ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์จางเย่-ตุนหวง

[ ทั้งหมด 4 รายการ ]

"ตุนหวง" ไม่ได้มีแค่ผืนทรายที่สามารถหาชมจากที่ใดก็ได้บนโลกนี้ แล้วอะไรที่ทำให้ตุนหวงแตกต่าง นั่นคือ ... ความมหัศจรรย์ของโอเอซิส ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว ไม่ว่ากระแสลมจะพัดแรงเพียงใด ก็ไม่พัดทรายลงมาในทะเลสาบให้กลืนหายไป 

โปรแกรมทัวร์จางเย่ ตุนหวง เที่ยวจางเย่ ทะเลทรายตุนหวง ราคาถูก (ปี 2562/2019)

DE960 : ทัวร์เส้นทางสายไหม จางเย่ ตุนหวง ป่าหูหยางหลิงจิงถ่า 6 วัน 5 คืน (TG) [ไม่เข้าร้านรัฐบาล]

DE960 : ทัวร์เส้นทางสายไหม จางเย่ ตุนหวง ป่าหูหยางหลิงจิงถ่า 6 วัน 5 คืน (TG) [ไม่เข้าร้านรัฐบาล]

DE960 : ทัวร์เส้นทางสายไหม จางเย่ ตุนหวง ป่าหูหยางหลิงจิงถ่า 6 วัน 5 คืน (TG) [ไม่เข้าร้านรัฐบาล]

เริ่มต้น 62,900.-

ก.ย. 62 24-29

ต.ค. 62 12-17 / 18-23 / 19-24 / 22-27

เมืองจางเย่ มณฑลกานซู่ | วัดต้าฝอซื่อ | ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย | เมืองเจียยี่กวน | ด่านเจียยี่กวน | ป่าหูหยางหลิงจิงถ่า | เมืองตุนหวง | ภูเขาทะเลทรายหมิงซาซาน | ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว | วัดถ้ำแห่งตุนหวง โม่เกาคู

อ่านเพิ่มเติม
DE959 : ทัวร์เส้นทางสายไหม จางเย่ ตุนหวง แกรนด์แคนยอนผิงซานหู มองโกเลียใน 8 วัน 7 คืน (TG) [ไม่เข้าร้านรัฐบาล]

DE959 : ทัวร์เส้นทางสายไหม จางเย่ ตุนหวง แกรนด์แคนยอนผิงซานหู มองโกเลียใน 8 วัน 7 คืน (TG) [ไม่เข้าร้านรัฐบาล]

DE959 : ทัวร์เส้นทางสายไหม จางเย่ ตุนหวง แกรนด์แคนยอนผิงซานหู มองโกเลียใน 8 วัน 7 คืน (TG) [ไม่เข้าร้านรัฐบาล]

เริ่มต้น 69,900.-

เม.ย. 62 10-17

พ.ค. 62 04-11

มิ.ย. 62 08-15

[ วันเดินทางเพิ่มเติม ]

เมืองจางเย่ มณฑลกานซู่ | วัดต้าฝอซื่อ | ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย | เมืองเจียยี่กวน | แกรนด์แคนยอนผิงซานหู เมืองจางเย่ | กำแพงเมืองจีน ด่านเจียยี่กวน | เมืองเอ๋อจี้น่าฉี มองโกเลียใน | ทะเลสาบจีหยวน | เมืองตุนหวง | เมืองตุนหวง | วัดถ้ำแห่งตุนหวง โม่เกาคู | ภูเขาทะเลทรายหมิงซาซาน | ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว | ทะเลทรายหมิงซาซาน

อ่านเพิ่มเติม
DE897 : ทัวร์เส้นทางสายไหม จางเย่ ตุนหวง ป่าหูหยางโบราณ 3,000 ปี มองโกเลียใน [บินภายใน 2 เที่ยว] 8 วัน 7 คืน (TG)

DE897 : ทัวร์เส้นทางสายไหม จางเย่ ตุนหวง ป่าหูหยางโบราณ 3,000 ปี มองโกเลียใน [บินภายใน 2 เที่ยว] 8 วัน 7 คืน (TG)

DE897 : ทัวร์เส้นทางสายไหม จางเย่ ตุนหวง ป่าหูหยางโบราณ 3,000 ปี มองโกเลียใน [บินภายใน 2 เที่ยว] 8 วัน 7 คืน (TG)

เริ่มต้น 78,000.-

ก.ย. 62 22-29

ต.ค. 62 10-17 / 16-23 / 20-27

เมืองจางเย่ | อุทยานธรณีวิทยาเขาสายรุ้งตันเซี๋ย | เมืองเอ๋อจี่หน้าฉี | ทะเลสาบจีหยวน | ป่าหูหยางโบราณ 3,000 ปี มองโกเลียใน | กำแพงเมืองจีนด่านเจียยี่กวน | ภูเขาทะเลทรายหมิงซาซาน | ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว | ถ้ำผาโม่เกาคู | ถนนคนเดินควานไจ่เซี่ยงจื่อ

อ่านเพิ่มเติม
DE334 : ทัวร์เส้นทางสายไหม หลันโจว ตุนหวง อูรูมูฉี 7 วัน 6 คืน (MF)

DE334 : ทัวร์เส้นทางสายไหม หลันโจว ตุนหวง อูรูมูฉี 7 วัน 6 คืน (MF)

DE334 : ทัวร์เส้นทางสายไหม หลันโจว ตุนหวง อูรูมูฉี 7 วัน 6 คืน (MF)

เริ่มต้น -

เซียะเหมิน - หลันโจว | อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง | กังหันวิดน้ำโบราณ | เจียยวี่กวน - ตุนหวง | เนินทรายหมิงซาซาน | สระน้ำวงพระจันทร์ | ถ้ำโมเกาคู - ฮามี่ | สุสานจักรพรรดิฮามี่ - เมืองทูรูฟาน | ภูเขาเปลวไฟ - บ่อน้ำคันเอ๋อจิ่ง | เมืองโบราณเจียวเหอกู่เฉิน - เจดีย์ซูกงถ่า | เมืองทูรูฟาน - อูหลู่มู่ฉี | ทะเลสาบเทียนฉือ | ตลาดพื้นเมืองบาซาร์ | โชว์พื้นเมืองระบำซินเกียง

อ่านเพิ่มเติม

เที่ยวจางเย่ - ตุนหวง เขาสายรุ้งตันเซี๋ย ถ้ำโม่เกาคู ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว เนินทรายหมิงซาซาน

"ตุนหวง" ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลกานซู ภาคตะวันตกของจีน เคยเป็นชุมทางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยโบราณบนเส้นทางสายไหม (Silk Road) จุดเริ่มต้นจากจีน ไปยังเอเชียกลางและยุโรป นำท่านสัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและอารยธรรมบนเส้นทางสายไหมที่จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง

ถ้ำโม่เกาคู ตามตำนานกล่าวว่า หลวงจีนเหลอ ซุ่น (Lezun) เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างถ้ำเมื่อปี ค.ศ. 366 ต่อมาด้วยแรงศรัทธาของหลวงจีน ฟา เหลียง (Fa Liang)และผู้คนที่เดินทางผ่านเส้นทางไหมจึงได้สร้างถ้ำต่อ ๆ กันมายาวนาน ซึ่งรวมมีจำนวนทั้งสิน 492 ถ้ำ ภายในเป็นที่บรรจุพุทธประติมากรรม และภาพเขียนพุทธประวัติต่างๆ ต่อมาเมื่อปี ค.ศ. 1900 นักพรตลัทธิเต๋ารูปหนึ่ง พบถ้ำที่ถูกปิดผนึกไว้โดยบังเอิญ เป็นที่เก็บซ่อนพระคัมภีร์ทางศาสนา จดหมายเหตุ บันทึกทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนภาพเขียนและโบราณวัตถุต่างๆ   ถ้ำโม่เกาคู ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1987 และได้รับการยกย่องเป็นแหล่งพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนจนถึงปัจจุบัน 

ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว หรือชื่อในภาษาจีน เย่ว์เหยา เฉวียน (Yueya Quan) เป็นทะเลสาบแห่งเดียวในอาณาบริเวณนี้ เป็นจุดแวะพักที่สำคัญของการค้าขายบนเส้นทางสายไหมในยุคโบราณ แต่เดิมทะเลสาบนี้มีความยาว 300 เมตร ล้อมรอบไปด้วยสันทรายขนาดใหญ่ ซึ่งสันทรายนี้มีความสัมพันธ์ทางกลศาสตร์ธรรมชาติ คือลมทะเลทรายจะพัดทรายขึ้นไปทับถมกันบนสันทราย จากสันทรายด้านหนึ่งไปยังสันทรายอีกด้านหนึ่ง โดยไม่พัดลงมาทับถมทรายด้านล่าง ทะเลสาบจึงไม่ถูกลืนหาย

เนินทรายหมิงซาซาน ไฮไลต์ที่ต้อง “ไม่พลาด” คือการขี่อูฐย่ำไปบนเนินทรายที่มีความยาวราว 40 กิโลเมตร จากทิศตะวันตก ณ หุบเขาตั่งเหอไปจรดยังตะวันออกที่ถ้ำหินสลักม่อเกา และมีความกว้างจากทิศเหนือจรดทิศใต้ราว 20 กิโลเมตร โดยยอดที่สูงที่สุดของเนินทรายครวญแห่งนี้นั้นมีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,715 เมตร 

"จางเย่" ตั้งอยู่ในเมืองจางเย่ มณฑลกานซู่ ประเทศจีน

อุทยานธรณีวิทยาเขาสายรุ้งตันเซี๋ย Zhangye Danxia Landform Geological Park ตั้งอยู่ที่เมืองจางเย่ (Zhangye) มณฑลกานซู่ (Gansu)เป็นแนวเขาที่มีลวดลายเป็นริ้วสีธรรมชาติ ประกอบไปด้วยหินทรายและแร่ธาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อ 24 ล้านปีก่อน ลม และ ฝนใช้เวลานานนับพันๆปี กัดเซาะแนวเขาจนเกิดเป็นภูมิประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลและมีสีสันสุดแสนจะมหัศจรรย์ดั่งเช่นทุกวันนี้


Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 098-828-5266 (เดียร์)
         092-269-6868 (มน)
         095-902-2526 (แนน)
         089-204-9121 (บิว)
         061-545-5852 (จีจี้)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy