ทัวร์เกาะหมาก ตราด จันทบุรี 2567/2024 เที่ยวตราด

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE106 : โปรแกรมทัวร์เกาะหมาก ตราด จันทบุรี 3 วัน 2 คืน (Van)

DE106 : โปรแกรมทัวร์เกาะหมาก ตราด จันทบุรี 3 วัน 2 คืน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - จ.ตราด - เกาะหมาก
05.30 น.

จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.ตราด

06.00 น.

ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

เช้า

แวะให้ รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ระหว่างทาง

นำท่านเดินทางสู่ จ.ตราด

เที่ยง

เดินทางถึง จ.ตราด

บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร

นำท่านไปยัง ท่าเรือกรมหลวงชุมพรฯ เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ เกาะหมาก

จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามไปยัง เกาะหมาก จ.ตราด โดย เรือ Speed boat โดยสารเรือปาหนัน (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 45 นาที)

บ่าย

นำท่านเดินทางถึง ท่าเรืออ่าวนิด/ท่าเรือเกาะหมากรีสอร์ท เกาะหมาก

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Check in เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  ที่พักระดับมาตรฐาน ห้องละ 2-3 ท่าน (แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)

15.00 น.

นำท่าน นั่งรถราง ชมวิถีชีวิตคนเกาะหมากผ่านจุดที่น่าสนใจต่างๆ ได้แก่ จุดชมวิว Good Times Resort ชมบรรยากาศสวนยาง ระหว่างเดินทางไปยังแหลมสนพร้อมชมวิวทิวทัศน์ของ เกาะกระดาด ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นเกาะที่มีโฉนด ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ตกทอดมาจนถึงเจ้าของปัจจุบันยังคงมีสภาพเป็นธรรมชาติดั้งเดิมและเป็นที่อยู่อาศัยของกวางนับพันตัว 

นำท่านแวะชม พิพิธภัณฑ์เกาะหมาก เรียนรู้ความเป็นมา และวิถีดั้งเดิมของคนเกาะหมากซึ่งบรรพบุรุษมาตั้งรกรากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5

นำท่านเดินทางไปยัง เดอะชินนาม่อนอาร์ตรีสอร์ท ชม “สะพานสู่ฝัน” เป็นสะพานที่ทอดยาวจากพื้นดินสู้พื้นน้ำ ระยะทางกว่าครึงกิโลเมตร ไกลสุดลูกหูลูกตา อิสระให้ท่านเก็บภาพตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางไปยัง Cococape Resort ชมพระอาทิตย์ตก และพักผ่อนกับบรรยากาศสบายๆ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2เกาะหมาก - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย / พายเรือคายัค / อิสระเล่นน้ำ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ทที่พัก หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

นำท่านพายเรือคายัคข้ามไปยัง เกาะขาม (ไม่ขึ้นเกาะ)

เกาะขาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะหมาก ห่างจาก อ่าวสวนใหญ่ประมาณ 1 กิโลเมตร เรียกกันว่าเป็น “มรกตแห่งท้องทะเลตราด” เนื่องจากมีชาดหาดงดงามและน้ำทะเลใสหาดทรายขาวความยาวประมาณ 300 เมตรด้านบนของชายหาดร่มรื่นด้วยทิวมะพร้าวและมีความเป็นส่วนตัวบรรยากาศเงียบสงบ

อิสระถ่ายภาพ เล่นน้ำทะเล ดำน้ำตื้นดูฝูงปลาตามอัธยาศัย

นำท่านพายเรือคายัคกลับไปยัง เกาะหมาก

เชิญเข้าที่พักอิสระอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและทำภาระกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย

เที่ยง

นำคณะเดินทางไป รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารอิสระพักผ่อน เล่นน้ำ ตามอัธยาศัย

เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหาร

อิสระพักผ่อนท่านกลางเสียงคลื่นกระทบฝั่ง ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 3เกาะหมาก - จ.ตราด - จ.จันทบุรี - กรุงเทพฯ
เช้า

ตื่นเช้ารับอรุณ สูดอากาศบริสุทธิ์

รับประทานอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของที่พัก อิสระพักผ่อนเก็บภาพก่อนเดินทางกลับตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวนิด/ท่าเรือเกาะหมากรีสอร์ท เกาะหมาก เพื่อเดินทางกลับสู่ จ.ตราด โดย เรือ Speed boat โดยสารเรือปาหนัน

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จ.จันทบุรี

นำท่านเดินทางไปยัง ชุมชนขนมแปลก ริมคลองหนองบัว แวะลิ้มลองความอร่อยของขนมโบราณและอาหารพื้นบ้าน ที่ยังคงวิถีเอกลักษณ์ดั้งเดิมมากว่า 100 ปี

ชุมชนขนมแปลก ริมคลองบัว ถือเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวแสนเก๋ของจังหวัดจันทบุรี มีลักษณะเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ยังคงเอกลักษณ์ของตัวชุมชนมาเป็นเวลากว่า 100 ปี นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่นี่จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนบ้านเรือนไม้อาคารเก่าแก่ประดับด้วยลวดลายฉลุสวยงาม ที่สำคัญในทุกวันเสาร์-อาทิตย์ นักท่องเที่ยวจะได้แวะเดินชิมขนมโบราณอร่อยๆ ที่หาทานได้ยากอีกด้วย

นำคณะทัวร์เดินทางไปยัง โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล

โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล มีลักษณะตามศิลปะแบบโกธิก มีการตกแต่งโบสถ์ไม้ฉลุลายประดับกระจกสี เป็นรูปนักบุญ ในศาสนาคริสต์รูปปั้นพระแม่มารีสีหน้าสงบ เปี่ยมประกายเมตตา ยืนอยู่หน้าวิหารทรงโกธิกซึ่งดูยิ่งใหญ่ หากภายในกลับมีแต่ ความสงบเย็นและงดงามด้วยศิลปะตกแต่ง แบบยุโรป อาคารอันงดงามนี้ยืนหยัดผ่านกาลเวลามากว่าศตวรรษ จึงมิเพียงเป็นโบสถ์ที่สวยงามที่สุดเท่านั้น หากยัง ป็นศูนย์รวมศรัทธาของผองชาวคริสต์ทั้งปวง มิเพียงเฉพาะเมืองจันทบูรแต่ครอบคลุมไปทั่วฝั่งทะเลตะวันออกเลยทีเดียว

นำท่านเดินทางสู่ ชุมชนเก่าริมน้ำย่านท่าหลวง หากใครที่มาเยือนจังหวัดจันทบุรี แล้วไม่ควรพลาดมาเดินเล่นชมสถาปัตยกรรม บ้านเรือนโบราณ ที่ ชุมชนริมน้ำจันทบูร

ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบุรี มีจุดเริ่มต้นจากเชิงสะพานวัดจันทร์ เป็นแนวไปตลอดจนถึงชุมชนตลาดล่างเป็นที่พักอาศัยและร้านค้าของชุมชนที่มีอายุเกือบร้อยปี ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มีลักษณะเป็นตึกแถวโบราณมีลวดลายไม้จำหลักอ่อนช้อย งดงาม อยู่ตามบานประตูหน้าต่างและมุมอาคารเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่มีการอนุรักษ์เอาไว้เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันยังมี กองถ่ายละครและกองถ่ายภาพยนตร์ รวมทั้งภาพยนตร์โฆษณา มาใช้โลเคชั่นบริเวณนี้กันบ่อยครั้ง

เที่ยงอิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
บ่าย

นำท่านเดินทางไปสักการะ ศาลหลักเมืองจันทบุรี 

ศาลหลักเมืองของจังหวัดจันทบุรี สันนิษฐานว่าพระเจ้าตากทรง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2310 เป็นสถานที่ศักดิ์คู่ เมืองที่ชาวจังหวัดจันทบุรีให้ความเคารพสักการะ และมากราบไหว้บูชา ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันเป็นประจำทุกวันนำท่านเดินทางตามถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ซึ่งเป็นถนนที่สวยทีสุดในภาคตะวันออก

ระหว่างทางแวะให้ชมบรรยากาศและเซลฟี่ถ่ายรูปกับถนนสุดฮอต ที่จุดสุดฮิต “เนินนางพญา” 

นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

20.00 น.

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง 
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
 • ค่ามัคคุเทศก์ ดูแล และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • หมวกกันแดด ครีมกันแดด
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป
 • วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 • การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 9 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 12 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 10 ท่าน

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy