ทัวร์นครศรีธรรมราช พัทลุง คีรีวง ศรีปากประ เที่ยวนครศรีธรรมราช

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE103 : ทัวร์นครศรีธรรมราช พัทลุง คีรีวง ศรีปากประ 3 วัน 1 คืน (Van)รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - จังหวัด นครศรีธรรมราช
18.00 น.

จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7(คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่

18.30 น.

ล้อหมุน!! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2บ้านคีรีวง - ศรีปากประ - ไร่สุขเกษม - จังหวัดพัทลุง
05.00 น.

เดินทางถึง บ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช แวะให้คณะทัวร์ทำภารกิจส่วนตัว

เช้า

บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร

นำท่านเที่ยวชมวิถีชีวิตของ ชุมชนคีรีวง เพลินตาและเพลินอารมณ์กับทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ

ชุมชนคีรีวง ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาป่าไม้ปั่นจักรยานชมวิวสูดอากาศบริสุทธิ์ ซึ่งสามารถหาเช่าจักรยานได้ตามร้านเช่าจักรยานในจุดต่างๆ รอบหมู่บ้านการลองชิมอาหารพื้นเมือง ถ้าหากมาในฤดูผลไม้จะได้อร่อยกับผลไม้นานาพันธุ์ ผลผลิตของคีรีวงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันชาวคีรีวงมีอาชีพหลักคือการเพาะปลูกผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์คีรีวงที่ได้รับเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาวได้แก่ ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านคีรีวงมีการรวมตัวกัน ตั้งเป็นกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มได้แก่ กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มสมุนไพรกลุ่มจักสาน และผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว กลุ่มแปรรูปน้ำผลไม้ กลุ่มไวน์ และกลุ่มทุเรียนกวน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ผ้ามัดย้อมเป็นผลิตภัณฑ์เด่นคีรีวงในฐานะหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP จึงมีจุดท่องเที่ยวเชิงสาธิตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผ้าและความเป็นธรรมชาติ

นำท่านเดินทางไปยัง ไร่เกษมสุข ซึ่งเป็นไร่ในรูปแบบของ Organic Farm ที่รายล้อมด้วยต้นไม้ และไร่นาเขียวขจี เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำรงชีวิต โดยจัดสรรพื้นที่ให้เป็นการเกษตรแบบผสมผสาน มีร้านกาแฟ ร้านอาหาร ให้นั่งทานในซุ้มไม้ไผ่แบบชิลๆ เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศสีเขียวของท้องทุ่ง จิบเครื่องดื่ม ทานอาหาร เดินเล่นบนสะพานไม้สุดเก๋และสูดกลิ่นอายธรรมชาติ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำคณะทัวร์เดินทางสู่ จังหวัดพัทลุง

15.30 น.

เดินทางถึง จังหวัด พัทลุง

นำท่านเดินทางCheck in เข้าที่พัก เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่พักระดับมาตรฐาน ห้องละ 2-3 ท่าน (แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)

18.30 น.

บริการอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3ทะเลน้อย - ยอยัก - วัดถ้ำคูหาสวรรค์ - ตลาดย้อนยุคปากพนัง - วัดพระธาตุ - กรุงเทพฯ
05.30 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า

นำท่านลงเรือล่องชมบรรยากาศยามเช้าของ ทะเลน้อย ชมพืชน้ำหลากหลายสายพันธุ์ พร้อม วิวยอยัก

ทะเลน้อย เป็นบริเวณที่มีน้ำขังตลอดปี พืชส่วนใหญ่เป็นพืชน้ำที่โดดเด่นและสร้างสีสันให้กับทะเลน้อย ได้แก่  สาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายข้างเหนียว ที่มีดอกเล็กๆ สีเหลือง สีม่วงสวยงาม บัวหลวง บัวสาย บัวเผื่อน เป็นต้น พันธุ์บัวที่มีขึ้นอยู่มากที่สุดโดยในช่วงเช้า เหล่าบัวสายจะพาออกดอกสีแดงสดบานสะพรั่งเต็มท้องน้ำในบริเวณที่มีบัวชนิดนี้ขึ้นอยู่ ถือเป็นอีกหนึ่งสีสันความงามคู่ทะเลน้อยที่อยู่คู่กันมาแต่ช้าแต่นาน แต่ดอกบัวจะบานเฉพาะช่วงเช้าเท่านั้น พอเข้าช่วงสายจะหุบแล้ว ดอกบัวจะเริ่มบานตั้งแต่กลางเดือน ก.พ - เม.ย. นอกจากนี้ยังมีนกน้ำนานาชนิดทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพมาอาศัยอยู่เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพในวงจรธรรมชาติของทะเลน้อยเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์

นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

07.30 น.

บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหารเก็บสัมภาระเช็คเอ้าท์

นำท่านออกเดินทางไปยัง วัดถ้ำคูหาสวรรค์

09.00 น.

เดินทางถึง วัดถ้ำคูหาสวรรค์ พระอารามหลวงแห่งแรกในจังหวัดพัทลุง ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ และพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ตามผนัง ด้านหน้ามีจารึกพระปรมาภิไธยย่อของพระมหากษัตริย์ของเชื้อพระวงศ์หลายพระองค์ปรากฏอยู่

นำท่านเดินทางไปยัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร
บ่าย

นำคณะทัวร์เดินทางไปยัง ตลาดย้อนยุคปากพนัง

ตลาดย้อนยุคปากพนัง แห่งนี้ตั้งอยู่สองริมฝั่งคลองบางฉลาก ซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำปากพนังขนานไปกับลำคลองอีกฝั่งเป็นตลาดที่ติดเลียบกำแพงของเรือนจำส่วนอีกฝั่งจะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยเปิดเป็นร้านขายของต่างๆ ตลาดย้อนยุคปากพนังถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากโดยอำเภอปากพนังเป็นเมืองท่าเป็นศูนย์กลางการค้าสำคัญของทะเลฝั่งตะวันออกจึงเป็นแหล่งที่คนมาจับจ่ายใช้สอยมาแต่ไหนแต่ไร เมื่อมีแนวคิดแห่งการสร้างตลาดย้อนยุคเพื่อสะท้อนบรรยากาศในอดีตของวิถีชีวิตชาวใต้จึงถือเป็นตลาดโบราณที่น่าสนใจไม่แพ้ภูมิภาคอื่นๆ แต่อย่างใด ตลาดย้อนยุคปากพนัง โดยเปิดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่ 14.00-20.00 น.

นำท่านเดินทางไปยัง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ที่ชาวนครเรียกว่า วัดพระธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของจังหวัดและเป็นมิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศานิกชนพระบรมธาตุเจดีย์เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถานนับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้

นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

เย็น

บริการอาหารเย็น (5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร

24.00 น.

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน  (ห้องน้ำในตัว+พัดลม+น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
 • ค่าสต๊าฟนำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
 • รองเท้าสวมสบาย
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy