ทัวร์ระยอง จันทบุรี กินปู ดูเล 2567/2024 เที่ยวจันทบุรี

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE100 : โปรแกรมทัวร์ระยอง จันทบุรี กินปู ดูเล 2 วัน 1 คืน (Van)

DE100 : โปรแกรมทัวร์ระยอง จันทบุรี กินปู ดูเล 2 วัน 1 คืน (Van)

โรงแรมบูรพาบีช

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - จันทบุรี - ศาลหลักเมืองจันทบุรี - ทะเลแหวก - หาดทรายดำ - เหยี่ยวแดง
05.30 น.

จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่  มุ่งหน้าสู่ จังหวัดจันทบุรี

06.00 น.

ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

เช้า

แวะให้รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารนำท่านออกเดินทางต่อไปยัง จังหวัดจันทบุรี นำคณะทัวร์เดินทางไปสักการะ ศาลหลักเมืองจันทบุรี

 ศาลหลักเมืองของจังหวัดจันทบุรี สันนิษฐานว่าพระเจ้าตากทรง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2310 เป็นสถานที่ศักดิ์คู่เมืองที่ชาวจังหวัดจันทบุรีให้ความเคารพสักการะและมากราบไหว้บูชาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันประจำทุกวัน

นำท่านเดินทางไปยัง อบต.บางชัน

11.30 น.

นำท่านลงแพเปียก เพื่อล่องไป ชมเหยี่ยวแดงและดูทะเลแหวก (หาดทรายดำ) โดยระหว่างล่องแพท่านจะได้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่และป่าไม้โกงกางตลอดสองฝั่งที่แพล่องไปใช้เวลาประมาณ 40 นาที

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน (1) บนแพ ระหว่างการล่องแพเปียก
14.00 น.

เดินทางถึงจุด ชมทะเลแหวก (หาดทรายดำ) ให้คณะทัวร์ลงไปถ่ายรูปชมหาดทรายตามอัธยาศัย 

นำท่านเดินทางขึ้นแพล่องกลับโดยระหว่างที่ล่องกลับ ท่านจะได้ชม บ้านเหยี่ยวแดงแห่งลุ่มแม่น้ำเวฬุ เหยี่ยวแดงธรรมชาติมากกว่า 500 ตัว อาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น ซึ่งหาดูได้ยากมากที่เราจะได้เห็นเหยี่ยวแดงเป็นจำนวนมากขนาดนี้

เย็น

ใกล้ถึงท่าเทียบแพ บริการอาหารเย็น (2) แบบไม่อั้น ซีฟูดส์จัดเต็ม ทั้ง กุ้ง หอย ปลาและปูทะเลตัวใหญ่ๆ สดๆ ไม่อิ่ม ไม่หมด ไม่เลิกเสิร์ฟ

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  ที่พักระดับมาตรฐาน

วันที่ 2หาดเจ้าหลาว - เนินนางพญา - ทุ่งโปรงทอง - เรือรบประแส - สวนสุภัทรา - กรุงเทพฯ
07.00 น.บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหาร อิสระพักผ่อนเล่นน้ำทะเล บริเวณชายหาดหน้าที่พักตามอัธยาศัย
09.00 น.

เก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์ นำคณะเดินทางสู่ เนินนางพญา (Noen-nangphaya view point)

เช้า

เดินทางถึง เนินนางพญา (Noen-nangphaya view point) ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ถูกนับว่าสวยที่สุดในภาคตะวันออก บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิตที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Dream destinations จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่าต้องไปเยือนให้ได้สักครั้ง เนินนางพญาตั้งอยู่ระหว่างหาดคุ้งวิมาน และอ่าวคุ้งกระเบน สามารถมองวิวทะเล ชมพระอาทิตย์ตกและชมความงามของถนนโค้งเลียบชายทะเลที่สวยงามอีกด้วย

นำท่านเดินทางสู่ ปากแม่น้ำประแส นำชม เรือรบหลวงประแส อนุสรณ์สถานของเรือมีที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ราชนาวีไทย 

เรือหลวงประแส ที่ตั้งตระหง่านอยู่ที่ปากน้ำประแสนี้ เป็นเรือหลวงประแสลำที่ 2 นำเข้ามาแทนเรือหลวงประแสลำที่ 1 ซึ่งเกยตื้นไปในสงครามเกาหลี ตลอดเวลาประจำการ 

นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งโปรงทอง 

ทุ่งโปรงทอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ บริเวณปากแม่น้ำประแส ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความรู้สร้างความเข้าใจในเรื่องระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน ได้เห็นความสวยงามตามธรรมชาติของป่าโกงกาง ไม้โปรง และไม้ริมชายฝั่ง จุดเด่นของบริเวณนี้คือ ต้นโปรง ที่ขึ้นหนาแน่นอยู่เต็มพื้นที่ สะท้อนสีเขียวอ่อนตา จนเรียกว่าเป็นทุ่งโปรงทอง สัมผัสพลังโอโซน พลังสร้างชีวิต 3 เวลา 3 อารมณ์

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นำท่านเดินไปยัง สวนสุภัทราแลนด์ นั่งรถรางชมสวน อิ่มอร่อยกับบุพเฟ่ต์ผลไม้ตามฤดูกาล

สวนสุภัทราแลนด์ ตั้งอยู่ภายใต้บรรยากาศที่ร่มรื่น ผสมผสานกับการจัดสวนได้อย่างสอดคล้องลงตัว และรถรางแต่ละคันจะมีวิทยากรแนะนำให้ความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับสวน ส่วนฤดูกาลผลไม้จะอยู่ในช่วงเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ซึ่งจะเป็นช่วงที่มีผลไม้ออกมาพร้อมกันมากที่สุด ฉะนั้นนักท่องเที่ยวมักจะนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกันในช่วงนี้แต่ทางสวน จะเปิดบริการให้เที่ยวสวนตลอดทั้งปี เพราะมีผลไม้หมุนเวียนกันให้ผลผลิตในช่วงต่างๆกัน ซึ่งทางสวนจะจัดให้รับประทานผลไม้แบบบุฟเฟ่ต์ไว้ด้วยกัน 3 จุดคือ
จุดที่แรกเป็นจุดของสวนเงาะ โดยมีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ นักท่องเที่ยวสามารถเดินชม สวนและเก็บเงาะ ทานกับ ต้นได้บริเวณนี้ จากอุปกรณ์ที่ทางสวนจัดให้ หรือจะหยิบทานในส่วนที่สวนจัดเตรียมไว้ให้ก็ได้ ตามแต่สะดวก ซึ่งจุดนี้จะเปิดบริการเฉพาะเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายนเท่านั้น เพราะเป็นช่วงที่เงาะยังให้ผลผลิตอยู่
จุดที่สองซุ้มกระท้อนเป็นซุ้มผลไม้รวม มีตั้งแต่ ทุเรียน มังคุด สละ แก้วมังกร ส้มโอ มะม่วง ลำไย ลองกอง มะเฟืองหวาน ชมพู่ สับปะรด เป็นต้น ซึ่งผลไม้ทั้งหมดนี้จะหมุนเวียนให้ผลผลิตตาม ฤดูกาลและจะมีพนักงานบริการปอกผลไม้ให้ทานทุกชนิด นักท่องเที่ยวสามารถใช้เวลาอยู่ในสวนได้นานเท่าไรก็ได้ตามความต้องการ ของนักท่องเที่ยว โดยทางสวนไม่ได้จำกัดเวลาในการชม
จุดสุดท้ายศาลาองุ่น จะมีองุ่นสดๆให้ชิมพร้อมเสิร์ฟด้วยเมนูยอดนิยมของ ชาวไทยหรือแม้แต่ชาวต่างชาติเองก็ติดใจในรสชาติ นั่นก็คือส้มตำ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสั่งทานในรสชาติที่ตนโปรดปรานได้ เสิร์ฟพร้อมผัก สลัดสดๆปลอดสารพิษและน้ำสลัดสูตรพิเศษของทางสวนเองและองุ่นไร้เมล็ดที่มีให้ทานตลอดทั้งปีหลังจากที่ทานผลไม้เป็นที่พอใจนอกจากนี้ยังมีการสาธิตวิธีการเลี้ยงผึ้ง และวิธีการพิสูจน์ว่าน้ำผึ้งแท้ดูกันยังไงเผื่อหลายๆ ท่านอยากจะไปซื้อน้ำผึ้งตามตลาดมาทานจะได้รู้ว่าน้ำผึ้งนั้นของแท้หรือเปล่า 

นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

20.00 น.

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 1 คืน ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น พักห้องละ 2-3ท่าน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 4 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • หมวกกันแดด และ ครีมกันแดด
 • รองเท้าสวมสบาย รองเท้ารัดส้น
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป
 • วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 • การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy