ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน โปรแกรมท่องเที่ยวไต้หวัน 2567/2024 | DoubleEnjoy.com™

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน

[ ทั้งหมด 31 รายการ ]

ทัวร์ไต้หวัน ทุกที่เที่ยวในใต้หวัน อาทิ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 นั่งรถไฟสายโบราณเที่ยวอุทยานอาลีซาน สวนสนพันปี และอื่น ๆ อีกมากมาย

ท่องเที่ยวไต้หวัน | " ไต้หวัน " ... มหานครที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของวัฒนธรรม ความทันสมัย การเดินทางเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมของเกาะเล็กๆ ที่ไม่ไกลจากประเทศไทยเท่าใดนัก เมืองแห่งความศิวิไลอีกแห่งของโลก ณ เกาะไต้หวัน แห่งนี้ยังหลอมรวมวัฒนธรรม และความงดงามของสถานที่ต่างๆ และความยิ่งใหญ่อันล้ำค่าที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน ไว้ได้อย่างลงตัว เมื่อใครได้ไปสัมผัสไต้หวันแล้ว จะรับรู้ได้เลยว่าไต้หวัน มีอะไรมากกว่าที่คิด ...

Double Enjoy ~ ใส่ใจคุณมากกว่า

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ราคาถูก 2567/2024

DE381 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIWAN มหานครแห่งเมืองสีสัน 4 วัน 3 คืน (SL)

DE381 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIWAN มหานครแห่งเมืองสีสัน 4 วัน 3 คืน (SL)

DE381 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIWAN มหานครแห่งเมืองสีสัน 4 วัน 3 คืน (SL)

เริ่มต้น 16,999.-

มิ.ย. 67 20-23 / 27-30 / 29-02

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIWAN มหานครแห่งเมืองสีสัน | วัดเหวินหวู่ | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถั่งซำจั๋ง | ชิมชาอู่หลง | เมืองไถจง | ไถจงไนท์มาร์เก็ต | ถ่ายรูปตึกไทเป101 | GERMANIUM | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต | วัดหลงซาน | ศูนย์เครื่องสำอาง | เมืองนิวไทเป | อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านชาวประมงหลากสี | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | เมืองเถาหยวน

อ่านเพิ่มเติม
DE455 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทาโรโกะ เที่ยวเมืองธรรมชาติแห่งเกาะไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE455 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทาโรโกะ เที่ยวเมืองธรรมชาติแห่งเกาะไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE455 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทาโรโกะ เที่ยวเมืองธรรมชาติแห่งเกาะไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (VZ)

เริ่มต้น 19,999.-

มิ.ย. 67 23-26 / 30-03

ทาโรโกะ | เย่หลิว | จิ่วเฟิ่น | ผิงซี | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | วัดหลงซาน | ตึกไทเป 101 | อี้หลาน | สวนสาธารณะจิมมี่เหลี่ยว | อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ | ตลาดซิเหมินติง | ปล่อยโคมผิงซี | หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น | อุทยานเหย๋หลิ๋ว

อ่านเพิ่มเติม
DE461 : ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา ไถจง จิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว (แช่น้ำแร่ในห้องพักแบบส่วนตัว) 5 วัน 4 คืน (SL)

DE461 : ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา ไถจง จิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว (แช่น้ำแร่ในห้องพักแบบส่วนตัว) 5 วัน 4 คืน (SL)

DE461 : ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา ไถจง จิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว (แช่น้ำแร่ในห้องพักแบบส่วนตัว) 5 วัน 4 คืน (SL)

เริ่มต้น -

| โรงละครโอเปร่าแห่งชาติไถจง | เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | วัดเหวินหวู่ | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | วัดหลงซานซื่อ | ร้านคอสเมติค | หุบเขาบ่อน้ำพุร้อน | ห้องสมุดเป่ยโถว | ถนนโบราณตั้นสุ่ย | อุทยานเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น | ถนนโบราณสือเฟิน | ชมตึกไทเป 101 | ช้อปปิ้งซีเหมินติง

อ่านเพิ่มเติม
DE676 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ขอพร 8 วัดดังเอาใจสายมู 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE676 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ขอพร 8 วัดดังเอาใจสายมู 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE676 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ขอพร 8 วัดดังเอาใจสายมู 4 วัน 3 คืน (VZ)

เริ่มต้น 16,999.-

ก.ค. 67 03-06 / 06-09 / 10-13 / 18-21 / 21-24 / 24-27

ส.ค. 67 01-04 / 07-10 / 11-14 / 15-18 / 24-27 / 29-01

ก.ย. 67 13-16 / 19-22 / 21-24

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

เมืองไถจง | หมู่บ้านสายรุ้ง | ไถจงไนท์มาร์เก็ต | เมืองหนานโถว | วัดจื่อหนานกง | วัดเหวินหวู่ | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซำจั๋ง | ชิมชาอู่หลง | เมืองไทเป | ร้านพายสับประรด | วัดต้าหลงตงเป่าอัน | วัดซิงเทียนกง | ศูนย์เครื่องสำอาง | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | วัดหลงซาน | ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต | วัดเสี่ยไห่เฉิงหวง | วัดชิงซาน | Germanium | ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101

อ่านเพิ่มเติม
DE677 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 5 วัน 4 คืน (JX)

DE677 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 5 วัน 4 คืน (JX)

DE677 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 5 วัน 4 คืน (JX)

เริ่มต้น 23,999.-

ต.ค. 67 12-16 / 23-27

สวนดอกไม้จงเช่อ | ชิมชาอู่หลง | วัดเหวินหวู่ | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซำจั๋ง | ฟาร์มแกะฉิงจิ้ง | สะพานกระจกฉิงจิ้ง | ปราสาทนีน่าช้อคโกแลต | หมู่บ้านสายรุ้ง | ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต | ร้านพายสับประรด | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | วัดหลงซาน | ศูนย์เครื่องสำอาง | ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต| Germanium | ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)

อ่านเพิ่มเติม
DE722 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน นั่งกระเช้าเหมาคงชมธรรมชาติเกาะไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE722 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน นั่งกระเช้าเหมาคงชมธรรมชาติเกาะไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE722 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน นั่งกระเช้าเหมาคงชมธรรมชาติเกาะไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (VZ)

เริ่มต้น 18,999.-

มิ.ย. 67 23-26 / 30-03

เมืองไทเป | ร้านพายสับประรด | เมืองนิวไทเป | อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว | หมู่บ้านชาวประมงหลากสี | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน | เมืองไทเป | ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต | นั่งกระเช้าเหมาคง | Germanium | ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) | ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | วัดหลงซาน | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ศูนย์เครื่องสำอาง | เมืองเถาหยวน | กลอเรีย เอ้าท์เล็ต

อ่านเพิ่มเติม
DE617 : ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไถจง สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว 5 วัน 4 คืน (SL)

DE617 : ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไถจง สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว 5 วัน 4 คืน (SL)

DE617 : ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไถจง สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว 5 วัน 4 คืน (SL)

เริ่มต้น -

อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน | นั่งรถไฟโบราณ | ไทจง | เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ผูหลี่ | ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดเหวินหวู่ | ไทเป | D.I.Y. พายสับปะรด | ช้อปปิ้งซีเหมินติง | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)

อ่านเพิ่มเติม
DE459 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ไต้หวัน..เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE459 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ไต้หวัน..เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE459 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ไต้หวัน..เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 4 วัน 3 คืน (VZ)

เริ่มต้น 17,999.-

มิ.ย. 67 19-22 / 22-25

อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านสายรุ้ง | เมืองไถจง | ไถจงไนท์มาร์เก็ต | หมู่บ้านสายรุ้ง | เมืองหนานโถว | วัดเหวินหวู่ | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ชิมชาอู่หลง | เมืองเถาหยวน | ร้านพายสับประรด | แช่น้ำแร่ | เมืองนิวไทเป | อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | เมืองไทเป | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ศูนย์เครื่องสำอาง | ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต | วัดหลงซาน | Germanium | ตึกไทเป 101

อ่านเพิ่มเติม
DE515 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไถจง สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว (แช่น้ำแร่ในห้องพักแบบส่วนตัว) 5 วัน 4 คืน (SL)

DE515 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไถจง สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว (แช่น้ำแร่ในห้องพักแบบส่วนตัว) 5 วัน 4 คืน (SL)

DE515 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไถจง สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว (แช่น้ำแร่ในห้องพักแบบส่วนตัว) 5 วัน 4 คืน (SL)

เริ่มต้น -

เมืองไถจง | ร้านไอศกรีม MIYAHARA(ไม่รวมค่าไอศกรีม) | อุทยานแห่งชาติอาลีซาน | นั่งรถไฟโบราณ | เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ผูหลี่ | ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | วัดเหวินหวู่ | ไทเป | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | อุทยานเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น | ถนนโบราณสือเฟิ่น (ฟรี!!! ค่าโคม 1 โคม/ 4 คน) | ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) |ช้อปปิ้งซีเหมินติง

อ่านเพิ่มเติม
DE516 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..UNSEEN ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 4 คืน (SL)

DE516 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..UNSEEN ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 4 คืน (SL)

DE516 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..UNSEEN ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 4 คืน (SL)

เริ่มต้น 20,999.-

มิ.ย. 67 27-01

วัดเหวินหวู่ | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถั่งซำจั๋ง | เมืองเจียอี้ | นั่งรถไฟอาลีซาน | โรงละครแห่งชาติไถจง | ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต | ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101| Germanium | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต | วัดหลงซาน | อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน

อ่านเพิ่มเติม
DE522 : ทัวร์ไต้หวัน BEST GOLD TAIWAN บินหรู อยู่สบาย 4 วัน 3 คืน (TG)

DE522 : ทัวร์ไต้หวัน BEST GOLD TAIWAN บินหรู อยู่สบาย 4 วัน 3 คืน (TG)

DE522 : ทัวร์ไต้หวัน BEST GOLD TAIWAN บินหรู อยู่สบาย 4 วัน 3 คืน (TG)

เริ่มต้น 33,999.-

ต.ค. 67 11-14 / 23-26

ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต | หมู่บ้านสายรุ้ง | เมืองเจียอี้ | ชิมชาอู่หลง | เมืองหนานโถว | วัดเหวินหวู่ | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | เมืองไทเป | ร้านพายสับประรด | ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต | วัดหลงซาน | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ศูนย์เครื่องสำอาง | เมืองนิวไทเป | อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน | เมืองไทเป | ถ่ายรูปกับตึกไทเป101

อ่านเพิ่มเติม
DE532 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน มหานครแห่งเมืองสีสัน 4 วัน 3 คืน (SL)

DE532 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน มหานครแห่งเมืองสีสัน 4 วัน 3 คืน (SL)

DE532 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน มหานครแห่งเมืองสีสัน 4 วัน 3 คืน (SL)

เริ่มต้น 15,999.-

ก.ค. 67 05-07 / 17-20 / 18-21 / 21-24 / 24-27 / 25-28 / 28-31 / 31-03

ส.ค. 67 01-04 / 07-10 / 10-13 / 14-17 / 15-18 / 17-20 / 23-26 / 30-02

ก.ย. 67 06-09

วัดเหวินหวู่ | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถั่งซำจั๋ง | ชิมชาอู่หลง | เมืองไถจง | ไถจงไนท์มาร์เก็ต | เมืองไทเป | ร้านพายสับประรด | ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) | GERMANIUM | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต | วัดหลงซาน | ศูนย์เครื่องสำอาง | เมืองนิวไทเป | อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านชาวประมงหลากสี | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

อ่านเพิ่มเติม
DE533 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน บินคุ้ม..เที่ยวครบ 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE533 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน บินคุ้ม..เที่ยวครบ 4 วัน 3 คืน (VZ)

DE533 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน บินคุ้ม..เที่ยวครบ 4 วัน 3 คืน (VZ)

เริ่มต้น 16,999.-

ก.ค. 67 14-17 / 21-24 / 28-31

ส.ค. 67 04-07 / 11-14 / 25-28

ก.ย. 67 08-11 / 22-25

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

เมืองหนานโถว | วัดเหวินหวู่ | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซำจั๋ง | ชิมชาอู่หลง | เมืองไถจง | ไถจงไนท์มาร์เก็ต | เมืองไทเป | ร้านพายสับประรด | ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) | Germanium อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต |วัดหลงซาน | ศูนย์เครื่องสำอาง | เมืองนิวไทเป | ปล่อยโคมลอยเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | เมืองเถาหยวน

อ่านเพิ่มเติม
DE517 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน 5 วัน 3 คืน (WE)

DE517 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน 5 วัน 3 คืน (WE)

DE517 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน 5 วัน 3 คืน (WE)

เริ่มต้น -

อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน | นั่งรถไฟโบราณ | ป่าสนพันปี | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดเหวินหวู่ | ตึกไทเป 101 | วัดหลงซาน |ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ซีเหมินติง | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

อ่านเพิ่มเติม
DE521 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา ไถจง จิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว 5 วัน 4 คืน (SL)

DE521 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา ไถจง จิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว 5 วัน 4 คืน (SL)

DE521 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา ไถจง จิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว 5 วัน 4 คืน (SL)

เริ่มต้น -

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา|ชมตึกไทเป 101 | หุบเขาบ่อน้ำพุร้อน |อุทยานธรณีเย่หลิ่ว |หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น| ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ซีเหมินติง

อ่านเพิ่มเติม
DE645 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน จิ่วเฟิ่น อาลีซาน เย๋หลิว สุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (TG)

DE645 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน จิ่วเฟิ่น อาลีซาน เย๋หลิว สุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (TG)

DE645 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน จิ่วเฟิ่น อาลีซาน เย๋หลิว สุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (TG)

เริ่มต้น -

หมู่บ้านสายรุ้ง | นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน | ชิมชาอู่หลง | MIYAHARA ICE CREAM | ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต | วัดเหวินหวู่ | ทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซำจั๋ง | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ตลาดซีเหมินติง | อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว | ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

อ่านเพิ่มเติม
DE646 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)

DE646 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)

DE646 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)

เริ่มต้น -

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ไหว้พระขอพรวัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง | เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ | ปล่อยโคมที่ผิงซี | กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 | ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน | ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี

อ่านเพิ่มเติม
DE723 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไถจง หนานโถว อุทยานอาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (TG)

DE723 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไถจง หนานโถว อุทยานอาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (TG)

DE723 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไถจง หนานโถว อุทยานอาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (TG)

เริ่มต้น -

ทัวร์ไต้หวัน ไถจง หนานโถว อุทยานอาลีซาน...ชมหมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิอดีตเป็นบ้านพักของทหารญี่ปุ่น | ชมอุทยานอาลีซาน | ชมป่าสน 2,000 ปี | ชิมชาอูหลง | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ชมวัดเหวินหวู่ | ชิมเมนูพิเศษ..พระกระโดดกำแพง | ชมตึกไทเป 101 | ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ชมวัดหลงซานซื่อ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวัน | ช้อปตลาดซีเหมินติง

อ่านเพิ่มเติม
DE724 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน แช่น้ำแร่แบบส่วนตัว 5 วัน 3 คืน (BR)

DE724 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน แช่น้ำแร่แบบส่วนตัว 5 วัน 3 คืน (BR)

DE724 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน แช่น้ำแร่แบบส่วนตัว 5 วัน 3 คืน (BR)

เริ่มต้น -

หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งซีเหมินติง | ตึกไทเป 101 | วัดจงไถ่ถาน | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถัมซัมจั๋ง | วัดเหวินหวู่ | อุทยานอาหลี่ซัน | ชมป่าสนพันปี | นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน

อ่านเพิ่มเติม
DE725 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป เที่ยวครบ 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซัน เย๋หลิ่ว 5 วัน 4 คืน (TG)

DE725 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป เที่ยวครบ 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซัน เย๋หลิ่ว 5 วัน 4 คืน (TG)

DE725 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป เที่ยวครบ 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซัน เย๋หลิ่ว 5 วัน 4 คืน (TG)

เริ่มต้น -

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เที่ยวครบ 3 อุทยาน ... เที่ยวเมืองไทเป | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ตึกไทเป 101 | นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน | ชมอุทยานทาโรโกะ | ช้อปปิ้งหนิงเซี่ยไนท์มาเก็ต | ทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดเสวียนจาง | นมัสการอัฐิของพระถังซัมจั๋ง | กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเหวินหวู่ | อุทยานอาลีซัน | ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต | อุทยานเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

อ่านเพิ่มเติม
DE726 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว 5 วัน 3 คืน (BR)

DE726 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว 5 วัน 3 คืน (BR)

DE726 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว 5 วัน 3 คืน (BR)

เริ่มต้น -

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว ... ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ชมวัดเสวียนจางนมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง | กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเหวินอู่ | นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน | ชมสวนสนพันปี | ชิมชาอูหลง | ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต | ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | ชมตึกไทเป 101 | ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ชมวัดหลงซาน

อ่านเพิ่มเติม
DE678 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ปล่อยโคมอธิษฐาน ชมซากุระบานสะพรั่ง บนเส้นทางสายโรแมนติก 5 วัน 3 คืน (SL)

DE678 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ปล่อยโคมอธิษฐาน ชมซากุระบานสะพรั่ง บนเส้นทางสายโรแมนติก 5 วัน 3 คืน (SL)

DE678 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ปล่อยโคมอธิษฐาน ชมซากุระบานสะพรั่ง บนเส้นทางสายโรแมนติก 5 วัน 3 คืน (SL)

เริ่มต้น -

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิว...ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา อันงดงาม | นมัสการ พระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง | ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต | ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ | ถ่ายรูปแลนด์มาร์คกับตึกไทเป 101 | เยือนอนุสรณ์สถานเชียงไคเช็ค | ช้อปปิ้ง ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

อ่านเพิ่มเติม
DE679 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานอาลีซาน 4 วัน 3 คืน (CI)

DE679 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานอาลีซาน 4 วัน 3 คืน (CI)

DE679 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานอาลีซาน 4 วัน 3 คืน (CI)

เริ่มต้น -

ตลาดกลางคืนเมืองพื้นเมืองเจียอี้ | อุทยานอารีซัน | ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต | นั่งกระเช้าลอยฟ้า | ทะเลสาบสุริยันจันทรา | พระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซ้าจั๋ง | วัดเหวินอู่ | ขนมพายสับปะรด | GERMANIUM POWER | ตลาดซีเหมินติง | นครนิวไทเป | ซื่อเฟิน | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ตึกไทเป 101 |

อ่านเพิ่มเติม
DE518 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณ อาลีซาน เย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน (SL)

DE518 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณ อาลีซาน เย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน (SL)

DE518 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณ อาลีซาน เย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน (SL)

เริ่มต้น -

วัดจงไถซาน | ทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซำจั๋ง | วัดเหวินหวู่ | เมืองเจียอี้ | อุทยานอาลีซาน | ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต | อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น | พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง | ตึกไทเป 101 | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | วัดหลงซาน | ซีเหมินติง

อ่านเพิ่มเติม
DE615 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดหลงซาน 5 วัน 3 คืน (XW)

DE615 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดหลงซาน 5 วัน 3 คืน (XW)

DE615 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดหลงซาน 5 วัน 3 คืน (XW)

เริ่มต้น -

หนานโถว | ซีเหมินติง | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | วัดเหวินหวู่ | ชิมชาอู่หลง | ไถจง | ไนท์มาร์เก็ต | เย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | วัดหลงซานซื่อ | วัดเสียไห่เฉิงหวง | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ตึกไทเป 101

อ่านเพิ่มเติม
DE460 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซัน เย่หลิว 4 วัน 3 คืน (TG)

DE460 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซัน เย่หลิว 4 วัน 3 คืน (TG)

DE460 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซัน เย่หลิว 4 วัน 3 คืน (TG)

เริ่มต้น -

น้ำพุกลางเมือง | ตลาดกลางคืน WENHU | นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน | ชิมชาอู่หลง | MIYAHARA ICE CREAM | ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต | หมู่บ้านสายรุ้ง | ทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดเหวินหวู่ | วัดพระถังซำจั๋ง | เจียงไคเช็ค | ตึกไทเป 101 | อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว | ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

อ่านเพิ่มเติม
DE457 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน 7 วัน 5 คืน (XW)

DE457 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน 7 วัน 5 คืน (XW)

DE457 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน 7 วัน 5 คืน (XW)

เริ่มต้น -

ชมตึกไทเป 101 | ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา | นั่งรถไฟสายโบราณเที่ยวอุทยานอาลีซาน | ชอปปิ้งซีเหมินติง | อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ | อุทยานเย่หลิว | นั่งรถไฟโบราณ

อ่านเพิ่มเติม
DE462 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน (BR)

DE462 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน (BR)

DE462 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน (BR)

เริ่มต้น -

ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน...ชมวัดจงไถฉาน | นั่งเรือยอร์ชแบบส่วนตัวชมทะเลสาบสุริยัน-จันทรา | ชมวัดพระถังซัมจั๋ง | ชมวัดเหวินหวู่ | ชมเมืองเจียอี้ | ชมอุทยานอาลีซัน | ชมป่าสนพันปี | ชมเมืองไทเป | ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 | ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ชมวัดหลงซานซื่อ | ชมอุทยานทาโรโกะ | ชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง | ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว

อ่านเพิ่มเติม
DE463 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซัน ทาโรโกะ เย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน (BR)

DE463 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซัน ทาโรโกะ เย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน (BR)

DE463 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซัน ทาโรโกะ เย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน (BR)

เริ่มต้น -

ไฮไลท์.... 3 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน เที่ยวพร้อมกัน .... ในราคาสบายกระเป๋า | อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน .. อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน | ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... | ชมความงามธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว | ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา | อาบน้ำแร่บรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพักแบบส่วนตัว | สายการบิน EVA สายการบินระดับ 5 ดาวมาตรฐานโลก น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก.

อ่านเพิ่มเติม
DE464 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เย๋หลิ่ว อาลีซาน จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (BR)

DE464 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เย๋หลิ่ว อาลีซาน จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (BR)

DE464 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เย๋หลิ่ว อาลีซาน จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (BR)

เริ่มต้น -

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซำจั๋ง | วัดเหวินหวู่ | อุทยานอาลีซาน | นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี | มิฮายาร่าไอศกรีม | หมู่บ้านสายรุ้ง | ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต | ตึกไทเป 101 | พิพิธภัณฑ์กู้กง

อ่านเพิ่มเติม
DE514 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน (XW)

DE514 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน (XW)

DE514 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน (XW)

เริ่มต้น -

นั่งรถไฟโบราณ เพื่อชมวิวธรรมชาติสองฝั่งข้างทางของอาลีซาน | ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา | ช้อปปิ้งจัดเต็ม!! เช็คอินครบทุกไฮไลท์ | เที่ยวชม วัดจงไถฉานซื่อ ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก | นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ | เมืองไทเป | วัดหลงซาน | ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ปล่อยโคมขงหมิง | วัดซงซานฉือโย่ว | นตึกไทเป 101

อ่านเพิ่มเติม

เที่ยวไต้หวัน ไทเป ด้วยโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน แพคเกจทัวร์ไต้หวันคุณภาพ

เลือก โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกสุดคุ้มกับบริษัททัวร์ DoubleEnjoy.com มีโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว อาทิเช่น

ทะเลสาบสุริยันจันทรา

มีความงดงามได้ราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิตเซอร์แลนด์ของไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตซันมูนเลกเนชั่นแนลซีนิกแอเรีย ซึ่งการท่องเที่ยวไต้หวัน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ จากผืนน้ำสู่ยอดเขา ที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์ และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า สุริยัน-จันทรา

นมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง

ที่ได้อัญเชิญอัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวงเมื่อปี ค.ศ. 1965

อุทยานเย่หลิ่ว

เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อน ทำให้เกิดการทับถมของแนวหิน ตามชายฝั่งในรูปร่างที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่างต่าง ๆ เช่น ดอกเห็ดเต้าหู้รังผึ้ง รองเท้าเทพธิดา, เทียน และที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ เศียรราชินี

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ซึ่งเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิ่งของต่าง ๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศ ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู้ปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค

ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น

ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จิ่วเฟิน เป็นแหล่งเหมืองทอง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้สัมผัสเพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต

ตึกไทเป 101

เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลก ด้วยความสูงถึง 508 เมตร อีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน และยังมีลิฟต์ที่เร็วที่ที่สุดในโลก ด้วยความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที

นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ อีกมากมาย สอบถาม ปรึกษา ขอคำแนะนำเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก กับ DoubleEnjoy.com ได้เลยค่ะ


Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy