ทัวร์ดูไบ อาบูดาบี้ ตะลุยทะเลทราย 2567/2024 เที่ยวดูไบ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE595 : โปรแกรมทัวร์ดูไบมหัศจรรย์ DUBAI อาบูดาบี ดินแดนตะวันออกกลาง ตะลุยทะเลทราย 5 วัน 3 คืน (EK)

DE595 : โปรแกรมทัวร์ดูไบมหัศจรรย์ DUBAI อาบูดาบี ดินแดนตะวันออกกลาง ตะลุยทะเลทราย 5 วัน 3 คืน (EK)
Emirates (EK)


มหัศจรรย์ DUBAI อาบูดาบี ดินแดนตะวันออกกลาง ตะลุยทะเลทราย | ชายหาดจูเมราห์ | Monorail  | แอตแลนทิสเดอะปาล์ม | พิพิธภัณฑ์แห่งอนาคต | ชิงช้าสวรรค์ Dubai Eye | DUBAI MIRACLE GARDEN  | นั่งเรือ Abra Taxi  | ตะลุยทะเลทรายด้วยรถ4WD  | ทะเลทรายอาหรับ  | Desert Safari  | ดูไบ เฟรม |  Mexico Wing | ตึก BurjKhalifa | น้ำพุแห่งดูไบ | อาบูดาบี |  GRAND MOSQUE | ถ่ายรูปกับรถ Ferrari |พระราชวังเอมิเรตส์ พาเลซ

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE595-00122-26 มิ.ย. 67Emirates (EK)49,999จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดูไบ – สกายวิวออฟเซอร์เวทอรี่ – ชายหาดจูเมราห์ – บุรจญ์อัลอาหรับ – นั่งรถไฟโมโนเรล - แอทแลนทิส เดอะปาล์ม
07.00 น.พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออก ชั้น 4 ประตู 10 ROW U เคาน์เตอร์สายการบิน EMIRATES (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
09.55 น.ออกเดินทางสู่ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ) โดยสายการบิน EMIRATES (EK) เที่ยวบินที่ EK375 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6.45 ชม.) *บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง* 
บ่ายเดินทางถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชม.) หลังจากผ่านขั้นตอนของกรมศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนำท่านขึ้นชมวิว และ ทำกิจกรรม ณ สกายวิวออฟเซอร์เวทอรี่ (Sky Views Observation Deck and Glass Slide) สนุก ตื่นเต้น ไปกับกิจกรรมมากมาย เช่น การเดินบนพื้นกระจก (Sky view) ซึ่งท่านสามารถเห็นวิวเมืองดูไบ และ ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ ได้แบบ 360 องศา และ สไลด์เดอร์กระจกใส (Glass Slide) คือการสไลด์เดอร์ผ่านช่องที่ทำด้วยกระจก ซึ่งทำให้สนุกตื่นเต้นและหวาดเสียวเนื่องจากวิวข้างล่างนั้นเป็นวิวที่ค่อนข้างสูง และยังมีกิจกรรม ห้อยตัวจากตึก (Edge Walk) เพื่อถ่ายรูปกับ ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ทั้งสนุก หวาดเสียว และ ตื่นเต้นสุดๆ *รวมค่าเข้าและกิจกรรมสไลด์เดอร์กระจกแล้ว*

นำท่านเดินทางสู่ ชายหาดจูเมราห์ (Jumeirah Beach) แวะถ่ายรูปกับตึก บุรจญ์อัลอาหรับ (Burjal-Arab) เป็นโรงแรมที่สูงที่สุดอันดับที่ 4 ของโลก ตึกบุรจญ์อัลอาหรับตั้งอยู่บนเกาะเทียมที่ถูกถมขึ้นห่างจากชายฝั่งจูไมราบีช 280 เมตร และเชื่อมต่อด้วยสะพานที่มีลักษณะโค้งตึกบุรจญ์อัลอาหรับมีลักษณะโครงสร้างการออกแบบเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบ และตัวอาคารเลียนแบบมาจากใบของเรือใบ

นำท่าน นั่งรถไฟโมโนเรล (MONORAIL) เดินทางสู่ แอทแลนทิส เดอะปาล์ม (Atlantis The Palm) แวะชมโรงแรมที่พักสุดหรูระดับ 5 ดาว ของดูไบ ที่ได้รับการยอมรับทั้งในเรื่องบรรยากาศและบริการระดับโลก จนได้รับรางวัลรีสอร์ทชั้นนำของโลกในปี 2015 โดยเปิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2008 ซึ่งว่ากันว่าพลุที่ใช้ในวันเปิดตัวโรงแรมเป็นพลุที่แพงที่สุดในโลกอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร Asian Kitchen (Chinese Set)
ที่พักNovotel Dubai Al Barsha หรือระดับเทียบเท่า
      (โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาล)
วันที่ 2ดูไบเฟรม – พิพิธภัณฑ์แห่งอนาคต - นั่งเรือ Abra Taxi – ตลาดเครื่องเทศและตลาดทอง - ทัวร์ทะเลทราย 
เช้ารับประทานอาหาร ณ โรงแรม

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ ดูไบเฟรม (Dubai Frame) สถาปัตยกรรมแปลกตาที่สร้างขึ้นในรูปทรงของกรอบรูป ตั้งโดดเด่นอยู่ที่สวนสาธารณะซาบีล “ดูไบเฟรม” สูงตระหง่านอยู่ที่ 150 เมตร ด้านบนสุดเป็นหอสังเกตการณ์ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสทัศนียภาพของดูไบทั้งเก่าและใหม่จากมุมสูง ชมนิทรรศการเรื่องราวความเป็นมาตั้งแต่อดีตไปจนถึงอนาคต ที่นำเสนอด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำหน้าตึกด้านล่างมีน้ำพุเต้นระบำให้ชมด้วย

แวะถ่ายรูปกับ พิพิธภัณฑ์แห่งอนาคต (Museum of the Future) แลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่ตอกย้ำความเป็นที่สุดของดูไบ ที่ใช้เวลาสร้างนานถึง 6 ปี พิพิธภัณฑ์ทรงกลมมีอักขระอาหรับกระจายอยู่ทั่วด้านนอกของตัวอาคาร ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 14 พิพิธภัณฑ์ที่สวยสุดในโลกภายในแสดงภาพจำลองอนาคตในปี 2071 ตั้งแต่ชีวิตความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม

จากนั้นนำท่าน นั่งเรือ Abra Taxi สัมผัสมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมผ่านวิถีชีวิตสองฝั่งน้ำของแม่น้ำ Creek

จากนั้นเดินสู่ ตลาดเครื่องเทศ (Gold & Spicy Souk) และ ตลาดทอง (Gold Souk) เป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Jewelry ทุกประเภท เช่น มุก อัญมณีต่างๆ

 จากนั้นนำท่านเดินชม ช้อปปิ้ง ถ่ายรูป เพลิดเพลิน กับ AL SEEF HERITAGE SOUQ ตั้งอยู่ใกล้กับ DUBAI CREEK ตลาดเก่าสไตล์อารบิกที่เต็มไปด้วยร้านค้า และเครื่องเทศต่างๆ เรียงรายสองข้างทาง ทุกท่านสามารถเลือกซื้อของ นั่งชิล จิ๊บกาแฟ ณ ร้านอาหาร เช่น Bikanerwala, Starbuck
เที่ยงรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร Grand Gourmet (Buffet)
บ่ายหลังรับประทานอาหารเสร็จแล้ว นำท่านเข้าสู่ที่พักเพื่อทำธุระส่วนตัวและเตรียมพร้อมในการท่องเที่ยวทัวร์ทะเลทราย

ทุกท่านพร้อมกันที่ล๊อบบี้ จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยรับท่าน ไป แคมป์ /ตะลุยทะเลทราย โดยบริการนี้ จะอำนวยความสะดวกโดยการรับ-ส่งถึงโรงแรม ทัวร์ทะเลทราย 4x4 แลนด์ครุยเซอร์ตะลุยไปในทะเลทรายอันกว้างใหญ่ในยามเย็นท่านจะสนุกกับการนั่งรถตะลุยขับรถไปขึ้นเนินทรายที่ใหญ่ที่สุดและแล่นลงมาให้คุณได้สนุกสนานไปกับคลื่นทรายที่แผ่ขยายไปทุกทิศทุกทาง พร้อมชมพระอาทิตย์ตก

นำท่านเข้าสู่ แค้มปิ้งกลางทะเลทราย (Desert Safari Camping) โดยภายในมีกิจกรรมต่างๆให้ทุกท่านร่วมสนุกอาทิเช่น Henna Tattoo ทดลองศิลปะการเพนท์ลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ, SHI SHA. เครื่องสูบบารากู่ แบบฉบับของชาวอาหรับกลิ่นผลไม้, GALA BAYA... ให้ท่านแต่งกายพื้นเมืองแบบชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก, ฟรี!!! ไม่อั้นชิมชาอาหรับ, ผลไม้ตามฤดูกาล, กาแฟ, น้ำอัดลม, น้ำดื่ม, การขี่อูฐ
ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ Desert Safari Camp
ที่พักNovotel Dubai Al Barsha หรือระดับเทียบเท่า
      (โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาล)
วันที่ 3Mexico Wing – ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ ชั้นที่ 124 - ห้างดูไบมอลล์ – น้ำพุเต้นระบำ
เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรม

นำท่านแวะชมถ่ายรูปคู่กับ Mexico Wing เป็นผลงานประติมากรรมของศิลปินชาวเม็กซิกัน ฆอร์เฆ มาริน (Jorge Marin) ซึ่งทำจากสัมฤทธิ์ (Bronze) เป็นรูปปีกนกอันเป็นรากฐานทางศิลปะรูปแบบหนึ่งของเม็กซิโก หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยังร้านของที่ระลึกสินค้าท้องถิ่นของเมืองดูไบ มีสินค้าอย่างหลากหลาย เช่น ร้านพรม เป็นต้น

จากนั้นนำท่านขึ้นชม ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ ชั้นที่ 124 (BURJ KHALIFA THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) หรือเดิมชื่อ บุรจญ์ดูไบ หนึ่งในสัญลักษณ์อันสำคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อีกทั้งยังเป็นฉากเสี่ยงตายสำคัญของพระเอก “ทอมครูซ” จากภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible 4 ซึ่งตึก มีความสูงถึง 828 เมตร ปัจจุบันมีทั้งหมด 160 ชั้น เป็นตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลก ตัวตึกได้ทำสถิติกลายมาเป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 546 เมตรแซงตึกไทเป101 เรียบร้อย (สูงกว่าตึกไทเป101 ประมาณ 97 เมตร)ซึ่ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่4 มกราคม พ.ศ.2553 และ เปลี่ยนชื่ออาคารจาก "บุรจญ์ดูไบ" เป็น"บุรจญ์เคาะลีฟะฮ์" เพื่อ เป็นเกียรติแก่ ท่านชีคค์อดีตประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ออกแบบโดยเอสโอเอ็ม ผู้ออกแบบเดียวกันกับเซียร์ทาวเวอร์ อาคารที่สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันการตกแต่งภายในจะตกแต่งโดยจอร์โจอาร์มานี Giorgio Armaniโดยเป็นโรงแรมอาร์มานีสำหรับ 37 ชั้นล่างโดยชั้น45 ถึง108 จะเป็นอพาร์ตเมนต์โดยที่เหลือจะเป็นสำนักงานและชั้นที่ 123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของตึกที่สำคัญส่วนบนของตึกจะเป็นเสาอากาศสื่อสารนอกจากนี้ ชั้น 78จะมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่โดยตึกนี้ จะติดตั้งลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลกที่ความเร็ว18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม.,40ไมล์/ชม.)โดยลิฟต์มีความเร็วสูงสุดอันดับที่2 ปัจจุบันอยู่ที่ตึกไทเป101ที่มีความความเร็ว 16.83 ม./วินาที *รวมค่าขึ้นชั้น 124 แล้ว*
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร Kanpai (Japanese set)
บ่ายอิสระช้อปปิ้ง ห้างดูไบมอลล์ (DUBAI MALL) เป็นศูนย์การค้าแห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดูไบโดยจำลองจากห้างดัง อาทิเช่น ห้าง Gallaria Lafayette ห้างชื่อดังของฝรั่งเศส ห้าง Bloomingdales อันยิ่งใหญ่จากอเมริกาเป็นศูนย์รวมแบรนด์เนมชั้นนำแนวหน้าจากทั่วทุกมุมโลก ท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีล้ำสมัยของ น้ำพุเต้นระบำ (Fountain of Dubai) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีการจัดแสดงที่บริเวณ หน้าห้างดูไบมอลล์ เริ่มตั้งแต่ 17.30-24.00 น.โดยการแสดงจะเริ่มทุกๆ 30นาที จากจุดนี้ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์แบบเต็มตัวตึกได้อีกด้วย
ค่ำอิสระรับประทานอาหารรับประทานตามอัธยาศัย
ที่พักNovotel Dubai Al Barsha หรือระดับเทียบเท่า
      (โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาล)
วันที่ 4อาบูดาบี – มัสยิดชิคชาเญด - โรงแรม เอมิเรตส์ พาเลซ – เอทิฮัดทาวเวอร์ – สวนสนุกเฟอร์รารี่เวิลด์ – ยาสมอลล์ - ดูไบ – สนามบินดูไบ
เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง อาบูดาบี (Abu Dhabi) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม.) เป็นเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุด และประชากรมีรายได้ต่อหัวสูงที่สุดของประเทศ ซึ่ง อาบูดาบี ตั้งอยู่บนเกาะรูปตัวทีที่ยื่นเข้าไปในอ่าวเปอร์เซีย มีทัศนียภาพอันสวยงามทั้งชายฝั่งทะเล และทะเลทรายกว้างใหญ่ รวมถึงเป็นเมืองหนึ่งที่มีบ่อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สามารถผลิตส่งออก เราจะพาท่านยลโฉมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองอาบูดาบี

จากนั้นนำท่านชม มัสยิดชิคชาเญด (SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL NAHYAN GRAND MOSQUE) มัสยิดที่สวยที่สุดในโลกเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทุกคน ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 10 ปี โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 1996 และเสร็จในปี 2007 โดยระดมช่างฝีมือมากกว่า 3,000 คนจากทั่วโลกมาร่วมสรรสร้างสถาปัตยกรรมอันงดงามแห่งนี้ วัสดุที่ใช้ในการสร้างมีตั้งแต่หินอ่อน เซรามิก คริสตัล และทองคำถือเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานความทันสมัยให้เข้ากับวัฒนธรรมของศาสนาอิสลามได้อย่างลงตัว ความสำคัญของมัสยิดแห่งนี้นอกจากจะเป็นที่รองรับผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ถึง 40,000 คนแล้ว ยังเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มากที่สุดเป็นอันดับที่ 25 ของโลกด้วยไฮไลต์สำคัญที่ไม่ควรพลาด คือ การเข้าชม โคมไฟแชนเดอร์เลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มูลค่าราว 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทำจากทองคำและทองแดง นำเข้าจากประเทศเยอรมนีและ พรมผืนใหญ่ที่สุดในโลก ที่ทอเป็นผืนเดียวไม่มีรอยต่อ ขนาด 5,627 ตารางเมตรนอกจากเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวและประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว มัสยิดชิคชาเญด ยังเป็นสุสานฝังพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyanอดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นผู้สร้างมัสยิดแห่งนี้ไว้ก่อนจะสวรรคตด้วย

***หมายเหตุ*** การแต่งกายสำคัญมากและกรุณาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผู้ชาย : ต้องแต่งตัวสุภาพเรียบร้อย ใส่กางเกงขายาว เสื้อแขนยาว / ผู้หญิง :ห้ามใส่เสื้อผ้ารัดรูป เสื้อและกางเกงห้ามแนบเนื้อเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และต้องเตรียมผ้าสำหรับคลุมศีรษะด้วย
เที่ยงรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร Corniche (Buffet)
บ่ายนำท่านถ่ายรูปกับ โรงแรม เอมิเรตส์ พาเลซ (Emirates Palace) เป็นโรงแรมที่เปิดให้บริการเมื่อปี ค.ศ.2005 (พ.ศ.2548) แห่งนี้ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึง 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 1.9 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 96,000 ล้านบาท จากการใช้ เงิน ทอง และหินอ่อน เป็นวัสดุในการก่อสร้าง ประติมากรรมหรือสถาปัตยกรรม สไตล์อาหรับ นอกจากนั้นโรงแรมแห่งนี้ยังติดตั้งโคมไฟระย้าที่ทำขึ้นมาจากแก้วคริสตัลของ "สวารอฟสกี้" เป็นจำนวนถึง 1,002 ชิ้น ตัวโรงแรมนั้นตั่งอยู่ ที่ริมชายหาด ยาวประมาณ 1.3 กิโลเมตร และตัวตึกโรงแรมเอง มีความกว้างประมาณ 850,000 ตารางเมตร ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวอังกฤษ นามว่า John Elliot และใกล้กันนั้น

นำท่านถ่ายรูปกับ เอทิฮัดทาวเวอร์ (Etihad Tower) คือกลุ่มอาคารที่ใช้ในการถ่ายทำฉาก‘จัมป์รถ’ ข้ามตึกของโดมินิกทอเรตโต (รับบทโดยวินดีเซล) ในหนังเรื่องFurious 7 ที่ผสมผสานทั้งความสวยงามยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมเข้ากับวีรกรรมสุดห่ามที่ไม่มีมนุษย์ปกติคนใครนึกอยากทำเป็นต้นแบบของความหรูหราและงดงามท่ามกลางบรรดาตึกระฟ้าในอาบูดาบีตัวอาคารสำนักงานสร้างจากหินอ่อนและประกอบไปด้วยการตกแต่งรายละเอียดอย่างใส่ใจและระบบไฟที่ทันสมัยทั่วทั้งอาคารตั้งแต่ทางเข้าอาคารผู้ที่แวะเวียนมาที่เอทิฮัดทาวเวอร์จะต้องประทับใจกับบรรยากาศและสภาพแวดล้อมชั้นหนึ่งที่ให้ทั้งความสะดวกสบายและความสวยงามทันสมัย หลัง

นำท่านถ่ายรูปกับ รถเฟอร์รารี่ (Ferrari)  ณ บริเวณด้านหน้า สวนสนุกเฟอร์รารี่เวิลด์ (Ferrari World theme park) *รวมค่าเข้าชมแล้ว* เป็นสวนสนุกในร่มแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในโลกออกแบบมาได้อย่างโดดเด่นด้วยสัญลักษณ์เฟอร์รารี่ขนาดใหญ่บนหลังคาสีแดงสดส่วนโค้งเว้าของหลังคาได้แรงบันดาลใจจากFerrari GT body มีขนาดครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด200,000 ตารางเมตรมีพื้นที่ในร่มให้ผู้เข้าชมได้86,000 ตารางเมตรขนาดใหญ่พอๆกับ7 สนามฟุตบอลเลยทีเดียวจุดประสงค์ที่สร้างขึ้นก็เพื่อระลึกถึงผู้ผลิตรถยนต์เฟอร์รารี่ขวัญใจคนทั่วโลก

จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้า ยาสมอลล์ (Yas Mall) จุดหมายปลายทางสูงสุดสำหรับท่านที่รักการช้อปปิ้ง เป็นแหล่งศูนย์รวม ร้านอาหาร และความบันเทิงที่ตั้งอยู่ในใจกลางเกาะ Yas อาบูดาบี! มีสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากกว่า 370 แบรนด์ ร้านอาหาร 68 แห่ง ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมอย่างจุใจ

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ ดูไบ (Dubai) เพื่อรับประทานอาหารเย็นและเตรียมตัวเดินทางกลับ
ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร Wise Kwai (Thai Set)

ได้เวลอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ (DXB) เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
22.30 นออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน EMIRATES (EK) เที่ยวบินที่ EK374 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6.45 ชม.) *บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง*
วันที่ 5สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
08.00 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (BKK) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ49,999 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ49,999 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ48,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ10,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,900 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ดูไบ-กรุงเทพฯ  เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศดูไบ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
 • น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
  เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 70 USD/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 21 วัน)
 • กรณียกเลิก
  • ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
  • ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีเจ็บป่วย
  • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วหรือชำระค่าทัวร์ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน โดย ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
  • สแกนหน้าพาสปอร์ตสีที่ชัดเจน ห้ามถ่ายจากมือถือ และวันหมดอายุหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
  • รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2*2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น 1 รูป หน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่เบลอ ไม่ใส่เครื่องประดับเก็บผมให้เรียบร้อย 
  • กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  เด็กไม่ได้เดินทาง กับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศจากเขตหรืออำเภอ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) + หน้าพาสปอร์ตของบิดาและ มารดา + หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย
  • กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมสำเนาสูติบัตร ภาษาไทย 1 ฉบับ และ ใบสูติบัตรตัวจริง ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
  • กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องเตรียมเอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวจริง 1 ฉบับ
    
  ** ในกรณีวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากประเทศดูไบทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคืนเงินค่าทัวร์ให้ทุกกรณี**
  • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
  • เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
  • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
  • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
  • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
  • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
  • กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว
  • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
  • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
  • ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการชำรุด เปียกน้ำ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
  • กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
  • กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
  • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
    
  • ** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

  Address

  53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

  จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

  Contact Us

  Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

  Social Network

  Facebook : @DoubleEnjoyTravel
  Line : @DoubleEnjoy
  Instagram : @DoubleEnjoy
  Youtube : Double Enjoy Travel

   

  Add line DoubleEnjoy