โปรแกรมทัวร์พังงา หมู่เกาะสุรินทร์ สิมิลัน 2567/2024 เที่ยวพังงา

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE109 : โปรแกรมทัวร์พังงา หมู่เกาะสุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 2 คืน (Van)

DE109 : โปรแกรมทัวร์พังงา หมู่เกาะสุรินทร์ สิมิลัน 4 วัน 2 คืน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - อ.คุระบุรี จ.พังงา
19.30 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่  อ.คุระบุรี จ.พังงา
20.00 น.ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2อ.คุระบุรี - ท่าเรือคุระบุรี - หมู่เกาะสุรินทร์ - หมู่บ้านมอแกน - อ่าวสับปะรด - หมู่บ้านปลานีโม่ - อ่าวแม่ยาย
07.00 น.

เดินทางถึง ท่าเรือคุระบุรี อ.คุระบุรี จ.พังงา

รับประทานอาหารเช้า (1)

เตรียมสัมภาระส่วนตัว พร้อมรับสำหรับดำน้ำ

เช้า

ออกเดินทางโดย เรือ Speed Boat สู่ หมู่เกาะสุรินทร์ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)

เดินทางถึง หมู่เกาะสุรินทร์ แวะชม หมู่บ้านมอแกน เยียมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมอแกน 

แวะดำน้ำ จุดแรก อ่าวสับปะรด สัมผัสความงามของโลกใต้ท้องทะเลที่สวยงาม

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารของอุทยานฯ บนเกาะสุรินทร์เหนือ
บ่าย

ออกเดินทางสู่จุดดำน้ำที่เรียกกันว่า หมู่บ้านปลานีโม่ เพลิดเพลินกับความน่ารักของปลาการ์ตูนที่กำลังเริงร่ากับดอกไม้ทะเล

แวะดำน้ำบริเวณ อ่าวแม่ยาย ตื่นตาตื่นใจกับปลามากมายหลากหลายชนิด

เดินทางออกจาก หมู่เกาะสุรินทร์ กลับสู่ท่าเรือ

เพลิดเพลินกับอาหารว่างก่อนกลับโรงแรมแบบบุฟเฟ่ต์

ที่พักจากนั้นนำท่าน Check in เข้าที่พัก เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  ที่พักระดับมาตรฐาน ห้องละ 2-3 ท่าน (แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)
เย็น

รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3หมู่เกาะสิมิลัน - เกาะเมี่ยง (เกาะ4) - เกาะปายู (เกาะ7) - เกาะสิมิลัน (เกาะ8 ) - หินเรือใบ - เกาะบารู (เกาะ9)
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก
เช้า

นำท่านสู่ท่าเรือส่วนตัว พนักงานจะนำท่านลงทะเบียน พร้อมรับอุปกรณ์สำหรับดำน้ำตื้น

ออกเดินทางจากท่าเรือด้วย เรือสปีดโบ้ท Speed Boat มุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติเกาะสิมิลัน

เดินทางถึง เกาะเมี่ยง (เกาะ 4) ท่านสามารถดื่มด่ำและชมทัศนียภาพบนชายหาดบริเวณเกาะ ท่านจะได้พบกับค้างคาวแม่ไก่เกาะอยู่ตามต้นไม้และนกชาปิไหน ซึ่งเป็นนกที่หาได้ยากมากชนิดหนึ่งในประเทศไทย

สนุกสนานต่อกับการดำน้ำดูปลาที่ เกาะปายู (เกาะ 7) และชมปะการังใต้ท้องทะเล ตื่นตาตื่นใจกับฝูงปลานานาชนิด

เที่ยง

ท่านจะได้เพลิดเพลินกับอาหารกลางวัน (5) แบบบุฟเฟ่ต์แสนอร่อยที่ เกาะสิมิลัน (เกาะ 8)

และยังได้ตื่นตาตื่นใจไปกับหินเรือใบ ที่ตั้งเด่นอยู ณ จุดชมวิว รวมถึงเห็นวิวอ่าวเกือกหรือที่นักท่องเที่ยวขนานนามว่า Donald Duck Bay

บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางถึง เกาะบางู (เกาะ 9) ดำน้ำตื้นดูปลาสวยงามนานาชนิด ชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะ และ เพลิดเพลินกับอาหารว่างแบบบุฟเฟ่ต์

เดินทางกลับสู่ท่าเรือและ นำท่านเดินทางกลับที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4เมืองเก่าตะกั่วป่า - พังงา - กรุงเทพฯ
07.30 น.

อรุณสวัสดิ์ พบกันอีกในวันใหม่ รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของที่พัก

หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ ตัวเมืองอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

09.30  น.

เดินทางถึง เมืองเก่าตะกั่วป่า

เมืองเก่าตะกั่วป่า เป็นเมืองขนาดเล็กในเขต อ.ตะกั่วป่า ปัจจุบันเป็นพื้นที่ของ ต.ตลาดใหญ่ อยู่ห่างจากตัวอำเภอไปประมาณ 7 กม. สร้างขึ้นตั้งแต่ก่อน พ.ศ. 500 แรกเริ่มเดิมที่มีชื่อว่าเมืองตกโกล (แปลว่ากระวาน) ต่อมาคำว่า ตกโกล ก็เพี้ยนเป็นตะโกลา และเป็นตะกั่วป่า ในที่สุด
พาไปเช็คอิน 8 จุดห้ามพลาดที่เมืองเก่าตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ได้ทั้งภาพสวยๆ ได้ทั้งบุญ พร้อมของฝากกลับบ้าน
1. พานเหล็กบุญสูง (สะพานเหล็กโคกขนุน) ตั้งอยู่เส้นทางระหว่างย่านยาวและเมืองเก่าตะกั่วป่า สร้างมาจากเหล็กของเรือขุดแร่ ของบริษัทจุติ บุญสูง สะพานที่ทอดยาวข้ามแม่น้ำตะกั่วป่า กับ รอยยิ้มของชาวบ้านที่สัญจรไปมา คือ เสน่ห์ของที่นี่
2. ตึกขุนอินทร์ หรือ บ้านขุนอินทร์ บ้านโบราณสร้างด้วยชาวจีนเรียบง่ายแต่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมสไตร์โคโลเนี่ยล เคยเป็นที่อาศัยของ ร.อ.ท. ขุนอินทรคีรี ( ช้อย ณ นคร ) ซึ่งดำรงตำแหน่งนายอำเภอตะกั่วป่า ช่วงปี พ.ศ. 2464 – 2469 บ้านได้รับการบูรณะใหม่ให้เห็นความสวยงามของบ้านคหบดีในยุคที่ตะกั่วป่าเคยรุ่งเรือง
3.Street Art เมืองตะกั่วป่า ลายภาพร่วมในสมัยบนกำแพงเก่า สร้างสีสันให้นักท่องเที่ยว มาถ่ายภาพ สร้างความสนุกสนานและลมหายใจให้ตะกั่วป่ามีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง
4. การแต่งกายชุดบาบ๋าสไตร์ตะกั่วป่า เสื้อคอตั้งแขนจีบ คนที่นี่นิยมแต่งกายเพื่อออกงานบุญและงานสำคัญ เช่น งานแต่งงาน ปัจจุบันยังนิยมแต่งกายเดินเล่น ถนนย้อนยุควัฒนธรรมตะกั่วป่า ที่มีตลาดในทุกวันอาทิตย์ ช่วง พ.ย. – พ.ค. ของทุกปี อีกทั้งยังมีชมรมชาวบาบ๋าฝั่งทะเลอันดามัน ที่จะช่วยคอยแนะนำการแต่งกายและเปิดให้เยี่ยมชมในวันอาทิตย์อีกด้วยBaBa Traditional Costume
5. ศาลเจ้าพ่อกวนอู ศูนย์รวมแห่งพลังศรัทธาของชาวเมืองตะกั่วป่า ที่เปิดให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนมัสการเจ้าพ่อกวนอูเพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง การงานมั่นคง ยิ่งช่วงเทศกาลกินเจ ยิ่งคึกคักด้วยความศรัทธาจากชาวบ้านนับหมื่น
6. โรงเรียนเต้าหมิง ตึกสีเหลืองเข้มของโรงเรียนสอนภาษาจีนสมัยกิจการเหมืองแร่ยังคงรุ่งเรือง โดดเด่นเป็นสง่าตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าและสนามหญ้าสีเขียว กลายเป็นฉากที่สีสันสวยงามให้นักท่องเที่ยวต่างถิ่นนับพันได้มาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ยิ่งเดินทางมากับรถสองแถวไม้สีฟ้ายิ่งได้ความรู้่สึกเหมือนย้อนวัยเหมือนได้เดินทางมาโรงเรียนอีกครั้ง
7. วัดเสนานุชรังสรรค์ สถาปัตยกรรมโบราณในการสร้างวัด ล้อมรอบด้วยกำแพงโบราณก่ออิฐถือปูนสูง 2 เมตร อุโบสถสูงใหญ่ ภายในบรรจุพระประธานหล่อด้วยโลหะ หน้าตักกว้างประมาณ ๒ ศอกคืบ เปิดให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านสักการะ สงบจิต สงบใจ ได้ออมบุญ
8. เต้าส้อ ตะกั่วป่า แม้ว่าจะได้ยินชื่อ เต้าส้อตะกั่วป่า มาจากหลายแหล่ง แต่ใครจะปฏิเสธได้ว่าหากมาตะกั่วป่าแล้วไม่ได้ชิมรสเต้าซ้อสูตรดั้งเดิมของเมืองตะกั่วป่าก็เหมือนจะมาไม่ถึงที่ ในละแวกเมืองเก่ามีด้วยกัน 3 แห่ง ได้แก่ เต้าส้อตวงรัตน์ , เต้าส้อนันทวัน และ เต้าส้อแม่อารีย์

 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ แวะซื้อของฝาก และทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

24.00 น.เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับ นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าเรือ Speed Boat ไป - กลับ เกาะสุรินทร์ + เรือหางยาวพาไปดำน้ำ 
 • ค่าเรือ Speed Boat ไป - กลับ สิมิลัน พร้อมนำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าที่พัก 2 คืน (โรงแรม ห้องละ 2-3 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ 
 • ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมชูชีพ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • สัมผัส 5 UNSEEN ... ถ้ำมรกต ถ้ำเลเขากอบ สระมรกต น้ำตกร้อน ทะเลแหวก เหมาะสำหรับทุกๆท่าน
 • ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ไฟฉาย 
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป
 • ชุดดำน้ำควรเป็นแขนยาว ขายาว แต่เข้ารูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy