ทัวร์ญี่ปุ่น เกาะสวรรค์โอกินาว่า [บินตรง] เที่ยวญี่ปุ่น

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE759 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น เกาะสวรรค์โอกินาว่า OKINAWA [บินตรง] 5 วัน 4 คืน (FD)

DE759 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น เกาะสวรรค์โอกินาว่า OKINAWA [บินตรง] 5 วัน 4 คืน (FD)
Air Asia (FD)


โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น เกาะสวรรค์โอกินาว่า OKINAWA [บินตรง]

ศาลเจ้านามิโนอูเอะ | มิฮาม่าอเมริกันวิลเลจ | ออนเซ็นหน้าผามันซาโมะ | ร้านโอคาชิโกะเท็น | พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ | เกาะโคริ | ถนนสึโบยา ยาชิมุง  ปราสาทชูริโจ | สวนโอกินาว่าเวิลด์ | ถ้ำเกียวคุเซนโด | โรงงานกลั่นเหล้าอาวาโมริ | อาชิบีน่าเอาท์เลตมอลล์ช้อปปิ้งถนนโคคุไซโดริ | ย่านยะไตมูระ ไม่ใช้รถในการเดินทางศาลเจ้านามิโนอูเอะ | ตลาดปลาท่าเรือTOMARI

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE759-00223-27 มิ.ย. 67Air Asia (FD)32,900จองด่วน
DE759-00330 มิ.ย.-04 ก.ค. 67Air Asia (FD)32,900จองด่วน
DE759-00407-11 ก.ค. 67Air Asia (FD)32,900จองด่วน
DE759-00514-18 ก.ค. 67Air Asia (FD)32,900จองด่วน
DE759-00621-25 ก.ค. 67Air Asia (FD)32,900จองด่วน
DE759-00704-08 ส.ค. 67Air Asia (FD)32,900จองด่วน
DE759-00818-22 ส.ค. 67Air Asia (FD)32,900จองด่วน
DE759-00921-25 ส.ค. 67Air Asia (FD)32,900จองด่วน
DE759-01425-29 ส.ค. 67Air Asia (FD)32,900จองด่วน
DE759-01001-05 ก.ย. 67Air Asia (FD)32,900จองด่วน
DE759-01108-12 ก.ย. 67Air Asia (FD)32,900จองด่วน
DE759-01215-19 ก.ย. 67Air Asia (FD)32,900จองด่วน
DE759-01322-26 ก.ย. 67Air Asia (FD)32,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาฮาโอกินาว่า -มิฮาม่าอเมริกันวิลเลจ - ออนเซ็น
05.30 น.พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ ดูแลด้านเอกสาร เช็คอิน และสัมภาระในการเดินทาง
08.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาฮาโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD9736 บริการอาหารร้อนกลางวันบนเครื่อง
14.55 น.เดินทางถึง สนามบินนาฮาโอกินาว่า นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเวลาญี่ปุ่น เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มิฮาม่า อเมริกันวิลเลจ สถานที่นี้สร้างเลียนแบบจากแหล่งช้อปปิ้งย่านซานดิเอโก้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากโอกินาว่าเคยเป็นเมืองฐานทัพเก่าของทหารอเมริกัน ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าสารพัดหลากหลายสไตล์ให้เลือกสรร
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากรับประทานอาหารค่ำแล้ว ให้ท่านได้อาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ เพิ่มวิตามินผิวให้กับร่างกาย ผ่อนคลายความเมื่อยล้าได้อย่างเต็มที่
ที่พักMIYUKI HAMABARU RESORT หรือเทียบเท่า
วันที่ 2หน้าผามันซาโมะ - ร้านโอคาชิโกะเท็น -พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ - เกาะโคริ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หน้าผามันซาโมะ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมพระอาทิตย์ตกและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจุดเด่นของหน้าผามันซาโมะคือหน้าผาที่ถูกคลื่นจากมหาสมุทรกัดเซาะจนมีลักษณะเป็นรูปงวงช้างมันซาโมะมีความหมายว่าที่นั่งที่มีขนนุ่มที่นั่งได้หมื่นคน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านโอคาชิโกะเท็น โรงงานขนมเค้กมันเทศOKASHI GOTEN ขนมเค้กมันเทศชื่อดังแห่งโอกินาว่าเลือกซื้อขนมเค้กที่ทําจากมันเทศในหลากหลายรสชาติมากมาย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่ตั้งอยู่ภายในOCEAN EXPO PARK ในโอกินาว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นสมาชิกของสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำญี่ปุ่น (JAZA) เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งประกอบด้วยสี่ชั้นพร้อมด้วยชั้นสี่ชั้นที่มีการจัดแสดงชีวิตใต้ท้องทะเลฉลามปะการังและปลาเขตร้อน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะโคริ เป็นเกาะรูปวงกลมมีรัศมีประมาณ 1 กม. ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของคาบสมุทรโมโตะบุบนเกาะหลักเดินทางมาได้ด้วยสะพานเชื่อมเกาะหลักที่ยาวประมาณ 1 กิโลเมตรกว่าเกาะขนาดเล็กแห่งนี้โอบล้อมไปด้วยทะเลสีเขียวมรกตเป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆเช่นว่ายน้ำและดำน้ำตื้น
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักNEST HOTEL NAHA NISHI หรือเทียบเท่า
วันที่ 3ปราสาทชูริโจ - สวนโอกินาว่าเวิลด์ - ถ้ำเกียวคุเซนโด -โรงงานกลั่นเหล้าอาวาโมริ - ถนนโคคุไซโดริ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทชูริโจ เป็นปราสาทเก่าแก่ของเมืองเคยเป็นวังหลวงของอาณาจักรริวกิวปราสาทชูริเป็นปราสาทเอก 1 ใน 9 สถาณที่อันเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกของเกาะโอกินาว่าปราสาทชูริคืออดีตพระราชวังหลวงศูนย์กลางการปกครองของกษัตริย์แห่งอาณาจักรริวกิวอันรุ่งเรือง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนโอกินาว่าเวิลด์ สถานที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์มากมายของโอกินาว่าในตัวโอกินาว่าเวิลด์มีสถานที่น่าสนใจหลายแห่งด้วยกัน

จากนั้นเดินทางสู่ ถ้ำเกียวคุเซนโด สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโอกินาว่าที่ตั้งอยู่ที่เมืองนันเจียวภายในโอกินาว่าเวิลด์ถ้ำแห่งนี้ถูกค้นพบโดยทีมนักสำรวจจากมหาวิทยาลัยอิฮิเมะเมื่อปีค.ศ. 1967 ช่วงที่เกาะโอกินาว่าอยู่ภายใต้การปกครองของทหารอเมริกันถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโดะเป็นถ้ำหินงอกหินย้อยที่ความยาวกว่า 5 กิโลเมตรและมีความเป็นมายาวนานกว่า 300,000 ปีปัจจุบันเปิดให้เข้าชมเพียง 1 ใน 6 ของความยาวทั้งหมดคือ 890 เมตรเท่านั้นการชมถ้ำต้องเดินลงบันไดไปกว่า 20 เมตร
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ โรงงานกลั่นเหล้าอาวาโมริ เหล้าอาวาโมริถือเป็นเหล้ากลั่นที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นเครื่องดื่มคู่บ้านคู่เมืองของชาวโอกินาว่าเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่อาณาจักรริวกิวยังรุ่งเรืองโดยบรรพบุรุษดั้งเดิมของเหล้าอะวาโมริคือเหล้าโรงของชาวสยามที่ชาวริวกิวรับเทคนิคการกลั่นเหล้าไปในครั้งที่ล่องเรือทำการค้าระหว่างกันวัตถุดิบหลักในการผลิตเหล้าอะวาโมริคือข้าวไทยซึ่งแม้ปัจจุบันรูปแบบการผลิตเหล้าอะวาโมริจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่วัตถุดิบหลักก็ยังเป็นข้าวที่สั่งนำเข้าจากไทยไม่เปลี่ยนแปลง

จากนั้นนำท่านสู่ ถนนโคคุไซโดริ เป็นถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของโอกินาว่ามีห้างสรรพสินค้าร้านค้าภัตตาคารต่างๆตั้งเรียงรายบนสองฟากฝั่งความยาวยาวประมาณ 2.2 กิโลเมตรถนนสายนี้ได้ชื่อมาจากชื่อของโรงภาพยนตร์“Ernie Pyle International Theatre”ซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 แล้วจากนั้นความเจริญก็ได้มุ่งมาสู่ถนนสายนี้จนกลายมาเป็นแหล่งเศรษฐกิจการค้าร้านอาหารแฟชั้นล้ำสมัยนอกจากบนถนนเส้นใหญ่แล้วยังมีซอยที่สำคัญต่อเศรษฐกิจคือเฮวาโดริมัทสุมิโดริและอิจิบะฮอนโดริซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าเล็กๆและตลาดสดอีกด้วย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก NEST HOTEL NAHA NISHI หรือเทียบเท่า
วันที่ 4อิสระท่องเที่ยวโอกินาว่าหรือเลือกซื้อทัวร์เสริม
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระท่องเที่ยวโอกินาว่าหรือเลือกซื้อทัวร์เสริม อิสระท่องเที่ยวโอกินาว่าหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมให้ท่านได้อิสระใช้เวลาท่องเที่ยวพักผ่อนในโอกินาว่าได้อย่างเต็มที่อิสระช้อปปิ้งอาทิเลือกซื้อตั๋วMONORAIL นั่งชมเมืองโอกินาว่า, ตลาดปลาถนนเฮวะโดริ, โอกินาว่าเวิลด์, DFS GALLERY OKINAWA ฯลฯ
เที่ยง/ค่ำเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่านให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันและค่ำตามอิสระตามอัธยาศัย
ที่พักNEST HOTEL NAHA NISHI หรือเทียบเท่า
วันที่ 5ศาลเจ้านามิโนอูเอะ - ตลาดปลาท่าเรือTOMARI -อาชิบีน่าเอาท์เลตมอลล์ - สนามบินนาฮาโอกินาว่า - สนามบินดอนเมือง
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้านามิโนอูเอะ เป็นศาลเจ้าประจำศาสนาพุทธสร้างขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงเป็นการสร้างเพื่อเตือนให้ระลึกถึงผลเสียแห่งสงครามปัจจุบันใช้เป็นที่สำหรับจัดพิธีแต่งงานของชาวโอกินาว่าเป็นวัดที่อยู่ในเขตธรรมชาติที่สวยงาม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาท่าเรือTOMARI โทมาริยุมาจิเป็นตลาดปลาในเมืองนาฮะเป็นตลาดปลาในร่มติดแอร์เดินสบายไม่ร้อนยิ่งใครเป็นสายปลาทูน่ามาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังเพราะเป็นแหล่งขายปลาทูน่าชั้นเยี่ยมจากสหกรณ์การประมงโอกินาว่าถ้ามาเช้าๆมักจะมีการแล่ปลาให้ดูกันอย่างสดๆบรรยากาศในตลาดทั้งวันก็จะมีผู้คนคึกคักนักท่องเที่ยวที่มาตลาดส่วนมากก็มักจะมาหาอาหารทะเลสดๆทานกันนอกจากจะขายของสดให้กลับไปทำทานเองที่บ้านแล้วที่นี่ก็ยังมีร้านที่ขายอาหารปรุงสุกอยู่ด้วยแต่มีเพียงไม่กี่ร้านที่บริการทำอาหารให้จึงทำให้แต่ละร้านนั้นเต็มไปด้วยลูกค้ามากมายเลยและที่สำคัญที่นี่ยังมีปลาที่มีแค่ในโอกินาว่าเท่านั้นอย่างปลากุรุคุนปลาท้องถิ่นของที่นี่มีเนื้อขาวเนื้อออกกรอบๆไม่มีกลิ่นคาวใดๆทานคู่กับวาซาบินี่ชนะเลิศเลย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อาชิบีน่าเอาท์เลตมอลล์ เป็นเอ้าทเลตมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองนาฮาจังหวัดโอกินาว่าสำหรับหนุ่มสาวนักช้อปทั้งหลายต้องบอกว่าถ้ามาที่นี่คงไม่ได้เดินมือเปล่ากลับไปแน่นอนเพราะที่เอาท์เลตมอลล์แห่งนี้มีร้านค้าแบรนด์ดังทั้งแบรนด์อินเตอร์ระดับโลกและแบรนด์ชั้นของประเทศญี่ปุ่นเป็นที่สำหรับให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายกว่า 100 แบรนด์ดังอาทิเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องประดับน้ำหอมนาฬิกาฯลฯบนพื้นที่กว่า 63,200 ตร.ม.

ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาฮาโอกินาว่า
15.55 น.ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 9737
18.50 น.เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ32,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ10,000 บาท
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ32,900 บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ26,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ8,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ32,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ10,000 บาท
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ32,900 บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ26,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ8,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ32,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ10,000 บาท
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ32,900 บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ26,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ8,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ32,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ10,000 บาท
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ32,900 บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ26,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ8,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ32,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ10,000 บาท
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ32,900 บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ26,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ8,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ32,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ10,000 บาท
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ32,900 บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ26,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ8,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ32,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ10,000 บาท
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ32,900 บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ26,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ8,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ32,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ10,000 บาท
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ32,900 บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ26,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ8,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ32,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ10,000 บาท
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ32,900 บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ26,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ8,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ32,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ10,000 บาท
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ32,900 บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ26,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ8,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ32,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ10,000 บาท
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ32,900 บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ26,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ8,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ32,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ10,000 บาท
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ32,900 บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ26,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ8,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ32,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ10,000 บาท
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ32,900 บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ26,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ8,900 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ราคานี้รวมภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 01กุมภาพันธ์ 2567 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับภาษีน้ำมันขึ้น หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุ
 • ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุ
 • ค่าโรงแรมห้องพัก 2-3 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเข้าซมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ1,000,000 บาท
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000บาท ( ไม่ครอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกัน ท่านละ1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ตวัดซีนพาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีห้ก ณ ที่จ่าย3% ซึ่งต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์
 • ค่าทิปไกด์ในการเดินทาง ตามรายการที่ระบุ
 • เมื่อท่านทำการจองทัวร์กับทางบริษัทฯมัดจำค่ามัดจำ 25,000 บาทหลังตกลงใช้บริการ
 • ส่วนที่เหลือต้องชำระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 40 วันทำการ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันหักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วันหักค่าใช้จ่าย 70% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 - 7 หักค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 - 1 วันหักค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์
 • ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า - ออกเมืองได้เนื่องจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หรือ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดใดหักค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลำช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทาง
  บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
 • หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้า
 • ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
   - กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
   - กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประทศไทยงอกเกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างซาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในกรณีที่ลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินนด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม
 • ในกรณี ท่านออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ
  โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่า ทัวร์นั้น ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
  **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อท่านจองทัวร์ และ ชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและข้อความที่บริษัทได้แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว** 

โรงแรม

 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE RO0M ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3
  เตียงได้ นั่นหมายถึง ท่านจะต้องชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม สำหรับ โรงแรมที่เสริมเตียงไม่ได้ สัมภาระ และพนักงานยกสัมภาระ
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 15 กิโลกรัม(สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน)การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของ สายการบินที่ท่นไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป้าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 135 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด "นิ้ว" (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด"เซนติเมตร" (Centimeter)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักที่เกิน
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกับทรัพย์สินสูญหายในทุกกรณี
    - ของมีค่าในกระเป๋า ระหว่างขึ้นเครื่องบิน สายการบินจะชดใช้ตามเงื่อนข ของแต่ละสายการบิน
    - ถูกโจรกรรม ลืมและ วางไว้ โดยประมาท หรือ ไม่ก็ตาม
 • ในกรณีต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อด้ที่เคาท์เตอร์สายการบิน ในเวลา โหลดกระเป๋า
 • หนังสือเดินทาง มีอายุ 6 เดือน ขึ้นไป ( นับจากวันที่กลับถึงเมืองไทย )กรุณาเช็คหนังสือเดินทาง ก่อนเดินทาง อย่างน้อย 15 วันเพื่อให้มันใจว่ามีอายุเกินกว่า 6 เดือน อีกตรวจเช็อีกครั้งในวันที่นำเล่มมาว่าได้นำเล่มที่เป็นปัจจุบัน และ ไม่หมดอายุ
 • กรณี ไฟล์ทบิน ถึง ประเทศปลายทางในตอนเช้า ควรแยกอุปกรณ์ล้างหน้า เครื่องสำอาง ของใช้ส่วนตัว ให้หยิบง่าย
  เพื่อทำภารกิจส่วนตัวที่สนามบิน นั้นๆ
 • หัวปลั๊ก ให้เหมาะสำหรับ ประเทศนั้นๆ หรือเลือก แบบ Universal ที่สามารถปรับใช้ได้กับทุกประเทศ
 • สิ่งของต้องห้าม ถือติดตัวขึ้นเครื่องบินของมีคม อาวุธ ไฟแช็ค มีดพก สารไวไฟ เครื่องรางที่คล้ายกระสุนปืน ของเหลว เกิน 100 m.
 • พาวเวอร์แบงค์ แบตเตอร์รี่สำรองไม่เกินกว่า 20,000 mApพกพาได้ไม่เกิน 2 ชิ้นถ้าเกินกว่า นั้น พกพาไป ไม่เกิน 1 ชิ้น

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy