่ จ.กาญจนบุรี
06.00 น.

ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

แวะให้ท่านรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหารระหว่างการเดินทาง

09.00 น.

เดินทางถึงจ.กาญจนบุรี

นำท่านเดินทางไปยัง น้ำตกเอราวัณ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกาญจนบุรี ความพิเศษของน้ำตกเอราวัณ คือ น้ำเป็นสีฟ้าใสอมเขียว อิสระเล่นน้ำตก ถ่ายภาพที่ระลึก ตามอัธยาศัย

น้ำตกเอราวัณ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 500 เมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 100 – 400 เมตร แบ่งเป็นชั้นต่างๆ 7 ชั้น มีระยะทางจากชั้นล่างสุดขึ้นไปชั้นบนสุด 1,500 เมตร ลำน้ำเมื่อตกลงมาแล้วจะไหลลงแม่น้ำแควใหญ่บริเวณที่ทำการอุทยาน เดิมน้ำตกนี้ชาวบ้านเรียกว่า น้ำตกสะด่องม่องลาย อันเป็นชื่อลำห้วยม่องลายที่เป็นต้นน้ำ  โดยบริเวณน้ำตกจะมีน้ำตลอดปีแต่จะมีน้ำน้อยในช่วงฤดูแล้งราวเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ เลคเฮฟเว่นรีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ห้องอาหารของที่พัก

​หลังอาหาร เช็คอินเข้าที่พัก เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

บ่าย

อิสระให้ท่านสนุกสุดเหวี่ยง! กับเครื่องเล่น Water Park อาทิ ภูเขาจำลองสูง 5 เมตร, สไลเดอร์น้ำ, จักรยานน้ำ, ขับเจ๊ตสกี และกิจกรรมทางน้ำอีกมากมายภายในรีสอร์ทที่พักตามอัธยาศัย(ค่ากิจกรรมไม่รวมอยู่ในแพคเกจ)

18.30 น.

บริการอาหารเย็น (2) ณ ห้องอาหารของที่พัก (อาหารเซ็ทโต๊ะ)

หลังอาหาร อิสระพักผ่อน ท่ามกลางธรรมชาติ สายน้ำ และป่าเขา ฝันดี...ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2เลคเฮฟเว่นฯ - เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 - สะพานข้ามแม่น้ำแคว - วัดถ้ำเสือ - กรุงเทพฯ
07.30 น.

บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก (บุฟเฟต์)

หลังอาหาร เก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์ เตรียมพร้อมออกเดินทาง

09.00 น.

นำท่านเดินทางสู่เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 ที่เที่ยวแห่งใหม่ที่จำลองเมืองโบราณในช่วงยุคสมัยรัชกาลที่ 5 มาไว้ที่นี่ อีกทั้งยังมีการให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมแต่งกายชุดไทยเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศโดยรอบอีกด้วย อิสระให้ท่านเที่ยวชม และถ่ายภาพตามอัธยาศัย (ไม่รวมบัตรเข้าชม ค่าเปลี่ยนชุดไทย และแลกเงินสำหรับใช้จ่ายในเมืองมัลลิกา รศ.124)

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหารคีรีมันตรา (อาหารเซ็ทโต๊ะ)

“คีรีมันตรา” เป็นร้านอาหารอร่อยหลักร้อย แต่วิวหลักล้าน!! ทานอาหารท่ามกลางเสน่ห์แห่งขุนเขา

บ่าย

นำท่านชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง เป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะสร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อิสระช้อปปิ้งของฝาก อาทิ อัญมณีที่มีชื่อเสียงของกาญจนบุรี คือ ไพลินและนิล หาซื้อได้ที่บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งมีสินค้าจากพม่าจำพวกเครื่องประดับ เครื่องแก้ว พลอยสี ของเด็กเล่น เฟอร์นิเจอร์ ไม้แกะสลัก ผ้าทอ ฯลฯ 

นำท่านออกเดินทางไปยัง วัดถ้ำเสือ เพื่อกราบนมัสการพระธาตุ และชมความใหญ่โตกว้างขวางของวัด พระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรีตัวองค์ พระสวยงามประดับ ด้วยโมเสคสีทองทั้งองค์  เมื่อเดินทางมาถึงด้านบนก็พบกับความสดชื่นของลมที่พัดเย็น และแรงทีเดียว มองไปด้านล่างเห็นเป็น ทุ่งนา เขียวขจี สวยงามน่าประทับใจสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ แวะซื้อของฝากจากเมืองกาญฯ ณ ร้านของฝาก ระหว่างทาง พร้อมอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

18.00 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ ถึง กรุงเทพฯ ประมาณ 2 ทุ่มโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

สิ้นสุดการให้บริการ
***************************************************************************
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ5,500 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ5,500 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ5,500 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ5,500 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ5,500 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ5,500 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ5,500 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ5,500 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ5,500 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,500 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,500 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,500 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,500 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,000 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 1 คืน ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น พักห้องละ 2-3ท่าน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 4 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • หมวกกันแดด และ ครีมกันแดด
 • รองเท้าสวมสบาย รองเท้ารัดส้น
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป
 • วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 • การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 098-828-5266 (เดียร์)
         092-269-6868 (มน)
         095-902-2526 (แนน)
         089-204-9121 (บิว)
         061-545-5852 (จีจี้)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy