ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน

[ ทั้งหมด 36 รายการ ]

ทริปสุดคุ้ม ทัวร์ไต้หวัน ในราคาที่คุณจับต้องได้ รับประกันความประทับใจ ลองแล้วคุณจะรู้ ทุกที่เที่ยวในใต้หวัน อาทิเช่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 นั่งรถไฟสายโบราณเที่ยวอุทยานอาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สวนสนพันปี อุทยานอาลีซัน นั่งรถไฟสายโบราณเที่ยวอุทยานอาลีซาน และอื่น ๆ อีกมากมาย

ท่องเที่ยวไต้หวัน | " ไต้หวัน " ... มหานครที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของวัฒนธรรม ความทันสมัย การเดินทางเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมของเกาะเล็กๆ ที่ไม่ไกลจากประเทศไทยเท่าใดนัก เมืองแห่งความศิวิไลอีกแห่งของโลก ณ เกาะไต้หวัน แห่งนี้ยังหลอมรวมวัฒนธรรม และความงดงามของสถานที่ต่างๆ และความยิ่งใหญ่อันล้ำค่าที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน ไว้ได้อย่างลงตัว เมื่อใครได้ไปสัมผัสไต้หวันแล้ว จะรับรู้ได้เลยว่าไต้หวัน มีอะไรมากกว่าที่คิด ...

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ราคาถูก 2561/2018

DE521 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว 5 วัน 3 คืน (XW)

DE521 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว 5 วัน 3 คืน (XW)

DE521 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว 5 วัน 3 คืน (XW)

เริ่มต้น 13,991.-

ก.พ. 61 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-01 / 26-02 / 27-03 / 28-04

มี.ค. 61 01-05 / 02-06 / 03-07 / 04-08 / 05-09 / 06-10 / 07-11 / 08-12 / 09-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24

เม.ย. 61 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-19 / 15-19

หนานโถว | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | วัดเหวินหวู่ | ฝงเจี่ย ไนท์มาเก็ต | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ซื่อหลิน ไนท์มาเก็ต | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | อุทยานเย่หลิว | ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) | ช้อปปิ้งซีเหมินติง

อ่านเพิ่มเติม
DE677 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ชมดอกซากุระ ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน 5 วัน 3 คืน (XW)

DE677 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ชมดอกซากุระ ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน 5 วัน 3 คืน (XW)

DE677 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ชมดอกซากุระ ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน 5 วัน 3 คืน (XW)

เริ่มต้น 15,777.-

ก.พ. 61 22-26 / 24-28 / 25-01 / 26-02 / 27-03

มี.ค. 61 03-07 / 06-10 / 07-11 / 08-12 / 10-14 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 17-21 / 20-24 / 21-25 / 24-28 / 28-01 / 29-02 / 30-03

เม.ย. 61 01-05 / 02-06 / 04-08 / 05-09 / 09-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 17-21 / 20-24 / 21-25 / 24-28 / 27-01 / 28-02 / 29-03

ทัวร์ไต้หวัน ชมดอกซากุระ ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน ... ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา อันงดงาม | นมัสการ พระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง | ชมฟาร์มดอกไม้จงเซ่ออันสวยงาม กว่า 1,000 สายพันธุ์ | ชมซากุระที่จะบานที่อุทยานแห่งชาติอาลีซาน | นั่งรถไฟโบราณสุดแสนโรแมนติก | ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ | ถ่ายรูปแลนด์มาร์คกับตึกไทเป 101 | เยือนอนุสรณ์สถานเชียงไคเช็ค | ช้อปปิ้ง ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

อ่านเพิ่มเติม
DE690 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (SL)

DE690 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (SL)

DE690 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (SL)

เริ่มต้น 17,900.-

มี.ค. 61 02-06 / 07-11 / 14-18 / 15-19

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง ... ล่องเรือชมความงามของ ทะเลสาบสุริยันจันทรา | สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง | สักการะเทพเจ้ากวนอู | ช้อปปิ้งไถจงไนท์มาเก็ต | ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ชมตึกไทเป 101 | ถนนคนเดินใหญ่ที่สุดในไทเป ซื่อหลิน ไนท์มาเก็ต | ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว

อ่านเพิ่มเติม
DE517 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (BR)

DE517 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (BR)

DE517 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (BR)

เริ่มต้น 19,911.-

เม.ย. 61 19-23

พ.ค. 61 07-11 / 24-28

มิ.ย. 61 07-11

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา ... ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา | ชมวัดพระถังซัมจั๋ง | ชมวัดเหวินหวู่ | ชมอ่าวซีจือวัน | ชม FORMOSA BOULEVARD ซึ่งเป็นประติมากรรมกระจกสีกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก | ชมวัดโฝวกวงซัน | ชมพิพิธภัณฑ์พุทธศาสนา | เที่ยวเมืองไทเป | ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง | ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | ชมตึกไทเป 101

อ่านเพิ่มเติม
DE518 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน (BR)

DE518 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน (BR)

DE518 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน (BR)

เริ่มต้น 19,900.-

มี.ค. 61 08-12

เม.ย. 61 19-23

พ.ค. 61 03-07 / 19-23

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา | หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านปีศาจ | นั่งกระเช้าเหมาคง | ชมเศียรราชินี ณ อุทยานเย่หลิว | ตลาดปลาไทเป | ช้อปปิ้ง ณ ซีเหมินติง | สะพานแห่งความรัก ถนนโบราณตั้นสุ่ย

อ่านเพิ่มเติม
DE678 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิว 5 วัน 3 คืน (XW)

DE678 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิว 5 วัน 3 คืน (XW)

DE678 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิว 5 วัน 3 คืน (XW)

เริ่มต้น 14,777.-

พ.ค. 61 01-05 / 04-08 / 08-12 / 10-14 / 12-16 / 15-19 / 19-23 / 22-26 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 29-02

มิ.ย. 61 02-06 / 05-09 / 07-11 / 12-16 / 19-23 / 20-24 / 26-30 / 28-02

ก.ค. 61 03-07 / 10-14 / 17-21 / 25-29 / 26-30 / 27-31

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิว...ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา อันงดงาม | นมัสการ พระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง | ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต | ชมซากุระที่จะบานที่อุทยานแห่งชาติอาลีซาน | ชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง | ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ | ถ่ายรูปแลนด์มาร์คกับตึกไทเป 101 | เยือนอนุสรณ์สถานเชียงไคเช็ค | ช้อปปิ้ง ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

อ่านเพิ่มเติม
DE645 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง ชิงจิ้ง 6 วัน 4 คืน (XW)

DE645 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง ชิงจิ้ง 6 วัน 4 คืน (XW)

DE645 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง ชิงจิ้ง 6 วัน 4 คืน (XW)

เริ่มต้น 18,999.-

มี.ค. 61 19-24

ชมสีสันสดใส หมู่บ้านสายรุ้ง | วัดเหวินหวู่ | เที่ยวตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ชมหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า | ทำ D.I.Y.โมจิ | ฟาร์มแกะ | วัดหลงซาน | ถนน BOPILIAO HISTORICAL BLOCK | ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | ชมอนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น | XINYI PUBLIC ASSEMBLY HALL | จิวเฟิ่น | ศูนย์เครื่องประดับ | COSMETIC CENTER | ช้อปปิ้ง DUTY FREE และ ตลาดซีเหมินติง

อ่านเพิ่มเติม
DE463 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน (CI)

DE463 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน (CI)

DE463 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน (CI)

เริ่มต้น 25,999.-

มี.ค. 61 14-18

เม.ย. 61 13-17

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา....อุทยานแห่งชาติอาลีซัน | ชมหมู่บ้านไม้ฮิโนกิ | ชมป่าสนพันปี | ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | นั่งรถไฟโบราณอาลีซันชมความงามของดอกซากุระ | ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา | ชมวัดพระถังซัมจั๋ง | ชมวัดเหวินหวู่ | ชมตึกไทเป 101 | ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง | ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว

อ่านเพิ่มเติม
DE515 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน 5 วัน 3 คืน (BR)

DE515 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน 5 วัน 3 คืน (BR)

DE515 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน 5 วัน 3 คืน (BR)

เริ่มต้น 19,777.-

พ.ค. 61 03-07 / 15-19 / 24-28

มิ.ย. 61 08-12 / 13-17 / 20-24 / 27-01

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซาน | นั่งรถไฟสายโบราณ ชมสวนสนพันปี | ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา | ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ | เป่ยโถว บ่อน้ำพุร้อนจากธรรมชาติ | อุทยานเย่หลิว | ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง

อ่านเพิ่มเติม
DE676 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เส้นทางชมดอกซากุระ ตึกไทเป 101 อาลีซาน 6 วัน 4 คืน (XW)

DE676 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เส้นทางชมดอกซากุระ ตึกไทเป 101 อาลีซาน 6 วัน 4 คืน (XW)

DE676 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เส้นทางชมดอกซากุระ ตึกไทเป 101 อาลีซาน 6 วัน 4 คืน (XW)

เริ่มต้น 18,777.-

ก.พ. 61 22-27 / 26-03 / 28-05

มี.ค. 61 01-06 / 05-10 / 07-12 / 08-13 / 12-17 / 14-19 / 15-20 / 19-24 / 20-25 / 23-28 / 27-01

เม.ย. 61 03-08 / 06-11 / 10-15 / 13-18 / 20-25 / 24-29 / 27-02

ทัวร์ไต้หวัน เส้นทางชมดอกซากุระ ตึกไทเป 101 อาลีซาน...ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา | เยี่ยมชมหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า | ชมเทศกาลดอกลาเวนเดอร์ | ชมซากุระที่จะบานที่อุทยานแห่งชาติอาลีซาน | เยือนฟาร์มแกะชิงจิ้ง สวิตเซอร์แลนด์แดนไต้หวัน | เดินบนความสูงประมาณ 1,700 เมตร ที่ CINGJING SKYWALK | ถ่ายรูปแลนด์มาร์คกับตึกไทเป 101 | เยือนอนุสรณ์สถานเชียงไคเช็ค | ช้อปปิ้ง ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

อ่านเพิ่มเติม
DE381 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)

DE381 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)

DE381 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)

เริ่มต้น 13,988.-

มี.ค. 61 25-29 / 28-01

เม.ย. 61 01-05 / 05-09 / 08-12 / 09-13 / 11-15 / 15-19 / 18-22 / 22-26 / 25-29 / 29-03

พ.ค. 61 02-06 / 06-10 / 09-13 / 13-17 / 16-20 / 20-24 / 23-27 / 27-31 / 28-01 / 30-03

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา | นมัสการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู | ช๊อปปิ้งที่ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต | เยือนกรุงไทเป | ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง | นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง | ชมหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น | ชมอุทยานเย๋หลิ่ว | ช้อปปิ้งที่เอาท์เล็ทมอลล์

อ่านเพิ่มเติม
DE458 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบเหนือจรดใต้ รถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน (CI)

DE458 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบเหนือจรดใต้ รถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน (CI)

DE458 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบเหนือจรดใต้ รถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน (CI)

เริ่มต้น 25,900.-

มี.ค. 61 28-01

พ.ค. 61 02-06 / 09-13 / 16-20 / 23-27 / 30-03

มิ.ย. 61 13-17

ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต | ชมหมู่บ้านสายรุ้ง | ล่องทะเลสาบสุริยัน - จันทรา | ชมวัดเหวิ่นหวู่ | นมัสการ พระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง | ชมวัดจงไถซานซื่อ | นั่ง รถไฟโบราณชมอุทยานฯ อาลีซาน | สักการะองค์พระใหญ่แห่งวัดฝอกวงซาน | ชม Dome of Light | ชมแม่น้ำแห่งความรัก | นั่งรถไฟความเร็วสูงของไต้หวันไปยังเมืองไทเป | ชมตึกไทเป 101 ตึก | ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

อ่านเพิ่มเติม
DE615 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)

DE615 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)

DE615 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)

เริ่มต้น 18,999.-

มี.ค. 61 11-15 / 18-22 / 19-23

ผูหลี่ | วัดจงไถฉานซื่อ | ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | วัดเหวินหวู่ | ไทจง | เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ไทเป | ร้านขนมเหว่ยเก๋อ | อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | วัดหลงซาน | ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT) | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งซีเหมินติง

อ่านเพิ่มเติม
DE522 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป 101 อาลีซัน 5 วัน 3 คืน (BR)

DE522 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป 101 อาลีซัน 5 วัน 3 คืน (BR)

DE522 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป 101 อาลีซัน 5 วัน 3 คืน (BR)

เริ่มต้น 19,900.-

มี.ค. 61 03-07

เม.ย. 61 26-30

พ.ค. 61 10-14 / 31-04

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

สวนสนพันปี อุทยานอาลีซัน | รวมค่าขึ้นชมวิวชั้น 89 ตึกไทเป 101 | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ช้อปปิ้งตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต และซีเหมินติง

อ่านเพิ่มเติม
DE722 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน (CI)

DE722 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน (CI)

DE722 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน (CI)

เริ่มต้น 20,999.-

ก.พ. 61 22-25

มี.ค. 61 08-11 / 15-18 / 22-25 / 28-01

เม.ย. 61 05-08 / 06-09

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว ... ช้อปสินค้าแบรน์เนมที่ MITSUI OUTLET | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ชิมเมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี | ชิมชาอูหลง | ช้อปปิ้ง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต | ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | ชมตึกไทเป 101 | ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

อ่านเพิ่มเติม
DE726 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว 5 วัน 3 คืน (BR)

DE726 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว 5 วัน 3 คืน (BR)

DE726 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว 5 วัน 3 คืน (BR)

เริ่มต้น 21,888.-

มี.ค. 61 06-10

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว ... ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ชมวัดเสวียนจางนมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง | กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเหวินอู่ | นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน | ชมสวนสนพันปี | ชิมชาอูหลง | ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต | ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | ชมตึกไทเป 101 | ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ชมวัดหลงซาน

อ่านเพิ่มเติม
DE724 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว 5 วัน 4 คืน (CI)

DE724 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว 5 วัน 4 คืน (CI)

DE724 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว 5 วัน 4 คืน (CI)

เริ่มต้น 22,899.-

ก.พ. 61 24-28

มี.ค. 61 03-07 / 10-14 / 17-21

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว ... ช้อปปิ้งที่ GLORIA OUTLETS | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดเสวียนจางนมัสการอัฐิของพระถังซัมจั๋ง | ชิมชาอูหลง | สวนสนพันปี | อุทยานอาลีซัน | ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต | เที่ยวเมืองไทเป | อุทยานเย๋หลิ่ว | ตึกไทเป 101 | ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต

อ่านเพิ่มเติม
DE457 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน 7 วัน 5 คืน (XW)

DE457 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน 7 วัน 5 คืน (XW)

DE457 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน 7 วัน 5 คืน (XW)

เริ่มต้น 22,777.-

ก.พ. 61 23-01 / 24-02

มี.ค. 61 02-08 / 03-09 / 09-15 / 10-16 / 17-23

ชมตึกไทเป 101 | ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา | นั่งรถไฟสายโบราณเที่ยวอุทยานอาลีซาน | ชอปปิ้งซีเหมินติง | อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ | อุทยานเย่หลิว | นั่งรถไฟโบราณ

อ่านเพิ่มเติม
DE672 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน 5 วัน 3 คืน (BR)

DE672 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน 5 วัน 3 คืน (BR)

DE672 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน 5 วัน 3 คืน (BR)

เริ่มต้น 23,900.-

มี.ค. 61 02-06

เม.ย. 61 25-29

พ.ค. 61 16-20

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา หรือ SUN MOON LAKE | ขึ้นเขาอุทยานอาลีซาน | นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน | ชมของที่ระลึกผลิตภัณฑ์สร้อย GERMANUIM | ชมตึกไทเป 101

อ่านเพิ่มเติม
DE462 : ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 4 คืน (BR)

DE462 : ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 4 คืน (BR)

DE462 : ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 4 คืน (BR)

เริ่มต้น 23,911.-

เม.ย. 61 19-24

พ.ค. 61 13-18

มิ.ย. 61 03-08 / 23-28

ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน...ชมวัดจงไถฉาน | นั่งเรือยอร์ชแบบส่วนตัวชมทะเลสาบสุริยัน-จันทรา | ชมวัดพระถังซัมจั๋ง | ชมวัดเหวินหวู่ | ชมเมืองเจียอี้ | ชมอุทยานอาลีซัน | ชมป่าสนพันปี | ชมเมืองไทเป | ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 | ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ชมวัดหลงซานซื่อ | ชมอุทยานทาโรโกะ | ชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง | ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว

อ่านเพิ่มเติม
DE461 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน เย๋หลิว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน (XW)

DE461 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน เย๋หลิว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน (XW)

DE461 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน เย๋หลิว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน (XW)

เริ่มต้น 16,888.-

มี.ค. 61 27-01

เม.ย. 61 03-08 / 10-15 / 11-16 / 12-17 / 13-18 / 17-22 / 26-01

พ.ค. 61 03-08 / 09-14 / 10-15 / 17-22 / 24-29 / 28-02 / 31-05

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

ชมเมืองหนานโถว | ชมวัดจงไถ่ฉาน | ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา | ชมวัดพระถังซัมจั๋ง | นมัสการศาลเจ้าขงเบ้ง | ชมพิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ | ชมอุทยานแห่งชาติอาหลีซัน | ชมสวนสนพันปี | ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง | ช้อปปิ้งที่หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

อ่านเพิ่มเติม
DE534 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว 5 วัน 3 คืน (SL)

DE534 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว 5 วัน 3 คืน (SL)

DE534 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว 5 วัน 3 คืน (SL)

เริ่มต้น 15,900.-

เม.ย. 61 05-09 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 19-23

พ.ค. 61 08-12 / 13-17 / 22-26

มิ.ย. 61 01-05 / 19-23 / 27-01

นมัสการ อัฐิของพระถังซำจั๋ง | ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา | ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ชมอุทยานเย่หลิ่ว | ชมความงามของ ตึกไทเป 101 | ช้อปปิ้งที่ตลาดซีเหมินติง | ชมหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

อ่านเพิ่มเติม
DE646 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป เย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี 4 วัน 3 คืน (IT)

DE646 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป เย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี 4 วัน 3 คืน (IT)

DE646 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป เย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี 4 วัน 3 คืน (IT)

เริ่มต้น 12,888.-

มี.ค. 61 29-01

เม.ย. 61 05-08 / 19-22 / 26-29

พ.ค. 61 03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27 / 31-03

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

เมืองผิงซี | เยือนหมู่บ้านจิ่วเฟิ่นแหล่งเหมืองทอง | ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | กรุงไทเป | ชมอุทยานเย๋หลิ่ว | ชมวัดหลงซาน | ช้อปปิ้งที่มิตซุยเอ้าเล็ทพาร์ค

อ่านเพิ่มเติม
DE464 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน นั่งรถไฟสายโบราณ อุทยานอาลีซัน 6 วัน 4 คืน (XW)

DE464 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน นั่งรถไฟสายโบราณ อุทยานอาลีซัน 6 วัน 4 คืน (XW)

DE464 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน นั่งรถไฟสายโบราณ อุทยานอาลีซัน 6 วัน 4 คืน (XW)

เริ่มต้น 18,777.-

พ.ค. 61 04-09 / 08-13 / 11-16 / 15-20 / 18-23 / 25-30 / 29-03

มิ.ย. 61 05-10 / 12-17 / 19-24 / 26-01

ก.ค. 61 03-08 / 10-15 / 17-22 / 24-29 / 27-01

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

ชมตึกไทเป 101 | ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา | นั่งรถไฟสายโบราณเที่ยวอุทยานอาลีซาน | ชอปปิ้งซีเหมินติง

อ่านเพิ่มเติม
DE514 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน อุทยานเย่หลิว 4 วัน 3 คืน (TG)

DE514 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน อุทยานเย่หลิว 4 วัน 3 คืน (TG)

DE514 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน อุทยานเย่หลิว 4 วัน 3 คืน (TG)

เริ่มต้น 24,900.-

ก.พ. 61 22-25 / 23-26 / 24-27

มี.ค. 61 03-06 / 22-25 / 29-01

อุทยานอาลีซาน | นั่งรถไฟสายโบราณ ชมสวนสนพันปี | ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา | อุทยานเย่หลิว | ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง

อ่านเพิ่มเติม
DE723 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไถจง หนานโถว อุทยานอาลีซาน 4 วัน 3 คืน (CI)

DE723 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไถจง หนานโถว อุทยานอาลีซาน 4 วัน 3 คืน (CI)

DE723 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไถจง หนานโถว อุทยานอาลีซาน 4 วัน 3 คืน (CI)

เริ่มต้น 24,888.-

ก.พ. 61 22-25 / 25-28

มี.ค. 61 02-05 / 08-11 / 15-18 / 22-25 / 25-28 / 27-30 / 28-31

เม.ย. 61 05-08 / 06-09 / 07-10 / 19-22 / 26-29 / 28-01

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

ทัวร์ไต้หวัน ไถจง หนานโถว อุทยานอาลีซาน...ชมหมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิอดีตเป็นบ้านพักของทหารญี่ปุ่น | ชมอุทยานอาลีซาน | ชมป่าสน 2,000 ปี | ชิมชาอูหลง | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ชมวัดเหวินหวู่ | ชิมเมนูพิเศษ..พระกระโดดกำแพง | ชมตึกไทเป 101 | ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ชมวัดหลงซานซื่อ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวัน | ช้อปตลาดซีเหมินติง

อ่านเพิ่มเติม
DE675 : ทัวร์ไต้หวัน เส้นทางโรแมนติก ชมซากุระ 5 วัน 4 คืน (TG)

DE675 : ทัวร์ไต้หวัน เส้นทางโรแมนติก ชมซากุระ 5 วัน 4 คืน (TG)

DE675 : ทัวร์ไต้หวัน เส้นทางโรแมนติก ชมซากุระ 5 วัน 4 คืน (TG)

เริ่มต้น 25,900.-

เม.ย. 61 06-10 / 11-15 / 14-18 / 18-22 / 21-25

ทัวร์ไต้หวัน เส้นทางโรแมนติก ชมซากุระ....ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา | เที่ยววัดพระถังซัมจั๋ง | ชมซากุระที่จะบานที่อุทยานแห่งชาติอาลีซาน | เยือนฟาร์มแกะชิงจิ้ง | เดินบนความสูงประมาณ 1,700 เมตร ที่ CINGJING SKYWALK | เที่ยวแลนด์มาร์คพร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันมื้อสุดพิเศษบนตึกไทเป 101 | เยือนอนุสรณ์สถานเชียงไคเช็ค | ชมความงามอุทยานแห่งชาติเย่หลิว | ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet Park

อ่านเพิ่มเติม
DE725 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป เที่ยวครบ 3 อุทยาน 5 วัน 4 คืน (CI)

DE725 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป เที่ยวครบ 3 อุทยาน 5 วัน 4 คืน (CI)

DE725 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป เที่ยวครบ 3 อุทยาน 5 วัน 4 คืน (CI)

เริ่มต้น 26,777.-

ก.พ. 61 26-02 / 27-03

มี.ค. 61 07-11 / 13-17 / 14-18 / 20-24 / 21-25

เม.ย. 61 04-08 / 25-29

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เที่ยวครบ 3 อุทยาน ... เที่ยวเมืองไทเป | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ตึกไทเป 101 | นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน | ชมอุทยานทาโรโกะ | ช้อปปิ้งหนิงเซี่ยไนท์มาเก็ต | ทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดเสวียนจาง | นมัสการอัฐิของพระถังซัมจั๋ง | กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเหวินหวู่ | อุทยานอาลีซัน | ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต | อุทยานเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

อ่านเพิ่มเติม
DE617 : ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน สุริยันจันทรา COUNTDOWN ปี 2018 5 วัน 4 คืน (CI)

DE617 : ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน สุริยันจันทรา COUNTDOWN ปี 2018 5 วัน 4 คืน (CI)

DE617 : ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน สุริยันจันทรา COUNTDOWN ปี 2018 5 วัน 4 คืน (CI)

เริ่มต้น -

เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต | ไทจง | ผูหลี่ | วัดจงไถฉานซื่อ | ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | วัดเหวินหวู่ | เจี้ยอี้ | อุทยานแห่งชาติอาลีซาน | ไทเป | ร้านขนมเหว่ยเก๋อ | เมืองเถาหยวน | ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตีกชมวิวชั้น 89) | พิพิธภัณฑ์กู้กง | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | COUNTDOWN ปี 2018 | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | อุทยานเย๋หลิ่ว | วัดหลงซันซื่อ | อิสระช้อปปิ้งซีเหมินติง

อ่านเพิ่มเติม
DE516 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา เคาท์ดาวน์ปีใหม่ 5 วัน 4 คืน (BR)

DE516 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา เคาท์ดาวน์ปีใหม่ 5 วัน 4 คืน (BR)

DE516 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา เคาท์ดาวน์ปีใหม่ 5 วัน 4 คืน (BR)

เริ่มต้น -

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน | ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา | Countdown 2018 @Taipei 101

อ่านเพิ่มเติม
DE455 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน เย่หลิว ทาโรโกะ 5 วัน 4 คืน (TG)

DE455 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน เย่หลิว ทาโรโกะ 5 วัน 4 คืน (TG)

DE455 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน เย่หลิว ทาโรโกะ 5 วัน 4 คืน (TG)

เริ่มต้น -

ชมตึกไทเป 101 | ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา | นั่งรถไฟสายโบราณเที่ยวอุทยานอาลีซาน | ชอปปิ้งซีเหมินติง | อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ | อุทยานเย่หลิว | นั่งรถไฟโบราณ

อ่านเพิ่มเติม
DE460 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน 5 วัน 4 คืน (CI)

DE460 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน 5 วัน 4 คืน (CI)

DE460 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน 5 วัน 4 คืน (CI)

เริ่มต้น -

ชมตึกไทเป 101 | ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา | นั่งรถไฟสายโบราณเที่ยวอุทยานอาลีซาน | ชอปปิ้งซีเหมินติง

อ่านเพิ่มเติม
DE679 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานอาลีซาน 6 วัน 4 คืน (CI)

DE679 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานอาลีซาน 6 วัน 4 คืน (CI)

DE679 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานอาลีซาน 6 วัน 4 คืน (CI)

เริ่มต้น -

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานอาลีซาน ... เที่ยวถนนโบราณจิ่วเฟิ่น | ตื่นตากับอุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว เหนือสุดของเกาะไต้หวัน | เยือน หลงซาน วัดที่เก่าแก่ | นั่งรถไฟโบราณ ชมภายใน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน | ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ | ถ่ายรูปแลนด์มาร์คกับตึกไทเป 101 | เยือนอนุสรณ์สถานเชียงไคเช็ค | วัดเหวินหวู่ สักการะเทพเจ้าแห่งปัญญา

อ่านเพิ่มเติม
DE459 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งสามตลาดดัง 5 วัน 3 คืน (XW)

DE459 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งสามตลาดดัง 5 วัน 3 คืน (XW)

DE459 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งสามตลาดดัง 5 วัน 3 คืน (XW)

เริ่มต้น -

ชมตึกไทเป 101 | ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา | นั่งรถไฟสายโบราณเที่ยวอุทยานอาลีซาน | ชอปปิ้งซีเหมินติง | ตลาดฟ่งเจี๋ย | ตลาดซื่อหลิน | ตลาดซีเหมินติง

อ่านเพิ่มเติม
DE533 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไหว้พระขอพรวัดกวนอู ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)

DE533 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไหว้พระขอพรวัดกวนอู ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)

DE533 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไหว้พระขอพรวัดกวนอู ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)

เริ่มต้น -

หนานโถว | วัดจงไถฉานซื่อ | ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซำจั๋ง | วัดกวนอู | ไถจง | เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต | ร้านพายสับปะรด | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก | ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ชั้น 89) | ตลาดปลาไทเป | อุทยานเย่หลิ่ว | ถนนเก่าจิ่วเฟิน | ซีเหมิงติง

อ่านเพิ่มเติม
DE532 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เย๋หลิว ตึกไทเป 5 วัน 3 คืน (XW)

DE532 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เย๋หลิว ตึกไทเป 5 วัน 3 คืน (XW)

DE532 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เย๋หลิว ตึกไทเป 5 วัน 3 คืน (XW)

เริ่มต้น -

วัดจงไถฉานซื่อ | ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | วัดเหวินหวู่ | ไถจง | ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต | ภัตตาคารอาหารชื่อดัง “บานาน่า” | ไทเป | แวะชิมพายสับปะรด | ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ | อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) | ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น | อุทยานเย่หลิว | ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)

อ่านเพิ่มเติม

เที่ยวไต้หวัน ไทเป ด้วยโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน แพคเกจทัวร์ไต้หวันคุณภาพ

เลือก โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกสุดคุ้มกับบริษัททัวร์  Double Enjoy มีโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิว อาทิเช่น

ทะเลสาบสุริยันจันทรา  มีความงดงามได้ราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิตเซอร์แลนด์ของไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตซันมูนเลกเนชั่นแนลซีนิกแอเรีย ซึ่งการท่องเที่ยวไต้หวัน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม  ค.ศ. 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ จากผืนน้ำสู่ยอดเขา ที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์ และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า สุริยัน-จันทรา

นมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง ที่ได้อัญเชิญอัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวงเมื่อปีค.ศ.1965

อุทยานเย่หลิ่ว เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อน ทำให้เกิดการทับถมของแนวหิน ตามชายฝั่งในรูปร่างที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่างต่างๆ เช่น ดอกเห็ดเต้าหู้รังผึ้ง รองเท้าเทพธิดา, เทียน และที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ เศียรราชินี

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศ ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู้ปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค

ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จิ่วเฟิน เป็นแหล่งเหมืองทอง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้สัมผัสเพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต

ตึกไทเป 101 เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลก ด้วยความสูงถึง 508 เมตร อีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว  ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8  ปล้องต่อกัน และยังมีลิฟต์ที่เร็วที่ที่สุดในโลก ด้วยความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที

นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ อีกมากมาย สอบถาม ปรึกษา ขอคำแนะนำเพิ่มเติม ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก กับ Double Enjoy ได้เลยค่ะ


Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 082-499-2007, 092-269-6868
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy