ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE227 : โปรแกรมทัวร์จอร์แดน มหานครเพตรา เมืองมรดกโลก ทะเลเดดซี 6 วัน 3 คืน (EK)

DE227 : โปรแกรมทัวร์จอร์แดน มหานครเพตรา เมืองมรดกโลก ทะเลเดดซี 6 วัน 3 คืน (EK)

P4 Quatro
Zawaydh Camp

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE227-00505-10 ก.ย. 62Emirates (EK)42,900จองด่วน
DE227-00619-24 ก.ย. 62Emirates (EK)42,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ 
22.00 น.พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่ทำการตอนรับพร้อมอำนวยความสะดวก
วันที่ 2สุวรรณภูมิ - ดูไบ - มาดาบา - ภูเขาเนโบ - ทะเลเดดซี
01.15 น.ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
04.45 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
07.30 น. ออกเดินทางสู่ เมือง อัมมาน (Amman) ประเทศจอร์แดน (Jordan) โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK901 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
09.50 น. 

เดินทางถึง สนามบินควีนอะเลีย (Queen Alia Airport) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วออกเดินทางไปยังจุดหมายแรกของการเดินทางที่เมือง มาดาบา (Madaba) เมืองมาดาบาตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอัมมาน เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ และเต็มไปด้วยศิลปวัฒนธรรมที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลา 4,500 ปี เมืองมาดาบายังได้ชื่อว่า “เมืองแห่งโมเสก” เพราะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนศูนย์กลางของการผลิตโมเสกตั้งแต่ในยุคโบราณและยังคงสืบทอดวิธีการทำมาถึงในปัจจุบัน ทุกวันนี้ช่างฝีมือโมเสกมีอยู่ในมาดาบาจำนวนไม่น้อย หลายสถานที่ในมาดาบาจึงถูกตกแต่งด้วยโมเสกสวยๆ เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองเลย

นำท่านสู่ ภูเขานีโบ (Mount Nebo) สถานที่ชาวคริสต์เชื่อกันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่น่าจะเป็นสถานที่ฝังศพของ “โมเสส” ชายในตำนานพระคัมภีร์ ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบหมายให้เป็นผู้นำพาชาวยิวจากอียิปต์กลับสู่อิสราเอล จึงเป็นที่มาของการแหวกทะเลแดงให้ชาวยิวทั้งหมดเดินฝ่าไป ชาวคริสต์ค่อนโลกตั้งใจเดินทางมาเที่ยวที่นี่เหมือนตามรอยพระคัมภีร์นั่นเอง

แล้วนำท่านชม โบสถ์อนุสรณ์แห่งโมเสส (Moses Memorial Church) ที่อยู่บนยอดเขานีโบ โบสถ์ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 4 เพื่อเป็นที่ระลึกถึงโมเสส แต่หลังจากปี 1564 ก็ได้ถูกปล่อยให้ทิ้งร้าง ก่อนจะได้รับการบูรณะใหม่ในปี 1993 ด้านหน้าโบสถ์เป็นจุดชมวิวที่มีจุดเด่นเป็น “อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสส” (Moses Magical Stick) ที่ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายไม้กางเขนแทนสัญลักษณ์ของพระเยซู สำหรับไม้เท้าคู่กายโมเสสชิ้นนี้มีบทบาทอย่างมากในวันที่โมเสสแสดงอภินิหารแหวกทะเลแดงนำแรงงานยิวหนีกลับอิสราเอล

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย

นำท่านสู่ ทะเลเดดซี (Dead Sea) ทะเลน้ำเค็มที่อยู่ทางตะวันออกของประเทศจอร์แดนนี้ เป็นทะเลชื่อดังด้วยการเป็นทะเลที่มีน้ำเค็มที่สุดในโลก และความเค็มที่มีทำให้ไม่มีสัตว์น้ำชนิดใดอาศัยอยู่ได้ พื้นที่ในจุดที่เป็นทะเลเดดซีถือเป็นจุดที่มีพื้นที่ต่ำที่สุดในโลก คือต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 390 เมตร และก็กลายเป็นบริเวณที่มากไปด้วยโอโซนตลอดแนวชายหาดยาว 40 กิโลเมตร กว้าง 12 กิโลเมตร เพราะมีปริมาณเกลือมากกว่าน้ำทั่วไปเกือบถึง 10 เท่า ทำให้น้ำทะเลที่นี่มีความหนาแน่นมากจนทำให้เราสามารถลอยตัวอยู่ได้โดยไม่จม การลงเล่นน้ำในทะเลเดดซีจึงเป็นความสนุกที่ควรทดลอง ได้ประสบการณ์การลอยตัวในน้ำอย่างที่เคยได้ยินใครๆ เขาร่ำลือกันมาช้านาน นอกจากนี้โคลนจากทะเลเดดซียังดีต่อผิวพรรณ จึงเป็นที่นิยมมากสำหรับพอกตัว เพราะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทั้งช่วยให้ผิวชุ่มชื้นและขจัดโรคผิวหนังได้ดี ทะเลเดดซีจึงเป็นแหล่งสปารีสอร์ทเพื่อสุภาพที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อิสระตามอัธยาศัยให้ทุกท่านได้พักผ่อน ชมวิว และสนุกไปกับการเล่นน้ำในทะเลเดดซี 

**การลงเล่นน้ำในทะเลเดดซี ควรปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและข้อควรระวังต่างๆ อย่างเคร่งครัดตามที่เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าทัวร์ได้ชี้แจงไว้ และสำหรับท่านที่ต้องการเล่นน้ำ กรุณาเตรียมเสื้อยืดและกางเกงขาสั้นสำหรับลงน้ำไปด้วย**

 
​เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
​ที่พัก ณ โรงแรม Ramada Dead Sea หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 3ทะเลเดดซี - เพตรา - ซิค - วิหารเอลคาซเนห์ - โรงละครโรมัน
เช้า  

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเพตรา (Petra) อีกหนึ่งเมืองมรดกโลก เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นนครแห่งศิลาสีชมพูและเป็นเสมือนหัวใจของจอร์แดนเลยทีเดียว

เพตรา ตั้งอยู่ในหุบเขา “วาดี มูซา” (Wadi Musa) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลเดดซี ด้วยความที่มีหุบเขา โขดหินและแนวผามากมาย บ้านเรือนของชาวเพตราแต่โบราณจึงมักสร้างขึ้นโดยการเจาะเนื้อหินลึกเข้าไปจนเป็นเหมือนโพรงเหมือนถ้ำ เพตราเคยเป็นถิ่นฐานที่อยู่เดิมของชาวเนบาเตี้ยนมาก่อน จากนั้นก็ถูกอียิปต์ยึดครองแล้วเปลี่ยนมือมาเป็นชาวโรมัน สุดท้ายก็ถูกกองทัพมุสลิมเข้ายึดครองในช่วงศตวรรษที่ 7 เพตราเสมือนหายสาบสูญไปก็ในช่วงแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปี 363 จนเมืองถล่มดินทลายหินทรายทับถมแทบถูกลืม  ก่อนจะถูกค้นพบอีกครั้งในปี 1812 ทำให้ความอลังการของนครสีชมพูที่ซ่อนตัวเองอยู่ในทิวเขาและป่าหินก็ปรากฏแก่สายตาทุกคน กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดูลึกลับและสร้างความใคร่รู้ให้เกิดขึ้นในใจผู้คนมากมายจนยืนกรานขอมาเที่ยวชมเพตรากันดูสักครั้ง เพตราได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ด้วยเพราะโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ในปี 1985 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย

นำท่าน ขี่ม้า (รวมค่าบริการขี่ม้าและค่าทิปคนจูงม้าแล้ว แต่ไม่รวมค่าพาหนะอื่นๆ เช่น ลา อูฐ และรถลาก และหากท่านสละสิทธิ์ในการขี่ม้า ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี)

เข้าไปชม วนอุทยานเพตรา ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ ด้วยระยะทางไกลประมาณ 800 เมตรและต้องเดินขึ้นบันไดไต่เนินอยู่พอสมควร ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสวยๆ ของหนึ่งในที่สุดแห่งความงามแห่งจอร์แดนและถ่ายภาพไปด้วยตลอดทาง เพตรายังมากไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 10,000 ปี เคยเป็นเมืองใหญ่ที่รุ่งโรจน์ก่อนจะล่มสลายด้วยภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวรุนแรง แต่ปัจจุบันหลักฐานที่หลงเหลือให้เห็นนั้นก็แสดงถึงความยิ่งใหญ่แต่เก่าก่อนได้อย่างชัดเจน

แล้วนำท่านชม ซิค (Siq) ช่องแคบระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร เป็นหน้าผาหินสูงใหญ่ที่แยกตัวออกจากกัน ที่เกิดจากการขยับตัวของเปลือกโลกหลายครั้ง แล้วกัดเซาะด้วยกระแสน้ำกระแสลมที่พัดพามานานเป็นพันปี ในอดีตกองคาราวานจำนวนมากที่เข้ามาค้นพบเส้นทางนี้เป็นกลุ่มแรกเลือกใช้เป็นจุดแวะพักแรม ยามที่ยืนอยู่ระหว่างช่องแคบดังกล่าวนี้แล้วแหงนหน้ามองขึ้นไปตามระดับความสูงของหน้าผาหินก็จะยิ่งสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ของซิคที่มีมากเหนือคำบรรยายจริงๆ ประกอบกับสีน้ำตาลเหลืองของเนื้อหินที่ไล่เฉดอ่อนเข้มก็ยิ่งเพิ่มมิติให้หินเหล่านี้น่าสนใจมากขึ้นไปอีก

จากนั้นท่านจะได้ชม วิหารเอลคาซเนท์ (Al-Khazneh) วิหารที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 2 ด้วยการเจาะผนังหินเนรมิตให้กลายเป็นพื้นที่ของการเก็บรักษาพระศพของกษัตริย์แห่งเนบาเตี้ยน มีความสูง 40 เมตร และกว้าง 28 เมตร ออกแบบสร้างด้วยศิลปะหลายชนชาติที่สันนิษฐานว่าคงมีการต่อเติมเรื่อยมาในแต่ละยุคสมัย เพราะมีทั้งศิลปะเนบาเตี้ยน อียิปต์และโรมัน งานฝีมือของช่างที่บรรจงสลักเนื้อหินไว้อย่างประณีตแม้กาลเวลาจะพาให้หลายส่วนหักบิ่นเสียหายและทรุดโทรมไปมาก แต่ร่องรอยความสวยงามเท่าที่มีให้เห็นก็ทำให้เราไม่แปลกใจเลยว่าเหตุใดใครๆ จึงกล่าวว่าวิหารแห่งนี้คือสิ่งก่อสร้างที่สวยงามและประณีตที่สุดที่ยังมีเหลือให้ได้ชมในเพตรายุคปัจจุบัน

นำท่านชม โรงละครเพตรา (Petra Theater) โรงละครโบราณตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 1 แห่งนี้สร้างขึ้นจากการได้รับอิทธิพลมาจากโรงละครโรมัน โดยทำการขุดเจาะบางส่วนเข้าไปในภูเขาหิน และบางส่วนก็สร้างขึ้นใหม่ ภายในสามารถจุได้มากถึง 8,500 คน ยิ่งใหญ่และอลังการด้วยฝีมือการสรรค์สร้างที่น่าทึ่ง

เย็นรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก P4 Quatro หรือระดับเดียวกัน 
วันที่ 4เพตรา - ทะเลทรายวาดิรัม - แคมป์ทะเลทราย
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum) ทะเลทรายเวิ้งว้างกว้างใหญ่พื้นที่ประมาณ 720 ตารางกิโลเมตรที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจอร์แดนแห่งนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า หุบเขาแห่งพระจันทร์ (Valley of the Moon) วาดิรัมเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สั่งสมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของหลายมนุษย์หลายเผ่าพันธุ์เอาไว้ เห็นได้จากร่องรอยการเขียนสลักและวาดรูปลงบนเนื้อหิน ที่พบเห็นได้หลายแห่งในวาดิรัม นอกจากนี้ยังเคยเป็นเส้นทางผ่านของกองคาราวานจากหลายประเทศ ได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย จอร์แดน ซีเรีย และปาเลสไตน์ วาดิรัมเป็นทะเลทรายที่โด่งดังจากที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดชื่อก้องโลกเรื่อง “Lawrence of Arabia” ที่บอกเล่าถึงชีวิตของ “ราชาแห่งทะเลทราย”

​เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ แคมป์กลางทะเลทรายในแบบชาวเบดูอิน
​บ่าย

นำท่านเข้าสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (Wadi Rum) โดยรถจี๊ปซาฟารี เพื่อชมทะเลทราย เปิดประสบการณ์ที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน รถที่แล่นฝ่าไปบนผืนทรายสีทองนั้นทั้งสนุกและน่าตื่นเต้น ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่ดูยิ่งใหญ่สมกับเป็นทะเลทรายในตำนาน วาดิรัมบนความสูงประมาณ 1,750 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเราจะมองเห็นแต่ภูเขาหินเต็มไปหมด แต่ในขณะเดียวกันเมื่อหลายพันปีที่ผ่านมามีหลักฐานว่าทะเลทรายแห่งนี้เคยเป็นทะเลมาก่อนเพราะมีการค้นพบฟอสซิลของปลาโบราณรวมทั้งเศษซากเปลือกหอยตามฐานผนังภูเขาหิน และก็ยังพบรอยขีดเขียนจารึกอยู่บนผนังหินเหล่านี้ที่มีมานานกว่า 3,000 ปีแล้ว

นำท่านชม ภูเขาคาซารี (Khazali Canyon) หนึ่งในแลนด์มาร์กที่พลาดไม่ได้เลยบนผืนทะเลทรายวาดิรัมแห่งนี้ เป็นภูเขาที่โดดเด่นด้วยรอยแยก ที่แม้มีความลึกแค่ประมาณ 100 เมตร แต่ด้านในนั้นล้ำค่าด้วยภาพวาดภาพแกะสลักมากมายของชาวนาบาเตี้ยน ชาวอิสลาม และชาวอาหรับโบราณให้ได้ชม แม้ภาพวาดจะเสียหายไปมากด้วยการกัดเซาะจากลม ฝน และมนุษย์ แต่ก็ยังคงความน่าสนใจและน่าตื่นตามาก 

เย็นรับประทานอาหารค่ำ ณ แคมป์กลางทะเลทรายในแบบชาวเบดูอิน
ที่พัก 

Zawaydh Camp หรือระดับเดียวกัน

ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การนอนแคมป์กลางทะเลทราย ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศดีๆ พร้อมชมทัศนียภาพแสนงดงามแห่งผืนทะเลทรายวาดิรัมอย่างเต็มที่ 

วันที่ 5ทะเลทรายวาดิรัม - ปราสาทโชบัค - อัมมาน - โรงละครโรมัน - ป้อมปราการแห่งอัมมาน - วิหารเฮอร์คิวลิส - The City Mall
เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ แคมป์กลางทะเลทราย

นำท่านสู่ ปราสาทโชบัค (Shoubak Castle) หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ “ปราสาทครูเสด” สารทที่สร้างขึ้นในปี 1115 และมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นหนึ่งป้อมปราการสำคัญของกษัตริย์บอลด์วินที่ 1 แห่งเยรูซาเล็มที่คอยป้องกันถนนสายสำคัญที่ยาวจากอียิปต์ถึงดามัสกัส และได้ทำหน้าที่ป้องกันรักษาเส้นทางได้อย่างดีเยี่ยมจนมาพ่ายให้แก่กองทัพมุสลิมของซาลาดินในปี 1189 นั่นเอง ปัจจุบันส่วนที่หลงเหลือเหลือของปราสาทโชบัคนั้นได้ถูกบูรณะและสร้างขึ้นใหม่ แต่ก็ยังคงรักษาตัวปราสาทดั้งเดิมเอาไว้ให้มากที่สุดให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย

นำท่านสู่ อัมมาน (Amman) เมืองหลวงของจอร์แดน เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่และสั่งสมมายาวนานกว่า 6,000 ปี

อัมมาน เป็นเมืองหลวงมาตั้งแต่โบราณที่ตั้งอยู่บนหุบเขาซึ่งเป็นทำเลที่ตั้งที่เลือกมาอย่างดีแล้วว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์การรบที่ยอดเยี่ยม มากมายด้วยโบราณสถานที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นปราสาท หรือป้อมปราการเก่าแก่ และมากพร้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ อีกมาก โรงละครเก่ายุคโรมัน วิหารสำคัญ ทั้งหมดนี้เป็นเสน่ห์ชั้นยอดสำหรับเมืองหลวงนามว่าอัมมานแห่งนี้ โรงละครโรมัน (Roman Theatre) โรงละครที่ใหญ่ที่สุดในอัมมานและในจอร์แดน สามารถจุผู้ชมได้ถึง 6,000 คน และมีอายุความเก่าแก่ถึงกว่า 2,000 ปี ที่ออกแบบได้อย่างดีเยี่ยม เพราะนอกจากดีไซน์ของสถาปัตยกรรมโรงละครที่ยิ่งใหญ่และน่าทึ่งแล้ว ตัวโรงละครนั้นยังสามารถก้องสะท้อนเสียงได้อย่างดี ปัจจุบันยังใช้เป็นสถานที่เปิดการแสดงเช่นในอดีต โดยเฉพาะงานมิวสิก เฟสติวัลที่จะมีขึ้นให้ได้สนุกกันทุกปี

แล้วนำท่านสู่ ป้อมปราการแห่งอัมมาน (Amman Citdael) ป้อมปราการอันยิ่งใหญ่ ที่เป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองอัมมานแห่งนี้ ในอดีตเคยเป็นจุดสังเกตการณ์และป้องกันศัตรู ปัจจุบันแม้จะกลายเป็นเพียงแค่ซากปรักหักพัง แต่ก็ยังหลงเหลือให้เห็นถึงหลักฐานของศิลปวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมจากหลายยุคหลายสมัย ไม่ว่าจะเป็น ยุคเหล็ก ยุคโรมัน จนถึงยุคไบแซนไทน์ ผู้คนมากมายและนักท่องเที่ยวจำนวนมากยังเดินทางมายังป้อมปราการแห่งนี้ เพราะที่นี่คือจุดชมวิวเมืองอัมมานชั้นเยี่ยม เพราะป้อมปราการตั้งอยู่บนพื้นที่สูงสุดของจอร์แดนนั่นเอง

นำท่านชม วิหารเฮอร์คิวลิส (Temple of Hercules) หนึ่งในวิหารสำคัญในเมืองอัมมาน ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่ เฮอร์คิวลิส เทพที่ได้รับการยกย่องนับถือว่าเป็นเทพแห่งพละกำลังมหาศาล วิหารนี้สร้างขึ้นในระหว่างปี 161-180 แต่ที่เห็นเหลือเพียงซากหินซากเสาก็ด้วยเพราะถูกแผ่นดินไหวจนเสียหายไปเกือบหมด เหลือเพียงเสาโรมันให้ชมเท่าที่เห็น เข้าไปใกล้ๆ จะเห็นโครงของวิหารที่เหลือจากแผ่นดินไหวและการผุผังมากว่า 6,000 ปี 

อิสระช้อปปิ้ง ณ ห้าง City Mall ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองอัมมาน อัดแน่นไปด้วยร้านค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เนม หรือแบรนด์พื้นเมืองก็มีให้เลือกซื้ออย่างจุใจ พร้อมด้วยร้านอาหาร และคาเฟ่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มที่

​เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย

วันที่ 6อัมมาน - ดูไบ - สุวรรณภูมิ (กรุงเทพ)
​02.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK906 แวะเปลี่ยนเครื่อง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
​06.05 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
​09.40 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK372 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
​18.55 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ42,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ42,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ40,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ42,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ42,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ40,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าจอร์แดน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
 • ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตัดกรุ๊ปเท่านั้น)
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 USD / คน / วัน 
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน 
 • สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
 • หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 098-828-5266 (เดียร์)
         092-269-6868 (มน)
         095-902-2526 (แนน)
         089-204-9121 (บิว)
         061-545-5852 (จีจี้)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy