ทัวร์ญี่ปุ่น คันไซ โอซาก้า 2567/2024 เที่ยวญี่ปุ่น

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE915 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น คันไซ GRAND KANSAI SUMMER 5 วัน 4 คืน (XJ)

DE915 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น คันไซ GRAND KANSAI SUMMER 5 วัน 4 คืน (XJ)
Air Asia X (XJ)


โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น คันไซ GRAND KANSAI SUMMER

 ปราสาทโอซาก้า | วัดคิโยมิสึ | ย่านกิออน | ออนเซน | ศาลเจ้าอิเสะ | เกาะไข่มุกมิกิโมโต้ | หมู่บ้านโบราณเซจิจูกุ | หอคอยซึเท็นคาคุ | ทัวร์เสริมยูนิเวิร์ลแซล หรือช้อปปิ้งชินไซบาชิ  ใช้รถไฟในการเดินทาง | ตลาดปลาคุรามง | ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE915-00217-21 ก.ค. 67Air Asia X (XJ)35,900ออกเดินทางแล้ว
DE915-00324-28 ก.ค. 67Air Asia X (XJ)35,900จองด่วน
DE915-00431 ก.ค.-04 ส.ค. 67Air Asia X (XJ)35,900จองด่วน
DE915-00507-11 ส.ค. 67Air Asia X (XJ)39,900จองด่วน
DE915-00614-18 ส.ค. 67Air Asia X (XJ)38,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ
10.10 น.ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 610 
18.00 น.เดินทางถึง สนามบินคันไซ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เวลาญี่ปุ่น เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักKANSAI AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 สนามบินคันไซ – ปราสาทโอซาก้า–วัดคิโยมิสึ – ย่านกิออน - ออนเซน
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) แลนมาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า ก่อสร้างครั้งแรกในปี 1583 มีอยู่ด้วยกัน 8 ชั้น เป็นส่วนบนพื้นดิน 5 ชั้น และใต้ดิน 3 ชั้น โดยใช้เวลาสร้าง 14 ปี ด้านในจะเป็นพิพิธพันธ์ จัดแสดงอุปกรณ์ , เสื้อผ้า , ชุดออกรบ , ประวัติศาสตร์ในยุคสมัยโบราน ชั้นบนสุดจะเป็นจุดชมวิวเมืองโอซาก้า ที่ท่านสามารถมองเห็นวิวได้ 360 องศา ด้านนอกของตัวปราสาท จะมีสวนสาธารณะ ให้ท่านได้ชมดอกซากุระที่บานสะพรั่ง อยู่รอบๆปราสาทแห่งนี้
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายวัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส (Kiyomizu-dera) หรือที่รู้จักกันในชื่อ วัดมีสถาปัตยกรรมโบราณที่งดงาม จนยูเนสโกได้บันทึกให้วัดแห่งนี้ขึ้นเป็นมรดกโลก (UNESCO world heritage sites) ซึ่งที่มาของชื่อวัดน้ำใสก็มาจากการที่วัดแห่งนี้นั้นได้ถูกสร้างขึ้นปี ค.ศ. 780 แล้วได้มีน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากน้ำตกโอโตวะ (Otowa Waterfall) ไหลผ่านตัววัด จุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์การท่องเที่ยวของที่นี่ก็คือ อาคารไม้ขนาดใหญ่ การสร้างทั้งหมดนี้ไม่มีการใช้ตะปูใดๆทั้งสิ้น ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่ยอดเยี่ยม เสาของอาคารมีความสูงถึง 13 เมตรจากพื้นดิน และโถงอาคารถูกสร้างให้ยื่นออกไปภายนอกทำให้บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูต่างๆ และเป็นจุดชมซากุระและชมใบไม้แดงที่ขึ้นชื่อของเกียวโตอีกด้วย

จากนั้นนำท่าน เดินเล่น ชมเมืองเก่า ย่านกิออน (Gion) ย่านท่องเที่ยวยามราตรีของเมืองเกียวโต ยังมีการผสมผสานความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนญี่ปุ่นอย่างเกอิชาไว้ด้วย โดยสามารถเห็นเกอิชาเดินไปมาในบริเวณนี้ได้ ถนนเส้นหลักจะเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านดื่มชาและร้านอาหารท้องถิ่นเยอะแยะมากมาย ซึ่งแต่ละร้านก็จะการแสดงโชว์จากเกอิโกะ(geiko) และ ไมโกะ(maiko) ซึ่งสวยงามและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากรับประทานอาหารค่ำแล้ว ให้ท่านได้อาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ เพิ่มวิตามินผิวให้กับร่างกาย ผ่อนคลายความเมื่อยล้าได้อย่างเต็มที่
ที่พักMISUGI RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3ศาลเจ้าอิเสะ - เกาะไข่มุกมิกิโมโต้ –หมู่บ้านโบราณเซจิจูกุ – หอคอยซึเท็นคาคุ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าอิเสะ (ISE SHRINE) ตั้งอยู่ที่เมืองอิเสะ (ISE) ในจังหวัดมิเอะ (MIE) เป็นศาลเจ้าชินโตที่เลื่องชื่อด้านของความศักดิ์สิทธิ์ โดยชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับศาลเจ้าแห่งนี้มาก มีความเชื่อกันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของชาวญี่ปุ่นจะต้องมาเยือนศาลเจ้าแห่งนี้ให้ได้สักครั้งหนึ่ง ถึงขนาดเรียกด้วยคำว่า จิงงู (JINGU) ที่มีความหมายตรงตัวว่า ศาลเจ้า ใช้แทนชื่อเรียกศาลเจ้าอิเสะได้เลย ทุกปีจะมีชาวญี่ปุ่นเดินทางมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลมากถึง 7 ล้านคน

เดินทางข้ามเกาะไปยัง เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ (MIKIMOTO PEARL ISLAND)  ในอ่าวโทบะ(TOBA) ที่ประสำความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงไข่มุกแห่งแรกในโลก นอกจากจะมีพิพิธภัณฑ์ไข่มุกที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับไข่มุกแล้วยังมีร้านค้าตามจุดต่างๆ อีกทั้งยังสามารถชมการดำน้ำโชว์โดยอามะในชุดสีขาวแบบดั้งเดิมเป็นการดำน้ำทะเล งมเก็บหอยมุกโดยไม่ใส่แท็งค์ด้วย และยังเลือกซื้อเครื่องประดับต่างๆ ที่ทำจากไข่มุกแท้ๆ ได้ที่โรงงานบนเกาะแห่งนี้
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายเดินทางสู่ หมู่บ้านเซกิจูกุ (SEKI POST TOWN) เป็นสถานีที่ 47 ใน 53 สถานีของ TOKAIDO เมืองไปรษณีย์ทั้ง 53 แห่ง ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเอโดะกับเกียวโตในสมัยเอโดะของญี่ปุ่น บรรยากาศสมัยเก่าที่ยังคงมีทิวทัศน์ของเมืองที่สร้างขึ้นในช่วงปลายยุคเอโดะ เซกิจูกุเป็นเมืองแห่งเดียวบนโทไคโดที่ยังคงรักษาภูมิทัศน์เมืองที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไว้ได้ ทาวน์เฮาส์มาจิยะประมาณ 200 หลังจากทั้งหมด 400 หลังมาจากช่วงปลายยุคเอโดะจนถึงต้นยุคเมจิ คุณจึงสัมผัสได้ถึงบรรยากาศสมัยเอโดะในญี่ปุ่น

นำท่านขึ้นสู่ หอคอยซึเทนคาคุ (TSUTENKAKU TOWER) เป็นหอคอยซึ่งเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดโอซาก้า โดยตั้งอยู่ในย่านชินเซไก (SHINSEKAI) หอคอยถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1912 เพื่อฉลองความสำเร็จในการจัดงานเอ็กซ์โป (NATIONAL INDUSTRIAL EXPOSITION) ครั้งที่ 5 ที่จัดในปี ค.ศ. 1903 ซึ่งเป็นการจัดงานเทศกาลที่ประสบความสำเร็จที่สุดครั้งหนึ่ง ของเมืองโอซาก้า แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 1943 หอคอยแห่งนี้ถูกไฟไหม้ และถูกรื้อโครงสร้างของเหล็ก จนผ่านมาถึงปี ค.ศ. 1956 จึงได้มีการสร้างหอคอยแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ทำให้แต่เดิมที่หอคอยมีความสูงเพียง 64 เมตร ได้กลายมาเป็นหอคอยขนาดใหญ่ และมีความสูงกว่า 108 เมตร และเป็นจุดชมวิวยอดนิยมของโอซาก้าในปัจจุบัน โดยหอคอยแห่งนี้ตั้งอยู่ในย่านชินเซไก (SHINSEKAI) ที่เที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า เพราะที่นี่จะคึกคักสุดๆ ในช่วงตอนกลางคืน และเต็มไปด้วยร้านกินดื่ม ขนมต่างๆ ให้ได้ชิมกัน นอกจากนี้ยังมี หอคอยซึเทนคาคุ ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของย่านชินเซไกตั้งอยู่ให้ได้เดินถ่ายรูปอีกด้วย
ค่ำเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน ให้ท่านอิสระในการเลือกรับประทานอาหารค่ำได้ตามอัธยาศัย
ที่พักSARASA NUMBA HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่ 4ทัวร์เสริมยูนิเวิร์ลแซล สตูดิโอ หรือ ช้อปปิ้งชินไซบาชิใช้รถไฟในการเดินทาง
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ราคาท่านละ 3,200 บาท (รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ มีไกด์รับ-ส่ง)

เดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอส์ เจแปน หรือ USJ (UNIVERSAL STUDIOS JAPAN) สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในโอซาก้าแห่งนี้เป็นสวนสนุกที่มีคนมาเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับสองของญี่ปุ่นรองจากโตเกียวดิสนีย์แลนด์ และเป็นหนึ่งในธีมพาร์ก แอนด์ รีสอร์ต ของยูนิเวอร์แซลซึ่งมีเพียง 4 แห่งในโลก แถมยังเป็นยูนิเวอร์แซลธีมพาร์กแห่งแรกในเอเชียอีกด้วย  USJ แบ่งออกเป็น 9 โซน ตามธีมภาพยนตร์สุดฮิตของฮอลลีวูดหนังดังจากค่ายยูนิเวอร์แซลสตูดิโอส์UNIVERSAL WONDERLAND: เหมาะกับเด็กเล็กและครอบครัว ที่นี่แบ่งออกเป็น 3 โซนย่อยๆ คือ SNOOPY STUDIO, HELLO KITTY FASHION AVENUE และ SESAME STREET FUN WORLD เด็กๆ และผู้ใหญ่จะได้สนุกกับเครื่องเล่นอย่าง FLYING SNOOPY และ MOPPY’S BALLOON TRIPAMITY VILLAGE: “เรือสยองขวัญ” ในแอมิตี้วิลเลจ เพราะฉลามกินคนจากหนังดังเรื่อง JAWS WATERWORLD: ชมฉากต่อสู้แบบสดๆ ในสตูดิโอที่เจ๋งที่สุดแห่งหนึ่งของสวนสนุกTHE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER: JURASSIC PARK: นั่ง THE FLYING DINOSAUR ย้อนกลับไปยังโลกสมัยก่อนประวัติศาสตร์ แล้วเตรียมวิ่งหนีไดโนเสาร์ที่ JURASSIC PARK – THE RIDE หนึ่งในเครื่องเล่นทางน้ำที่ฮอตที่สุดของ USJSAN FRANCISCO: พบกับฉากไฟไหม้สุดตื่นเต้นเหมือนอย่างในภาพยนตร์เรื่อง BACKDRAFTMINION PARK: เล่นสนุกกับเหล่ามินเนียนตัวเหลืองสุดกวนที่โผล่ออกมาจากแล็บใต้ดิน NEW YORK: สัมผัสประสบการณ์ติดกับดักใยแมงมุมสามมิติสุดตื่นเต้นได้จากเครื่องเล่น THE AMAZING ADVENTURES OF SPIDER-MAN – THE RIDE 4K3DHOLLYWOOD: ขาชี้ฟ้าหน้าสู้พื้นต้องนี่เลย HOLLYWOOD DREAM – THE RIDE – BACKDROP เครื่องเล่นที่จะพาผู้โดยสารแล่นฉิวแบบหันหลังไปบนโรลเลอร์โคสเตอร์ แต่ถ้าชอบพุ่งไปข้างหน้ามากกว่า เราขอแนะนำให้ขึ้น HOLLYWOOD DREAM

อิสระ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เป็นสรวงสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งอย่างแท้จริง เพราะมีร้านรวงมากมายตั้งแต่ห้างสรรพสินค้าไปจนถึงย่านร้านค้าไว้คอยสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้หลากหลายกลุ่ม ในย่านร้านค้าชินไซบาชิที่ทอดตัวจากทิศเหนือจรดใต้เป็นระยะทางยาว 580 เมตร มีร้านขายเสื้อผ้าและร้านอาหารเรียงรายกันอยู่เกือบ 200 ร้านค้า
เที่ยง/ค่ำเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน ให้ท่านอิสระในการเลือกรับประทานอาหารกลางวันและค่ำได้ตามอัธยาศัย
ที่พักSARASA NUMBA HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่ 5ตลาดปลาคุรามง – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ –สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ ตลาดคุโรมง (KUROMON ICHIBA MARKET)คือตลาดอาหารยอดนิยมซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองโอซาก้า เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารต่างๆ มากมาย ทั้งของสด ผลไม้ตามฤดูกาล ฯลฯ จนถูกเรียกว่าเป็นห้องครัวขนาดใหญ่ประจำเมืองเลยทีเดียว ซึ่งจุดขายสำคัญของตลาดคุโรมงคืออาหารทะเลสด กับเนื้อชั้นดี ที่มีให้เลือกแทบทุกชนิด แถมร้านส่วนใหญ่ยังมีการนำวัตถุดิบต่างๆ ที่เราต้องการมาปรุงให้กินกันทันที ทำให้สัมผัสได้ถึงรสชาติ และความอร่อยตามแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ๆ จนเป็นตลาดที่มีผู้คนแวะเวียนมาฝากท้องกันหนาแน่นทุกวัน

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งกันอย่างจุใจที่ ย่านชินไซบาชิ ถนนสายช้อปปิ้งที่มีความยาวมากถึง 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำ รวมถึงร้านอาหาร และร้านขนม
เที่ยง/ค่ำเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปปิ้งของท่าน จึงให้ท่านอิสระในการเลือกรับประทานอาหารกลางวันและค่ำได้ตามอัธยาศัย

ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางไปสู่ สนามบินคันไซ
19.15 น.ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 611
23.15 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ35,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ12,000 บาท
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ35,900 บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ30,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ7,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ35,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ12,000 บาท
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ35,900 บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ30,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ7,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ35,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ12,000 บาท
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ35,900 บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ30,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ7,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ39,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ11,000 บาท
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ39,900 บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ34,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ7,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ38,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ11,000 บาท
เด็กอายุ 6-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ38,900 บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ33,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ7,900 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ราคานี้รวมภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 01สิงหาคม 2566 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับภาษีน้ำมันขึ้น หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุ
 • ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุ
 • ค่าโรงแรมห้องพัก 2-3 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ500,000 บาท ( ไม่ครอบคลุมถึง สุขภาพอาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกัน ท่านละ1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต วัคซีนพาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ด่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% ซึ่งต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์
 • ค่าทิปไกด์และคนขับ 700 บาท / ท่าน
 • เมื่อท่านทำการจองทัวร์กับทางบริษัทฯขอเรียกเก็บ มัดจำค่าทัวร์ท่านละ 25,000 บาท ส่วนที่เหลือต้องชำระทั้งหมด 20 วัน ก่อนการเดินทาง

*** กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัทฯก่อนทำการจองทัวร์ หากท่านได้ทำการจองทัวร์ ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ***

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 44 วัน หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 - 14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 7 วัน หักค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์
 • ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า - ออกเมืองได้เนื่องจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หรือ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดใด หักค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์' โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บคำใช้จ่ายไปแล้ว
 • หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้
  กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความ
 • ประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
  - กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
  - กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
  ** ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

ตั๋วเครื่องบิน

-ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด
-ในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว(กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

โรงแรมที่พัก

-เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
-กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกกระเป๋า

-สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ 20 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด การเรียกเก็บค่าน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ไม่อาจปฏิเสธได้
-สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ25 เชนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
-กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนักเกิน(ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
-ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย , สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร


Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy