ทัวร์น้ำตกทีลอซู น้ำตกทีลอซูถดูแล้ง น้ำตกทีลอซูไม่ต้องเดิน น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก เที่ยวตาก

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE039 : ทัวร์น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก 4 วัน 2 คืน (Van)

DE039 : ทัวร์น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก 4 วัน 2 คืน (Van)


อ.แม่สอด จ.ตาก - อุ้มผาง - น้ำตกพาเจริญ - น้ำตกทีลอจ่อ - ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ - น้ำตกปะละทะ - น้ำตกทีลอซู - โบสถ์ไม้สักทอง - ดอยหัวหมด - ถ้ำสีฟ้า (Blue Cave)

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE039-04003-06 ต.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE039-04111-14 ต.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
DE039-04217-20 ต.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE039-04324-27 ต.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE039-04431 ต.ค.-03 พ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE039-04507-10 พ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE039-04614-17 พ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE039-04721-24 พ.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE039-04828 พ.ย.-01 ธ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE039-04904-07 ธ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
DE039-05007-10 ธ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
DE039-05112-15 ธ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE039-05219-22 ธ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE039-05327-30 ธ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP6,500จองด่วน
DE039-05428-31 ธ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP6,500จองด่วน
DE039-05529 ธ.ค. 67-01 ม.ค. 68รถตู้ปรับอากาศ VIP6,500จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพ ฯ - อ.แม่สอด จ.ตาก
19.30 น.จุดนัดพบ : ปั๊ม ปตท.ตรงข้าม ม.หอการค้า  ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง มุ่งหน้าสู่ อ.แม่สอด จ.ตาก
20.00 น.ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2อ.แม่สอด - ม่อนหมอกตะวัน - น้ำตกพาเจริญ - อุ้มผาง - วัดหลวง - บ้านสมุนไพร - ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ 
05.30 น.

เดินทางถึงอ.แม่สอด จ.ตาก

นำท่านเดินทางต่อไปยัง ม่อนหมอกตะวัน ชมบรรยากาศ ทุ่งดอกไม้ท่ามกลางทะเลหมอกยามเช้า

08.00 น. 

นำท่านเดินทางไปยัง น้ำตกพาเจริญ

อิสระรับประทานอาหารเช้าแบบง่ายๆ (อาหารตามสั่ง อาหารจานเดียว)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.อุ้มผาง เมื่อเดินทางถึง อุ้มผาง นำท่านเข้าที่พัก ณ แค้มป์สุขเสถียร หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร
บ่าย

นำท่านเดินทางไปยัง วัดหนองหลวง ชม โบสถ์ไม้สักทอง ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สวยงาม โดยสร้างจากไม้สักทองทั้งหลัง

นำท่านเดินทางไปยัง บ้านสมุนไพร สมุนไพรเจ็ดพลัง+ใบมะรุม 2 in Oneล้างพิษและบำรุงกำลังแห่งขุนเขา เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาแต่โบราณอันเลื่องชื่อของคุณพ่อ อินสวน มนตรา ภูมิปัญญาแห่งบ้านหนองหลวงแหล่งกำเหนิดสมุนไพรธรรมชาติ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

นำท่านเข้าชม ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ โดยไกด์เยาวชนท้องถิ่นผู้มีประสบการณ์

นำท่านเดินทางเข้าที่พัก ณ แค้มป์สุขเสถียร หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ห้องอาหารของที่พัก
วันที่ 3ดอยหัวหมด - ถ้ำผาโหว่ - น้ำตกทีลอจ่อ - น้ำตกสายรุ้ง - บ่อน้ำร้อน - แก่งตะโค๊ะบิ๊ - ผาผึ้ง
05.30 น. 

ตื่นเช้า พร้อมรับเครื่องดื่มอุ่นๆ กาแฟ, โอวัลติน ก่อนนำท่านเดินทางโดยรถสองแถวของทางที่พัก ไปชมทะเลหมอก ที่ ดอยหัวหมด

06.00 น. 

เดินทางถึง ดอยหัวหมด นำท่านเดินเท้าออกกำลังกายขึ้นเขา เพื่อเก็บภาพความประทับใจ กับความสวยงามของ ทะเลหมอก ในทัศนียภาพ 360 องศา พร้อมแสงอาทิตย์ยามเช้า

07.30 น. 

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก

08.30 น. เตรียมตัว นำท่านลงเรือยาง เพื่อเริ่มต้นล่องแก่งลำห้วยแม่กลอง สัมผัสกับธรรมชาติและความงามของสองฝั่งลำน้ำ ระหว่างทาง แวะชม ถ้ำผาโหว่, น้ำตกทีลอจ่อ, น้ำตกสายรุ้ง, บ่อน้ำร้อน, แก่งตะโค๊ะบิ๊, ผาผึ้ง, ผาบ่อง, ผาเลือด (ระยะเวลาล่องเรือประมาณ 3-4 ชม. ขึ้นอยู่กับระดับน้ำในลำน้ำแม่กลอง) ขึ้นจากเรือยาง นั่งรถกระบะ 4x4 คันเดิม เพื่อนำท่านเดินทางไปจุดบริการนักท่องเที่ยวเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า น้ำตกทีลอซู  ใช้เวลาประมาณ 2 ช.ม.(ช่วงฤดูแล้งฝุ่นเยอะมากๆ)  
12.30 น.

นำท่านเดินทางกลับจุดบริการนักท่องเที่ยว

รับประทานอาหารกลางวัน (4) (ข้าวกล่อง)

หลังอาหาร นำท่านเดินเท้าอีกประมาณ 30 นาที (1.5 ก.ม.) เข้าสู่ น้ำตกทีลอซู ระหว่างทางเดินชมและศึกษาธรรมชาติตลอดเส้นทาง อิสระในการเล่นน้ำ และถ่ายรูป ตามอัธยาศัย

14.30 น.นำท่านเดินทางออกจากเขตรักษาพันธุ์ป่าทีลอซู ขึ้นรถกะบะคันเดิม
16.00 น.นำท่านเดินทางกลับที่พัก พร้อมบริการอาหารว่าง อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น. 

รับประทานอาหารเย็น (5) ณ ห้องอาหารของที่พัก

ชมการแสดงดนตรีท้องถิ่นจากเด็ก และช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองจำหน่ายในราคาถูก
***หากทางที่พักมีนักท่องเที่ยว 40 ท่านขึ้นไป มีคาราโอเกะ บริการฟรี!!!!

วันที่ 4ดอยหัวหมด - ถ้าสีฟ้า(Blue Cave) - วัดไทยวัฒนาราม - ตลาดมุเซอ -  กรุงเทพมหานคร
0ึ7.00 น. 

รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของที่พัก

08.00 น.

เก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์ ออกจากที่พัก

นำท่านเดินทางไปยัง ถ้าสีฟ้า(Blue Cave) สถานที่ท่องเที่ยว UNSEEN แห่งใหม่ของ แม่สอด ที่เปิดให้เข้าชมมาได้ไม่นาน จุดน่าสนใจ ของถ้ำแห่งนี้ คือ ภายในตัวถ้ำสีฟ้ายามที่สะท้อนกับแสงไฟ เผยให้เห็นถึงลวดลายของผนังถ้ำที่ธรรมชาติสร้างสรรค์่ ราวกับเป็นผลงานศิลปะ และที่เป็นไฮไลต์สำคัญ ก็คือ อุโมงค์งวงช้าง ที่เป็นหินมีลักษณะเป็นโพรง คล้ายกับงวงช้างขนาดใหญ่ อยู่ตรงกลางถ้ำ

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหารระหว่างการเดินทาง

บ่ายนำท่านเดินทางไปยัง วัดไทยวัฒนาราม ตั้งอยู่ใน ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นวัดที่งดงามอีกหนึ่งวัดในแม่สอด ที่สร้างด้วยศิลปะแบบวัดในพม่า สีเหลืองทองอร่ามวิจิตรงดงาม วัดนี้เดิมชื่อ “วัดแม่ตาวเงี้ยว” หรือ “วัดไทยใหญ่”  วัดแห่งนี้ ซึ่งสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2400 โดยนายมุ้ง ชาวพม่าจากรัฐฉานที่อพยพครอบครัวมาอาศัยอยู่ในอำเภอแม่สอด และเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้านแม่ตาว ที่ต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า หมื่นอาจคำแหงหาญ ครั้นในปี พ.ศ.2500 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้วัดนี้เป็นวัดพระพุทธศาสนา สังกัดกรมศาสนา
14.00 น.

นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ แวะซื้อของฝาก ณ ตลาดมูเซอ 

แวะซื้อของฝากและ อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหาร ระหว่างการเดินทาง

24.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

สิ้นสุดการให้บริการ

***************************************************************************
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ6,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ6,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ6,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พัก ห้องละ 2-4 ท่าน)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 7 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

1. วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม

2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%

4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

5. ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 เข็ม แล้ว ก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน ทั้งนี้ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน และได้รับการตรวจโควิดแล้วได้ผลเป็นลบ ก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันคืนเงิน 50% ของจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วในทุกกรณี

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

 • เสื้อกันหนาว หมวก และถุงมือ
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy