ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน

[ ทั้งหมด 35 รายการ ]

ทริปสุดคุ้ม ทัวร์ไต้หวัน ในราคาที่คุณจับต้องได้ รับประกันความประทับใจ ลองแล้วคุณจะรู้ ทุกที่เที่ยวในใต้หวัน อาทิเช่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 นั่งรถไฟสายโบราณเที่ยวอุทยานอาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สวนสนพันปี อุทยานอาลีซัน นั่งรถไฟสายโบราณเที่ยวอุทยานอาลีซาน และอื่น ๆ อีกมากมาย

ท่องเที่ยวไต้หวัน | " ไต้หวัน " ... มหานครที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของวัฒนธรรม ความทันสมัย การเดินทางเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมของเกาะเล็กๆ ที่ไม่ไกลจากประเทศไทยเท่าใดนัก เมืองแห่งความศิวิไลอีกแห่งของโลก ณ เกาะไต้หวัน แห่งนี้ยังหลอมรวมวัฒนธรรม และความงดงามของสถานที่ต่างๆ และความยิ่งใหญ่อันล้ำค่าที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน ไว้ได้อย่างลงตัว เมื่อใครได้ไปสัมผัสไต้หวันแล้ว จะรับรู้ได้เลยว่าไต้หวัน มีอะไรมากกว่าที่คิด ...

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ราคาถูก 2561/2018

DE532 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานเย๋หลิว ตึกไทเป 4 วัน 2 คืน (SL)

DE532 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานเย๋หลิว ตึกไทเป 4 วัน 2 คืน (SL)

DE532 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานเย๋หลิว ตึกไทเป 4 วัน 2 คืน (SL)

เริ่มต้น 11,111.-

ก.ย. 61 27-30 / 28-01 / 30-03

ต.ค. 61 07-10 / 15-18 / 23-26

อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | ชมเมืองผิงซี | สะพานแขวน Jing-an | ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลิน | ตึกไทเป101 | ช้อปปิ้งตลาดปลาไทเป | ชมวัดหลงซันซื่อ | ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง

อ่านเพิ่มเติม
DE515 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี 4 วัน 2 คืน (SL)

DE515 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี 4 วัน 2 คืน (SL)

DE515 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี 4 วัน 2 คืน (SL)

เริ่มต้น 12,900.-

พ.ย. 61 01-04 / 08-11 / 15-18 / 22-25 / 29-02

ธ.ค. 61 06-09 / 13-16 / 21-24 / 27-30

ม.ค. 62 03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27

อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค | ตึกไทเป 101 | วัดหลงซาน | ซีเหมินติง | อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น | เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี | ซื่อหลิน ไนท์มาเก็ต

อ่านเพิ่มเติม
DE615 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (SL)

DE615 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (SL)

DE615 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (SL)

เริ่มต้น 13,999.-

ต.ค. 61 03-07 / 04-08 / 05-09 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25

พ.ย. 61 15-19 / 16-20 / 22-26 / 23-27 / 29-03 / 30-04

ธ.ค. 61 01-05 / 02-06 / 04-08 / 05-09 / 06-10 / 07-11 / 13-17 / 14-18 / 20-24 / 21-25 / 26-30 / 27-30 / 28-01 / 29-02 / 30-03 / 31-04

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ...ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง | วัดเหวินอู่ | เมืองไทจง | ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ตึกไทเป101 | ตลาดซื่อหลิน | วัดหลงซาน | ศูนย์สร้อยสุขภาพ | อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว

อ่านเพิ่มเติม
DE646 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป เย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี 4 วัน 3 คืน (IT)

DE646 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป เย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี 4 วัน 3 คืน (IT)

DE646 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป เย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี 4 วัน 3 คืน (IT)

เริ่มต้น 14,888.-

ก.ย. 61 27-30

ต.ค. 61 04-07 / 11-14 / 18-21

เมืองผิงซี | เยือนหมู่บ้านจิ่วเฟิ่นแหล่งเหมืองทอง | ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | กรุงไทเป | ชมอุทยานเย๋หลิ่ว | ชมวัดหลงซาน | ช้อปปิ้งที่มิตซุยเอ้าเล็ทพาร์ค

อ่านเพิ่มเติม
DE381 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)

DE381 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)

DE381 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)

เริ่มต้น 14,988.-

ก.ย. 61 23-27 / 26-30 / 30-04

ต.ค. 61 03-07 / 07-11 / 10-14 / 14-18 / 17-21 / 21-25 / 22-26 / 24-28

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา | นมัสการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู | ช๊อปปิ้งที่ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต | เยือนกรุงไทเป | ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง | นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง | ชมหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น | ชมอุทยานเย๋หลิ่ว | ช้อปปิ้งที่เอาท์เล็ทมอลล์

อ่านเพิ่มเติม
DE678 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิว 5 วัน 3 คืน (XW)

DE678 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิว 5 วัน 3 คืน (XW)

DE678 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิว 5 วัน 3 คืน (XW)

เริ่มต้น 15,777.-

ก.ย. 61 25-29

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิว...ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา อันงดงาม | นมัสการ พระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง | ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต | ชมซากุระที่จะบานที่อุทยานแห่งชาติอาลีซาน | ชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง | ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ | ถ่ายรูปแลนด์มาร์คกับตึกไทเป 101 | เยือนอนุสรณ์สถานเชียงไคเช็ค | ช้อปปิ้ง ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

อ่านเพิ่มเติม
DE690 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (SL)

DE690 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (SL)

DE690 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (SL)

เริ่มต้น 14,900.-

ก.ย. 61 25-29 / 28-02

ต.ค. 61 02-06 / 05-09 / 09-13 / 12-16 / 16-20 / 19-23 / 23-27

พ.ย. 61 02-06 / 09-13 / 30-04

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง ... ล่องเรือชมความงามของ ทะเลสาบสุริยันจันทรา | สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง | สักการะเทพเจ้ากวนอู | ช้อปปิ้งไถจงไนท์มาเก็ต | ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ชมตึกไทเป 101 | ถนนคนเดินใหญ่ที่สุดในไทเป ซื่อหลิน ไนท์มาเก็ต | ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว

อ่านเพิ่มเติม
DE677 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน 6 วัน 4 คืน (XW)

DE677 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน 6 วัน 4 คืน (XW)

DE677 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน 6 วัน 4 คืน (XW)

เริ่มต้น 16,987.-

ก.ย. 61 25-30

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน...เมืองหนานโถว | วัดจงไถซาน | ล่องทะเลสาบสุริยัน - จันทรา | พระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง | วัดเหวินหวู่ | อุทยานแห่งชาติอาลีซาน | นั่งรถไฟโบราณ | ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต | วัดหลงซาน | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | เมืองผิงซี | ปล่อยโคมขงหมิง | ตึกไทเป101 | ย่านซีเหมินติง

อ่านเพิ่มเติม
DE516 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (IT)

DE516 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (IT)

DE516 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (IT)

เริ่มต้น -

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา...กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดกวนอู | ชมเมืองไทเป | ชมอุทยานเหย่หลิว | ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE TAIWAN | ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง | ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้ง GOLRIA OUTLET

อ่านเพิ่มเติม
DE518 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณ อาลีซาน เย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน (SL)

DE518 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณ อาลีซาน เย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน (SL)

DE518 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณ อาลีซาน เย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน (SL)

เริ่มต้น 17,900.-

ก.ย. 61 26-01

ต.ค. 61 03-08 / 10-15 / 17-22 / 20-25 / 31-05

พ.ย. 61 07-12 / 14-19 / 21-26 / 28-03

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

วัดจงไถซาน | ทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซำจั๋ง | วัดเหวินหวู่ | เมืองเจียอี้ | อุทยานอาลีซาน | ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต | อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น | พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง | ตึกไทเป 101 | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | วัดหลงซาน | ซีเหมินติง

อ่านเพิ่มเติม
DE723 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไถจง หนานโถว อุทยานอาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (TG)

DE723 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไถจง หนานโถว อุทยานอาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (TG)

DE723 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไถจง หนานโถว อุทยานอาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (TG)

เริ่มต้น 19,888.-

ก.ย. 61 27-30

ต.ค. 61 04-07

ทัวร์ไต้หวัน ไถจง หนานโถว อุทยานอาลีซาน...ชมหมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิอดีตเป็นบ้านพักของทหารญี่ปุ่น | ชมอุทยานอาลีซาน | ชมป่าสน 2,000 ปี | ชิมชาอูหลง | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ชมวัดเหวินหวู่ | ชิมเมนูพิเศษ..พระกระโดดกำแพง | ชมตึกไทเป 101 | ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ชมวัดหลงซานซื่อ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวัน | ช้อปตลาดซีเหมินติง

อ่านเพิ่มเติม
DE672 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน 5 วัน 3 คืน (BR)

DE672 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน 5 วัน 3 คืน (BR)

DE672 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน 5 วัน 3 คืน (BR)

เริ่มต้น 19,900.-

ต.ค. 61 11-15 / 19-23

พ.ย. 61 07-11 / 14-18 / 28-02

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา หรือ SUN MOON LAKE | ขึ้นเขาอุทยานอาลีซาน | นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน | ชมของที่ระลึกผลิตภัณฑ์สร้อย GERMANUIM | ชมตึกไทเป 101

อ่านเพิ่มเติม
DE464 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน นั่งรถไฟสายโบราณ อุทยานอาลีซัน 6 วัน 4 คืน (XW)

DE464 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน นั่งรถไฟสายโบราณ อุทยานอาลีซัน 6 วัน 4 คืน (XW)

DE464 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน นั่งรถไฟสายโบราณ อุทยานอาลีซัน 6 วัน 4 คืน (XW)

เริ่มต้น 19,999.-

ต.ค. 61 02-07 / 05-10 / 05-10 / 12-17 / 16-21 / 19-24

ชมตึกไทเป 101 | ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา | นั่งรถไฟสายโบราณเที่ยวอุทยานอาลีซาน | ชอปปิ้งซีเหมินติง

อ่านเพิ่มเติม
DE517 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน 5 วัน 3 คืน (BR)

DE517 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน 5 วัน 3 คืน (BR)

DE517 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน 5 วัน 3 คืน (BR)

เริ่มต้น 20,900.-

ต.ค. 61 04-08 / 06-10 / 12-16 / 15-19

พ.ย. 61 07-11 / 17-21

ธ.ค. 61 08-12 / 13-17 / 15-19 / 22-26

กรุงไทเป | หนานโถว | ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | วัดเหวินหวู่ | เมืองเจียอี้ | อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน | ป่าสนพันปี | นั่งรถไฟโบราณ | เมืองไถจง | ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | ซีเหมินติง | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ตึกไทเป 101 | เมืองเถาหยวน

อ่านเพิ่มเติม
DE645 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเยหลิว 4 วัน 3 คืน (CI)

DE645 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเยหลิว 4 วัน 3 คืน (CI)

DE645 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเยหลิว 4 วัน 3 คืน (CI)

เริ่มต้น 21,800.-

ต.ค. 61 06-09 / 13-16 / 22-23

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเยหลิว...ชมพระอาทิตย์ตกดิน GAO MEI WETLAND | ตลาดกลางคืน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดเหวินอู่ | ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น | สะพานแห่งความรัก หรือTamsui lover’s bridge | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | นั่งรถไฟหัวจรวดจากสถานี ไทเปเมนสเตชั่นไปยังสถานีเถาหยวน

อ่านเพิ่มเติม
DE457 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน 7 วัน 5 คืน (XW)

DE457 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน 7 วัน 5 คืน (XW)

DE457 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน 7 วัน 5 คืน (XW)

เริ่มต้น 22,777.-

ก.ย. 61 29-05

ชมตึกไทเป 101 | ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา | นั่งรถไฟสายโบราณเที่ยวอุทยานอาลีซาน | ชอปปิ้งซีเหมินติง | อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ | อุทยานเย่หลิว | นั่งรถไฟโบราณ

อ่านเพิ่มเติม
DE725 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป เที่ยวครบ 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซัน เย๋หลิ่ว 5 วัน 4 คืน (TG)

DE725 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป เที่ยวครบ 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซัน เย๋หลิ่ว 5 วัน 4 คืน (TG)

DE725 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป เที่ยวครบ 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซัน เย๋หลิ่ว 5 วัน 4 คืน (TG)

เริ่มต้น 22,555.-

ก.ย. 61 26-30

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เที่ยวครบ 3 อุทยาน ... เที่ยวเมืองไทเป | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ตึกไทเป 101 | นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน | ชมอุทยานทาโรโกะ | ช้อปปิ้งหนิงเซี่ยไนท์มาเก็ต | ทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดเสวียนจาง | นมัสการอัฐิของพระถังซัมจั๋ง | กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเหวินหวู่ | อุทยานอาลีซัน | ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต | อุทยานเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

อ่านเพิ่มเติม
DE455 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน เย่หลิว ทาโรโกะ 7 วัน 5 คืน (SL)

DE455 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน เย่หลิว ทาโรโกะ 7 วัน 5 คืน (SL)

DE455 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน เย่หลิว ทาโรโกะ 7 วัน 5 คืน (SL)

เริ่มต้น 22,777.-

ก.ย. 61 24-30

ต.ค. 61 08-14 / 15-21 / 22-28 / 29-04

ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา | วัดเหวิ่นหวู่ | อุทยานแห่งชาติอาลีซาน | ชาอาลีซาน | เมืองไถจง | ตลาดฟ่งเจี๋ย | กรุงไทเป | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ตึกไทเป 101 | ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | อุทยานแห่งชาติโทโรโกะ | อุทยานแห่งชาติ YUSHAN | อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ | อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ | อุโมงค์เก้าโค้ง | น้ำตกฉางชุน | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว

อ่านเพิ่มเติม
DE676 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป 101 นั่งรถไฟสายโบราณ อาลีซาน [พัก 5 ดาว] 4 วัน 3 คืน (TG)

DE676 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป 101 นั่งรถไฟสายโบราณ อาลีซาน [พัก 5 ดาว] 4 วัน 3 คืน (TG)

DE676 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป 101 นั่งรถไฟสายโบราณ อาลีซาน [พัก 5 ดาว] 4 วัน 3 คืน (TG)

เริ่มต้น 22,900.-

ก.ย. 61 29-02

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป 101 นั่งรถไฟสายโบราณ อาลีซาน....ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา | นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง | อุทานแห่งชาติอาลีซาน | นั่งรถไฟโบราณ | กรุงไทเป | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ตึกไทเป 101 | ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว

อ่านเพิ่มเติม
DE722 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (CI)

DE722 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (CI)

DE722 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (CI)

เริ่มต้น 23,333.-

ก.ย. 61 27-30

ต.ค. 61 04-07 / 11-14 / 18-21 / 19-22 / 20-23 / 21-24 / 25-28

พ.ย. 61 01-04 / 22-25

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ...ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ชมวัดเหวินหวู่ | ช้อปปิ้งที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | ชมอุทยานเย๋หลิ่ว | ชมน้ำตกซือเฟิ่น | ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง | ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

อ่านเพิ่มเติม
DE533 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว [ไม่เข้าร้านรัฐบาล] 4 วัน 3 คืน (TG)

DE533 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว [ไม่เข้าร้านรัฐบาล] 4 วัน 3 คืน (TG)

DE533 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว [ไม่เข้าร้านรัฐบาล] 4 วัน 3 คืน (TG)

เริ่มต้น 24,999.-

ก.ย. 61 27-30

ชมหมู่บ้านสายรุ้ง | ช้อปปิ้งเฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต | นมัสการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู | ชมโรงงานพายสับปะรด | ปล่อยโคมลอยสือเฟิน | ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | อิสระช้อปปิ้งซีเหมินติง | ชมตึกไทเป 101 | ช้อปปิ้งย่านซินอี้ และ GLORIA OUTLETS

อ่านเพิ่มเติม
DE679 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานอาลีซาน 4 วัน 3 คืน (CI)

DE679 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานอาลีซาน 4 วัน 3 คืน (CI)

DE679 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานอาลีซาน 4 วัน 3 คืน (CI)

เริ่มต้น 24,555.-

ต.ค. 61 06-09 / 13-16 / 20-23

ตลาดกลางคืนเมืองพื้นเมืองเจียอี้ | อุทยานอารีซัน | ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต | นั่งกระเช้าลอยฟ้า | ทะเลสาบสุริยันจันทรา | พระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซ้าจั๋ง | วัดเหวินอู่ | ขนมพายสับปะรด | GERMANIUM POWER | ตลาดซีเหมินติง | นครนิวไทเป | ซื่อเฟิน | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ตึกไทเป 101 |

อ่านเพิ่มเติม
DE724 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิว 5 วัน 4 คืน (CI)

DE724 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิว 5 วัน 4 คืน (CI)

DE724 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิว 5 วัน 4 คืน (CI)

เริ่มต้น 27,333.-

ต.ค. 61 16-20 / 27-31 / 31-04

พ.ย. 61 14-18 / 28-02

ธ.ค. 61 01-05 / 06-10 / 23-27

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว ... ช้อปปิ้งที่ GLORIA OUTLETS | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดเสวียนจางนมัสการอัฐิของพระถังซัมจั๋ง | ชิมชาอูหลง | สวนสนพันปี | อุทยานอาลีซัน | ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต | เที่ยวเมืองไทเป | อุทยานเย๋หลิ่ว | ตึกไทเป 101 | ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต

อ่านเพิ่มเติม
DE462 : ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน (BR)

DE462 : ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน (BR)

DE462 : ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน (BR)

เริ่มต้น 25,900.-

ต.ค. 61 05-10 / 07-12 / 08-13

พ.ย. 61 10-15 / 12-17

ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน...ชมวัดจงไถฉาน | นั่งเรือยอร์ชแบบส่วนตัวชมทะเลสาบสุริยัน-จันทรา | ชมวัดพระถังซัมจั๋ง | ชมวัดเหวินหวู่ | ชมเมืองเจียอี้ | ชมอุทยานอาลีซัน | ชมป่าสนพันปี | ชมเมืองไทเป | ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 | ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ชมวัดหลงซานซื่อ | ชมอุทยานทาโรโกะ | ชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง | ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว

อ่านเพิ่มเติม
DE514 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน อุทยานเย่หลิว 4 วัน 3 คืน (TG)

DE514 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน อุทยานเย่หลิว 4 วัน 3 คืน (TG)

DE514 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน อุทยานเย่หลิว 4 วัน 3 คืน (TG)

เริ่มต้น 25,900.-

ก.ย. 61 27-01

อุทยานอาลีซาน | นั่งรถไฟสายโบราณ ชมสวนสนพันปี | ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา | อุทยานเย่หลิว | ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง

อ่านเพิ่มเติม
DE463 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน (TG)

DE463 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน (TG)

DE463 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน (TG)

เริ่มต้น 35,900.-

ต.ค. 61 20-24

ธ.ค. 61 05-09

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา....อุทยานแห่งชาติอาลีซัน | ชมหมู่บ้านไม้ฮิโนกิ | ชมป่าสนพันปี | ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | นั่งรถไฟโบราณอาลีซันชมความงามของดอกซากุระ | ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา | ชมวัดพระถังซัมจั๋ง | ชมวัดเหวินหวู่ | ชมตึกไทเป 101 | ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง | ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว

อ่านเพิ่มเติม
DE460 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน ผิงซี 6 วัน 4 คืน (XW)

DE460 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน ผิงซี 6 วัน 4 คืน (XW)

DE460 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน ผิงซี 6 วัน 4 คืน (XW)

เริ่มต้น -

ชมตึกไทเป 101 | ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา | นั่งรถไฟสายโบราณเที่ยวอุทยานอาลีซาน | ชอปปิ้งซีเหมินติง

อ่านเพิ่มเติม
DE522 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป 101 อาลีซัน 5 วัน 3 คืน (BR)

DE522 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป 101 อาลีซัน 5 วัน 3 คืน (BR)

DE522 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป 101 อาลีซัน 5 วัน 3 คืน (BR)

เริ่มต้น -

สวนสนพันปี อุทยานอาลีซัน | รวมค่าขึ้นชมวิวชั้น 89 ตึกไทเป 101 | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ช้อปปิ้งตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต และซีเหมินติง

อ่านเพิ่มเติม
DE521 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว 5 วัน 3 คืน (XW)

DE521 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว 5 วัน 3 คืน (XW)

DE521 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว 5 วัน 3 คืน (XW)

เริ่มต้น -

หนานโถว | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | วัดเหวินหวู่ | ฝงเจี่ย ไนท์มาเก็ต | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ซื่อหลิน ไนท์มาเก็ต | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | อุทยานเย่หลิว | ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) | ช้อปปิ้งซีเหมินติง

อ่านเพิ่มเติม
DE458 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบเหนือจรดใต้ รถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน (CI)

DE458 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบเหนือจรดใต้ รถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน (CI)

DE458 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบเหนือจรดใต้ รถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน (CI)

เริ่มต้น -

ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต | ชมหมู่บ้านสายรุ้ง | ล่องทะเลสาบสุริยัน - จันทรา | ชมวัดเหวิ่นหวู่ | นมัสการ พระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง | ชมวัดจงไถซานซื่อ | นั่ง รถไฟโบราณชมอุทยานฯ อาลีซาน | สักการะองค์พระใหญ่แห่งวัดฝอกวงซาน | ชม Dome of Light | ชมแม่น้ำแห่งความรัก | นั่งรถไฟความเร็วสูงของไต้หวันไปยังเมืองไทเป | ชมตึกไทเป 101 ตึก | ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

อ่านเพิ่มเติม
DE461 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน เย๋หลิว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน (XW)

DE461 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน เย๋หลิว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน (XW)

DE461 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน เย๋หลิว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน (XW)

เริ่มต้น -

ชมเมืองหนานโถว | ชมวัดจงไถ่ฉาน | ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา | ชมวัดพระถังซัมจั๋ง | นมัสการศาลเจ้าขงเบ้ง | ชมพิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ | ชมอุทยานแห่งชาติอาหลีซัน | ชมสวนสนพันปี | ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง | ช้อปปิ้งที่หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

อ่านเพิ่มเติม
DE534 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว 5 วัน 3 คืน (SL)

DE534 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว 5 วัน 3 คืน (SL)

DE534 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว 5 วัน 3 คืน (SL)

เริ่มต้น -

นมัสการ อัฐิของพระถังซำจั๋ง | ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา | ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ชมอุทยานเย่หลิ่ว | ชมความงามของ ตึกไทเป 101 | ช้อปปิ้งที่ตลาดซีเหมินติง | ชมหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

อ่านเพิ่มเติม
DE459 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน (TG)

DE459 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน (TG)

DE459 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน (TG)

เริ่มต้น -

ชมวัดจงไถซานซื่อ | ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา | นมัสการอัฐิของพระถังซัมจั๋ง | ชมโรงงานพายสับปะรด | ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | ชมอุทยานเหย่หลิ่ว | ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง | ชมตึกไทเป101

อ่านเพิ่มเติม
DE726 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว 5 วัน 3 คืน (BR)

DE726 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว 5 วัน 3 คืน (BR)

DE726 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว 5 วัน 3 คืน (BR)

เริ่มต้น -

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว ... ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ชมวัดเสวียนจางนมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง | กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเหวินอู่ | นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน | ชมสวนสนพันปี | ชิมชาอูหลง | ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต | ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | ชมตึกไทเป 101 | ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ชมวัดหลงซาน

อ่านเพิ่มเติม
DE675 : ทัวร์ไต้หวัน เส้นทางโรแมนติก ชมซากุระ 5 วัน 4 คืน (TG)

DE675 : ทัวร์ไต้หวัน เส้นทางโรแมนติก ชมซากุระ 5 วัน 4 คืน (TG)

DE675 : ทัวร์ไต้หวัน เส้นทางโรแมนติก ชมซากุระ 5 วัน 4 คืน (TG)

เริ่มต้น -

ทัวร์ไต้หวัน เส้นทางโรแมนติก ชมซากุระ....ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา | เที่ยววัดพระถังซัมจั๋ง | ชมซากุระที่จะบานที่อุทยานแห่งชาติอาลีซาน | เยือนฟาร์มแกะชิงจิ้ง | เดินบนความสูงประมาณ 1,700 เมตร ที่ CINGJING SKYWALK | เที่ยวแลนด์มาร์คพร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันมื้อสุดพิเศษบนตึกไทเป 101 | เยือนอนุสรณ์สถานเชียงไคเช็ค | ชมความงามอุทยานแห่งชาติเย่หลิว | ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet Park

อ่านเพิ่มเติม

เที่ยวไต้หวัน ไทเป ด้วยโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน แพคเกจทัวร์ไต้หวันคุณภาพ

เลือก โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกสุดคุ้มกับบริษัททัวร์  Double Enjoy มีโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว อาทิเช่น

ทะเลสาบสุริยันจันทรา  มีความงดงามได้ราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิตเซอร์แลนด์ของไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตซันมูนเลกเนชั่นแนลซีนิกแอเรีย ซึ่งการท่องเที่ยวไต้หวัน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม  ค.ศ. 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ จากผืนน้ำสู่ยอดเขา ที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์ และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า สุริยัน-จันทรา

นมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง ที่ได้อัญเชิญอัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวงเมื่อปีค.ศ.1965

อุทยานเย่หลิ่ว เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อน ทำให้เกิดการทับถมของแนวหิน ตามชายฝั่งในรูปร่างที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่างต่างๆ เช่น ดอกเห็ดเต้าหู้รังผึ้ง รองเท้าเทพธิดา, เทียน และที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ เศียรราชินี

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศ ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู้ปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค

ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จิ่วเฟิน เป็นแหล่งเหมืองทอง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้สัมผัสเพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต

ตึกไทเป 101 เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลก ด้วยความสูงถึง 508 เมตร อีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว  ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8  ปล้องต่อกัน และยังมีลิฟต์ที่เร็วที่ที่สุดในโลก ด้วยความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที

นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ อีกมากมาย สอบถาม ปรึกษา ขอคำแนะนำเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก กับ Double Enjoy ได้เลยค่ะ


Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868
         098-828-5266
         095-902-2526
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy