ทัวร์จันทบุรี บุฟเฟ่ต์ผลไม้ จุดชมวิวเนินนางพญา 2567/2024 เที่ยวจันทบุรี

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE094 : ทัวร์จันทบุรี บุฟเฟ่ต์ผลไม้ จุดชมวิวเนินนางพญา 1 วัน (ไป-กลับ)

DE094 : ทัวร์จันทบุรี บุฟเฟ่ต์ผลไม้ จุดชมวิวเนินนางพญา 1 วัน (ไป-กลับ)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - จันทบุรี - โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล - ชุมชนเก่าริมน้ำย่านท่าหลวง - จุดชมวิวเจดีย์บ้านหัวแหลม - จุดชมวิวเนินพญา คุ้งวิมาน-บุฟเฟต์ผลไม้สวนสาวสุดใจ - ซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ
05.30 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ. จันทบุรี
06.00 น.

ล้หมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

*ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ชั่วโมงโดยประมาณ

จากนั้น รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง

10.00 น.

เดินทางถึง จ.จันทบุรี

จากนั้น เดินทางไปยัง โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล 

โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ตั้งอยู่ในตัวเมืองจันทบุรี บริเวณเดียวกับโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์  มีลักษณะตามศิลปะแบบโกธิก  มีการตกแต่ง โบสถ์ไม้ฉลุลายประดับกระจกสี เป็นรูปนักบุญ ในศาสนาคริสต์รูปปั้นพระแม่มารีสีหน้าสงบ เปี่ยมประกายเมตตา ยืนอยู่หน้าวิหารทรงโกธิกซึ่งดูยิ่งใหญ่ หากภายในกลับมีแต่ ความสงบเย็น และงดงามด้วยศิลปะตกแต่ง แบบยุโรป อาคารอันงดงามนี้ยืนหยัดผ่านกาลเวลามากว่าศตวรรษ  จึงมิเพียงเป็นโบสถ์ที่สวยงามที่สุดเท่านั้น หากยัง เป็นศูนย์รวมศรัทธาของผองชาวคริสต์ทั้งปวง มิเพียงเฉพาะเมืองจันทบูรแต่ครอบคลุมไปทั่วฝั่งทะเลตะวันออกเลยทีเดียว

11.30 น.

นำท่านเดินทางไปยัง  ชุมชนเก่าริมน้ำย่านท่าหลวง

หากใครที่มาเยือน จังหวัดจันทบุรี แล้วไม่ควรพลาดมาเดินเล่นชมสถาปัตยกรรม บ้านเรือนโบราณ ที่ ชุมชนริมน้ำจันทบูร

ชุมชนริมน้ำจันทบูร ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบุรี มีจุดเริ่มต้นจากเชิงสะพานวัดจันทร์ เป็นแนวไปตลอดจนถึงชุมชนตลาดล่าง  เป็นที่พักอาศัย และร้านค้าของชุมชนที่มีอายุเกือบร้อยปี ซึ่งสร้างมา ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มีลักษณะเป็นตึกแถว โบราณมี ลวดลายไม้จำหลักอ่อนช้อย งดงาม อยู่ตามบานประตูหน้าต่างและมุมอาคาร  เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่มีการอนุรักษ์เอาไว้เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันยังมี กองถ่ายละคร และกองถ่ายภาพยนตร์ รวมทั้งภาพยนตร์โฆษณา มาใช้โลเกชั่นบริเวณนี้กันบ่อยครั้ง

12.30 น.

รับประทานอาหารเที่ยง (2)

จากนั้น นำคณะท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวเจดีย์บ้านหัวแหลม 

จุดเช็คอินที่เที่ยวจันทบุรีแห่งใหม่ ให้นักท่องเที่ยวได้ไปเยือน พร้อมเก็บภาพบรรยากาศสวย ๆ กลางทะเล และแวะชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกดินบนโขดหินกลางทะเล

จากนั้นนำคณะท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวเนินพญา คุ้งวิมาน

จุดชมวิวเนินทางพญา ตั้งอยู่บนเนินริมทะเลใกล้กับหาดคุ้งวิมานและปากอ่าวคุ้งกระเบน เป็นจุดชมวิวที่ขึ้นชื่อของจันทบุรีเพราะมีทิวทัศน์ที่สวยงาม ทั้งถนนเลียบชายทะเลที่ทอดยาวไปจนถึงหาดคุ้งวิมาน อ่าวคุ้งกระเบน และแหลมเสด็จที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบริเวณปากอ่าว  วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มองเห็นทะเลสุดลูกหูลูกตา มองเห็นเส้นขอบฟ้า กับพระอาทิตย์กำลังใกล้ลาลับไป ผสมกับลมที่กำลังปะทะใบหน้า บนจุดชมวิวเนินนางพญา แห่งคุ้งวิมาน เป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจยิ่งนัก อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งจันทบุรี ที่มีความสวยงาม ทั้งทะเล ทั้งภูเขา ถือว่าเป็นวิมานแห่งจันทบุรี ที่ใครไม่เคยมา ต้องมาสัมผัสให้ได้  จุดชมวิวเนินนางพญา เป็นสถานที่ที่ชมวิวได้สวยงามที่สุด และมีคู่รักนำกุญแจมาคล้องเป็นสัญญารักระหว่างกันอีกด้วย  

14.00 น.

เดินทางไปยัง สวนสาวสุดใจ รับประทานผลไม้ บุฟเฟ่ต์ไม่อั้น ก่อนเดินทางกลับ

ในปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั้นกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมีผู้คนมากมายมี่นิยมไปเที่ยวสวนผลไม้กันในทุก ๆปี  ซึ่งการท่องเที่ยวลักษณะนี้เป็นการเที่ยวแบบได้ไปสัมผัสกับสถานที่จริง ของจริงและได้เด็ดกินผลไม้สดจากต้นกันอย่างเต็มอิ่ม นอกจากนั้น ยังได้เห็นวิถีชาวสวนผลไม้กันอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

*ทั้งนี้ในช่วงวันเดินทางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสวนได้ขึ้นอยู่กับในช่วงเวลาดังกล่าว สวนผลไม้ที่ไหนพร้อมให้บริการ

*ไฮไลท์โปรแกรม ทานผลไม้บุฟเฟต์ไม่อั้นตามฤดูกาล

จากนั้น แวะซื้อของฝาก 

17.00 น.

ได้เวลาอันสมควรนำคณะท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

*ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงโดยประมาณ

จากนั้น อิสระ รับประทานอาหารเย็น

21.00 น.เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ และด้วยความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

- ค่าบริการอาหาร 2 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
- ค่าธรรมเนียมเข้าชม อุทยาน สถานที่ท่องเที่ยว
- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
- ค่าทิปไกด์ คนขับรถ และพนักงานยกกระเป๋า
- ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
- รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
- ของใช้ส่วนตัว
- ยาประจำตัว
- กล้องถ่ายรูปเงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง- วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
- ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
- หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
- หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy