ทัวร์ญี่ปุ่น เกาะคิวชู ซากะ เบปปุ ฟุคุโอกะ 2566/2023 เที่ยวญี่ปุ่น

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE296 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น เกาะคิวชู ซากะ เบปปุ ฟุคุโอกะ 5 วัน 3 คืน (VZ)

DE296 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น เกาะคิวชู ซากะ เบปปุ ฟุคุโอกะ 5 วัน 3 คืน (VZ)
THAI VIETJET (VZ)


ศาลเจ้าดาไซฟุ – โออิตะ - ยูฟุอิน หมู่บ้านในฝัน – ทะเลสาบคิริน -   เบปปุ เมืองหลวงออนเซ็น – อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น เบปปุ - บ่อนรกทะเลเดือด (อุมิ จิโกกุ) – ช้อปปิ้ง Tosu Premium Outlets – นางาซากิ - Huis Ten Bosch ธีมปาร์คที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น – เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว (KINGDOM OF LIGHT) – พักโรงแรม NIKKO HUIS TEN BOSCH – นางาซากิ - วัดพระนอนนันโชอิน พระพุทธรูปทองสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก – ฟุกุโอกะ – แชะรูปกับหุ่นกันดั้มยักษ์ตัวใหม่ล่าสุด – DUTY FREE – อิสระช้อปปิ้งย่านเทนจิน/ฮากาตะ – ชิมอาหารย่านยะไต

 

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE296-00128 ธ.ค. 66-01 ม.ค. 67THAI VIETJET (VZ)49,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธ.ค. 66 (1)สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
20.30 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 แถว C สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ (VZ) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง

วันศุกร์ที่ 29 ธ.ค. 66 (2)สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น – ศาลเจ้าดาไซฟุ – โออิตะ - ยูฟุอิน หมู่บ้านในฝัน – ทะเลสาบคิริน -   เบปปุ เมืองหลวงออนเซ็น – อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น
00.50 น.เหินฟ้าสู่ เมืองฟุกุโอกะ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ (VZ) เที่ยวบินที่ VZ 810 (ใช้เวลาบิน 5.25 ชั่วโมง) (รวมน้ำหนักโหลด 20 กก. ถือขึ้นเครื่อง 7 กก. เพิ่มอาหารร้อนและที่นั่งบนเครื่องฯ)  
07.55 น.

ถึง สนามบินฟุกุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ 

** สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้         เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ **

คำเตือน : กัญชา-กัญชง และยาเสพติดทุกชนิด เป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น โดยหากมีไว้ในครอบครองเพื่อนำเข้าและส่งออก มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี กรณีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย  มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 3 ล้านเยน

(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) ... จากนั้นออกเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้าชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของฟุกุโอกะ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 905 เพื่ออุทิศแก่ท่านมิจิซาเนะ ซึงาวาระ ศิลปินด้านวรรณคดีจีนและการศึกษา ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญา จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษามากมายมากราบไหว้ขอพรเพื่อความสำเร็จการศึกษา ส่วนรูปปั้นวัวหน้าศาลเจ้าเชื่อกันว่า ถ้าลูบตามส่วนต่างๆ เราจะมีสุขภาพดีที่บริเวณนั้นๆ ไปด้วย ถ้าลูบตรงบริเวณหัว ลูบเขาก็จะมีหัวดี เรียนเก่ง ฉลาด และหากเดินอธิษฐานข้ามสะพานแดงทั้ง 3 สะพาน เปรียบเสมือนการเดินผ่านอดีตไปปัจจุบัน และสู่อนาคตแห่งความสำเร็จ ระหว่างทางเข้าออกศาลเจ้าหากท่านสังเกตุจะมีน้ำเต้าแขวนอยู่เต็มไปหมด ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าเขียนชื่อเด็กแรกเกิดใส่ลงไปในน้ำเต้าแล้วเทพเจ้าจะคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองกว่า 100 แห่ง บริเวณหน้าวัด ห้ามพลาด! ด้านหน้าศาลเจ้าจะมีถนนคนเดินที่มีร้านรวงขายเต็ม 2 ข้างทาง ที่เด่นๆ ก็จะมี ขนมโมจิย่างไส้ถั่วแดง (Umegae Mochi) ที่เป็นของขึ้นชื่อของที่นี่ ถ้ามาถึงแล้วก็ต้องลองชิมกัน     ซักหน่อย จะเป็นแป้งโมจิย่างหอมๆ กรอบนอกนุ่มใน กับอีกที่คือร้าน starbuck ที่ออกแบบมาสวยงาม จนใครๆ ผ่านมาก็ต้องแวะถ่ายรูปกัน 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ยูฟุอิน หมู่บ้านในฝัน ต้นแบบ OTOP ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในจังหวัดโออิตะ      ซึ่งเป็นแหล่งออนเซ็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น มากถึง 4,381 แห่ง หมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรปโบราณ        มีต้นแบบจาก “Bibury” ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในโลก   ให้ท่านได้ ชิม-ช้อป-แชะ ร้านขนมของฝาก ของที่ระลึก ตลอดจนงานแฮนด์เมด ฯลฯ บนถนนยูโนสึโบะ เมื่อเดินไปถึงสุดทางย่านร้านค้า จะได้ชมความงามของ ทะเลสาบคิริน (Kirin) โดยมีธรรมชาติและหุบเขาเป็นฉากหลัง ซึ่งน้ำในทะเลสาบมาจากน้ำพุร้อน จึงอุ่นตลอดเวลา ... จนได้เวลาอันควร นำท่านต่อไปยัง เบปปุ (Beppu) เมืองออนเซ็นยอดนิยมของญี่ปุ่นได้ชื่อว่า “เมืองหลวงออนเซ็นของญี่ปุ่น”

เย็นรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม
ที่พัก

Kamenoi Hotel Beppu หรือเทียบเท่า

ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นเพื่อเป็นการผ่อนคลายจากความเหน็ดเหนื่อย เชื่อว่าน้ำแร่จะช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งดูอ่อนเยาว์ และระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น

วันเสาร์ที่ 30 ธ.ค. 66 (3)เบปปุ - บ่อนรกทะเลเดือด (อุมิ จิโกกุ) – ช้อปปิ้ง Tosu Premium Outlets – นางาซากิ - Huis Ten Bosch ธีมปาร์คที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น – เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว (KINGDOM OF LIGHT) – พักโรงแรม NIKKO HUIS TEN BOSCH
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางชม บ่อนรกทะเลเดือด (Umi jigoku) (รวมค่าเข้าชม) บ่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดจากทั้งหมด 8 บ่อ น้ำภายในบ่อจะเป็นสีน้ำเงินโคลบอลต์หรือมีสีคล้ายกับสีของน้ำทะเล (บ่อนี้จึงมีชื่อว่า    อุมิ ที่แปลว่า ทะเล ในภาษาญี่ปุ่น) และมีการละลายของซัลเฟตทำให้มีสีฟ้า รวมถึงความร้อนจึงทำให้มีควันสีขาวโขมง

... ต่อไปยัง โทสุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (Tosu Premium Outlets) แหล่งช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ตครบวงจรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดซากะ ซึ่งจะมีร้านค้าของแบรนด์ชั้นนำและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน มีครบทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง อย่าง Coach, Armani, Timberland, Burberry, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆ อีกมากมาย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ Tosu Premium Outlets (Cash back ท่านละ 1,000 เยน)

บ่าย

เดินทางต่อไปยัง Huis Ten Bosch หรือ หมู่บ้านฮอลแลนด์ (รวมค่าเข้าชม) เป็นธีมปาร์คที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ครอบคลุมพื้นที่ถึง 1,520,000 ตร.ม. ตั้งอยู่ในเมืองซาเซโบะ จังหวัดนางาซากิ บรรยากาศให้ความรู้สึกเหมือนท่านท่องเที่ยวอยู่ในยุโรป ออกแบบให้เป็นเมืองเล็กๆ ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์  โรงแรม  ร้านอาหาร  ท่าเรือ  สวนดอกไม้  และเครื่องเล่นกว่า 50 ชนิด พร้อมการแสดงต่างๆ บนเวที ฯลฯ  

พิเศษ !! ให้ท่านได้ชมและแชะรูปเทศกาลดอกไม้ตามฤดูกาล และเทศกาลประดับไฟฤดูหนาวที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Kingdom of Light) กว่า 13 ล้านดวง ในช่วงเดือนตุลาคม-เมษายนของทุกปี

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาเต็มที่ในสวนสนุก (มีไกด์แนะนำ)

ที่พัก

NIKKO HUIS TEN BOSCH หรือเทียบเท่า

มีบริการ PUBLIC BATH ให้ท่านได้แช่ เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากความเหน็ดเหนื่อย

วันอาทิตย์ที่ 31 ธ.ค. 66 (4)นางาซากิ - วัดพระนอนนันโชอิน พระพุทธรูปทองสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก – ฟุกุโอกะ – แชะรูปกับหุ่นกันดั้มยักษ์ตัวใหม่ล่าสุด – DUTY FREE – อิสระช้อปปิ้งย่านเทนจิน/ฮากาตะ – ชิมอาหารย่านยะไต
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ วัดนันโซอิน (Nanzoin Temple) หรือที่เรียกว่า “วัดพระนอน(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เป็นวัดพุทธที่ตั้งอยู่ในเมืองซาซากุริ จังหวัดฟุกุโอกะ เป็นที่รู้จักจากพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ “นันโซอินไดบุตสึ (Nanzoin Daibutsu)” ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นพระพุทธรูปสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีขนาดความยาว 41 เมตร สูง 11 เมตร หนัก 300 ตัน แกะสลักจากทองสัมฤทธิ์ชิ้นเดียวแล้วหล่อโดยใช้แบบหล่อไล่ขี้ผึ้ง โดยหลายคนเชื่อว่ารูปปั้นนี้สร้างขึ้นเพื่อปกป้องชาวฟุกุโอกะจากภัยธรรมชาติ บรรยากาศที่เงียบสงบ ขึ้นชื่อเรื่องการขอพรโชคลาภ ควรเตรียมเหรียญ 5 เยน ในการทำบุญโยนเหรียญ เป็นวัดที่เคร่งครัดในเรื่องการแต่งกาย ห้ามส่งเสียงดัง และใช้ไม้เซลฟี่ (หากไม่สามารถจองคิวเข้าชม วัดนันโซอิน ได้ จะเปลี่ยนไป วัดโทโชจิ แทน)

หรือ เดินทางไป วัดโทโชจิ (Tochoji Temple) หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า “นานกาคุซัน (Nangakuzan)” เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองฟูกุโอกะ เป็นวัดหลักของศาสนาพุทธนิกายชินกอน (Shingon) ของภูมิภาคคิวชู และยังเป็นวัดที่เก่าแก่มากๆ แห่งหนึ่งของญี่ปุ่นอีกด้วย สิ่งที่ทำให้วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงมากๆอีกประการก็ตรงที่มีพระพุทธรูปนั่งทำจากไม้แกะสลัก สูงถึง 10.8 เมตร และหนักมากกว่า 30 ตัน ว่ากันว่าเป็นพระพุทธรูปนั่งทำจากไม้ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

เดินทางไปยัง ร้านค้า DUTY FREE ให้ท่านได้ซื้อของ อาทิ เครื่องสำอาง เซรั่ม โฟมล้างหน้า ยา คอลลาเจน และอาหาร ฯลฯ ... จากนั้นต่อไปยัง ฟุกุโอกะ แวะแชะรูปกับหุ่นกันดั้มยักษ์ตัวใหม่ล่าสุด ณ ห้าง LaLaport (หากมีเวลาพอ) มีขนาดใหญ่กว่า Unicorn Gundam ที่โตเกียวและใหญ่กว่า RX93 FF Gundam      ที่ Gundam Factory Yokohama เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองฟุกุโอกะในปัจจุบัน

... จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านเทนจิน (Tenjin) หรือ ย่านฮากาตะ (Hakata) เป็นย่านช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมือง รวบรวมแหล่งบันเทิง อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นตึกต้นไม้ ร้านค้าที่น่าสนใจ และบรรยากาศสุดคลาสสิค หรือจะเป็นย่านของกินอร่อยๆ อย่างย่านยะไต (Yatai) หมายถึง ซุ้มขายอาหารที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก ที่รวมร้านอาหารแบบฉบับท้องถิ่นเอาไว้มากมาย

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ (มีไกด์แนะนำ)

ที่พัก  NISHITETSU INN FUKUOKA  หรือเทียบเท่า
วันจันทร์ที่ 1 ม.ค. 2567 (5)สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
เช้า

ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ

08.55 น.เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ (VZ) เที่ยวบินที่ VZ 811 (ใช้เวลาบิน 5.40 ชั่วโมง) (รวมน้ำหนักโหลด 20 กก. ถือขึ้นเครื่อง 7 กก. เพิ่มอาหารร้อนและที่นั่งบนเครื่องฯ)  
12.35 น.ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ……พร้อมความประทับใจ

**หมายเหตุ**

 1. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงหรือปรับลด-เพิ่มได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ49,900 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน8,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ12,000 บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ46,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ9,900 บาท

1) ตั๋วVZ รวมน้ำหนักโหลด 20 กก. ถือขึ้นเครื่อง 7 กก. เพิ่มอาหารร้อนและที่นั่งบนเครื่อง 2) ซื้อน้ำหนักเพิ่ม 15 กก. ชำระเพิ่ม 1,200 บาท/เที่ยวบิน

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน Vietjet Air (VZ) รวมน้ำหนักโหลด 20 กก. สัมภาระถือขึ้นเครื่องฯ7 กก. และที่นั่งบนเครื่องฯ
 • ค่าพาหนะรถโค้ชปรับอากาศตามระบุไว้ในรายการ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน

🔺 กรณีชนิดของพักที่ท่านขอมาเต็ม อาทิ ห้อง Twin หรือ ห้อง Double บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเป็น   

      ห้องชนิดที่โรงแรมมีอยู่ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

🔺 กรณีเป็นห้องพัก 3 ท่าน (Triple Room) ท่านที่ 3 อาจเป็น การเสริมเตียง Sofa Bed หรือ เสริมฟูกที่นอน

      ตามมาตราการของโรงแรม นั้นๆ

🔺 กรณีวันที่เข้าพักโรงแรมไม่มีห้องนอน 3 คน หรือ เต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดเป็น 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

 • ค่าน้ำดื่ม 1 ขวด/วัน/ท่าน
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ

              • วงเงินเอาประกัน  1,000,000 บาท

              • ค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% จากค่าบริการ
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าอาหาร สำหรับท่านที่ทาน เจ มังสวิรัติ หรือ อาหารมุสลิม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ ค่ามินิบาร์ในห้องค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้จองตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน (ขออนุญาตรับที่สนามบินขาไป)
 • กรุณาชำระเงินมัดจำ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน*
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
 • กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

               * ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยว และ ไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การนัดหยุดงาน การประท้วงจลาจล คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ ปัญหาอันเกิดเหตุจาการเมือง ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ ฯลฯ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ทั้งนี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
 • ในกรณีที่โรงแรมที่ระบุเต็มเนื่องจากเทศกาล วันหยุดประจำปี หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ ฯลฯ บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่ใกล้เคียงและมีมาตรฐานระดับเดียวกัน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้จองไม่ถึง 30 ท่าน
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายแบบเหมาก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
 • กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ ตั๋วรถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง และขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ 
 • คำเตือน! กัญชา-กัญชง เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น โดยหากฝ่าฝืนมีไว้ในครอบครองเพื่อนำเข้า และ ส่งออกมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี กรณีที่มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 3 ล้านเยน
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ บริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy