Camping น่าน 2567/2024 ทริปน่าน ดอยเสมอดาว ผาชู้ ขุนสถาน ดอยภูคา นันทบุรี จ.น่าน เที่ยวน่าน

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE011 : Camping น่าน ดอยเสมอดาว ขุนสถาน นันทบุรี ดอยภูคา [พักเต็นท์] 4 วัน 2 คืน (Van)

DE011 : Camping น่าน ดอยเสมอดาว ขุนสถาน นันทบุรี ดอยภูคา [พักเต็นท์] 4 วัน 2 คืน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ -  จ.น่าน
19.30 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ อ.นาน้อย จ.น่าน
20.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - อ.นาน้อย - อุทยานแห่งชาติขุนสถาน 
05.30 น. 

เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่ ดอยเสมอดาว

นอกจากนี้ยังสามารถชม ผาหัวสิงห์ ได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วย

07.30 น.

รับประทานอาหารเช้า

เดินทางไป อ.นาน้อย ชม เสาดินนาน้อย

เสาดินนาน้อย เกิดจากการกัดกร่อนจากธรรมชาติ แหว่งเว้าเป็นรูปทรงต่างๆ ดูแล้วงามตาครับ ให้เวลาถ่ายรูปกันประมาณครึ่งชั่วโมง


จากนั้นเดินทางไป อุทยานแห่งชาติขุนสถาน  ระดับความสูงมากกว่า 1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเล
เที่ยง 

รับประทานอาหารกลางวัน

ช่วยกันตั้งแค้มป์ คืนนี้เราจะนอนดูดาวท่ามกลางความหนาวกันที่ระดับความสูงมากกว่า 1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเล

*ช่วงนางพญาเสือโคร่งบาน เราอาจจะไปนอนใต้ต้นซากุระ ที่สถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถานแทนครับ

เดินทางไป สถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถาน

*หากตรงช่วงนางพญาเสือโคร่ง หรือ ซากุระเมืองไทยบานสะพรั่ง (ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค.) จะงดงามยิ่งนัก หากเป็นช่วงอื่นๆก็มีดอกไม้นานาชนิดให้ได้ชมกัน เช่น ชมพูภูคา (ก.พ.) ดอกบ๊วย ดอกท้อ ลูกไหน ลูกพลับ(ก.ค. - ส.ค.) ฯลฯ

ให้เวลาถ่ายรูปกันจนเต็มอิ่ม จากนั้นกลับที่พัก

18.00 น.รับประทานอาหารเย็น
วันที่ 3 อ.เวียงสา - Milk Club - วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - ศาลพระหลักเมืองน่าน - วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์  - ดอยวาว - ดอยผาช้าง
06.30 น. ชม ทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น ทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น ในแบบ ขุนสถาน
08.00 น. 

รับประทานอาหารเช้า

เดินทางไป อ.เวียงสา จ.น่าน

แวะดื่มนมสดและขนมให้หายเหนื่อย ที่ จ๊างน่าน Milk Club
*ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม

เดินทางไป วัดพระธาตุเขาน้อย

วัดพระธาตุเขาน้อย ปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตรงบริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน ถือเป็นจุดเดียวที่เห็นเมืองน่านจากมุมสูง

12.00 น. 

รับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางไป วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร (พระอารามหลวง) เป็นศิลปะสมัยสุโขทัย มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี

เดินทางไป พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน มี “งาช้างดำ” วัตถุโบราณสำคัญคู่เมืองน่าน

เดินทางไป ศาลพระหลักเมืองน่าน

เดินทางไป วัดมิ่งเมือง มีวิหารปูนปั้น สีขาวงาช้าง โดดเด่นสวยงามยิ่งนัก

เดินทางไป วัดภูมินทร์ ชม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดที่สร้างทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว โบสถ์และวิหาร สร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน ประตูไม้ทั้ง 4 ทิศ แกะสลักลวดลายงดงาม โดยฝีมือช่างเมืองน่าน

เดินทางไป ดอยวาว อุทยานแห่งชาตินันทบุรี ช่วยกันตั้งแค้มป์ บริเวณ ดอยวาว เป็นจุดตั้งแค้มป์ที่โรแมนติกที่สุด เพราะรายล้อมไปด้วยต้นซากุระเมืองไทย (นางพญาเสือโคร่ง) คืนนี้เราจะนอนกันที่นี่ รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ

 
17.30 น. นำท่านลงไปชมพระอาทิตย์ตกที่ ดอยผาช้าง

รับประทานอาหารเย็น
วันที่ 4 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.บ่อเกลือ - พระธาตุแช่แห้ง - กรุงเทพฯ
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ชม ทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น ดอยวาว
07.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

หลังอาหาร ช่วยกันเก็บเต็นท์
08.00 น. 

เดินทางไป อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ชมพันธุ์ไม้หายาก เช่น ชมพูภูคา (ออกดอกช่วง ม.ค.-มี.ค.) ต้นเต่าร้างยักษ์ เป็นพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นของดอยภูคา ลักษณะเป็นปาล์มลำต้นเดียว สูงประมาณ 40 เมตรนอกจากนี้ยังมี ต้นก่วมภูคา พืชหายากวงค์เดียวกับเมเปิ้ล

เดินทางไป อ.บ่อเกลือ

12.30 น. 

รับประทานอาหารเย็น

เดินทางไป โรงต้มเกลือสินเธาว์ ที่ยังใช้วิธีการต้มแบบโบราณมานานหลายร้อยปีแล้ว

เดินทางไป พระธาตุแช่แห้ง

พระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองน่านมาช้านาน เป็นพระธาตุประจำปีเถาะ ตามปีนักษัตรของชาวล้านนา

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพฯ ประมาณตี 3

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าที่พัก 2 คืน (เต็นท์พร้อมเครื่องนอน หลังละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหาร 9 มื้อ + ค่าอาหารว่าง น้ำดื่มและขนมตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
 • ค่าสต๊าฟนำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • เยือนเมืองแห่งอารยธรรมล้านช้าง ซึ่งยังคงความบริสุทธิ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณี อันงดงามชวนหลงไหลให้มาเยือน ในบรรยากาศแบบ Romantic Camping
 • เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
 • รองเท้าสวมสบาย
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy