ทัวร์น้ำตกทีลอซู น้ำตกทีลอซูถดูแล้ง น้ำตกทีลอซูไม่ต้องเดิน น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก เที่ยวตาก

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE039 : ทัวร์น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก [ถดูแล้ง นั่งรถเข้า] 4 วัน 2 คืน (Van)

DE039 : ทัวร์น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก [ถดูแล้ง นั่งรถเข้า] 4 วัน 2 คืน (Van)


อ.แม่สอด จ.ตาก - อุ้มผาง - ล่องแก่งแม่กลอง - น้ำตกทีลอจ่อ - ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ - น้ำตกปะละทะ - น้ำตกทีลอซู - โบสถ์ไม้สักทอง - ดอยหัวหมด - ถ้ำสีฟ้า (Blue Cave)

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพ ฯ - อ.แม่สอด จ.ตาก
19.30 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง มุ่งหน้าสู่ อ.แม่สอด จ.ตาก

** รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง / เบาะนั่งสามารถปรับเอนได้อิสระต่อกัน / มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง / มีหัวชาร์จ USB 5 จุด **
20.00 น.ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2อ.อุ้มผาง - ถ้ำผาโหว่ - น้ำตกทีลอจ่อ - น้ำตกสายรุ้ง - บ่อน้ำร้อน - แก่งตะโค๊ะบิ๊ - ผาผึ้ง - ผาบ่อง - ผาเลือด - ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ - น้ำตกปะละทะ
05.30 น.

เดินทางถึง อ.อุ้มผาง

เข้าที่พัก เตรียมสัมภาระล่องแก่งผจญภัย

รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหารของที่พัก

09.00 น. 

เริ่มต้นล่องแก่งลำห้วยแม่กลอง สัมผัสกับธรรมชาติและความงามของสองฝั่งลำน้ำ

แวะชม ถ้ำผาโหว่, น้ำตกทีลอจ่อ, น้ำตกสายรุ้ง, บ่อน้ำร้อน, แก่งตะโค๊ะบิ๊, ผาผึ้ง, ผาบ่อง, ผาเลือด

11.30 น. ขึ้นจากเรือยางใต้แก่งตะโค๊ะบิ๊ แล้วนั่งรถสองแถวไปยัง ถ้ำตะโค๊ะบิ๊
12.00 น. 

รับประทานอาหารกลางวัน (2) (ข้าวกล่อง) ด้านหน้า ถ้ำตะโค๊ะบิ๊

นำท่านเข้าชมถ้ำ โดยไกด์เยาวชนท้องถิ่นผู้มีประสบการณ์

14.30 น. 

เดินทางไป น้ำตกปะละทะ  เพื่อชมความสวยงามของ น้ำตกปะละทะ

15.30 น. เดินทางถึง หมู่บ้านปะละทะ ออกเดินเท้าจากทุ่งนาไปยังน้ำตกปะละทะ อิสระในการถ่ายภาพ เล่นน้ำ ชมความงามของน้ำตก
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก
วันที่ 3น้ำตกทีลอซู - โบสถ์ไม้สักทอง วัดหนองหลวง
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก
08.30 น. 

เดินทางไป น้ำตกทีลอซู  ด้วยรถกะบะ ใช้เวลาประมาณ 2 ช.ม. เมื่อถึงจุดบริการนักท่องเที่ยวเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ต้องเดินเท้าอีกประมาณ 30 นาที (1.5 ก.ม.) เข้าสู่ น้ำตกทีลอซู ระหว่างทางเดินชมและศึกษาธรรมชาติตลอดเส้นทาง อิสระในการเล่นน้ำ และถ่ายรูป ตามอัธยาศัย

12.30 น. เดินทางกลับ จุดบริการนักท่องเที่ยว

รับประทานอาหารกลางวัน (5) (ข้าวกล่อง)
14.30 น. 

ออกจากเขตรักษาพันธุ์ป่าทีลอซู ขึ้นรถกะบะคันเดิม

เดินทางไป วัดหนองหลวง ชม โบสถ์ไม้สักทอง ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สวนงาม โดยสร้างจากไม้สักทองทั้งหลัง

เดินทางกลับที่พัก พร้อมบริการอาหารว่าง พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น. 

รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ห้องอาหารของที่พัก

ชมการแสดงดนตรีท้องถิ่นจากเด็ก และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองจำหน่ายในราคาถูก
*** หากทางที่พักมีนักท่องเที่ยว 40 ท่านขึ้นไป มีคาราโอเกะ บริการฟรี !!!

วันที่ 4ทะเลหมอก ณ ดอยหัวหมด - ถ้ำสีฟ้า (Blue Cave) - โรชาคาเฟ่ -  กรุงเทพมหานคร
05.00 น. ตื่นเช้า พร้อมรับเครื่องดื่มอุ่น ๆ กาแฟ, โอวัลติน ก่อนนำท่านเดินทางโดยรถสองแถวของทางที่พัก ไปชม ทะเลหมอก ที่ ดอยหัวหมด 

นำท่านเดินเท้าออกกำลังกายขึ้นเขา เพื่อเก็บภาพความประทับใจ กับความสวยงามของ ทะเลหมอก ในทัศนียภาพ 360 องศา พร้อมแสงอาทิตย์ยามเช้า
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของที่พัก

จากนั้น Check out ออกจากที่พัก นำท่านเดินทางไปยัง ถ้ำสีฟ้า (Blue Cave) สถานที่ท่องเที่ยว UNSEEN แห่งใหม่ของ แม่สอด ที่เปิดให้เข้าชมมาได้ไม่นาน จุดน่าสนใจ ของถ้ำแห่งนี้ คือ ภายในตัวถ้ำสีฟ้ายามที่สะท้อนกับแสงไฟ เผยให้เห็นถึงลวดลายของผนังถ้ำที่ธรรมชาติสร้างสรรค์่ ราวกับเป็นผลงานศิลปะ และที่เป็นไฮไลต์สำคัญ ก็คือ อุโมงค์งวงช้าง ที่เป็นหินมีลักษณะเป็นโพรง คล้ายกับงวงช้างขนาดใหญ่ อยู่ตรงกลางถ้ำ
 
นำท่านเดินทางไป ร้านกาแฟสวย บรรยากาศดี วิถีลอฟท์ @โรชาคาเฟ่ จ.ตาก

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหารระหว่างการเดินทาง
14.00 น. นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

แวะซื้อของฝากและ อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
22.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง ไปกลับ กทม. - อุ้มผาง พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 7 มื้อ
 • ค่าที่พัก 2 คืน (ทีวี พัดลม น้ำอุ่น)
 • ค่าเรือยางในการล่องแก่ง พร้อมอุปกรณ์
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
 • ค่ารถยนต์ในพื้นที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 เข็ม แล้ว ก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน ทั้งนี้ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน และได้รับการตรวจโควิดแล้วได้ผลเป็นลบ ก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 9 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 12 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • ทัวร์น้ำตกทีลอซู ล่องแก่งแม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก พักรีสอร์ท 2 คืน นั่งรถกะบะเข้าน้ำตก เหมาะสำหรับคนรักธรรมชาติ ที่ไม่ต้องลำบากมากนัก
 • รองเท้ากันลื่น, รองเท้ารัดส้น
 • เสื้อกันฝนและกันหนาว
 • หมวก, ร่ม. ครีมกันแดด
 • เสื้อผ้าสำหรับเล่นน้ำ เช่นกางเกงขาสั้น ผ้ายืด ที่สะดวกในการเล่นน้ำ และล่องเรือยาง
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป
 • ปลั๊กสามตา

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy