ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE054 : แพ็คเกจทัวร์ เกาะช้าง จ.ตราด 3 วัน 2 คืน (VAN)

DE054 : แพ็คเกจทัวร์ เกาะช้าง จ.ตราด 3 วัน 2 คืน (VAN)

ไอยรา รีสอร์ท เกาะช้าง

Double Enjoy ภูมิใจเสนอ แพ็คเกจทัวร์ ทะเลฝั่งตะวันออก
ดำน้ำอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะรัง - เกาะหยวก - เกาะหวาย
"เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา"

แพ็คเกจทัวร์ เกาะช้าง จ.ตราด 3 วัน 2 คืน

* เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป *

เดินทางโดยรถตู้ ปรับอากาศ (จุดนัดรับ ถนนข้าวสารใกล้ สน.ชนะสงคราม / อนุสาวรีย์ชัย ตรงข้างเซ็นจูรี่ / พระราม 9 ปั้มเอสโซ่ / ต้นทางออกมอเตอร์เวย์ ปั้ม LPG / สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 2 ประตู 7)

ราคา 3,999 บาท/ท่าน (ราคาสำหรับคนไทย)

* ราคานี้รวม : รถตู้ ปรับอากาศ ไป-กลับ กทม.-ตราด-กทม. + เรือข้ามฝาก ขาไป-ขากลับ+ ที่พัก 2 คืน (พัก ไอยรารีสอร์ท เกาะช้าง)+ อาหาร 5 มื้อ + ดำน้ำ *

*วันหยุดนักขัตฤกษ์เพิ่ม 500 บาท/ท่าน
**ชาวต่างชาติเพิ่ม 1,000 บาท

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 ::กรุงเทพฯ - ตราด - ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ - เกาะช้าง - น้ำตกคลองพลู - กิจกรรม บอร์ดยืนพาย (SUP)/พายเรือคายัค - ชมพระอาทิตย์ตกดิน - นั่งเรือชมหิ่งห้อย - พักผ่อนตามอัธยาศัย
08.00 น

จุดนัดพบ : จุดรับขาไป : ถนนข้าวสารใกล้ สน.ชนะสงคราม / อนุสาวรีย์ชัย ตรงข้างเซ็นจูรี่ / พระราม 9 ปั้มเอสโซ่ / ต้นทางออกมอเตอร์เวย์ ปั้ม LPG / สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 2 ประตู 7 

จากนั้น ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ 12 ที่นั่ง มุ่งหน้าสู่ จ.ตราด

09.00 น.

ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น 

ออกเดินทางต่อไปยัง ท่าเรือเฟอร์รี่ อ่าวธรรมชาติ
* ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมงโดยประมาณ

12.00 น.         อิสระรับประทานอาหารเที่ยง
14.00 น.

เดินทางถึง ท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ ขึ้นเรือ เที่ยว 15.00 น. 
* ใช้เวลาเดินทางนั่งเรือฟ้ามฝาก 45 นาที (โดยประมาณ)

15.45 น.          เดินทางถึง เกาะช้าง อ่าวสับปะรด / เดินทางต่อไปที่พัก
16.00 น.

Check in เข้าที่พัก /จัดเก็บสัมภาระ 

จากนั้น นำท่าน เดินป่า เที่ยวชมธรรมชาติ น้ำตกคลองพลู ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง

17.30 น.เล่นกิจกรรม บอร์ดยืนพาย (SUP) / พายเรือคายัค / ชมพระอาทิตย์ตก ... ยามเย็น
19.00 น.

บริการอาหารเย็น (1) 

จากนั้น นั่งเรือชม หิ่งห้อย  (ชมธรรมชาติของป่าโกงกาง บรรยากาศและกลิ่นไอของคลอง ที่เป็นศูนย์รวมของน้ำทะเลและน้ำตก)

ที่พัก ที่โรงแรม ไอยรา รีสอร์ท เกาะช้าง ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่า 
วันที่ 2 ::ดำน้ำชมประการัง ที่หมู่เกาะรัง 4 เกาะ - หมู่เกาะรัง - เกาะยักษ์เล็ก - เกาะยักษ์ใหญ่ - เกาะหวาย - พักผ่อนตามอัธยาศัย
07.00 น.บริการอาหารเช้า (2) ณ.โรงแรม
08.00 น.

ออกเดินทางไปจุดชมวิว แวะถ่ายภาพสวยๆ ก่อนเดินทางไปดำน้ำ

จากนั้น ออกเดินทางไป ดำน้ำชมประการังที่ หมู่เกาะรัง เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่

12.00 น.บริการอาหารกลางวัน (3) บนเรือ (เป็นอาหารบุฟเฟ่ต์ พร้อมผลไม้ น้ำดื่ม)
13.00 น.ดำน้ำต่อที่ เกาะหวาย
15.00 น.

เดินทางกลับที่พัก

จากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.30 น.บริการอาหารเย็น (4) ณ.โรงแรม
19.30 น.

* โปรแกรมแนะนำ ไปเดินเล่นหาดทรายขาว ชมตลาดไนท์พลาซ่ายามค่ำคืน หรือจะรอชมควงกระบองไฟที่ สบายบาร์ *

จากนั้น ได้เวลาอันสมควรนำคณะท่านเดินางกลับที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก โรงแรม ไอยรา รีสอร์ท เกาะช้าง ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3 ::เกาะช้าง - ตราด - กรุงเทพฯ
06.00 น.ตื่นเช้า รับอากาศบริสุทธิ์ กลิ่นไอทะเล......
07.00 น.

บริการอาหารเช้า (5)

จากนั้น เดินทางกลับที่พัก / Check Out ออกจากที่พัก

09.40 น.เตรียมตัวเดินทางกลับ / ขึ้นเรือกลับ เที่ยว 10.00 น. (ท่าเรืออ่าวสับปะรด ฝั่งเกาะช้าง)
* ใช้เวลาเดินทางนั่งเรือฟ้ามฝาก 45 นาที (โดยประมาณ)
10.45 น.เดินทางถึง ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ ฝั่ง จ.ตราด  
เที่ยง

อิสระ รับประทานอาหารเที่ยง

จากนั้น ออกเดินทางด้วย รถบัสปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่กรุงเทพฯ
* ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมงโดยประมาณ

13.00 น.เตรียมตัวเดินทางกลับ โดยรถตู้ มารับท่าน ณ ที่พัก
13.30 น.

ขึ้นเรือกลับ (ท่าเรืออ่าวสับปะรด ฝั่งเกาะช้าง)

*ใช้เวลาเดินทางนั่งเรือข้ามฝาก 45 นาที (โดยประมาณ)

14.15 น.

เดินทางถึง ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ ฝั่ง จ.ตราด

จากนั้น ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ 12 ที่นั่ง (คันเดิม) ที่นำคณะท่านข้ามฝากกลับมาฝั่ง

มุ่งหน้าสู่กรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง โดยประมาณ
19.00 น.เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพและด้วยความประทับใจ
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ จาก กทม. โดยรถบัสปรับอากาศ
  * เริ่มต้นหัวลำโพง
 • ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหาร 5 มื้อ
 • ค่าตั๋วข้ามฟากไป - กลับ
 • นั่งเรือชมหิ่งห้อย
 • ดำน้ำชมประการังหมู่เกาะรัง ที่หมู่เกาะรัง
  ** รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และ อัตรานี้ไม่รวมค่าเข้าอุทยาน ฯ **
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและ ข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • ผจญภัยระดับกลาง ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น ชมวิวทิวทัศน์ เหมาะสำหรับทุกๆท่านที่รักทะเลและหาดทราย
 • ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868
         098-828-5266
         095-902-2526
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy