ทัวร์หมู่เกาะพีพี ทะเลแหวก กระบี่ ทัวร์ทะเลตรัง ถ้ำมรกต ถ้ำเลเขากอบ ปี 2567/2024 เที่ยวตรัง

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE073 : ทัวร์หมู่เกาะพีพี ทะเลแหวก ทะเลตรัง ถ้ำมรกต ถ้ำเลเขากอบ 4 วัน 2 คืน (Van)

DE073 : ทัวร์หมู่เกาะพีพี ทะเลแหวก ทะเลตรัง ถ้ำมรกต ถ้ำเลเขากอบ 4 วัน 2 คืน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - จ.กระบี่
20.30 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.กระบี่
21.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2 ทัวร์หมู่เกาะพีพี - เกาะพีพีเล -  ทะเลแหวก (Unseen)- ดำน้ำชมปะการัง
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางไป อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี
ชมทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตาด้วยภูเขาหินปูนตั้งตระหง่าน และนำท่านลงเรือ Speed Boat พร้อมเสื้อชูชีพ มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะพีพี (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)

เช้า

นำท่านเที่ยวรอบ เกาะพีพีเล

อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach

อ่าวโล๊ะซามะ จุดนี้ท่านสามารถดำน้ำ ดูปะการังและชมปลาหลากหลายชนิด

อ่าวปิเละ ชม ทะเลใน (Lagoon) น้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมผาหินปูนอันสูงชัน

ถ้ำไวกิ้ง สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ อ่าวต้นไทร เกาะพีพีดอน

อิสระในการเดินเล่น เที่ยวชมเกาะพีพีตามอัธยาศัย

บ่าย

นำท่านลงเรือ Speed Boat ท่องทะเลกระบี่ พักผ่อนบนชายหาดที่ ทะเลแหวก (Unseen)

ล่องเรือชมความงามของเกาะแก่งต่างๆของทะเลกระบี่ เช่น เกาะไก่ เกาะทัพ เกาะหม้อ

เชิญท่านเล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง ฝูงปลาทะเลสีสันสวยงามนานาชนิด ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์

เย็น

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับฝั่ง Check in เข้าสู่ที่พัก ระดับมาตรฐาน

รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 สุสานหอย 75 ล้านปี - สระน้ำผุด - สระแก้ว - สระมรกต - น้ำตกร้อน - ถ้ำเลเขากอบ - หาดปางเมง
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก

เช้า

นำท่านเดินทางไป สุสานหอย 75 ล้านปี

สุสานหอย 75 ล้านปี ต่อมาธรณีวิทยาพิสูจน์พบว่าอายุประมาณ 40 แต่ชาวบ้านยังคงเรียกสุสานหอย 75 ล้านปี เกิดจากธาตุหินปูนในน้ำทะเลหล่อเป็นใต้น้ำ จนเป็นเนื้อเดียวกัน เป็นลานหินกว้างใหญ่ยื่นลงไปในทะเลฟอสซิลล์ เป็นแผ่นหินหนาประมาณ 40 ซ.ม. มีเพียง 3 แห่งในโลก ได้แก่ อเมริกา ญี่ปุ่น ไทย

เดินทางไป สระน้ำผุด สระแก้ว และ สระมรกต (Unseen)

เดินทางไป น้ำตกร้อน (Unseen)

ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ณ น้ำตกร้อนที่มีจุดกำเนิดของแหล่งน้ำพุร้อน บนยอดเขาไหลสู่เบื้องล่างกัดเซาะหินลดหลั่นลงมาเป็นน้ำตกร้อนที่มีอุณหภูมิประมาณ 30 องศาเซลเซียส ให้ท่านได้ สัมผัสอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร

15.30 น. 

เดินทางไป ถ้ำเลเขากอบ (Unseen) ให้ท่านได้ล่องเรือมุดถ้ำ ชมหินงอก หินย้อยที่สวยงาม ความน่าพิศวงของถ้ำแห่งนี้

ถ้ำเลเขากอบ ถ้ำที่มีความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่ทำให้เกิดธารน้ำไหลตลอดถ้ำบนแผ่นดิน มีลักษณะเป็นภูเขาผาหินสูงชันสลับซับซ้อน 

เดินทางไป หาดปางเมง

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ ห้องพักระดับมาตรฐาน
วันที่ 4เกาะกระดาน -  ถ้ำมรกต - เกาะเชือก -  เกาะม้า - กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของที่พัก
เช้า

นำท่านลงเรือใหญ่ ออกเดินทางสู่ เกาะกระดาน
ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลอันดามันของภาคใต้ หรือ เกาะแห่งความรัก และเป็นเกาะที่สวยที่สุดของ จ.ตรัง เล่นน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย

นำท่านตื่นตาตื่นใจกับการเข้า ถ้ำมรกต (Unseen) ผจญภัยระหว่างทางเข้าถ้ำที่มืดสนิท ค้นหาความหมายของถ้ำ แสงจากภายนอกจะสะท้อนกับน้ำภายในถ้ำ ทำให้เห็นน้ำเป็นสีเขียวมรกต ดูแปลกตา และมหัศจรรย์ในความสวยงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้าง เมื่อพ้นปากถ้ำออกมาอีกด้านหนึ่ง จะเห็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน นั่งเล่นน้ำได้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (8) แบบปิกนิกบนเรือ

บ่าย

นำท่านเดินทางไป เกาะเชือก เกาะแห่งความประทับใจมิรู้ลืม

นำท่านเดินทางไป เกาะม้า ชมความงามของปะการังอ่อน ดอกไม้น้ำและปลาสีสันสวยงาม แห่งเกาะที่ได้ชื่อว่ามีป่ากัลปังหา หลากสีที่สมบูรณ์สวยงามที่สุดแห่งท้องทะเลตรัง

ได้เวลาสมควรเดินทางกลับฝั่ง
ระหว่างเดินทาง บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เย็นเดินทางถึงฝั่ง เตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
19.30 น. 

อิสระ รับประทานอาหารเย็น

เดินทางถึง กรุงเทพฯ  ประมาณตี 5 โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ห้องพัก 2 คืน (ห้องแอร์ พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ทัวร์หมู่เกาะพีพี ทะเลแหวก พร้อมอุปกรณ์ โดยเรือ Speed Boat
 • ทัวร์หมู่เกาะทะเลตรัง พร้อมอุปกรณ์โดยเรือใหญ่
 • ค่าที่พัก 2 คืน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 9 มื้อ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • สัมผัส 5 UNSEEN ... ถ้ำมรกต ถ้ำเลเขากอบ ทะเลแหวก สระมรกต น้ำตกร้อน เหมาะสำหรับทุกๆท่าน
 • ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ไฟฉาย 
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป
 • ชุดดำน้ำควรเป็นแขนยาว ขายาว แต่เข้ารูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy