โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น เซนได ฟุคุชิมะ หมู่บ้านสุดโรแมนติก GINZAN ONSEN เที่ยวญี่ปุ่น

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE283 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น เซนได ฟุคุชิมะ หมู่บ้านสุดโรแมนติก GINZAN ONSEN 6 วัน 4 คืน (TG)

DE283 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น เซนได ฟุคุชิมะ หมู่บ้านสุดโรแมนติก GINZAN ONSEN 6 วัน 4 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

AIZU KOGEN HOTEL
HOTEL LUCENT TAKAMIYA
HOTEL MIELPARQUE SENDAI
URABANDAI LAKE RESORT

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - เซนได (ประเทศญี่ปุ่น) 
​21.00 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย (TG)  เจ้าหน้าที่ฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง

23.50 น.เหินฟ้าสู่ สนามบินเซนได ภูมิภาคโทโฮคุ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 626 (ใช้เวลาเดินทาง 5.40 ชั่วโมง) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
วันที่ 2สนามบินเซนได - หมู่บ้านออนเซ็นกินซัง - ล่องเรือแม่น้ำโมกามิ พร้อมเพลงญี่ปุ่นขับกล่อม - ตามรอยละครดั่งดวงหฤทัย BUNSHOKAN - ปราสาทยามากะตะ - แช่ออนเซ็น
​07.30 น.

ถึง สนามบินสนามบินเซนได ประเทศญี่ปุ่น

** สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ **

(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านการตรวจตราหนังสือเดินทางและพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ...

นำท่านสู่ หมู่บ้านสุดโรแมนติก GINZAN ONSEN หมู่บ้านออนเซ็นเล็กๆ กลางหุบเขา ประวัติยาวนานกว่า 100 ปี โดยหมู่บ้านนี้เดิมที เป็นหมู่บ้านเหมืองแร่มาก่อน หลังปิดการทำเหมืองไป ก็กลายมาเป็นหมู่บ้านออนเซ็นอย่างเดียว ได้รับความนิยมทั้งจากคนไทยและต่างชาติ บรรยากาศหมู่บ้านที่เหมือนหลุดมาจากสมัยเอโดะ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย

นำท่าน ล่องเรือในแม่น้ำโมกามิ (MOGAMI RIVER) เป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดยามากาตะ ในอดีตไม่มีถนน แม่น้ำจึงเป็นเส้นทางการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเช่น ดอกคำฝอยและข้าวไปยัง OSAKA และ EDO (TOKYO) ระหว่างล่องเรือจะขับร้องเพลงที่แต่งโดยกวีที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นไปด้วย ในยุคปัจจุบันได้รื้อฟื้นวัฒนธรรมการล่องเรือขึ้นมาใหม่อีกครั้ง โดยการแล่นเรือจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

จากนั้นนำท่านตามรอยละคร ดั่งดวงหฤทัย เวอร์ชั่นใหม่ที่กำลังจะมีกำหนดฉายทางไทยทีวีสีช่อง 3 เร็วๆ นี้ซึ่งถ่ายทำกันที่ BUNSHOKAN (บุนโชคัง) อาคารอิฐสถาปัตยกรรมสไตล์เรเนซองส์ของอังกฤษ ก่อสร้างขึ้นในปีไทโชที่ 5 (ค.ศ. 1916) ซึ่งแต่เดิมในอดีตถูกใช้เป็นศาลาว่าการจังหวัด และหอประชุมสภาในปีโชวะที่ 59 (ค.ศ. 1984) ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น ตลอดระยะเวลานับ 10 ปี ตั้งแต่ปีโชวะที่ 61 ได้มีการอนุรักษ์และบูรณะอาคารให้เหมือนของเดิมมากที่สุด ใกล้ๆ กันนั้นคือ ปราสาทยามากะตะ และ สวนคาโจ (KAJO PARK) สวนสาธารณะที่เป็นที่นิมยมในทุกฤดู

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HOTEL LUCENT TAKAMIYA  หรือเทียบเท่า

พิเศษ !! ณ โรงแรมแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น (ออนเซ็น) เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านาน จนกระทั่งปัจจุบันยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น
วันที่ 3ยามากะตะ - นั่งกระเช้าชมทุ่งปีศาจน้ำแข็ง (SNOW MONSTER) - ลิ้มลองเนื้อโยเนซาว่า - ฝึกทำตุ๊กตาญี่ปุ่นโคเคชิหนึ่งเดียวในโลก - ฟุคุชิมะ - แช่ออนเซ็น 
​เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ปีศาจน้ำแข็งกัน (SNOW MONSTER) โดยขึ้นกระเช้าไปสู่ ยอดเขาซาโอะ (MT. ZAO ROPEWAY) เพื่อชมปีศาจน้ำแข็ง (ICE MONSTER หรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า จุเฮียว JUHYO) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากลมเย็นบวกกับปริมาณหิมะที่ตกจนเป็นเกร็ดน้ำแข็งเกาะอยู่ตามใบต้นสน จนกลายเป็นรูปร่างคล้ายกับมนุษย์หิมะ 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโยเนซาว่า (YONEZAWA) จังหวัดยามางาตะ เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายและมีอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เต็มไปด้วยภูเขา แม่น้ำ และทะเล ตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พิเศษ !! ให้ท่านได้ลิ้มลอง เนื้อโยเนซาว่า ไม่มีคนในญี่ปุ่นคนไหนที่ไม่รู้จักชื่อนี่! “เนื้อโยเนซาว่า” เป็นหนึ่งในสามของเนื้อชั้นเลิศที่น่าภาคภูมิใจของญี่ปุ่น
ที่มีศักดิ์ศรีทัดเทียมกับเนื้อชื่อดังอย่าง เนื้อโกเบ และ เนื้อมัตสึซากะ ด้วยความอร่อยของตัวเนื้อ ไม่ว่าจะเอาไปทำเป็นสเต็ก, ชาบูชาบู, เนื้อย่าง หรือสุกี้ก็อร่อยอย่างไรที่ติ!

​บ่าย

ให้ท่านทดลองทำ ตุ๊กตาโคเคชิ (KOKESHI DOLL) ฉบับออริจินัลที่มีเพียงตัวเดียวในโลก กล่าวกันว่าตุ๊กตาโคเคชิที่ท่านได้เพ้นท์เองนั้น มักจะมีสีหน้าอารมณ์ออกมาเหมือนกับเจ้าตัวคนเพ้นท์อย่างน่าประหลาดใจ หากได้ลองแล้วจะต้องติดใจอย่างแน่นอน ตุ๊กตาโคเคชิ (KOKESHI DOLL) คือตุ๊กตาไม้ดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่มีหัวกลมลำตัวทรงกระบอก มีลายเพ้นท์ใบหน้าและลวดลายต่างๆ …

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟุกุชิมะ (FUKUSHIMA) คือจังหวัดหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคโทโฮคุ (TOHOKU) จุดเด่นของจังหวัดนี้ที่ทำให้ใครๆ ก็หลงรักก็น่าจะเป็นเพราะที่นี่มีการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างธรรมชาติที่สวยงามสมบูรณ์กับวัฒนธรรมและประเพณีที่เก่าแก่ของญี่ปุ่น นอกจากนี้ที่จังหวัดแห่งนี้ก็ยังมีอากาศที่บริสุทธิ์ มีความสงบในแบบที่เราไม่อาจหาได้จากในเมืองใหญ่ ๆ 

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่  URABANDAI LAKE RESORT   หรือเทียบเท่า

พิเศษ !! ณ โรงแรมแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น (ออนเซ็น) เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านาน จนกระทั่งปัจจุบันยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น
วันที่ 4ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์ อินะวะชิโระ - วัดเอ็นโซจิ - ชิมข้าวหน้าหมูทอด สูตรยานาอิสุ - จุดชมวิวสะพานไดอิจิเคียวเรียว - ชิมไอศกรีม CHARCOAL 
​เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านแวะชม ทะเลสาบอินะวะชิโระ (LAKE INAWASHIRO) ตั้งอยู่บริเวณใจกลางจังหวัดฟุกุชิมะ (FUKUSHIMA) ในช่วงฤดูหนาวที่จะมีฝูงหงส์จำนวนมากอพยพมาริมทะเลสาบ แม้อากาศจะหนาวจัดมีหิมะปกคลุม ทะเลสาบอินะวะชิโระนั้นใหญ่เป็นอันดับสี่ในประเทศญี่ปุ่น และมีภาพสะท้อนของภูเขาบันไดปรากฏอยู่บนผิวน้ำด้วย ความสวยงามนี้ทำให้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ "กระจกแห่งสวรรค์

จากนั้นนำท่านสู่ วัด ENZOJI (เอนโซจิ) คือหนึ่งในวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงของจังหวัดฟุกุชิมะ โดยวัดแห่งนี้เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ 1,200 ปีก่อน และสร้างขึ้นจากไม้ทั้งหมด นอกจากนี้วัดแห่งนี้ยังตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ที่มีทิวทัศน์สวยงาม สามารถมองเห็นแม่น้ำ TADAMI (ทาดามิ) ได้แบบพาโนรามา รวมทั้งยังเป็นสถานที่ที่ให้กำเนิดมาสคอตของเมือง AIZU-WAKAMATSU อย่างเจ้าวัวแดง AKABEKO (อะคาเบโกะ)

​เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พิเศษ !! ให้ท่านได้ลิ้มลองรับประทานข้าวหน้าหมูทอดสูตรยานาอิสุ อันแสนอร่อย ด้วยเนื้อหมูคำโตกรอบนอกนุ่มในเนื้อฉ่ำ กับข้าวสวยร้อนๆ ราดด้วยซอสสูตรพิเศษแบบฉบับยานาอิสุ รสชาดไม่เหมือนใคร

​บ่าย

นำท่านชมบริเวณ จุดชมวิวรถไฟสาย TADAMI LINE ซึ่งเป็นไฮไลท์สำหรับการชมรถไฟที่ท่านไม่ควรพลาด วิวสะพาน DAIICHI KYOURYOU นั้น ถือเป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของจังหวัด FUKUSHIMA และในแต่ละวันนั้นจะมีนักท่องเที่ยวและช่างภาพชาวญี่ปุ่นจำนวนมากมาดูความสวยงามของรถไฟขณะที่กำลังวิ่งบนสะพานโดยมีแม่น้ำที่กว้างใหญ่ และภูเขาที่สมบูรณ์เป็นฉากอยู่ด้านหลัง

แน่นอนท่านต้องฝึกกำลังขาในการเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวแห่งนี้ ซึ่งรถไฟจะมาเป็นเวลา (รอบ 09.15 น. – 09.19 น.) เพียงเท่านั้น !!! หลังจากออกกำลังกายกันแล้ว เราสมนาคุณท่านด้วยการแจกไอศกรีม CHARCOAL ท่านละ 1 แท่ง ให้ได้ลิ้มชิมรสให้หายเหนื่อยกันอีกด้วย

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่AIZU KOGEN HOTEL หรือเทียบเท่า

พิเศษ !! ณ โรงแรมแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น (ออนเซ็น) เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านาน จนกระทั่งปัจจุบันยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น
วันที่ 5หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุจิจูคุ - ปราสาทนกระเรียน สึรุงะ - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก ZAO - เซนได - ปราสาทเซนได (ภายนอก) - อนุสาวรีย์ของท่านไดเมียว - ช้อปปิ้งอิจิบันโจ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออูจิจูคุ (OUCHI JUKU) หมู่บ้านญี่ปุ่นที่มีความสวยงามมาก และที่นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวที่แม้แต่คนญี่ปุ่นยังมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยประวัติคร่าวๆ ของหมู่บ้านนี้ก็คือในสมัยเอโดะ ถนนเส้นที่ผ่านหน้าหมู่บ้านแห่งนี้ถือเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและการค้าที่เชื่อมต่อระหว่างอาณาจักรไอสึ (AIZU CITY) และเมืองอิไมชิ (IMAICHI) ดังนั้นหมู่บ้านแห่งนี้จึงกลายเป็นแหล่งที่พักระหว่างทางที่ได้รับความนิยมมาก เพราะเป็นสถานที่ที่มีครบทั้งอาหารและที่พัก **หากท่านมีเวลา สามารถลองชิมโซบะต้นหอม ที่ไม่มีที่ไหนเหมือน**

ต่อไปนำท่านชมหนึ่งในปราสาทที่เก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่น ปราสาท TSURUGA (ซึรุกะ) หรือ ปราสาทนกกระเรียน ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทที่มีความเกี่ยวข้องกับซามูไรกลุ่มเสือขาว BYAKKOTAI ซามูไรกลุ่มสุดท้ายของประเทศญี่ปุ่น

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
​บ่าย

นำท่านสัมผัสความน่ารักของบรรดาเจ้าขนฟูกันอย่างใกล้ชิด ณ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ (ZAO KITSUNE MURA / ZAO FOX VILLAGE) มีอาณาบริเวณถึง 18,000 ตารางฟุต รวบรวมเอาสุนักจิ้งจอกหลายหลายสายพันธ์ หลากสี ซึ่งที่นี้เปิดให้เข้าชมยาวนานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 ที่ญี่ปุ่นนั้นเชื่อว่าจิ้งจอกเป็นผู้ส่งสารของ INARI OKAMI เทพเจ้าชินโตด้านความอุดมสมบูรณ์

จนได้เวลาอันควร นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเซนได (SENDAI) เป็นเมืองใหญ่และทันสมัย แต่ความก้าวหน้าในด้านต่างๆของเมืองได้ผสมผสานกับธรรมชาติอย่างได้สมดุล แม่น้ำฮิโรเซะที่ไหลผ่านกลาง เมืองเซนได และ ต้นเคยะขิที่เขียวชอุ่มเป็นแนวตลอดถนน เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามที่น่าสนใจ ถนนที่มีต้นไม้เรียงราย และ สวนสาธารณะใจกลางเมือง ที่เต็มไปด้วยสีเขียว ทำให้เซนไดได้สมญาว่าเป็นเมืองแห่งต้นไม้ ...

จากนั้นนำท่านแวะชมภายนอก ซากปราสาทเซนได (SITE OF SENDAI CASTLE) หรือที่เรียกว่า“AOBA CASTLE เนื่องจากว่าตัวปราสาทจริงๆ นั้นได้ถูกทำลายไปแล้วและไม่ได้มีการสร้างขึ้นใหม่เหมือนกับปราสาทบางแห่งของญี่ปุ่น ที่นี่จึงมีเพียงลานกว้างๆ แต่บนหินแต่ละจุดนั้นก็มีแผ่นเหล็กสลักบอกว่าตอนนี้เราอยู่ห้องไหนของปราสาทในสมัยก่อน ...

ต่อไปแวะถ่ายรูป อนุสาวรีย์ของท่านไดเมียว (ตำแหน่งเจ้าเมืองในสมัยก่อน) DATE MASAMUNE ผู้มีฉายาว่า ‘มังกรตาเดียว’ เรียกว่าเป็นคนที่มีความสนใจทางด้านการทูตและเทคโนโลยีของชาติตะวันตกเป็นอย่างมาก ซึ่งที่นี่ เราจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเซนไดแบบพาโนรามิกที่สวยงาม

นำท่านสู่ แหล่งช้อปปิ้งอิจิบันโจ ก็ยังมีต้นไม้ครอบคลุมอยู่ ห้างแห่งนี้ครอบคลุมการเชื่อมต่อของถนนหลายเส้นทางในย่านดาวน์ทาวน์กินพื้นที่รูปตัว T ตลอดถนนอิจิบันโจ (ICHIBANCHO) และ ถนนชูโอโดริ (CHUO DORI) ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ ประกอบด้วยร้านค้าต่างๆ เช่น ร้าน 100 เยน, แอปเปิ้ลสโตร์, ร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้า และร้านจำหน่ายของที่ระลึก เป็นต้น

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่HOTEL MIELPARQUE SENDAI หรือเทียบเท่า
วันที่ 6เซนได - กรุงเทพฯ
​เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาอันควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเซนได

11.15 น.เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 627 (ใช้เวลาบิน 6.50 ชม.)  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
​16.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป 
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราวเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ได้รับการยกเว้นวีซ่า)
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ   ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

 • การชำระค่าบริการ
  • กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000. – บาท ภายใน 3 วันหลังการทำจอง
  • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง

 • การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด 
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
  • ยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาค่าทัวร์
  • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบิน และค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
  • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม คณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy