ทัวร์วังน้ำเขียว ทริปวังน้ำเขียว เที่ยววังน้ำเขียว วังน้ำเขียว โอโซนอันดับ 7 ของโลก จิมทอมสันป์ เที่ยวนครราชสีมา

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE045 : ทัวร์วังน้ำเขียว จิมทอมป์สันฟาร์ม มอนทาน่า ฟลอร่าปาร์ค 2 วัน 1 คืน (Van)

DE045 : ทัวร์วังน้ำเขียว จิมทอมป์สันฟาร์ม มอนทาน่า ฟลอร่าปาร์ค 2 วัน 1 คืน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - วังน้ำเขียว(จิมทอมป์สันฯ) - วัดแสงธรรมวังเขาเขียว - วัดบ้านไร่ 2 - โรงคั่วกาแฟวังน้ำเขียว - วังน้ำเขียวฟาร์ม - ผาเก็บตะวัน
05.00 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ อ.วังน้ำเขียว
05.30 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
09.00 น. 

แวะให้ท่าน รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหาร

เดินทางถึง อ.วังน้ำเขียว 

นำท่านเที่ยวชม จิมทอมสันป์ฟาร์ม 
จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2563 

จิมทอมสันป์ฟาร์ม สถานที่ที่มีจุดท่องเที่ยวหลากหลาย ประกอบด้วย ทุ่งคอสมอส และแปลงเก็บผักปลอดสาร / ลานฟักทองและทุ่งวงกต / หมู่บ้านอีสาน / หมู่บ้านจิม และตลาดจิม อิสระเก็บภาพที่ระลึก และช้อปปิ้งสินค้ามากมายภายในฟาร์มจิมทอมป์สัน

12.00 น. 

รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร

บ่าย 

นำท่านเดินทางไปยัง วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ชมพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างพระมหาเจดีย์
๑. เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒. เพื่อบรรจุพระอัฐิธาตุ และอัฏฐบริขารของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
๓. เพื่อการศึกษาและปฏิบัติตามพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และตามคำสอนของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
๔. เพื่อเป็นอนุสรณ์แทนองค์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) เสมือนว่ายังอยู่คู่กับชาวอำเภอวังน้ำเขียวตลอดไป
๕. เพื่อความเป็นสิริมงคลของคนในชุมชนและคนทั่วไป ได้มาสักการบูชาหรือปฏิบัติบูชาที่วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
๖. เพื่อเป็นปูชนียสถานสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป

นำท่านเดินทางไปยัง วัดบ้านไร่ 2 นมัสการหลวงพ่อคูณ เพื่อความเป็นสิริมงคล

วัดบ้านไร่ 2 เดิมทีคือ วันบุไผ่ โดยหลวงพ่อคูณได้บริจาคเงินเพื่อใช้ในการก่อสร้างวัดบุไผ่จำนวนกว่า 30 ล้านบาท ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงพัฒนาบูรณะก่อสร้างอย่างต่อเนื่องทั้งสร้างกำแพงวัด, ซุ้มประตู, ทางเข้าออก, หอระฆัง, ห้องน้ำ และอยู่ระหว่างก่อสร้างศาลาการเปรียญและอุโอสถซึ่งหากแล้วเสร็จจะเป็นศาสนสถานที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาร่วมกันวัดบ้านไร่ 2 ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ประตูสู่ภาคอีสานความภาคภูมิใจของชาวโคราชที่ประดิษฐานรูปหล่อองค์หลวงพ่อคูณใหญ่ที่สุดในโลกที่นักท่องเที่ยวจะต้องมากราบไหว้สักการะเพื่อเป็นศิริมงคลในการเดินทางข้อพรให้แคล้วคลาดปลอดภัย

นำท่านเดินทางไปชิมกาแฟสด กับบรยากาศชิลด์ ริมสายน้ำ ทุ่งนา ร้านกาแฟเทรนด์ใหม่ อีกแห่งหนึ่งของวังน้ำเขียว ณ โรงคั่วกาแฟวังน้ำเขียว อิสระชม และชิม พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย 

นำท่านเดินทางไป วังน้ำเขียวฟาร์ม ฟาร์มเห็ดบ้านบุไทร ศูนย์สาธิตปลูกและแปรรูปเห็ดหอมบ้านบุไทร ชมเทคนิคด้านการเกษตรที่ผลิตโดย ภูมิปัญญาชาวบ้านและเจาะลึกกรรมวิธีแปรรูปเห็ดหอม ให้เป็นสินค้าสารพัดพร้อมเลือกซื้อเห็ดสดและเห็ดแปรรูปฟาร์มเห็ดหอม เห็ดหลินจือ (ท่านไดต้องการเห็ดสดๆไปทานที่บ้านสามารถสั่งจองไว้ได้)

นำท่านชมพระอาทิตย์ตกดินที่ ผาเก็บตะวัน

18.30 น. 

รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารเย็นนำท่าน Check in เข้าสู่ที่พักระดับมาตรฐาน

วันที่ 2 Montana farm - วังน้ำเขียว ฟลอร่าปาร์ค - Palio เขาใหญ่ - ฟาร์มโชคชัย - กรุงเทพฯ
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก
08.30 น. 

คณะพร้อมกันที่ล๊อบบี้

นำท่านเดินทางไป Montana farm (มอนทาน่าฟาร์ม) คือ แหล่งท่องเที่ยวบรรยากาศดีท่ามกลางวิวภูเขาบรรยากาศภายในร่มรื่นพื้นที่ภายในฟาร์ม ค่อนข้างกว้างขวาง ภายในฟาร์มมีฟาร์มแกะสามารถให้อาหารน้องแกะสุดน่ารักอย่างใกล้ชิด มีมุมถ่ายภาพสวยหลายจุดให้ได้ ถ่ายภาพ รวมถึงให้บริการร้านอาหาร โดยเนรมิตพื้นที่ภายในฟาร์มโดยแบ่งเป็นจุดต่างๆ เช่น ฟาร์มแกะ ร้านอาหาร กาแฟ โรงเรือนปลูกผัก Souvenir Shop มุมถ่ายภาพ Key of Love เกมส์โซน อัลปาก้าฟาร์ม เป็นต้น

นำท่านเดินทางไป วังน้ำเขียวฟลอร่าปาร์ค  สัมผัสกับความงามของพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว ที่นำมาจัดแสดงภายในงานกว่า 30 ชนิด ตระการตากว่า 2 แสนต้นให้ท่านได้อิสระเก้บบรรยากาศประทับใจ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร
บ่าย 

เดินทางไป Palio เขาใหญ่

Palio เขาใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิปแหล่งใหม่ของคนอินเทรนด์ ที่ต่อยอดมาจาก Primo Posto (พรีโม พอสโต) ตื่นตาตื่นใจกับรูปแบบสถาปัตยกรรมยุโรป คล้าย ๆ Little Italy

ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านแวะซื้อของฝากที่ ฟาร์มโชคชัย

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ

18.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าที่พัก 1 คืน (ห้องแอร์ พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ + ของว่างตลอดการเดินทาง 
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • วังน้ำเขียว ... สวิตเซอร์แลนด์ แดนอีสาน ให้ท่านได้สูดโอโซนที่มีมากติดอันดับ 7 ของโลก สบายๆกับวันหยุดพักผ่อนของท่าน
 • ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ไฟฉาย 
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy