ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า

[ ทั้งหมด 46 รายการ ]

พม่า | ประเทศที่มีประวัติอันยาวนานและซับซ้อน แต่ซ่อนไว้ด้วยเสน่ห์ที่น่าค้นหา ทั้งวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ที่มีเอกลักษณ์ชัดเจน

ทริปสุดคุ้ม ทัวร์พม่า ในราคาที่คุณจับต้องได้ รับประกันความประทับใจ ลองแล้วคุณจะรู้ ทุกที่เที่ยวในพม่า อาทิเช่น ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุมุเตา พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ พระนอนตาหวาน และอื่น ๆ อีกมากมาย Double Enjoy จะนำคุณไปพบกับเสน่ห์ของประเทศพม่าที่คุณไม่เคยพบเจอมาก่อน ให้คุณได้สัมผัสธรรมชาติของประเทศพม่าอย่างใกล้ชิด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และขอพร ช้อปปิ้งแบบจุใจที่ตลาดสก๊อต ทั้งของกิน ของใช้ หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าคุณจะชื่นชอบการไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรืออยากเห็นวิถีชีวิตของคนพื้นเมือง ร่วมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวพม่ากับเรา ...

Double Enjoy ~ เที่ยวสนุก สุขคูณสอง

โปรแกรมทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ราคาถูก (ปี 2561/2018)

DE805 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน (DD)

DE805 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน (DD)

DE805 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน (DD)

เริ่มต้น 3,999.-

พ.ย. 61 14-14 / 15-15 / 18-18 / 21-21 / 22-22 / 28-28 / 29-29

โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง ไหว้พระ | สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง | สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี | นมัสการเจดีย์โบตะทาวน์ | ชมวัดงาทัตจี | ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต

อ่านเพิ่มเติม
DE784 : ทัวร์พม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน (SL)

DE784 : ทัวร์พม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน (SL)

DE784 : ทัวร์พม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน (SL)

เริ่มต้น 3,678.-

พ.ย. 61 14-14 / 15-15 / 21-21 / 22-22 / 28-28 / 29-29

ธ.ค. 61 05-05 / 06-06 / 10-10 / 11-11 / 12-12 / 13-13 / 19-19 / 20-20 / 24-24 / 25-25 / 26-26 / 27-27

ม.ค. 62 07-07 / 08-08 / 09-09 / 10-10 / 14-14 / 15-15 / 16-16 / 23-23 / 24-24 / 30-30 / 31-31

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

สักการะวัดพระเขี้ยวแก้ว | สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี | สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง | นมัสการเจดีย์โบตะทาวน์ | ชมวัดงาทัตจี | ช้อปปิ้งตลาดสก๊อตมาร์เก็ต

อ่านเพิ่มเติม
DE543 : โปรแกรมทัวร์พม่า ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน (SL)

DE543 : โปรแกรมทัวร์พม่า ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน (SL)

DE543 : โปรแกรมทัวร์พม่า ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน (SL)

เริ่มต้น 4,999.-

พ.ย. 61 20-20 / 27-27

ธ.ค. 61 04-04 / 11-11 / 18-18 / 25-25

ม.ค. 62 08-08 / 15-15 / 22-22 / 25-25

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

มหาเจดีย์ชเวดากอง | ขอพระเทพทันใจ เทพกระซิบ | สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ | พระนอนตาหวาน | ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก๊อต | สักการะพระหินอ่อน ณ วัดพระหินอ่อน

อ่านเพิ่มเติม
DE541 : ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3 วัน 2 คืน (SL)

DE541 : ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3 วัน 2 คืน (SL)

DE541 : ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3 วัน 2 คืน (SL)

เริ่มต้น 11,500.-

พ.ย. 61 16-18 / 17-19 / 23-25 / 30-02

ธ.ค. 61 01-03 / 07-09 / 15-17 / 21-23 / 22-24 / 28-30 / 30-01

ม.ค. 62 05-07 / 11-13 / 12-14 / 18-20 / 25-27

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

เจดีย์ชเวมอดอร์ | ยอดเจดีย์หัก | พระราชวังบุเรงนอง | เมืองไจ้โท | แม่น้ำสะโตง | พระธาตุอินทร์แขวน | พระพุทธรูปไจ้ปุ่น | พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว | ตลาดสก๊อต | พระมหาเจดีย์ชเวดากอง | เมืองสิเรียม | เจดีย์โบตาทาวน์ | พระเทพทันใจ | พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี | พระหินอ่อน | สักการะ เทพกระซิบ

อ่านเพิ่มเติม
DE547 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน (DD)

DE547 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน (DD)

DE547 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน (DD)

เริ่มต้น 6,900.-

พ.ย. 61 14-15 / 15-16 / 16-17 / 17-18 / 21-22 / 22-23 / 23-24 / 24-25 / 25-26 / 28-29 / 29-30 / 30-01

ธ.ค. 61 01-02 / 02-03 / 04-05 / 05-06 / 07-08 / 08-09 / 09-10 / 13-14 / 14-15 / 15-16 / 16-17 / 20-21 / 21-22 / 22-23 / 23-24 / 24-25 / 25-26 / 27-28 / 28-29 / 29-30 / 30-31 / 31-01

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด | ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว | สักการะพระเจดีย์กาบาเอ | สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี | ชมวัดงาทัตจี | นมัสการมหาวิชยเจดีย์ | สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง | นมัสการเจดีย์โบตะทาวน์ | ชมวัดพระหินอ่อน | ชมวัดบารมี | สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้าองค์พระเกศาธาตุ

อ่านเพิ่มเติม
DE684 : โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พระมหามัยมุนี 2 วัน 1 คืน (FD)

DE684 : โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พระมหามัยมุนี 2 วัน 1 คืน (FD)

DE684 : โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พระมหามัยมุนี 2 วัน 1 คืน (FD)

เริ่มต้น 7,900.-

พ.ย. 61 17-18 / 23-24 / 30-01

ธ.ค. 61 01-02 / 08-09 / 14-15 / 15-16 / 21-22 / 22-23

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พระมหามัยมุนี ... ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ | พระราชวังไม้สักชเวนานจอง | วัดกุโสดอ | ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี | ชมภูเขาสกาย | ชมสะพานไม้อูเบ็ง

อ่านเพิ่มเติม
DE542 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 2 วัน 1 คืน (DD)

DE542 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 2 วัน 1 คืน (DD)

DE542 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 2 วัน 1 คืน (DD)

เริ่มต้น 8,900.-

พ.ย. 61 27-28

ธ.ค. 61 11-12 / 18-19

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม ... นมัสการ ยอดเจดีย์หัก | ชม พระราชวังบุเรงนอง | นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว | นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง | ชม พระเจดีย์เยเลพญา | เจดีย์โบตาทาวน์ | สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี

อ่านเพิ่มเติม
DE601 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 2 วัน 1 คืน (PG)

DE601 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 2 วัน 1 คืน (PG)

DE601 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 2 วัน 1 คืน (PG)

เริ่มต้น 7,900.-

พ.ย. 61 17-18 / 21-22 / 24-25 / 27-28

ธ.ค. 61 01-02 / 04-05 / 15-16 / 18-19 / 22-23 / 25-26

ย่างกุ้ง | หงสา | พระธาตุมุเตา | พระนอนชเวตาเลียว | เจดีย์ชเวดากอง | เจดีย์เยเลพญา | เจดีย์โบตาทาวน์ | เทพทันใจ | เทพกระซิบ | พระนอนตาหวาน

อ่านเพิ่มเติม
DE471 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน (DD)

DE471 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน (DD)

DE471 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน (DD)

เริ่มต้น 9,999.-

พ.ย. 61 16-18 / 23-25 / 24-26 / 30-02

ธ.ค. 61 01-03 / 07-09 / 08-10 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 22-24 / 28-30 / 29-31 / 30-01 / 31-02

ม.ค. 62 04-06 / 05-07 / 11-13 / 12-14 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-28

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

เจดีย์ชเวมอดอร์ | พระมหาเจดีย์ชเวดากอง | เทพทันใจ | เทพกระซิบ | เจดีย์เยเลพญา

อ่านเพิ่มเติม
DE382 : โปรแกรมทัวร์พม่า อิ่มบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (DD)

DE382 : โปรแกรมทัวร์พม่า อิ่มบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (DD)

DE382 : โปรแกรมทัวร์พม่า อิ่มบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (DD)

เริ่มต้น 12,900.-

พ.ย. 61 15-17 / 16-18 / 17-19 / 22-24 / 23-25 / 24-26 / 29-01 / 30-02

ธ.ค. 61 01-03 / 02-04 / 03-05 / 05-07 / 07-09 / 08-10 / 09-11 / 13-15 / 14-16 / 15-17 / 20-22 / 21-23 / 22-24 / 27-29 / 28-30 / 29-31 / 30-01 / 31-02

ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน | เจดีย์ชเวดากอง | สักการะเทพทันใจ | เจดีย์กลางน้ำ | ช้อปปิ้งตลาดสก็อต | สักการะ สถูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ่กะเลาะ

อ่านเพิ่มเติม
DE512 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (DD)

DE512 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (DD)

DE512 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (DD)

เริ่มต้น 10,900.-

พ.ย. 61 16-18 / 23-25 / 24-26 / 30-02

ธ.ค. 61 01-03 / 07-09 / 08-10 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 22-24 / 28-30 / 29-31 / 30-01 / 31-02

ม.ค. 62 04-06 / 05-07 / 11-13 / 12-14 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-28

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง | ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ | เจดีย์โบตะทาวน์ | วัดไจ๊คะวาย | พระธาตุอินทร์แขวน | พระธาตุมุเตา (เจดีย์ชเวมอดอว์)

อ่านเพิ่มเติม
DE771 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

DE771 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

DE771 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

เริ่มต้น 11,999.-

พ.ย. 61 16-18 / 23-25 / 30-01

ธ.ค. 61 07-09 / 08-10 / 14-16 / 21-23 / 28-30 / 29-31 / 30-01 / 31-02

ม.ค. 62 11-13 / 18-20 / 25-27

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน | นมัสการพระเจดีย์ชะเวมอร์ดอร์ | ชมเมืองไจ้โถ่ | คินปุนแคมป์ | นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน | ตักบาตรวัดไจ้คะวาย | ชมพระราชวังบุเรงนอง | นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว | นมัสการพระพุทธรูปไจ้ปุน | ชมช้างเผือก | ชมเจดีย์โบตาทาวน์ | ชมพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี | ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต

อ่านเพิ่มเติม
DE536 : ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3 วัน 2 คืน (FD)

DE536 : ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3 วัน 2 คืน (FD)

DE536 : ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3 วัน 2 คืน (FD)

เริ่มต้น 11,999.-

พ.ย. 61 15-17 / 16-18 / 17-18 / 22-24 / 23-25 / 24-26 / 29-01 / 30-02

ธ.ค. 61 01-03 / 05-07 / 06-08 / 07-09 / 13-15 / 14-16 / 15-17 / 20-22 / 21-23 / 22-24 / 27-29 / 28-30 / 29-31 / 30-01 / 31-02

ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน | เที่ยวเมืองหงสาวดี | ชมพระราชวังบุเรงนอง | นมัสการเจดีย์ชเวมอดอว์ | สักการะพระธาตุอินทร์แขวน | เที่ยวเมืองหงสาวดี | นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว | ชมพระเจดีย์ไจ๊ปุ่น | ชมเจดีย์เจ๊าทัตจี | สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง | ชมพระเจดีย์โบตะทาวน์ | ขอพรจากเทพทันใจ | สักการะเทพกระซิบ | ช้อปปิ้งตลาดสก็อต

อ่านเพิ่มเติม
DE526 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3 วัน 2 คืน (SL)

DE526 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3 วัน 2 คืน (SL)

DE526 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3 วัน 2 คืน (SL)

เริ่มต้น 11,999.-

พ.ย. 61 16-18 / 30-02

ธ.ค. 61 08-10 / 14-16 / 21-23 / 29-31 / 30-01

วัดไจ้คะวาย | ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต | พระธาตุอินทร์แขวน | พระนอนชเวตาเลียว | พระธาตุมุเตา | พระราชวังบุเรงนอง | เทพทันใจ | พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

อ่านเพิ่มเติม
DE525 : โปรแกรมทัวร์พม่า ทะเลสาบอินเล ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี 3 วัน 2 คืน (FD)

DE525 : โปรแกรมทัวร์พม่า ทะเลสาบอินเล ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี 3 วัน 2 คืน (FD)

DE525 : โปรแกรมทัวร์พม่า ทะเลสาบอินเล ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี 3 วัน 2 คืน (FD)

เริ่มต้น 17,900.-

พ.ย. 61 24-26

ธ.ค. 61 01-03 / 08-10 / 15-17 / 22-24 / 28-30 / 30-01 / 31-02

ม.ค. 62 12-14 / 26-28

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี | พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอและวัดกุสินารม | พระราชวังมัณฑะเลย์ | มัณฑะเลย์ฮิลล์ | ล่องทะเลสาบอินเล สักการะพระบัวเข็ม | สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุด

อ่านเพิ่มเติม
DE431 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน [นั่งกระเช้าไฟฟ้า] 3 วัน 2 คืน (DD)

DE431 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน [นั่งกระเช้าไฟฟ้า] 3 วัน 2 คืน (DD)

DE431 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน [นั่งกระเช้าไฟฟ้า] 3 วัน 2 คืน (DD)

เริ่มต้น 12,900.-

พ.ย. 61 16-18 / 23-25 / 30-02

ธ.ค. 61 01-03 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 22-24 / 30-01 / 31-02

ม.ค. 62 04-06 / 05-07 / 11-13 / 12-14 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-28

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

ทัวร์พม่า | สัการะสิ่งศักดิ์ เจดีย์ชเวดากอง | สักการะเทพทันใจ | เจดีย์กลางน้ำ ช้อปปิ้งตลาดสก็อต

อ่านเพิ่มเติม
DE510 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (PG)

DE510 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (PG)

DE510 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (PG)

เริ่มต้น 12,900.-

พ.ย. 61 16-18 / 17-19 / 23-25 / 30-02

ธ.ค. 61 01-03 / 07-09 / 08-10 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 22-24 / 28-30 / 29-31 / 30-01

ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง | ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ | ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย | สักการะพระธาตุอินทร์แขวน | นมัสการพระนอนตาหวาน | สักการะพระธาตุมุเตา (เจดีย์ชเวมอดอว์)

อ่านเพิ่มเติม
DE537 : โปรแกรมทัวร์พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน (PG)

DE537 : โปรแกรมทัวร์พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน (PG)

DE537 : โปรแกรมทัวร์พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน (PG)

เริ่มต้น 11,900.-

พ.ย. 61 16-18 / 23-25 / 30-02

ธ.ค. 61 08-10 / 14-16 / 21-23 / 28-30 / 30-01

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี | ชมสะพานไม้อูเม็ง | ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง | ล่องแม่น้ำอิระวดี | ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง | เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์

อ่านเพิ่มเติม
DE528 : โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุง 2 มหาบูชาสถาน 4 วัน 3 คืน (FD)

DE528 : โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุง 2 มหาบูชาสถาน 4 วัน 3 คืน (FD)

DE528 : โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุง 2 มหาบูชาสถาน 4 วัน 3 คืน (FD)

เริ่มต้น 12,999.-

พ.ย. 61 22-25 / 30-03

ธ.ค. 61 13-16 / 20-23 / 29-01 / 30-02

ม.ค. 62 18-21 / 31-03

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

จุดชมวิวทะเลเจดีย์ | เจดีย์ชเวสิกอง | วัดอานันดา | วัดกุบยางกี | เจดีย์ติโลมินโล | วิหารธรรมมายันจี | เจดีย์มิงกุน | ระฆังมิงกุน | เจดีย์ชินพิวเม | วัดชเวนันดอร์ | พระราชวังมัณฑะเลย์ | พระราชวังมัณฑะเลย์ | สะพานไม้สักอูเบ็ง

อ่านเพิ่มเติม
DE489 : ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน (FD)

DE489 : ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน (FD)

DE489 : ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน (FD)

เริ่มต้น 12,900.-

พ.ย. 61 24-26

ธ.ค. 61 01-03 / 08-10 / 15-17 / 22-24 / 28-30 / 30-01 / 31-02

ม.ค. 62 12-14 / 26-28

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

อลังการมหาเจดีย์ชเวสิกอง | ปิดทองพระมหามัยมุนี | ชมแม่น้ำอิรวดี | เจดีย์บูพยา | สะพานไม้สักอูเบ็ง

อ่านเพิ่มเติม
DE426 : โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม [นั่งบอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกาม] 3 วัน 2 คืน (FD)

DE426 : โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม [นั่งบอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกาม] 3 วัน 2 คืน (FD)

DE426 : โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม [นั่งบอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกาม] 3 วัน 2 คืน (FD)

เริ่มต้น 21,900.-

พ.ย. 61 24-26

ธ.ค. 61 01-03 / 08-10 / 15-17 / 22-24 / 28-30 / 30-01 / 31-02

ม.ค. 62 12-14 / 26-28

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

เมืองพุกาม | สักการะเจดีย์บูพญา | เมืองทะเลเจดีย์ | ขึ้นบอลลูนชมทัศนียภาพ | พระเจดีย์ชเวสิกอง | วัดอนันดา | วัดมนุหา | วัดกุบยางกี | วัดติโลมินโล | วิหารธรรมยันจี | พระราชวังมัณฑะเลย์ | พระมหามัยมุนี | พระราชวังไม้สักชเวนานจอง | วัดกุโสดอ

อ่านเพิ่มเติม
DE855 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน [นั่งกระเช้า] 3 วัน 2 คืน (SL)

DE855 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน [นั่งกระเช้า] 3 วัน 2 คืน (SL)

DE855 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน [นั่งกระเช้า] 3 วัน 2 คืน (SL)

เริ่มต้น 12,900.-

พ.ย. 61 16-18 / 17-19 / 23-25 / 24-26 / 30-02

ธ.ค. 61 01-03 / 07-09 / 08-10 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 22-24 / 28-30 / 29-31 / 30-01

ม.ค. 62 04-06 / 11-13 / 12-14 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-28

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง | ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ | สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ | สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา | พระธาตุอินทร์แขวน | นมัสการพระนอนตาหวาน | พระธาตุมุเตา (เจดีย์ชเวมอดอว์) | เจดีย์เยเลพญา สิเรียม

อ่านเพิ่มเติม
DE527 : โปรแกรมทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี สกายน์ มิงกุน 4 วัน 3 คืน (FD)

DE527 : โปรแกรมทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี สกายน์ มิงกุน 4 วัน 3 คืน (FD)

DE527 : โปรแกรมทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี สกายน์ มิงกุน 4 วัน 3 คืน (FD)

เริ่มต้น 13,900.-

พ.ย. 61 15-18 / 22-25 / 22-25 / 29-02

ธ.ค. 61 06-09 / 07-10 / 13-16 / 20-23 / 27-30 / 28-31 / 29-01 / 30-02 / 31-03

ม.ค. 62 03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี | สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก | พระราชวังไม้สักชเวนานจอง | ระรายวังมัณฑะเลย์ | มัณฑะเลย์ฮิลล์ | เจดีย์ชเวสิกอง | ล่องแม่น้ำอิรวดี | เจดีย์มิงกุน

อ่านเพิ่มเติม
DE819 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน [นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน] 4 วัน 3 คืน (SL)

DE819 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน [นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน] 4 วัน 3 คืน (SL)

DE819 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน [นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน] 4 วัน 3 คืน (SL)

เริ่มต้น 13,900.-

พ.ย. 61 15-18 / 22-25 / 29-02

ธ.ค. 61 07-10 / 13-16 / 20-23 / 28-31

สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี | พระเจดีย์เยเลพญา | ขอพรพระจกบาตร | เมืองหงสาวดี | ยอดเจดีย์หัก | พระราชวังบุเรงนอง | แม่น้ำสะโตง | พระธาตุอินทร์แขวน | พระธาตุอินทร์แขวน | ใส่บาตรพระธาตุอินแขวน | เจดีย์ไจ๊ปุ่น | พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว | พระพุทธรูปนอน | เจดีย์โบตาทาวน์ | เทพทันใจ | เทพกระซิบ | พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

อ่านเพิ่มเติม
DE477 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เนปิดอว์ อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน (SL)

DE477 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เนปิดอว์ อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน (SL)

DE477 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เนปิดอว์ อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน (SL)

เริ่มต้น 14,900.-

พ.ย. 61 15-18 / 22-25 / 29-02

ธ.ค. 61 07-10 / 20-23 / 28-31

กรุงเนปิดอว์ | มหาเจดีย์อุปปาตสันติ | พระธาตุอินทร์แขวน | พระนอนชเวตาเลียว | พระธาตุมุเตา | พระราชวังบุเรงนอง | เทพทันใจ | พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

อ่านเพิ่มเติม
DE508 : โปรแกรมทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ มิงกุน 4 วัน 3 คืน (PG)

DE508 : โปรแกรมทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ มิงกุน 4 วัน 3 คืน (PG)

DE508 : โปรแกรมทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ มิงกุน 4 วัน 3 คืน (PG)

เริ่มต้น 14,900.-

พ.ย. 61 15-18 / 22-25 / 29-02

ธ.ค. 61 12-10 / 13-16 / 20-23 / 27-30 / 28-31 / 29-01 / 30-02

ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี | สะพานไม้อูเบ็ง | พระราชวังมัณฑะเลย์ | มัณฑะเลย์ฮิลล์ | เจดีย์ชเวสิกอง | ล่องแม่น้ำอิระวดี | เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน ทัชมาฮาลพม่า | โชว์หุ่นเชิด พุกาม | วัดกุโสดอ

อ่านเพิ่มเติม
DE548 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (PG)

DE548 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (PG)

DE548 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (PG)

เริ่มต้น 13,900.-

พ.ย. 61 16-18 / 17-19 / 22-24 / 23-25 / 24-26 / 30-02

ธ.ค. 61 07-09 / 08-10 / 09-11 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 22-24 / 29-31 / 30-01

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน ... ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป | สักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ |ชม พระราชวังบุเรงนอง | ตื่นตาตื่นใจกับ พระธาตุอินทร์แขวน | ชม พระเจดีย์เยเลพญา | สักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว | สักการะ เจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งมีอายุมากกว่า 500 ปี | สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี | สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า

อ่านเพิ่มเติม
DE433 : โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน (PG)

DE433 : โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน (PG)

DE433 : โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน (PG)

เริ่มต้น 15,900.-

พ.ย. 61 15-18 / 22-25 / 29-02

ธ.ค. 61 07-10 / 13-16 / 20-23 / 29-01 / 30-02

สักการะ 5 มหาบูชาสถาน | พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ | สะพานไม้อูเบ็ง | พระราชวังมัณฑะเลย์ | ชมวิวพระอาทิตย์อัสดงที่ยอดเขามัณฑะเลย์ | ร่วมพิธีล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี | ชมวิวทะเลเจดีย์ ที่เจดีชเวสันดอว์ | สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง

อ่านเพิ่มเติม
DE416 : โปรแกรมทัวร์พม่า บินตรง เชียงใหม่ ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน (FD)

DE416 : โปรแกรมทัวร์พม่า บินตรง เชียงใหม่ ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน (FD)

DE416 : โปรแกรมทัวร์พม่า บินตรง เชียงใหม่ ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน (FD)

เริ่มต้น 18,900.-

ธ.ค. 61 29-01

เจดีย์ชเวดากอง | เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ | ขึ้นพระธาตุอินแขวน | ขอพรเทพทันใจ | เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา | ชอปปิ้งตลาดสก็อต | พักโรงแรมดี 5 ดาว | เมนูเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง

อ่านเพิ่มเติม
DE650 : ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี สกายน์ มิงกุน 4 วัน 3 คืน (FD + บินภายใน)

DE650 : ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี สกายน์ มิงกุน 4 วัน 3 คืน (FD + บินภายใน)

DE650 : ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี สกายน์ มิงกุน 4 วัน 3 คืน (FD + บินภายใน)

เริ่มต้น 17,900.-

พ.ย. 61 15-18 / 22-25 / 29-02

ธ.ค. 61 06-09 / 07-10 / 13-16 / 20-23 / 27-30 / 28-31 / 29-01 / 30-02 / 31-03

ม.ค. 62 03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี สกายน์ มิงกุน ... ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี | สะพานไม้อูเบ็ง | พระราชวังมัณฑะเลย์ | มัณฑะเลย์ฮิลล์ | เจดีย์ชเวสิกอง | ล่องแม่น้ำอิระวดี | เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน ทัชมาฮาลพม่า | โชว์หุ่นเชิด พุกาม | วัดกุโสดอ

อ่านเพิ่มเติม
DE507 : โปรแกรมทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ [บินภายใน] 4 วัน 3 คืน (PG)

DE507 : โปรแกรมทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ [บินภายใน] 4 วัน 3 คืน (PG)

DE507 : โปรแกรมทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ [บินภายใน] 4 วัน 3 คืน (PG)

เริ่มต้น 18,900.-

พ.ย. 61 22-25 / 29-02

ธ.ค. 61 13-16 / 20-23 / 27-30 / 28-31 / 29-01 / 30-02

ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี | สะพานไม้อูเบ็ง | พระราชวังมัณฑะเลย์ | มัณฑะเลย์ฮิลล์ | เจดีย์ชเวสิกอง | ล่องแม่น้ำอิระวดี | เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน | โชว์หุ่นเชิด พุกาม | วัดกุโสดอ

อ่านเพิ่มเติม
DE549 : ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน 4 คืน [บินตรงเข้าย่างกุ้ง ออกมัณฑะเลย์ + บินภายใน] (FD)

DE549 : ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน 4 คืน [บินตรงเข้าย่างกุ้ง ออกมัณฑะเลย์ + บินภายใน] (FD)

DE549 : ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน 4 คืน [บินตรงเข้าย่างกุ้ง ออกมัณฑะเลย์ + บินภายใน] (FD)

เริ่มต้น 22,900.-

พ.ย. 61 22-16

ธ.ค. 61 01-05 / 13-17 / 20-24 / 30-03

ม.ค. 62 10-14 / 24-28

ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน | สักการะเจดีย์ชเวมอดอร์ | สักการะพระธาตุอินทร์แขวน | นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว | สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี | ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น | นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง | เที่ยวเมืองพุกาม | ชมพระเจดีย์ชเวสิกอง | ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ | ชมเมืองมิงกุน | นมัสการพระมหามัยมุนี | เที่ยวเมืองอมรปุระ | ชมสะพานไม้อูเบ็ง

อ่านเพิ่มเติม
DE503 : ทัวร์แกรนด์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล [บินภายใน] 6 วัน 5 คืน (FD)

DE503 : ทัวร์แกรนด์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล [บินภายใน] 6 วัน 5 คืน (FD)

DE503 : ทัวร์แกรนด์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล [บินภายใน] 6 วัน 5 คืน (FD)

เริ่มต้น 28,900.-

ธ.ค. 61 05-10 / 26-31

ม.ค. 62 30-04

ก.พ. 62 06-11 / 20-25

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี | สะพานไม้อูเบ็ง | พระราชวังมัณฑะเลย์ | เจดีย์ชเวสิกอง | เขามัณฑะเลย์ฮิลล์ | ล่องทะเลสาบอินเล

อ่านเพิ่มเติม
DE428 : โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม 4 วัน 3 คืน (PG)

DE428 : โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม 4 วัน 3 คืน (PG)

DE428 : โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม 4 วัน 3 คืน (PG)

เริ่มต้น -

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี | เจดีย์ชเวสิกอง | พระราชวังมัณฑะเลย์ | สะพานไม้อูเบ็ง | ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี | ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน | นั่งรถม้าชมเมืองพุกาม

อ่านเพิ่มเติม
DE524 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม [ขึ้นบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้น] 4 วัน 3 คืน (UB)

DE524 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม [ขึ้นบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้น] 4 วัน 3 คืน (UB)

DE524 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม [ขึ้นบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้น] 4 วัน 3 คืน (UB)

เริ่มต้น -

ล่องเรือชมพระอาทิตย์กลางแม่น้ำอิระวดี | เยือนอุทยานประวัติศาสตร์โบราณพุกาม | ชมเจดีย์น้ำเต้า | ชมวิหารมนูหะ | ชมวิหารธรรมยันจี | ชมพระราชวังบากันโกลเด้นพาเลซ | ชมโชว์สุดอลังกาลของเมืองพุกาม “ดันดารี” | ชมเจดีย์อนันดา | ชมติโลมินโล | ชมเจดีย์ชเวสิกอง

อ่านเพิ่มเติม
DE429 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

DE429 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

DE429 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (8M)

เริ่มต้น -

ทัวร์พม่า | สัการะสิ่งศักดิ์ เจดีย์ชเวดากอง | สักการะเทพทันใจ | เจดีย์กลางน้ำ ช้อปปิ้งตลาดสก็อต

อ่านเพิ่มเติม
DE544 : โปรแกรมทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน 3 วัน 2 คืน (8M)

DE544 : โปรแกรมทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน 3 วัน 2 คืน (8M)

DE544 : โปรแกรมทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน 3 วัน 2 คืน (8M)

เริ่มต้น -

ชมสะพานไม้อูเบ็ง | ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ | ชมพระตำหนักไม้สักชเวนานจอง | ชมมหาเจดีย์ยักษ์ มิงกุน | ชมระฆังยักษ์มิงกุน | ชมเจดีย์สีขาวบริสุทธิ์ เจดีย์พญาเธียรดาน | ชมวัดกุโสดอ | นมัสการพระมหามัยมุนี

อ่านเพิ่มเติม
DE509 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน สิเรียม [นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน] 3 วัน 2 คืน (SL)

DE509 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน สิเรียม [นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน] 3 วัน 2 คืน (SL)

DE509 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน สิเรียม [นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน] 3 วัน 2 คืน (SL)

เริ่มต้น -

ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ | สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ | สักการะพระธาตุมุเตา (เจดีย์ชเวมอดอว์) | ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต | สักการะพระธาตุอินทร์แขวน | เจดีย์เยเลพญา สิเรียม

อ่านเพิ่มเติม
DE513 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน + พัก 5 ดาว] 3 วัน 2 คืน (DD)

DE513 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน + พัก 5 ดาว] 3 วัน 2 คืน (DD)

DE513 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน + พัก 5 ดาว] 3 วัน 2 คืน (DD)

เริ่มต้น -

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง | ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ | สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ | สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา | พระธาตุอินทร์แขวน | นมัสการพระนอนตาหวาน | พระธาตุมุเตา (เจดีย์ชเวมอดอว์) | เจดีย์เยเลพญา สิเรียม

อ่านเพิ่มเติม
DE751 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง มะละแหม่ง 3 วัน 2 คืน (DD)

DE751 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง มะละแหม่ง 3 วัน 2 คืน (DD)

DE751 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง มะละแหม่ง 3 วัน 2 คืน (DD)

เริ่มต้น -

เมืองพะอัน เมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยง | ถ้ำก้อกูน หรือ ถ้ำหมื่นพระ อยู่ด้านเหนือของแม่น้ำสาละวิน | เมืองมะละแหม่ง หรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่า ‘เมาะลำไย' | พระมหามุนี ที่ วัดเส่งด่ง | พระมหาเจดีย์ชเวดากอง | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)

อ่านเพิ่มเติม
DE845 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา ไหว้พระ 11 วัด 3 วัน 2 คืน (8M)

DE845 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา ไหว้พระ 11 วัด 3 วัน 2 คืน (8M)

DE845 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา ไหว้พระ 11 วัด 3 วัน 2 คืน (8M)

เริ่มต้น -

โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา ไหว้พระ | ตลาดสก็อต | พระเจดีย์เยเลพญา | พระเจดีย์โบตะทาวน์ | เทพทันใจ | มหาเจดีย์ชเวดากอง | เมืองหงสาวดี | เจดีย์ชเวมอดอร์ | พระราชวังบุเรงนอง | พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว | เจดีย์ไจ๊ปุ่น | เจดีย์เจ๊าทัตจี | วัดงาทัตจี | วัดพระหินอ่อน

อ่านเพิ่มเติม
DE538 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ [บินภายใน] 3 วัน 2 คืน (8M)

DE538 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ [บินภายใน] 3 วัน 2 คืน (8M)

DE538 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ [บินภายใน] 3 วัน 2 คืน (8M)

เริ่มต้น -

พระราชวังมัณฑะเลย์ | วิหารชเวนันดอร์ | วัดกุโสดอ | MANDALAY HILL | เจดีย์ชเวสิกอง | เจดีย์ชเวซานดอว์ | ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี | นมัสการพระมหามัยมุนี | เมืองอมรปุระ | สะพานไม้อูเบ็ง

อ่านเพิ่มเติม
DE545 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล [บินภายใน] 7 วัน 6 คืน (8M)

DE545 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล [บินภายใน] 7 วัน 6 คืน (8M)

DE545 : โปรแกรมทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล [บินภายใน] 7 วัน 6 คืน (8M)

เริ่มต้น -

เมืองหงสาวดี | วัดไจ้คะวาย | พระเจดีย์ชะเวมอร์ดอร์ | พระราชวังบุเรงนอง | คินปุนแคมป์ | พระธาตุอินทร์แขวน | พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว | พระพุทธรูปไจ้ปุน | เจดีย์โบตาทาวน์ | เทพทันใจ | พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี | พระมหาเจดีย์ชเวดากอง | พระเจดีย์ชเวสิกอง | วัดอนันดา | วัดมนูหะ | เจดีย์ชเวสันดอ | เมืองอมรปุระ | สะพานอูเบียน | พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์ | พระมหามัยมุนี | ตลาดเช้าของชาวอินตา | สก๊อตมาเก็ต

อ่านเพิ่มเติม
DE487 : โปรแกรมทัวร์พม่า เมืองแปร เจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน (DD)

DE487 : โปรแกรมทัวร์พม่า เมืองแปร เจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน (DD)

DE487 : โปรแกรมทัวร์พม่า เมืองแปร เจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน (DD)

เริ่มต้น -

ชมพิพิธภัณฑ์อาณาจักรศรีเกษตร | ชมเจดีย์เบเบพญา | ชมบอว์บอว์จี | ชมพญาจี | ชมเจดีย์ชเวซันดอว์ | ตลาดเช้าเมืองแปร | ล่องเรือชมภูเขาภาษี | นมัสการหลวงพ่อชเวเมี๊ยะมัน | นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง | ชมระฆังใบใหญ่ | ขอพรนัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ | สักการะเทพกระซิบ | สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ | ชมตลาดสก๊อต

อ่านเพิ่มเติม
DE523 : โปรแกรมทัวร์พม่า ทะเลสาบอินเล พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน (FD)

DE523 : โปรแกรมทัวร์พม่า ทะเลสาบอินเล พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน (FD)

DE523 : โปรแกรมทัวร์พม่า ทะเลสาบอินเล พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน (FD)

เริ่มต้น -

สักการะ พระมหามัยมุณี | สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก | ชมวิวที่ มัณฑะเลย์ฮิลล์ | พระราชวังมัณฑะเลย์ | ล่องทะเลสาบอินเล สักการะพระบัวเข็ม | ชมเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม

อ่านเพิ่มเติม
DE546 : โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ มิงกุน 3 วัน 2 คืน (FD)

DE546 : โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ มิงกุน 3 วัน 2 คืน (FD)

DE546 : โปรแกรมทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ มิงกุน 3 วัน 2 คืน (FD)

เริ่มต้น -

เมืองสกายน์ | ภูเขาสกายน์ | ภูเขาสกายน์ | เจดีย์กวงมูดอร์ | ดอยสกายน์ | เจดีย์มิงกุน | ระฆังมินกุน | เจดีย์ชินพิวเม | พระราชวังมัณฑะเลย์ | วัดกุโสดอ | สะพานไม้สักอูเบ็ง

อ่านเพิ่มเติม

โปรแกรมทัวร์พม่า แพคเกจทัวร์พม่าคุณภาพ เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน

เลือก โปรแกรมทัวร์พม่า สุดคุ้มกับบริษัททัวร์ Double Enjoy Travel มีโปรแกรมทัวร์พม่า สถานที่ท่องเที่ยวอาทิเช่น พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เทพทันใจ พระธาตุอินทร์แขวน เป็นต้น

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ มหาเจดีย์อันศักดิสิทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า สถานที่แห่งนี้มี ลานอธิษฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ นักท่องเที่ยวสามารถนำดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองคำทั้งหมดน้ำหนักรวมถึง 23 ตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้นและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ จำนวนมาก และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดีย์ จะได้ชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งทำเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆ งานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีตำนาน และภูมิหลังความเป็นมาทั้งสิ้น

เจดีย์ชเวมอดอร์หรือ พระธาตุมุเตา

ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า บนยอดเจดีย์หักซึ่งชาวมอญและชาวพม่ามีความเชื่อและศรัทธากันว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งเจดีย์นี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทยเคยมาสักการะ เจดีย์ชเวมอดอร์ เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะมอญและศิลปะของพม่าได้อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง  377 ฟุต สูงกว่า พระเจดีย์ชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ำหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยังคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธ์โดยแท้

พระเทพทันใจ หรือนัตโบโบยี

เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทยวิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อื่นๆ ดอกไม้ มาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้น แนะนำให้เอาเงินจะเป็นดอลล่าบาท หรือจ๊าด ก็ได้ (สำหรับคนไทย แนะนำให้เอาเงินบาทดีกว่า) แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ แล้วก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้

นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ อีกมากมาย สอบถาม ปรึกษา ขอคำแนะนำเพิ่มเติม ทัวร์พม่า ราคาถูก กับ Double Enjoy Travel ได้เลยค่ะ


Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868
         098-828-5266
         095-902-2526
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy