DE008 : ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ ดอยภูคา ดอยสกาด 4 วัน 2 คืน (Van)

DE008 : ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ ดอยภูคา ดอยสกาด 4 วัน 2 คืน (Van)


กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
TM0320-0000125-28 ก.พ. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0320-0000204-07 มี.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
TM0320-0000311-14 มี.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
TM0320-0000418-21 มี.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
TM0320-0000525-28 มี.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
TM0320-0000602-05 เม.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
TM0320-0000709-12 เม.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0320-0000810-13 เม.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0320-0000911-14 เม.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0320-0001012-15 เม.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0320-0001113-16 เม.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0320-0001214-17 เม.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0320-0001322-25 เม.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
TM0320-0001430 เม.ย.-03 พ.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0320-0001513-16 พ.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
TM0320-0001620-23 พ.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
TM0320-0001727-30 พ.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
TM0320-0001802-05 มิ.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0320-0001910-13 มิ.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
TM0320-0002017-20 มิ.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
TM0320-0002124-27 มิ.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
TM0320-0002201-04 ก.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
TM0320-0002308-11 ก.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
TM0320-0002415-18 ก.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
TM0320-0002523-26 ก.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0320-0002624-27 ก.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0320-0002729 ก.ค.-01 ส.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
TM0320-0002805-08 ส.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
TM0320-0002911-14 ส.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
TM0320-0003019-22 ส.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
TM0320-0003126-29 ส.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
TM0320-0003202-05 ก.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
TM0320-0003309-12 ก.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
TM0320-0003416-19 ก.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
TM0320-0003523-26 ก.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
TM0320-0003630 ก.ย.-03 ต.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
TM0320-0003707-10 ต.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0320-0003814-17 ต.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0320-0003922-25 ต.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
TM0320-0004028-31 ต.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0320-0004104-07 พ.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0320-0004211-14 พ.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0320-0004318-21 พ.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0320-0004425-28 พ.ย. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0320-0004503-06 ธ.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
TM0320-0004609-12 ธ.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0320-0004716-19 ธ.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0320-0004823-26 ธ.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
TM0320-0004930 ธ.ค. 64-02 ม.ค. 65รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
TM0320-0005031 ธ.ค. 64-03 ม.ค. 65รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - อ.นาน้อย จ.น่าน
19.30 น. 

จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อ.นาน้อย จ.น่าน

20.00 น.ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - เสาดินนาน้อย – วัดบ่อแก้ว - ศาลพระหลักเมืองน่าน - วัดมิ่งเมือง - ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - วัดศรีพันต้น - ร้านขนมหวานป้านิ่ม - วัดพระธาตุเขาน้อย - ถนนคนเดินเมืองน่าน
05.30 น. เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่ ดอยเสมอดาว

นอกจากนี้ยังสามารถชม ผาหัวสิงห์ ได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วย
07.30 น.

อิสระอาหารเช้า ณ ดอยเสมอดาว จากนั้นเดินทางไป อ.นาน้อย ชม เสาดินนาน้อย ให้เวลาถ่ายรูปกันประมาณครึ่งชั่วโมง

เสาดินนาน้อย เกิดจากการกัดกร่อนจากธรรมชาติ แหว่งเว้าเป็นรูปทรงต่างๆ ดูแล้วงามตามาก

10.00 น.

นำท่านเดินทางไปยัง วัดบ่อแก้ว ภายในวัดมีพระธาตุบ่อแก้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอนาหมื่น ความโดดเด่น คือ เป็นวัดที่สร้างด้วยศิลปะแบบล้านนา พระอุโบถมีสีขาวทั้งหลังงดงามวิจิตรด้วยลวดลายแกะสลักปูนปั้นประดับกระจกสีต่างๆ ด้านหลังวัดสามารถมองเห็นวิวของทุ่งนาเขียวขจี อิสระให้ท่านไหว้พระขอพร และเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองจังหวัดน่าน

นำท่านเดินทางไปสักการะ ศาลพระหลักเมืองน่าน และชมความอลังการของ วัดมิ่งเมือง ซึ่งมีวิหารปูนปั้น สีขาวงาช้าง โดดเด่นสวยงามยิ่งนัก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร นำท่านชม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ วัดที่สร้างทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว โบสถ์และวิหาร สร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน ประตูไม้ทั้ง 4 ทิศ แกะสลักลวดลายงดงาม โดยฝีมือช่างเมืองน่าน

นำท่านชม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร (พระอารามหลวง) เป็นศิลปะสมัยสุโขทัย มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ต่อด้วย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน มี “งาช้างดำ” วัตถุโบราณสำคัญคู่เมืองน่าน

นำท่านเดินทางไป วัดศรีพันต้น ชมโบสถ์สีทอง 

วัดศรีพันต้น สร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภูคา (ครองนครน่าน ระหว่าง พ.ศ.1960-1969) ชื่อวัดตรงกับนามผู้สร้าง คือพญาพันต้น บางสมัยเรียกว่า วัดสลีพันต้น (คำว่า สลี หมายถึง ต้นโพธิ์) ซึ่งในอดีตมีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่ด้านทิศเหนือและทิศใต้ของวัด ปัจจุบันถูกโค่นเพื่อตัดเป็นถนนแล้ว วัดศรีพันต้นได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2505 ภายในวัดมีวิหารที่สวยงาม ตั้งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยิบระยับ เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่าน ที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันได หน้าวิหารวัด สีทองเหลืองอร่ามสวยงาม ตระการตา มีความสวยงามมาก ดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา ซึ่งปั้นแต่งโดยช่าง ชาวน่านชื่อ นายอนุรักษ์ สมศักดิ์ หรือ "สล่ารง" และภายในวิหารได้มีการเขียนภาพลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้า และประวัติ การกำเนิด เมืองน่าน โดยช่างชาวน่าน เป็นภาพ เขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่ง

นำท่านชิมขนมหวานร้านดังของเมืองน่าน ร้านขนมหวานป้านิ่ม
** ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม **

นำท่าน Check in เข้าที่พักระดับมาตรฐาน

เย็น

นำท่านขึ้นชมวิวเมืองน่านที่ วัดพระธาตุเขาน้อย

วัดพระธาตุเขาน้อย ซึ่งปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตรงบริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน ถือเป็นจุดเดียวที่เห็นเมืองน่านจากมุมสูง

จากนั้นนำท่านเดินทางไป ถนนคนเดิน (มีเฉพาะบางช่วงเท่านั้น) ให้ท่านได้ Shopping ของที่ระลึกกันตามอัธยาศัย

อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินเมืองน่าน

21.00 น.ได้เวลานัดหมาย นำท่านกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3พระธาตุแช่แห้ง - เดอะวิว@กิ่วม่วง - ถนนหมายเลข 3 - อ.บ่อเกลือ - โรงต้มเกลือสินเธาว์ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.ปัว - ร้านลำดวน - วัดภูเก็ต - วัดศรีมงคล
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (2) ณ ที่พัก

นำท่านไปนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองน่านมาช้านาน เป็นพระธาตุประจำปีเถาะ ตามปีนักษัตรของชาวล้านนา

แวะจิบกาแฟชมวิว ณ เดอะวิว@กิ่วม่วง ร้านกาแฟวิวดี มีวิวทิวทัศน์สวยงามมองเห็นวิวภูเขาเขียวขจี บวกกับการตกแต่งร้านสไตล์ล้านนาที่เข้ากับธรรมชาติ ทำให้ เดอะวิว@กิ่วม่วง กลายเป็นร้านกาแฟสำหรับพักระหว่างทางที่หลายคนนิยมมานั่งพัก จิบเครื่องดื่ม ชมบรรยากาศสวยๆ พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ เติมความสดชื่นได้อย่างดีเยี่ยม

แวะจุดถ่ายรูปกับจุดเช็กอินอันซีนแห่งใหม่ จ.น่าน ”โค้งเลข 3”
 
จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ นำท่านชม โรงต้มเกลือสินเธาว์ ที่ยังใช้วิธีการต้มแบบโบราณมานานหลายร้อยปี

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
บ่าย
จากนั้นเดินทางไป อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ชมพันธุ์ไม้หายาก เช่น ชมพูภูคา (ออกดอกช่วง ม.ค.-มี.ค.) ต้นเต่าร้างยักษ์ เป็นพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นของดอยภูคา ลักษณะเป็นปาล์มลำต้นเดียว สูงประมาณ 40 เมตรนอกจากนี้ยังมี ต้นก่วมภูคา พืชหายากวงค์เดียวกับเมเปิ้ล
 
จากนั้นนำท่านเดินทางไป อ.ปัว นำท่าน Check in เข้าสู่ที่พัก
 
นำท่านไปช้อปปิ้ง ร้านลำดวน ผ้าทอ อ.ปัว ร้านขายของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณ ชื่อดังแห่งปัวอำเภอปัวถือว่าเป็นอำเภอที่มีชาวไทลื้ออยู่มากที่สุดชาวไทลื้อมีประเพณีและ วัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการแต่งกายแบบพื้นบ้าน ได้แก่ผ้าทอไทลื้อ  นับว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอำเภอนี้ ผ้าทอส่วนใหญ่เมื่อทอมาแล้วก็มีการจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ หลังช๊อป กันอย่างจุใจแล้ว

นำคณะเดินไปยังพื้นที่ด้านหลังร้านลำดวนผ้าทอ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ  บรรยากาศโดยรวมของร้านตกแต่งตามสไตล์ของชุมชนชาวไทลื้อผสมล้านนา สัมผัส บรรยากาศชิลชิล  นั่งชมวิวนาข้าว  มองภูเขา จิบกาแฟ ในสไตล์พื้นบ้านที่ให้ความรู้สึกแตกต่างไปจากร้านกาแฟเดิมที่เราเคยเจอ
 
นำท่านชม วัดภูเก็ต ชมวิหารทรงล้านนาประยุกต์ และภาพจิตรกรรมแนวร่วมสมัย 3 มิติ ที่แสดงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และภาพพุทธประวัติได้อย่างวิจิตรตระการตา และไฮไลท์ของวัดภูเก็ตคือ ลานชมวิวหน้าอุโบสถ ท่านจะได้เห็นทุ่งนาเป็นภาพมุมกว้าง และมีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นฉากหลัง
 
วัดภูเก็ต ได้ตั้งชื่อตามหมู่บ้านเก็ต แต่เนื่องด้วยเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินสูง จึงตั้งชื่อว่า "วัดภูเก็ต" หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดน่าน มีอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ จิตรกรรมฝาผนังสามมิติ เป็นที่ประดิษฐาน "หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา" ที่ศักดิ์สิทธิ์ ด้านล่างวัดมีแม่น้ำไหลผ่าน นักท่่องเที่ยวสามารถให้อาหารจากลานข้างบนผ่านท่อไหลลงไปให้กับฝูงปลาได้ และสามารถมองเห็นฝูงปลาที่อยู่ด้านล่างได้อย่างชัดเจน
 
นำท่านเดินทางไป วัดศรีมงคล (ก๋ง)ไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล ชมพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสีเรือนไทยล้านนาประยุกต์ จิบกาแฟ ชมวิวดอยภูคา และทุ่งนาเขียวขจี สนุกสนานกับมุมถ่ายรูปเก๋ๆ
 
วัดศรีมงคล (ก๋ง)เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือหลวงปู่ก๋งด้านหลังวัดมีลานชมวิวซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงามมองเห็นทุ่งนาเขียวขจีและทิวเขาของดอยภูคาเรียงราย สลับซับซ้อนโดยบริเวณลานชมวิวทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุดรวมถึงร้านกาแฟ บรรยากาศไทยๆให้พักผ่อนหย่อนใจภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผันจิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัด หนองบัวของจังหวัดน่านรวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสีซึ่งรวมรวมของโบราณต่างให้ได้ชม นอกจากนี้ยังมี พิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสีเรือนไทยล้านนาประยุกต์ตัวเรือนใช้ไม้สักทองทั้งหมดงามสง่าเห็นมาแต่ไกลที่รวบรวมเอาเครื่องใช้ต่างๆในสมัยโบราณมาจัดให้ชมอาทิอุปกรณ์ที่ใช้ทำมาหากินของคนโบราณใบเกิดหรือใบสูติบัตรที่จารึก ลงในใบลานรวมถึงเครื่องเงินต่างๆนอกจากนี้ยังมีภาพของหลวงปู่ครูบาวัดก๋งและพระเกจิชื่อดังต่าง
ค่ำ

บริการอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร 

หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย Good night …… zzzzzz
วันที่ 4ดอยสกาด - ชุมชนไทลื้อ - อ.เมืองน่าน - พระธาตุช่อแฮ - กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก

นำท่านเดินทางไปยัง ดอยสกาด ดอยที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการปลูกเมี่ยง ถิ่นปลูกมะแข่นของดีเมืองน่าน ดอยแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทยภูเขาชนเผ่าลั๊วะที่มีวิถีชีวิตเรียบง่าย และที่สำคัญยังคงมีความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะสำหรับมาพักผ่อนชาร์ตแบตรีเฟรซร่างกายให้หายจากความเหนื่อยล้า

นำท่านไป ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว ชมจิตรกรรมฝาผนังไทลื้ออันงดงามและเก่าแก่ภายใน วิหารวัดหนองบัว และเลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จ.แพร่ แวะนมัสการ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิดปีขาล

เย็นอิสระอาหารเย็น ณ บ้านเทียนหอม อุตรดิตถ์
23.00 น.เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,500 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่ารีสอร์ท ระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2 -3 ท่าน)
 • ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
 • ค่าสต๊าฟนำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 9 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 12 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • เยือนเมืองแห่งอารยธรรมล้านช้าง ซึ่งยังคงความบริสุทธิ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณี อันงดงามชวนหลงไหลให้มาเยือน
 • เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
 • รองเท้าสวมสบาย
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 089-204-9121 (อ้วน)
         092-269-6868 (มน)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 Copyright © 2021 DoubleEnjoy.com All Rights Reserved.


Add line DoubleEnjoy