ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว ชิบะซากุระ ทุ่งพิงค์มอส 2567/2024 เที่ยวญี่ปุ่น

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE577 : โปรแกรมทัวร์สงกรานต์..โตเกียว นิโก้ อิบารากิ ฟุกุชิมะ ทุ่งดอกไม้ ชิบะซากุระ 7 วัน 4 คืน (TG)

DE577 : โปรแกรมทัวร์สงกรานต์..โตเกียว นิโก้ อิบารากิ ฟุกุชิมะ ทุ่งดอกไม้ ชิบะซากุระ 7 วัน 4 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

DAI-ICHI HOTEL RYOGOKU
KINUGAWA PLAZA HOTEL
ONAHAMA OCEAN HOTEL & GOLF CLUB
URABANDAI LAKE RESORT

ตระการตากับทุ่งเนโมฟีล่านับแสน ที่ 1 ปีมีครั้งเดียว ณ สวนฮิตาชิ ซีไซด์

สัมผัสกลิ่นอายโบราณหมู่บ้าน "โออุจิ จูคุ" เส้นทางสำคัญสมัยเอโดะ

ถ่ายรูปกับทุ่งดอกชิบะซากุระ มนต์เสน่ห์แห่งพรมดอกไม้สีชมพู 

เยือนทะเลสาบ 5 สี โกชิคินุมะ ที่ท่องเที่ยวระดับมิชลิน 1 ดาว

เพลิดเพลินใจไปกับอุโมงค์ซากุระธารน้ำคันนนจิ มองมุมไหนก็สวยงาม

อาซาบุไดฮิลส์ แลนด์มาร์กใหม่ พร้อมเปิดประสบการณ์ทีมแล็บ ดิจิทัลอาร์ต

**เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบู**

รายละเอียดการเดินทาง

​วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ
19.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนออกเดินทาง

**สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสดจำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ**

​22.10 น.เหินฟ้าสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG640 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
​วันที่ 2
สนามบินนาริตะ – จังหวัดอิบารากิ – พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ – เก็บสตรอว์เบอร์รี่ – ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – เมืองอิวากิ
​06.20 น.

เดินทางถึงสนามบินนาริตะ(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดอิบารากิ นำท่านชม พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ  ซึ่งในปี ค.ศ. 1995 ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่า เป็นรูปปั้นที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์ มีความสูงอยู่ที่ 120 เมตร (สูงที่สุดในโลก) ถือว่าเป็นพระพุทธรูปปางยืนสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก

นำท่านเดินทางสู่ สวนสตรอว์เบอร์รี่ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มลองสตรอว์เบอร์รี่สดๆ จากต้นตามฤดูกาลของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถันและได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทําให้ผลไม้ของที่นี่นั้นมีขนาดใหญ่ และรสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่า หมายเหตุ..ผลไม้แต่ละชนิดขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละท้องถิ่น

​เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค ดินแดนในฝันของการถ่ายภาพ ชมความงามของสวนขนาดใหญ่ที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พร้อมหลากหลายโซนกิจกรรมที่รอให้เรามาสัมผัส มีพื้นที่สีเขียวและดอกไม้ตามฤดูกาลที่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่มากกว่า 215 เฮกตาร์ รวมถึงด้านในยังมีสวนสนุก เส้นทางปั่นจักรยาน และเส้นทางเดินสำรวจป่า ไฮไลท์ของทัศนียภาพบนเนินเขามิฮาราชิ (Miharashi) อันกว้างใหญ่ ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม ส่วนในช่วงกลางเดือนตุลาคม พุ่มต้นโคเชีย ประมาณ 32,000 ต้น จะพากันเปลี่ยนเป็นสีแดงไปทั่วบริเวณรอบๆ ที่นี่ยังมีดอกดารารัตน์ ทิวลิป กุหลาบ ทานตะวัน คอสมอส ฯลฯ ซึ่งเป็นดอกไม้ที่ผลัดกันเบ่งบานตามฤดูกาลของญี่ปุ่น หมายเหตุ..ความสวยงามของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

หลังจากการชมสวนอย่างอิ่มเอมใจ นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอิวากิ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม

หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทำให้มีผู้กล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !

พักที่ONAHAMA OCEAN HOTEL & GOLF CLUB หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3สวนฮานามิยามะ – อุโมงค์ซากุระริมธารน้ำคันนนจิ – ทะเลสาบโกชิคินุมะ
​เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สวนฮานามิยามะ ตั้งอยู่ในจังหวัดฟุกุชิมะ หนึ่งในสถานที่ชมซากุระบานที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิภูเขาทั้งลูกจะถูกย้อมไปด้วยสีชมพูของซากุระและสีเหลืองของดอกไม้นานาชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนเมษายนซึ่งเป็นฤดูแห่งดอกซากุระนั้น ที่นี่จะยิ่งงดงามเป็นพิเศษด้วยซากุระพันธุ์โทไค (Tokaizakura) จึงเป็นสถานที่ๆ แนะนำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายรูปที่ระลึกกับเพื่อนๆ พร้อมฉากหลังเป็นดอกซากุระที่งดงาม นอกจากซากุระแล้วก็ยังมีดอกไม้อีกนานาชนิดให้เราได้ชื่นชมความงามอีกด้วย เมื่อย่างเข้าฤดูใบไม้ผลิ ดอกไม้กว่า 70 ชนิด รวมถึงดอกบ๊วย ซากุระ ฟอร์ซีเธีย และแมกโนเลีย ก็จะพร้อมใจกันออกดอกสะพรั่งไปทั่วบริเวณ โดยเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงปลายเดือนเมษายนเลยทีเดียว หมายเหตุ..ความสวยงามของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

​เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย

จากนั้นพาท่านชมอุโมงค์ซากุระริมธารน้ำคันนนจิ หนึ่งในจุดชมซากุระที่มีชื่อเสียงอีกที่ของจังหวัดฟุกุชิมะ โดยที่นี่จะมีลักษณะเป็นธารน้ำขนาดเล็กที่มีน้ำใสๆ ไหลผ่าน 2 ฝั่งแม่น้ำจะมีทางเดินและต้นซากุระขนาดใหญ่เรียงรายเป็นระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร จนเกิดเป็นบรรยากาศของอุโมงค์ต้นซากุระเหนือธารน้ำพร้อมบรรยากาศที่เงียบสงบของเมืองชนบทเล็กๆ ของญี่ปุ่น และในที่ซากุระบานจะมีการเปิดไฟส่องที่สว่างไปที่ต้นซากุระในช่วงเวลากลางคืนด้วย หมายเหตุ..ความสวยงามของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบโกชิคินุมะ บึงน้ำห้าสีที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟในอดีต เมื่อแร่ธาตุทำปฏิกิริยากับสภาพแวดล้อมรอบด้านทำให้มองเห็นน้ำในทะเลสาบเป็นสีต่างๆ ตั้งแต่สีฟ้า น้ำเงินเข้ม เขียว เหลืองไปจนถึงแดง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบึงอาโอนุมะ ที่มีสีสวยงามจนหลายคนไม่อยากจะเชื่อว่าสีเหล่านั้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งที่นี่สามารถชมความงดงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นในทุกฤดูกาล ทิวทัศน์รอบด้านในแต่ละเดือนที่แตกต่างกัน ฤดูที่อยากแนะนำให้ไปเที่ยวชมมากที่สุด ขอแนะนำเป็นฤดูใบไม้ผลิ หลังจากหิมะละลายสีของบึงก็สวยงามเป็นพิเศษ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม

หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า ให้เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่

พักที่URABANDAI LAKE RESORT หรือเทียบเท่า
​วันที่ 4วัดซาซะเอโดะ – ปราสาทสึรุกะ – หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – ลานผาหินล้านปี
​เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดซาซะเอโดะ แห่งเมืองไอสุวะกะมัตสึ จังหวัดฟุคุชิมะ เป็นอีกหนึ่งสถานที่อันซีน ประจำภูมิภาคโทโฮขุ สร้างขึ้นมาเมื่อ 220 ปีก่อน ราวๆ ปี 1796 ภายในมีเจดีย์ไม้สามชั้นทรงหกเหลี่ยมเก่าแก่สูง 16.5 เมตร ที่มาพร้อมกับสถาปัตยกรรมหนึ่งเดียวในโลกคือบันไดไม้ที่สร้างให้เป็นรูปแบบบันไดวนเหมือนก้นหอย ซึ่งทางขึ้นและทางลงจะอยู่คนละด้านซึ่งทั้งคนขึ้นและลงก็จะไม่สวนกัน ด้านบนสุดของเจดีย์เป็นจุดชมวิวมุมสูงที่สวยงาม

จากนั้นพาท่านชม ปราสาทสึรุกะ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ปราสาทไอสุวากามัตสึ และ “ปราสาทนกกระเรียน”  เป็นหนึ่งในฐานที่มั่นสุดท้ายของซามูไรในสมัยเอโดะ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองไอสุ (Aizu) สร้างขึ้นในปี 1384 แต่ถูกทำลายในปี 1874 ภายหลังในมีการบูรณะและสร้างขึ้นใหม่โดยการจำลองของเดิม มีจุดชมวิวเมืองจากชั้นบนสุดของปราสาท รอบๆ ปราสาทเป็นคูเมืองและสวนสาธารณะสึรุกะ(Tsuruga Castle Park) ซึ่งหากมาเที่ยวปราสาทสึรุกะในฤดูใบไม้ผลิจะเจอกับดอกซากุระที่บานสะพรั่งเต็มสวน สวยงามมากๆ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
บ่าย

พาท่านย้อนเวลาสู่ยุคซามูไรที่ หมู่บ้านโบราณโออุจิ จูคุ ในสมัยก่อนถือว่าเป็นเมืองแวะพักระหว่างทางสำหรับคนเดินทางที่จะมุ่งหน้าสู่เมืองเอะโดะ ปัจจุบันที่แห่งนี้ยังถูกจัดให้เป็นสถาปัตยกรรมของชาติ มีอาหานขึ้นชื่อคือ “เนะงิโซะบะ” คือ โซบะที่ใช้ต้นหอมหนึ่งต้นเป็นตะเกียบ และเวลาทานก็ต้องทานต้นหอมไปด้วย

นำท่านเยี่ยมชม ลานผาหินล้านปี ซึ่งเกิดจากการถูกกัดเซาะของกระแสน้ำจากแม่น้ำโอะคาวะและกระแสลมเป็นเวลากว่าล้านปีจึงทำให้ลักษณะของผาหินมีรูปร่างเป็นแท่งคล้ายเจดีย์ ซึ่งเรียกว่า “โท” และ หน้าผา ซึ่งเรียกว่า “เฮะทสึริ” เป็นภาษาไอซึ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตของสวนสาธารณะโอคาวะฮา โตริ ให้ท่านได้ชื่นชมกับธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์เลือกมุมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม

หลังรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น

พักที่KINUGAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
​วันที่ 5 กระเช้าอะเคจิไดระ – ศาลเจ้าโทโชกุ – สวนชิบะซากุระแห่งเมืองอิจิไค – เมืองโตเกียว
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ กระเช้าอะเคจิไดระ เป็นกระเช้าที่พาขึ้นไปชมวิวมุมสูงที่สวยงามที่สุดของนิกโก้ จากจุดชมวิวด้านบนจะมองเห็นน้ำตกเคงอนและทะเลสาบชูเซ็นจิที่มีบรรยากาศสวยงามตั้งอยู่เบื้องล่าง

นำท่านชม ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นศาลเจ้าประจำตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีตและยังเป็นสุสานของ “โทกุงาวะ อิเอยะสุ” โชกุนผู้พลิกชะตาชีวิตของชาวญี่ปุ่น พร้อมสักการะเทพเจ้าคุ้มครองและปกป้องลูกหลานของตระกูลและบรรดาผู้เลื่อมใส ชมเจดีย์ 5 ชั้น สถานที่รวบรวมพระธรรมคำสอน บทสวดมนต์ และสิ่งของมีค่า แล้วชมงานแกะสลัก อันเป็นโบราณวัตถุล้ำค่าที่มีมากกว่า 5,000 ชิ้น แล้วตื่นตากับซุ้มประตูโยเมมง

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย

นำท่านชม สวนชิบะซากุระแห่งเมืองอิจิไค ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำฮานะโนะซุยโชในจังหวัดโทจิงิ หนึ่งในเนินเขาที่ใหญ่ที่สุดในเกาะฮอนชู ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่นี่จะถูกปกคลุมไปด้วยดอกพิงค์มอสกว่า 250,000 ต้น ทั่วทั้งพื้นที่ประมาณ 1.8 เฮกเตอร์ โดยออกแบบให้คล้ายกับภาพของแม่น้ำโคไคที่ไหลผ่านพื้นที่แห่งนี้ การไล่สีสันของกลุ่มดอกพิงค์มอสสีสดใสเสมือนแม่น้ำนี้สวยงามตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก ท่านสามารถดูภาพทิวทัศน์ที่คล้ายกับงานเย็บปะติดปะต่อสีแดง ชมพู ขาว และม่วงนี้ได้จากหอชมสวนที่ฝั่งตะวันตก และที่นั่นยังเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมอีกด้วย ภูเขาที่สวยงามเป็นภาพพื้นหลังประกอบกับดอกพิงค์มอสนั้นช่างเป็นมุมถ่ายรูปที่แสนงดงาม หมายเหตุ..ความสวยงามของดอกพิงค์มอสขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโตเกียว

ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบู 
พักที่DAI-ICHI HOTEL RYOGOKU หรือเทียบเท่า
วันที่ 6วัดอาซากุสะ – อาซาบุไดฮิลล์ – TEAMLAB BORDERLESS – ช้อปปิ้งชินจูกุ – สนามบินฮาเนดะ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านสู่ วัดอาซากุสะ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสูงเพียง 5.5 เซนติเมตร ซึ่งประดิษฐานในวิหารหลวงของวัดและเป็นที่เคารพสักการะของชาวญี่ปุ่น รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่น วัดอาซากุสะเป็นวัดเก่าแก่ของมหานครโตเกียว ทางด้านหน้าประตูคามินาริมง มีโคมไฟยักษ์สีแดงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูงถึง 4.5 เมตร มีน้ำหนักถึง 130 กิโลกรัม ให้ท่านได้ไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกและถัดจากโคมไฟยักษ์ ท่านจะได้เลือกซื้อของที่ระลึก อาทิเช่น แมวกวักแบบต่างๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกุญแจหรือเดินชิมขนมอร่อยๆ ขึ้นชื่อของย่านนี้ เช่นขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดร้อนๆ เซมเบ้กรุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติเป็นต้น ทางทิศตะวันออกของวัดคือ แม่น้ำซูมิดะงาวะ ไหลลงอ่าวโตเกียวและใกล้ๆ กันจะมี สวนสาธารณะซูมิดะโคเอ็น ซึ่งเปิดโล่งสู่แม่น้ำด้วยบรรยากาศสวยงามน่าเดินเล่น 

นำท่านสู่  ฮาซาบูได ฮิลล์ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ใจกลางกรุงโตเกียว เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2566 ได้กลายเป็นตึกระฟ้าครองสถิติสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ด้วยความสูง 330 เมตร ทำลายสถิติเดิมของแชมป์เก่าอย่างอาคารอาเบะโนะ ฮารุกัส (Abeno Harukas) ที่สูง 300 เมตร ในโอซาก้าไปเป็นที่เรียบร้อย ด้วยฟังก์ชันการใช้งานแบบผสมผสานในเมือง เช่น ศูนย์ธุรกิจชั้นนำ ที่พักอาศัย ร้านค้าปลีก สิ่งอำนวยความสะดวก ความโดดเด่นในด้านวัฒนธรรม การแพทย์ สถาบันการศึกษา อาร์ตแกลเลอรี พิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัล เป็นอาคารที่มีพื้นที่สีเขียวผสมผสานอย่างลงตัว และยังมีจุดชมวิวที่ชั้น 33 อีกด้วย

จากนั้นนำชม TEAMLAB BORDERLESS พิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัล แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของโตเกียว เที่ยวชมงานศิลปะกว่า 50 ชิ้นที่นำมาจัดแสดงแบบไม่มีขอบเขต แม้ว่าจะมีห้องแยกเป็นส่วนต่างๆ แต่กลับกลมกลืนเชื่อมโยง ให้ความรู้สึกว่าทั้งหมดบอกเล่าเรื่องราวเดียวกัน แม้กระทั่งบริเวณทางเดิน ผนังของบันได รวมทั้งตัวเราเองที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะไปด้วย โดยพิพิธภัณฑ์ขนาด 10,000 ตารางเมตรแห่งนี้ทำงานเบื้องหลังด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ 520 เครื่อง โปรเจกเตอร์ 470 ชุด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อัลกอริทึม รวมทั้งเซนเซอร์จับการเคลื่อนไหวและอุณหภูมิต่างๆ อีกนับไม่ถ้วน ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามมหัศจรรย์ และสร้างประสบการณ์ใหม่ในหัวใจใครที่ได้ชมอย่างไม่รู้ลืม

เที่ยง***อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
บ่ายนำท่านอิสระ ช้อปปิ้งชินจูกุ ย่านที่มีความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียว เป็นศูนย์รวมร้านค้าที่จัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล์ มีร้านค้าชื่อดังเป็นที่เป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน มีทั้งสินค้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล กิ๊ฟช็อป ขนม รวมถึงเครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถูกกว่าเมืองไทยและสินค้าอื่นๆ อีกมากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้
ค่ำ

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย  **เพื่อให้ท่านใช้เวลาช้อปปิ้งได้อย่างคุ้มค่า**

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ

วันที่ 7สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
00.20 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG661 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
04.50 น.ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริงก่อนการเดินทาง **ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 7 ธ.ค. 66 
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ (อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ)
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ และ น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด 
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 – 75 ปี
  ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 • กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ รวม  1,000  บาทต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จาก
 • ยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าวีซ่าญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • คณะทัวร์ครบ 30 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
  ขนาดของกรุ๊ปไซค์ จํานวนผู้เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย
  และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
  ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหาร บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด ก่อนออกเดินทางแล้ว
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
  ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด ประตูฉุกเฉินได้ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 • Case 1 ในการจองครั้งแรก
  ชําระมัดจําท่านละ 45,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 2 วัน หลังจากทําการจอง) พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (เงินมัดจําถือเป็นการยืนยันการจองกับบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านหากท่านไม่ชําระเงินตามกําหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
  Case 2 กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน
  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันที ในวันที่จองเท่านั้น
  Case 3 ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน
  (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
  หากท่านไม่ชำระตามวันดังกล่าวทางบริษัทถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
  Case 4 กรณีที่ท่านชำระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน
  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

  วันที่ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 100% ของค่าทัวร์

  วันที่ยกเลิกการเดินทาง15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น

  วันที่ยกเลิกการเดินทางมากกว่า 30 วัน กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือหักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น

  • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาล หรือ วันธรรมดา ที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
  • ผู้เดินทางไม่สามารถเข้าออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ เก็บค่าใช้จ่าย 100% 
   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ เรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
  • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนําเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดนําเที่ยว ให้นํามาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่ายทั้งนี้ผู้ประกอบธุรกิจ นําเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ

  **ก่อนทําการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก**


  Address

  53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

  จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

  Contact Us

  Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

  Social Network

  Facebook : @DoubleEnjoyTravel
  Line : @DoubleEnjoy
  Instagram : @DoubleEnjoy
  Youtube : Double Enjoy Travel

   

  Add line DoubleEnjoy