ทัวร์ชุมพร เที่ยวชุมพร ดำน้ำดูปะการังหมู่เกาะชุมพร เขามัทรี เที่ยวชุมพร

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE113 : ทัวร์ชุมพร ดำน้ำดูปะการังหมู่เกาะชุมพร เขามัทรี 3 วัน 2 คืน (Van)

DE113 : ทัวร์ชุมพร ดำน้ำดูปะการังหมู่เกาะชุมพร เขามัทรี 3 วัน 2 คืน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - จ.ประจวบคีรีขันธ์ - พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ - ชุมพร - ศาลกรมหลวงชุมพรฯ - จุดชมวิวเขามัทรี
05.30 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
06.00 น.ล้อหมุน!! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
เช้าแวะให้ท่านรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหารระหว่างการเดินทาง
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร 

นำท่านออกเดินทางสู่ จ.ชุมพร 
ระหว่างทางแวะชม พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ หรือ พระมหาเจดีย์เก้ายอดวิหาร เป็นอาคารจัตุรมุขสูงสี่ชั้น งดงามเหมือนดั่งวิมานที่ลอยอยู่ในอากาศ ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.ชุมพร

บ่าย

นำท่านเดินทางไปยัง ศาลกรมหลวงชุมพรฯ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

อนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ผู้ทรงสถาปนากองทัพเรือสมัยใหม่ให้กับประเทศไทย ทรงเป็น เสด็จเตี่ย ของชาวเรือทั้งปวงและเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไปอนุสรณ์สถานประกอบด้วยศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรฯหลังเก่าและหลังใหม่ที่สร้างขึ้นบนเนินเขาซึ่งหาดทรายรีเป็นสถานที่สิ้นพระชนม์ของพระองค์ตัวศาลอยู่บนเรือรบหลวงพระร่วงจำลองที่หันหน้าออกสู่ทะเลจึงเป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์ของหาดทรายรีได้ชัดเจนตลอดเวิ้งอ่าว 

นำท่านเดินทางไป จุดชมวิวเขามัทรี ซึ่งเป็นแหล่งแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทิวทัศน์ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของชุมพร สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ 360 องศาสามารถมองเห็นชุมชนปากน้ำชุมพรและชายหาดของทะเลชุมพรโดยเฉพาะในยามเย็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์งดงามมากซึ่งบริเวณจุดชมวิวมีร้านกาแฟพร้อมระเบียงชมวิวให้ได้ชมทัศนียภาพอีกด้วยข้างบนจุดชมวิวมีห้องน้ำให้บริการและลานจอดรถ ซึ่งจอดได้ไม่มากนักด้านบนจุดชมวิวเขามัทรี มีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ปางมหาราชลีลา ลักษณะคล้ายกับท่านั่งขององค์จตุคามรามเทพมองออกไปที่ชายทะเลชุมพรด้านขวาเป็นหาดภราดรภาพมองจากบนเขาเห็นชุมชนปากน้ำชุมพรและชายหาดปากน้ำชุมพรเป็นชุมชนขนาดใหญ่เนื่องจากเป็นท่าเทียบเรือประมง

เย็นบริการอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
ที่พักเดินทางถึง จ.ชุมพร นำท่าน Check in เข้าที่พัก เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  ที่พักระดับมาตรฐาน ห้องละ 2-3 ท่าน (แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)
วันที่ 2ดำน้ำ ดูปะการัง หมู่เกาะชุมพร
เช้า

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อชมความสวยงามของ ทะเลชุมพร ตื่นตาตื่นใจกับ ทริปดำน้ำ 4 เกาะ

- เกาะมาตรา เกาะหลักแรด เกาะละวะ เกาะลังกาจิว

- เกาะง่ามน้อย เกาะง่ามใหญ่ เกาะกะโหลก เกาะทะลุ

หมายเหตุ: วันเดินทางจะได้ดำน้ำเกาะไหนบ้าง ขึ้นอยู่กับระดับน้ำในวันที่เดินทาง แต่จะได้ดำน้ำครบทั้ง 4 เกาะในหนึ่งเส้นทาง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (4) (อาหารบุฟเฟต์) 

หลังอาหารสนุกสนานกับการดำน้ำชมโลกใต้น้ำกันต่อ...

17.00 น.

ได้เวลากลับขึ้นฝั่ง โดยมีรถมารอรับที่ท่าเรือ เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

เย็น

บริการอาหารเย็น (5) ณ ร้านอาหาร 

หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3ชุมพร - ประจวบฯ - วัดอ่างสุวรรณ - วัดห้วยมงคล - ตลาดน้ำหัวหิน - กรุงเทพฯ
เช้า

ตื่นเช้า ชมบรรยากาศพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้า ณ ริมชายหาด  

บริการอาหารเช้า (6) แบบบุฟเฟต์ ข้าวต้มทะเล, ขนมปัง, กาแฟ, โอวันติล, ผลไม้
เก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์เตรียมตัวออกเดินทางกลับ

นำท่านแวะกราบนมัสการ “หลวงปู่ไทร” ชม “โบสถ์ไม้ตาล” หนึ่งเดียวในไทย ที่ วัดอ่างสุวรรณ

“วัดอ่างสุวรรณ” หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดหนองหอย” ในอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาจดูเป็นวัดราษฎร์ธรรมดาๆ ทั่วไป แต่ที่ไม่ธรรมดาก็ตรงที่อุโบสถของวัดนี้งดงามเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของไทย เพราะเป็นโบสถ์ไม้ที่ทำมาจากต้นตาล

เที่ยงบริการอาหารเที่ยง (7) ณ ร้านอาหาร
บ่าย

นำท่านเดินทางไปยัง วัดห้วยมงคล

เดินทางถึง วัดห้วยมงคล นมัสการ หลวงปู่ทวด องค์ใหญ่ที่สุดในโลก 

วัดห้วยมงคล แต่เดิมใช้ชื่อว่า “วัดห้วยคต” ตั้งอยู่ ในชุมชนบ้านห้วยคต ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน นามใหม่จาก ห้วยคต เป็นห้วย “มงคล” ซึ่งปัจจุบัน ใช้เป็นทั้งชื่อหมู่บ้าน วัด โรงเรียน และโครงการต่างๆ อีกมากมาย 

เย็น

แวะให้ท่านได้ช้อปปิ้ง พร้อมมุมถ่ายรูปสุดซิค ที่ ตลาดน้ำหัวหิน สถานที่สุดฮิตแห่งใหม่ในหัวหิน

ตลาดน้ำหัวหิน ได้ประยุกต์ระหว่างวิถีชีวิตในอดีตบวกกับการท่องเที่ยวและธุรกิจเกิดขึ้นเป็นตลาดน้ำหัวหิน ทางตลาดน้ำหัวหินได้สร้างขึ้นภายใต้แนวความคิดที่จะให้มีความโดดเด่น “ตลาดน้ำหัวหิน แปลกใหม่ ยิ่งใหญ่หรูหรา”ที่แปลกใหม่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด ด้วยสไตล์หัวหินย้อนยุคยิ่งใหญ่อยู่บนเนื้อที่กว่า 40 ไร่ หรูหราสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมและ การตกแต่ง ร้านค้าที่มีสินค้าหลากหลายทั้งของกินของใช้จุดนั่งพักกันชิลๆ จะนั่งทานอาหารริมน้ำ ชมการแสดงที่มีสลับสับเปลี่ยนกันมาให้ความบันเทิง รวมถึงสิ่งอำนวยความ สะดวกต่างๆ ทั้งที่จอดรถและเรือท่องเทียวชมตลาด ฯลฯ 

ตั้งแต่บ่ายมีร้านให้ช้อปใช้ชิมให้ดูให้แช๊ะกันเรียงว่าเพลินกันจน ไปถึงค่ำ พร้อมให้คณะทัวร์อิสระทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

21.30 น.เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 •  ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน  (ห้องน้ำในตัว+พัดลม+น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
 • ค่าสต๊าฟนำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • สัมผัส 5 UNSEEN ... ถ้ำมรกต ถ้ำเลเขากอบ สระมรกต น้ำตกร้อน ทะเลแหวก เหมาะสำหรับทุกๆท่าน
 • ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ไฟฉาย 
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป
 • ชุดดำน้ำควรเป็นแขนยาว ขายาว แต่เข้ารูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy