โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น เซนได ฟุคุชิมะ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ทะเลสาบ 5 สี 2566/2023 เที่ยวญี่ปุ่น

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE282 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น เซนได ฟุคุชิมะ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ทะเลสาบ 5 สี 5 วัน 3 คืน (TG)

DE282 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น เซนได ฟุคุชิมะ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ทะเลสาบ 5 สี 5 วัน 3 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

AIZU ASTRAEA HOTEL
HOTEL ROUTE-INN SENDAI NAGAMACHI INTER
SUZUKIYA RYOKAN HOTEL

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - เซนได (ประเทศญี่ปุ่น) 
​21.00 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย (TG)  เจ้าหน้าที่ฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง

23.50 น.เหินฟ้าสู่ สนามบินเซนได ภูมิภาคโทโฮคุ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 626 (ใช้เวลาเดินทาง 5.40 ชั่วโมง) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
วันที่ 2สนามบินเซนได - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ทะเลสาบ 5 สี - โกชิคินุมะ - วัดเอ็นโซจิ - ปราสาทนกกระเรียนซึรุกะ - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ จุดชมวิวสะพานไดอิจิเคียวเรียว - ชิมไอศครีม CHARCOAL - อิ่มอร่อยกับขาปู
​07.30 น.

ถึง สนามบินสนามบินเซนได ประเทศญี่ปุ่น

** สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ **

(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านการตรวจตราหนังสือเดินทางและพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ...

นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดฟุกุชิมะ (FUKUSHIMA) คือจังหวัดหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคโทโฮคุ (TOHOKU) จุดเด่นของจังหวัดนี้ที่ทำให้ใครๆ ก็หลงรักก็น่าจะเป็นเพราะที่นี่มีการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างธรรมชาติที่สวยงามสมบูรณ์กับวัฒนธรรมและประเพณีที่เก่าแก่ของญี่ปุ่น นอกจากนี้ที่จังหวัดแห่งนี้ก็ยังมีอากาศที่บริสุทธิ์ มีความสงบในแบบที่เราไม่อาจหาได้จากในเมืองใหญ่ๆ

พิเศษสำหรับฤดูใบไม้เปลี่ยนสี !!! ณ ทะเลสาบ 5 สี GOSHIKINUMA (โกชิคินุมะ) แห่งจังหวัด FUKUSHIMA เป็นบ่อน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยมีทั้งหมด 9 บ่อด้วยกัน!! และด้วยความที่สถานที่แห่งนี้มีความสวยงามมาก ดังนั้นทางประเทศญี่ปุ่นก็เลยจัดทำเส้นทางการเดินศึกษาธรรมชาติที่ให้เราสามารถเดินผ่านทั้ง 9 บ่อได้

จากนั้นนำท่านสู่ วัด ENZOJI (เอนโซจิ) คือหนึ่งในวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงของจังหวัดฟุกุชิมะ โดยวัดแห่งนี้เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ 1,200 ปีก่อนและสร้างขึ้นจากไม้ทั้งหมด นอกจากนี้วัดแห่งนี้ยังตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ที่มีทิวทัศน์สวยงามสามารถมองเห็นแม่น้ำ TADAMI (ทาดามิ) ได้แบบพาโนรามา รวมทั้งยังเป็นสถานที่ที่ให้กำเนิดมาสคอตของเมือง AIZU-WAKAMATSU อย่างเจ้าวัวแดง AKABEKO (อะคาเบโกะ)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พิเศษ !! ให้ท่านได้ลองรับประทานข้าวหน้าหมูทอด สูตรยานาอิสุ อันแสนอร่อย ด้วยเนื้อหมูคำโตกรอบนอกนุ่มในเนื้อฉ่ำ กับข้าวสวยร้อนๆ ราดด้วยซ้อสสูตรพิเศษแบบฉบับยานาอิสุรสชาดไม่เหมือนใคร

​บ่าย

นำท่านชมหนึ่งในปราสาทที่เก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่น ปราสาท TSURUGA (ซึรุกะ) หรือปราสาทนกกระเรียน ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทที่มีความเกี่ยวข้องกับซามูไรกลุ่มเสือขาว BYAKKOTAI ซามูไรกลุ่มสุดท้ายของประเทศญี่ปุ่น

ไฮไลท์สำหรับการชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ท่านไม่ควรพลาด !!

นำท่านชมใบไม้เปลี่ยนสี บริเวณ จุดชมวิวรถไฟสาย TADAMI LINE วิว สะพาน DAIICHI KYOURYOU ถือเป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของจังหวัด FUKUSHIMA และในแต่ละวันนั้นจะมีนักท่องเที่ยวและช่างภาพชาวญี่ปุ่นจำนวนมากมาดูความสวยงามของรถไฟขณะที่กำลังวิ่งบนสะพานโดยมีแม่น้ำที่กว้างใหญ่ และภูเขาที่สมบูรณ์เป็นฉากอยู่ด้านหลัง

หลังจากนั้น เราสมนาคุณท่านด้วยการแจก ไอศกรีม CHARCOAL ท่านละ 1 แท่งให้ได้ลิ้มชิมรส

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูขาปู
พักที่ AIZU ASTRAEA HOTEL หรือเทียบเท่า

พิเศษ !! ณ โรงแรมแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น (ออนเซ็น) เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านาน จนกระทั่งปัจจุบันยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น
วันที่ 3หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุจิจูคุ - นั่งรถไฟเส้น AIZU RAILWAY - ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์ อินะวะชิโระ - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก ZAO - แช่ออนเซ็น
​เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออูจิจูคุ (OUCHI JUKU) หมู่บ้านญี่ปุ่นที่มีความสวยงามมาก และที่นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวที่แม้แต่คนญี่ปุ่นยังมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยประวัติคร่าวๆ ของหมู่บ้านนี้ก็คือในสมัยเอโดะ ถนนเส้นที่ผ่านหน้าหมู่บ้านแห่งนี้ถือเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและการค้าที่เชื่อมต่อระหว่างอาณาจักรไอสึ (AIZU CITY) และเมืองอิไมชิ (IMAICHI) ดังนั้นหมู่บ้านแห่งนี้จึงกลายเป็นแหล่งที่พักระหว่างทางที่ได้รับความนิยมมาก เพราะเป็นสถานที่ที่มีครบทั้งอาหารและที่พัก **หากท่านมีเวลา สามารถลองชิมโซบะต้นหอม ที่ไม่มีที่ไหนเหมือน**

จากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถไฟเส้น AIZU RAILWAY จากสถานี Yunokami onsen สู่สถานี Tonohetsuri

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย

นำท่านแวะชม ทะเลสาบอินะวะชิโระ (LAKE INAWASHIRO) ตั้งอยู่บริเวณใจกลางจังหวัด ฟุกุชิมะ (FUKUSHIMA) ในช่วงฤดูหนาวที่จะมีฝูงหงส์จำนวนมากอพยพมาริมทะเลสาบ แม้อากาศจะหนาวจัดมีหิมะปกคลุม ทะเลสาบอินะวะชิโระนั้นใหญ่เป็นอันดับสี่ในประเทศญี่ปุ่น และมีภาพสะท้อนของภูเขาบันไดปรากฏอยู่บนผิวน้ำด้วย ความสวยงามนี้ทำให้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “กระจกแห่งสวรรค์” …

จากนั้นนำท่านไปสัมผัสความน่ารักของบรรดาเข้าขนฟูกันอย่างใกล้ชิดก็ไม่ควรพลาด หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ (ZAO KITSUNE MURA/ZAO FOX VILLAGE) มีอาณาบริเวณถึง 18,000 ตารางฟุต รวบรวมเอาสุนักจิ้งจอกหลายหลายสายพันธ์ หลากสี ซึ่งที่นี้เปิดให้เข้าชมยาวนานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 ที่ญี่ปุ่นนั้นเชื่อว่าจิ้งจอกเป็นผู้ส่งสารของ INARI OKAMI เทพเจ้าชินโตด้านความอุดมสมบูรณ์

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่  SUZUKIYA RYOKAN HOTEL       หรือเทียบเท่า

พิเศษ !! ณ โรงแรมแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น (ออนเซ็น)
เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น้ำแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่นมาช้านาน จนกระทั่งปัจจุบันยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น
วันที่ 4ฝึกทำตุ๊กตาญี่ปุ่นโคเคชิหนึ่งเดียวในโลก - ตลาดปลาชิโองามะ - ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ อ่าวที่งดงามที่สุดในโลก - ปราสาทเซนได (ภายนอก) - อนุสาวรีย์ของท่านไดเมียว - ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เลต
​เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านทดลองทำ ตุ๊กตาโคเคชิ (KOKESHI DOLL) ฉบับออริจินัลที่มีเพียงตัวเดียวในโลก กล่าวกันว่าตุ๊กตาโคเคชิที่ท่านได้เพ้นท์เองนั้น มักจะมีสีหน้าอารมณ์ออกมาเหมือนกับเจ้าตัวคนเพ้นท์อย่างน่าประหลาดใจ หากได้ลองแล้วจะต้องติดใจอย่างแน่นอน ตุ๊กตา  โคเคชิ (KOKESHI DOLL) คือตุ๊กตาไม้ดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่มีหัวกลมลำตัวทรงกระบอก มีลายเพ้นท์ใบหน้าและลวดลายต่างๆ

จากนั้นนำท่านเลือกซื้อและชิมอาหารทะเลสดๆ ณ ตลาดปลาชิโองามะ (SHIOGAMA FISH MARKET) เป็นหนึ่งในตลาดปลาที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ศูนย์กลางการค้าปลาที่คึกคักของภูมิภาคโทโฮคุ ภายในตลาดมีร้านค้ากว่า 140 ร้าน แต่ละร้านจำหน่ายอาหารทะเลสด ผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเลแบบแปรรูป อาหารท้องถิ่น เช่น หอยนางรมมัตสึชิมะ(MATSUSHIMA OYSTERS) และเค้กปลาแบบท้องถิ่น

​เที่ยงอิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารทะเลสดๆ
​บ่าย

นำท่านล่องเรือรับลมชม อ่าวมัตสึชิมะ ที่มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 260 เกาะ ลักษณะเกาะเป็นแบบหินขาวปกคลุมไปด้วยต้นสน ทัศนียภาพงดงาม โดยในปีค.ศ. 2013 อ่าวมัตสึชิมะเคยได้รับรางวัล อ่าวที่งดงามที่สุดในโลก และยังติดอันดับ 1 ใน 3 จุดชมวิวที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย  

ต่อไปนำท่านชม (จากภายนอก) ปราสาทเซนได (SITE OF SENDAI CASTLE) หรือที่เรียกว่า AOBA CASTLE เนื่องจากว่าตัวปราสาทจริงๆ นั้นได้ถูกทำลายไปแล้วและไม่ได้มีการสร้างขึ้นใหม่เหมือนกับปราสาทบางแห่งของญี่ปุ่น ที่นี่จึงมีเพียงลานกว้างๆ แต่บนหินแต่ละจุดนั้นก็มีแผ่นเหล็กสลักบอกว่าตอนนี้เราอยู่ห้องไหนของปราสาทในสมัยก่อน

แวะถ่ายรูป อนุสาวรีย์ของท่านไดเมียว (ตำแหน่งเจ้าเมืองในสมัยก่อน) DATE MASAMUNE  ผู้มีฉายาว่า ‘มังกรตาเดียว’ เรียกว่าเป็นคนที่มีความสนใจทางด้านการทูตและเทคโนโลยีของชาติตะวันตกเป็นอย่างมาก ซึ่งที่นี่ เราจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเซนไดแบบพาโนรามิกที่สวยงาม

อิสระช้อปปิ้ง ณ มิตซุยเอาท์เลต ปาร์ค เซนได เอ้าท์เลตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮกุ ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือเซนได และเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ ที่คัดสรรมารวมถึงร้านขายสินค้า  แบรนด์ดังทั้งของญี่ปุ่นกับแบรนด์จากต่างประเทศ กว่า 100 ร้านค้า อีกทั้งยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ เครื่องดื่ม คาเฟ่ สำหรับนั่งพักผ่อนสบายๆ หลังจากช้อปปิ้ง หรือจะเดินเล่น ถ่ายรูปวิวชิงช้าสวรรค์ยักษ์

ค่ำอิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งได้อย่างต่อเนื่อง
พักที่HOTEL ROUTE-INN SENDAI NAGAMACHI INTER หรือเทียบเท่า
วันที่ 5เซนได - กรุงเทพฯ
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช็คเอาท์จากโรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

11.15 น.เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG627 (ใช้เวลาเดินทาง 6.50 ชั่วโมง) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
​16.05 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ………พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป 
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราวเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ได้รับการยกเว้นวีซ่า)
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ   ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

 • การชำระค่าบริการ
  • กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000. – บาท ภายใน 3 วันหลังการทำจอง
  • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง

 • การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด 
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
  • ยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาค่าทัวร์
  • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบิน และค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
  • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม คณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy