โปรแกรมทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส โพรวองซ์ 2567/2024 เที่ยวฝรั่งเศส

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE247 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส โพรวองซ์ 9 วัน 6 คืน (TG)

DE247 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส โพรวองซ์ 9 วัน 6 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

MERCURE HOTEL
Mercure Hotel Avignon
NH Hotel Nice
NYX Hotel Milan

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - มิลาน
​21.30

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์เตอร์สายการบินไทย (เคาเตอร์ D ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

วันที่ 2มิลาน - มอนติ คาร์โร - นีซ
​00.35ออกเดินทางสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG940
​07.10

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัลเพนซา มิลาน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่  มลรัฐโมนาโค รัฐอิสระที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส

​เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
​บ่าย

นำท่านชม เมืองมอนติคาร์โล เมืองหลวงของประเทศโมนาโค ประเทศเล็กๆ ที่ร่ำรวยสุดๆเมืองเก่ามอนติคาโรเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองแคว้นตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 60 เมตร ตามสไตล์ชัยภูมิของอัศวินในยุคกลาง

นำท่านเดินเข้าสู่ ลานหน้าพระราชวัง ชมบรรยากาศที่หรูหราไฮโซ เก็บภาพพระราชวังแห่งโมนาโค ซึ่งเป็นที่ประทับของประมุขแห่งรัฐโมนาโคในปัจจุบันจากนั้นนำท่านเข้าชมภายในวิหารโมนาโค ที่สร้างในรูปแบบนี้โอโรมานซ์ เป็นที่ฝังพระศพของเจ้าหญิงเกรซแห่งโมนาโกและเจ้าชายเรนิเยร์ พระสวามี

จากนั้นนนำท่านเข้าสู่ ย่านเมืองเก่า เก็บภาพความหรูหราของคาสิโน และโรงแรมเดอะปารีส์ โรงแรมสุดหรูของมอนติคาร์โล เดินเล่นไปตามทางเดินในเมือง ซึ่งสองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนร้านค้า ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมอันงดงาม อิสระทุกท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองนีซ

​ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่NH Hotel Nice / หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 3นีซ - หมู่บ้านเอซ - เซนต์พอล เดอ วองซ์ - คานน์ - นีซ
​เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านนั่งรถชม เมืองนีซ เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

นำผ่านชม โบสถ์รัสเซีย St.Nicholas เป็นโบสถ์รัสเซีย ใหญ่ที่สุดในประเทศฝรั่งเศส สร้างขึ้นกลางศตวรรษที่ 18

ผ่านชม ตึกเก่าสถาปัตยกรรมแบบเจนัวส์ เด่นตระหง่านให้ผู้มาเยือนได้หลงใหล เมืองนีซเป็นศูนย์กลางอำนาจในการปกครองเขตแอลป์-มารีดีม และเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับห้าของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเอซ (Èze)หมู่บ้านนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น "รังของนกอินทรี" เนื่องจากที่ตั้งของเมืองอยู่บนผาสูง 427 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ตัวเมืองมีโบสถ์สีเหลืองอ่อน ( Notre Dame de l 'Assomption) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1764 ที่ท่านสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล อาคารที่เก่าแก่ที่สุดในหมู่บ้าน มีอายุย้อนไปถึงปี คริสตวรรษที่ 15 หมู่บ้านยุคกลางแห่งนี้ มีชื่อเสียงด้านความงามและเสน่ห์ ร้านค้าหอศิลป์โรงแรมและร้านอาหารมากมายดึงดูดนักท่องเที่ยวและคู่ฮันนีมูนเป็นจำนวนมาก เป็นผลให้ได้การโหวดป็น "หมู่บ้านพิพิธภัณฑ์"

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้าน เซนต์พอล เดอ วองซ์ (Saint Paul de Vence)

​เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย

หมู่บ้านเซนต์ พอล เดอ วองซ์ เป็นหมู่บ้านในยุคสมัยกลางของยุโรปที่ยังคงสภาพดั้งเดิมไว้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา และมีกำแพงหินล้อมรอบหมุ่บ้านแบบโบราณ ที่มีลักษณะคล้ายๆปราสาท ไว้ล้อมรอบ ทางเดินในหมู่บ้านจะเป็นเหมือนตรอกเล็กตรอกน้อยผสมปนเปกันไป ระหว่างบ้าน, ร้านค้า   แกลเลอรี่ของศิลปิน รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบโบราณ  ที่ใช้หินในการก่อสร้างบ้าน ในหมู่บ้านได้ถูกปรับปรุงให้เป็นร้านค้า ร้านแสดงสินค้าพวกศิลปะ และหัตถกรรม เช่น เครื่องถัก ตุ๊กตาผ้าแต่งตัวแบบวัฒนธรรมอันเก่าแก่ สร้อยหิน รวมทั้งภาพวาด ต่างๆ สวยงามมาก

ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ เมืองคานส์ (Cannes) เป็นเมืองของการท่องเที่ยวฝรั่งเศสตอนใต้ เป็นเมืองที่จัดงานที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก คือ เทศกาลเมืองคานส์ (Cannes Films Festival) เป็นเทศกาลที่มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1946 ถือเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเทศกาลหนึ่ง อาคารที่ใช้ในการจัดงานเป็นอาคารขนาดเล็กสูง 2-3 ชั้นในช่วงเทศกาล อาคารจึงจะได้รับการตกแต่งให้ดูเลิศหรูอลังการสักครั้งหนึ่ง ที่ ลานด้านหน้าอาคาร มีรอยประทับเท้าพร้อมลายเซ็นของดาราฮอลลีวู๊ด มีชื่อหลายคน หากใครที่คลั่งไคล้ดาราแล้วละก็พลาดไม่ได้ที่กับการวัดรอยมือดาราคนโปรดที่หน้าปาเล่ เด เฟสติวาล Palais des Festivalsที่เหล่าดาราชื่อดังทั้งหลายได้ประทับรอยมือไว้ให้เป็นที่ระลึก

ผ่านชม ท่าจอดเรือยอร์ช ลำงาม ๆ ของบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลาย

​ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่NH Nice Hotel / หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 4นีซ - มัวส์ติเยร์ส เซนต์ มาเรีย - เอ็กซ์ ออง โพรวองส์ - กอร์เดส - อาวียง
​เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมัวร์ติเยร์ส เซนต์ มาเรีย (Moustiers-Ste-Marie) (ระยะทาง144 ก.ม.) หมู่บ้านน่ารัก แสนงดงาม ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขา ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมอย่างมากมาย เมืองมัวร์ติเยร์ส มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเครื่องเคลือบ "Faïence" ที่สวยงามเป็นที่ยอมรับจากทั่วยุโรป และในหมู่บ้านจะเต็มไปด้วยร้านค้า (Faïenceries) หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางลำธารที่ไหลผ่านภูเขาซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วนมีน้ำตกเล็ก ๆ อยู่ในหมู่บ้าน ช่วยสร้างบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ชมบ้านเรือน จากยุคกลางที่สวยงาม เสียงของแม่น้ำและน้ำพุที่ไหลผ่านหมู่บ้านทำให้เมืองมัวร์ติเยร์ส รู้สึกเหมือนหมู่บ้านแถบอัลไพน์ โบสถ์นอเทรอดาม คือส่วนสำคัญของหมู่บ้าน สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ได้รับการบูรณะอย่างสวยงามในปี ค.ศ.1928

​เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเอ็กซ์ ออง โพรวองส์” (Aix en Provence) ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวโพรวองส์ กับผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ผัก และผลไม้สดๆจากไร่ ตลาดดอกไม้สด พร้อมชมอาคารบ้านเรือนสไตล์บาร็อคที่หรูหรา ซึ่งอดีตเคยเป็นเมืองเก่าแก่ในสมัยโรมัน ที่มีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ต่อมามีการปรับปรุง และมีการก่อสร้างอาคารที่สวยงามมากขึ้น ปัจจุบันจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสำคัญเมืองหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงที่มีเทศกาลดนตรีในเดือนกรกฎาคม

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอร์เดส Gordes

นำท่านชม หมู่บ้านกอร์เดส เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการโหวดให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส และสวยที่สุดในแคว้นโปรวองซ์ ตัวเมืองที่น่ารักมี ถนนที่ปูด้วยหินแบบโบราณ ผ่านบ้านเรือนที่ได้รับการอนุรักษ์ รวมถึงโบสถ์และปราสาทเก่า ตัวปราสาทตั้งอยู่เหนือสุดของหมู่บ้าน ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาและ พื้นที่รอบๆเมืองได้อย่างชัดเจน ปราสาทกอร์เดส ได้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1031 และได้รับการบูรณะใหม่ ในปี ค.ศ.1525 ปัจจุบันเป็นเสมือนเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของตัวเมือง อิสระทุกท่านเก็บภาพ และเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอาวีญง (Avignon)

​ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่Mercure Hotel Avignon / หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 5อาวียง - ชมเมือง - นีมส์ - อาร์ลส์ - เกรนอบ
​เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านชม เมืองอาวีญง (Avignon)ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโรน ในปัจจุบันเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดโวกลูซ อาวีญง ได้ถูกขนานนามว่า “เมืองแห่งพระสันตะปาปา” เนื่องจากในอดีตนั้นเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสันตะปาปา (รวมทั้งพระสันตะปาปาเท็จ) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1309 - ค.ศ. 1423 ในช่วงของการแตกแยกครั้งใหญ่ของคริสตจักร (Catholic Schism) นอกจากนี้อาวีญงยังเป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองในประเทศฝรั่งเศสที่ยังมีกำแพงเมืองเก่าที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และยังมีศูนย์ประวัติศาสตร์ พระราชวังพระสันตะปาปา

นำท่าน เดินชม สะพานอาวีญง หรือ สะพาน(Pont Saint-Bénézet) สร้างขึ้นระหว่างปี 1177 ถึง 1728 แต่สะพาน แห่งแรกได้ถูกทำลายไปในช่วงสงครามครูเสด และได้สร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1234ตัวสะพานถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วยซุ้มหิน แต่หลังจากนั้นตัวสะพานไม่ได้รับการบูรณะเนื่องจากประตูโค้งมักพังทลายลงทุกครั้งที่เกิดน้ำท่วม จากแม่น้ำโรน (Rhône) เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงในการบูรณะปัจจุบันเหลืออยู่เพียงสี่โค้งซึ่งยังอยู่ในสภาพดี ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปีค.ศ. 1995 มีเวลาให้ท่านเก็บภาพตัวเมืองเก่า และพระราชวัง แห่ง สันตะปาปา ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองนีมส์ (ระยะทาง 40 ก.ม.) นำท่านเข้าสู่ ตัวเมือง นีมส์เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโบราณสถานของชาวโรมันและเมืองเก่าสุดคลาสสิคที่ยังเหลืออยู่ นำท่านเก็บภาพสนามกีฬาโรมัน ที่มีอายุถึง 2,000 ปี ปัจจุบันนี้ยังคงใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานคอนเสิร์ตและประเพณี การต่อสู้วัวกระทิง

​เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
​บ่าย

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอาร์ลส์ (Arles) แวะชมและถ่ายรูปกับ ปอง ดู การ์ด (Pont du Gard)สะพานส่งน้ำอันยิ่งใหญ่และสวยงาม ที่มีความสูงถึง 49 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นสะพานที่สูงที่สุดที่เคยสร้างมา มี อายุเก่าแก่ถึง 2,000 ปีเดินทางถึงเมืองอาร์ล (Arles )เมืองที่มีความโดดเด่นในด้านของโบราณสถานสำคัญที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยโรมาเนสก์ และด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองนั่นเอง ที่เป็นสาเหตุให้องค์การยูเนสโก ยกให้เมืองอาร์ลส์ เป็นมรดกโลกไปในปี ค.ศ.1981

นำท่านชม โบสถ์แซงต์ โทรแปงค์ (St.Trophime Church) ชม โรงละครโรมันและคริปโตปอรติคุส (Roman theatre and Cryptoporticus) และสนามกีฬาโรมันโบราณ (Roman Arena) หรือ โรมัน แอมฟิเธียเตอร์ (Roman Ampthitheatre) ตึกรูปร่างทรงกลมขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นประมาณ ช่วงศตวรรษที่ 1 ภายในมีอัฒจรรย์สำหรับคนนั่งชมการแสดงต่างๆ หนึ่งในโบราณสถานโรมันที่ถูกยกให้เป็นมรดกโลกของเมืองอาร์ลส์ และที่สำคัญไม่แพ้สิ่งก่อสร้างคือ จิตรกรระดับโลก วินเซนท์ แวนโก๊ะ ได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองอาร์ลในช่วงปลายของชีวิต เนื่องจากวิวทิวทัศน์และบรรยากาศชนบทของเมืองนี้สวยงามยิ่งนัก จนกลายเป็นแรงขับเคลื่อนให้ แวนโก๊ะได้สร้างผลงานชั้นยอดที่นี่จำนวนมาก เป็นภาพเขียน 200 ภาพ ภาพสเก็ตช์และภาพสีน้ำอีกกว่า 100 ภาพ เขาเขียนภาพการเก็บเกี่ยว ภาพทุ่งข้าวสาลี และภาพสถานที่น่าสนใจ โดยใช้สีเหลือง สีน้ำเงินเข้ม และสีม่วงอ่อนเป็นหลัก

นำท่านเก็บภาพ ร้านกาแฟคาเฟ่ ลา นุย (Le Café La Nuit) ที่โด่งดัง เนื่องจากเป็นร้านกาแฟที่อยู่ในภาพวาดของแวนโก๊ะ

ได้เวลาสมควร นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเกรนอบ (Grenoble)

​ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่Mercure Hotel / หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 6เกรนอบ -  อานซี - ชาโมนิค -  ยอดเขามองค์บลองค์
​เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอานซี (Annecy)(ระยะทาง 100 ก.ม.) เมืองเล็กๆ น่ารัก ตามแบบชนบทฝรั่งเศส ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดโอต-ซาวัว(Haute-Savoie) หรือ อับปอร์ซาวอย อยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบอันซี (Annecy Lake) และเห็นวิวเทือกเขาแอล์ปในสวิตเซอร์แลนด์ ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับต้นๆ และยังได้รับสมญานามว่า "เวนิสแห่งเทือกเขาแอลป์" ใจกลางเมืองยังมี Palais de L’Isle เป็นปราสาทรูปหัวเรือโบราณ ปราสาทหลังนี้ตั้งอยู่กลางน้ำ และยังเป็นสัญลักษณ์ของอานน์ซี อีกด้วย ฝรั่งเศส  อิสระให้ท่านเดินเล่นในตัวเมือง ริมทะเลสาบ

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองชาโมนิกซ์ (Chamonix) (ระยะทาง 100 ก.ม.)เมืองที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอล์ป ที่เป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส มีการตกแต่งบ้านเรือนไว้อย่างสวยงาม อิสระให้ท่านเพลิดเพลินเดินเล่น

ชมเมือง ชาโมนิกซ์ ให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของฝากของที่ระลึกมากมายในวันอากาศดี ท่านสามารถมองเห็นยอดเขามองบลองค์

​เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย

นําท่าน นั่งเคเบิ้ลไฟฟ้าขึ้นสู่สถานี ไอกุย ดู มิดิ  (Aiguille du Midi) ด้วยความสูงระดับ 3,842 เมตร เป็นกระเช้าที่สูงที่สุดในโลก  ถูกสร้างขึ้นเมือปี ค.ศ.1955 ใช้เวลานั่งกระเช้าประมาณ 45 นาที จนถึงสถานีไอกุย ดู มิดิ จากสถานีนี้ท่านจะสามารถมองเห็นยอดเขามองบลองค์ยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป และสูงเป็นอันดับที่ 11 ของโลก ที่มีความสูง 4,807 เมตร ในท่านอิสระเล่นหิมะหรือถ่ายรูปตามอัธยาศัย

ท่านสามารถลองพิสูจน์ความกล้า โดยการยืนอยู่บนกล้องกระจก (Step into the Void) เปิดครังแรกในปี 2013 โคลงสร้างทั้งหมดเป็นแก้วชนิดพิเศษ มีพื้นเป็นแก้วใสสามารถมองเห็นหุบเหวด้านล่างได้อย่างชัดเจน

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางลงสู่ สถานีชาโมนิก อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย

​ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูชีสฟอนดู พร้อมเครื่องเคียง แฮมรมควัน ผักดอง ขนมปัง เป็นเมนูขึ้นชื่อที่สุดของแคว้นซาวอย
พักที่Mercure Hotel / หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 7ชาโมนิก - มิลาน - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง
​เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมือง มิลาน (Milan) (ระยะทาง 220 ก.ม.) เมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ในแคว้นที่ราบลอมบาร์ดีเป็น เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลกษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม 

​เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
​บ่าย

นําท่านชม ลานจตุรัสบริเวณ มหาวิหารแห่งมิลานหรือมิลานดูโอโม สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองซึ่งมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วย หินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิคใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบันเป็นโบสถ์แคธอล์ลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกและเป็นมหาวิหารใหญ่อันดับ 4 ของโลก สูง 157 เมตรกว้าง 92 เมตรเริ่มสร้างในปีค.ศ. 1386 ใช้เวลาก่อสร้าง นานถึง 500 ปี ชมความงดงามยอดปราสาทที่มีปลายยอดแหลมกว่า 135 ยอด

อิสระให้ท่านเดินเล่นชม เมือง หรือว่าเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม  สินค้าพื้นเมือง หรือของที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัย

​คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ:สปาเก๊ตตี้กุ้งมังกรรสเลิศ พร้อมเครื่องดื่มไวน์แดง
ที่พักNYX Hotel Milan / หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 8มิลาน - สนามบินมัลเพนซ่า 
​เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเพื่อออกเดินทางสู่ สนามบิน(กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย)เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

​14.05 ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG941
วันที่ 9สนามบินสุวรรณภูมิ
​05.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ กรุงเทพฯ– มิลาน –กรุงเทพฯ
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน 
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับ 4 ดาว โรงแรมที่พักจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (กรุณาตรวจอบสัมภาระทุกครั้งก่อนเดินทางออกจากโรงแรมที่พัก)
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 100 บาท / ท่าน / วัน (หากท่านประทับใจในการบริการ)
 • กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 25 ท่านและได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูตโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
  - ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
  - ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน)ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
  - ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัทฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20วันขึ้นไป  -  เก็บค่าใช้จ่าย  70 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
 • หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 • รูปถ่ายสี(ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้วจำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง

 • หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด
  * ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่นใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทางอายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง*พนักงานและผู้ถือหุ้นหนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
  *ข้าราชการและนักเรียนหนังสือรับรองจากต้นสังกัดหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
 • หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้นส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)
 • หนังสือรับรองจากธนาคารในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อมStatement และสำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือนกรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ตและหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ)
 • เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
 • สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคนต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดาและมารดาซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ
    สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
    สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
    สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
    สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวรและถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้นการปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินโดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy