ทัวร์ฟิลิปปินส์ เกาะเซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ เที่ยวฟิลิปปินส์

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE765 : ทัวร์ฟิลิปปินส์ เกาะเซบู โบโฮล 6 วัน 4 คืน (PR)

DE765 : ทัวร์ฟิลิปปินส์ เกาะเซบู โบโฮล 6 วัน 4 คืน (PR)
Philippine Airlines (PR)

Blue Water Sumilon
Holiday Inn Cebu city or similar

ทัวร์ฟิลิปปินส์ เกาะเซบู โบโฮล | ฟิลิปปินส์ | เซบู | ดำน้ำดูฉลามวาฬ | เกาะซูมิลอน | โบโฮล 

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE765-00110-15 ต.ค. 67Philippine Airlines (PR)58,800จองด่วน
DE765-00224-29 ต.ค. 67Philippine Airlines (PR)58,800จองด่วน
DE765-00307-12 พ.ย. 67Philippine Airlines (PR)58,800จองด่วน
DE765-00421-26 พ.ย. 67Philippine Airlines (PR)58,800จองด่วน
DE765-00505-10 ธ.ค. 67Philippine Airlines (PR)58,800จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
22.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ ประตูทางเข้าที่ 1- 4 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2กรุงเทพมหานคร - เซบู
01.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่ สนามบินมัคตัน–เซบู ประเทศฟิลิปปินส์ โดย สายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ โดยเที่ยวบิน PR 739 สายการบินบริการอาหาร บนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 3.55 ชม.)
06.25 น. เดินทางถึง สนามบินมัคตัน–เซบู นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

นำท่านแวะถ่ายรูปศาลเจ้ามักตัน (Mactan Shrine) ตั้งอยู่ในเมืองลาปู-ลาปู เกาะมักตัน จังหวัดเซบู เป็นหอคอยอนุสรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นักสำรวจชาวโปรตุเกส เฟอร์ดินันด์ มาเจลลัน เชื่อกันว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ซึ่งมาเจลลันถูกสังหารระหว่างยุทธการที่มักตันเมื่อวันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 1521 แมกเจลแลนเป็นผู้นำการสำรวจครั้งแรกของโลกในการเข้าถึงเอเชียผ่านทางมหาสมุทรแอตแลนติกและข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก พระองค์ทรงบัญชากองเรือสเปนให้สำรวจหมู่เกาะเขตร้อนเพื่อหาเครื่องเทศล้ำค่า เนื่องจากเสบียงอาหารที่ลดน้อยลงหลังจากอยู่ในทะเลมาหนึ่งปี ลูกเรือของ Magellan จึงต้องตั้งถิ่นฐานในเซบูก่อน ในไม่ช้าพวกเขาก็เริ่มเปลี่ยนคนพื้นเมืองมานับถือศาสนาคริสต์และประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยเปลี่ยนหมู่บ้านที่นับถือพระเจ้าหลายองค์ให้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกของพระเจ้าองค์เดียว
 
นำท่าน เข้าชม Virgen dela Regla National Shrine เซบูเป็นที่รู้จักจากพิธี Santo Niño มาโดยตลอด แต่ก็มีการอุทิศตนอีกประการหนึ่งที่ผู้แสวงบุญมาเยี่ยมเยียนตลอดหลายปีที่ผ่านมา นั่นคือ Nuestra Señora De La Regla หรือ Our Lady of the Rule เชื่อกันว่าชื่อนี้มีต้นกำเนิดมาจากนักบุญออกัสตินผู้อุทิศกฎเกณฑ์ที่เขาสร้างขึ้นให้กับเธอเพื่อให้สมาชิกในคณะของเขาปฏิบัติตาม ศาลเจ้าและรูปของ Virgen De La Regla ตั้งอยู่ในเมืองลาปู-ลาปู ในเมืองเซบู วันฉลองแม่พระแห่งการปกครองจะจัดขึ้นทุกวันที่ 21 พฤศจิกายน ชาวเซบูได้เฉลิมฉลองวันฉลองพระแม่มารีมาเป็นเวลากว่า 280 ปีแล้ว ในวันนั้นจะมีขบวนแห่ซึ่งเป็นวันแรกของพิธีมิสซา Nuestra Señora De La Regla ด้วย ภาพจะถูกส่งผ่านทางคาราวานไปยัง Pacific Cebu Resort และจะถูกวางไว้ในเรือที่ตกแต่งด้วยดอกไม้ ซึ่งเป็นเรือแบบเดียวกับที่ใช้ในขบวนแห่ประจำปีของ Santo Niño ในช่วงเดือนมกราคม 
 
นำท่านเข้าชม ป้อมซานเปโดร (Fort San Pedro) เป็นโครงสร้างป้องกันทางทหารในเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ สร้างขึ้นโดยชาวสเปนภายใต้การบังคับบัญชาของมิเกล โลเปซ เด เลกัซปี ผู้ว่าการคนแรกของผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งฟิลิปปินส์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันเรียกว่า Plaza Independencia ในบริเวณท่าเรือของเมือง ป้อมเดิมสร้างด้วยไม้และสร้างขึ้นหลังจากการมาถึงของเลกัสปีและคณะสำรวจของเขา ในช่วงต้นศตวรรษที่ 17 ป้อมหินถูกสร้างขึ้นเพื่อขับไล่ผู้บุกรุกชาวมุสลิม โครงสร้างในปัจจุบันสร้างขึ้นในปี 1738 และเป็นป้อมปราการทรงสามเหลี่ยมที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ ทำหน้าที่เป็นแกนกลางของการตั้งถิ่นฐานของชาวสเปนแห่งแรกในฟิลิปปินส์ ในช่วงการปฏิวัติฟิลิปปินส์ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 มันถูกโจมตีและยึดครองโดยนักปฏิวัติชาวฟิลิปปินส์ซึ่งใช้ที่นี่เป็นฐานที่มั่น
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม กางเขนโบราณ Magellan's Cross ไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ สร้างขึ้นโดยนักสำรวจชาวโปรตุเกสและชาว สเปนตามคำสั่งของ เฟอร์ดินันด์ แมกเจลลัน ครั้งเมื่อเดินทางมาถึงเมืองเซบู ในปี ค.ศ. 1521 โดยเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนเป็นคาทอลิกของฟิลิปปินส์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาคริสต์ ไม้กางเขนโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับร้อยๆ ปี เชื่อกันว่าไม้กางเขนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่ง ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของคริสต์ศาสนา เป็นจุดหมายทางศาสนาและประวัติศาสตร์ที่สำคัญในเมืองนี้ หลังจากที่ไม้กางเขนอันเก่าถูกทำลายจากผู้ต่อต้าน ยังมีชาวบ้านที่เลื่อมใสในศาสนาคริสต์ทำการเก็บรักษาเศษซากของไม้กางเขนอันเก่าไว้ จนต่อมาสเปนได้สร้างไม้กางเขนใหม่ขึ้นมาอีกครั้งโดยได้นำเศษซากของไม้กางเขนมาใช้ 
 
นำท่านเข้าชม โบสถ์ บาซิลิก้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน (Basilica Minore del Santo Nino) โบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของฟิลิปปินส์ สร้างขึ้นเมื่อปี 1565 ภายนอกดูเหมือนเป็นโบสถ์เรียบๆ แต่ภายในดูงดงามอลังการ ลวดลายบนเพดานโบสถ์ถือได้ว่างดงามและประณีตเป็นอย่างมาก ลักษณะสถาปัตยกรรมใช้โครงสร้างด้วยการก่อหินแบบโรมาเนสก์ หลังคาจั่วสามเหลี่ยม ผนังด้านหน้าแกะสลักภาพของนักบุญองค์สำคัญในคริสต์ศาสนา หอระฆังถูกสร้างอยู่ทางปีกซ้ายของตัวโบสถ์ หลังคาด้านในใช้ระบบหลังคาโค้งหรือโวลท์ (Vault) ทำให้พื้นที่ภายในมีความกว้างขวาง เพดานหลังคาวาดด้วยจิตรกรรมสีเฟรสโกเกี่ยวกับโมเสสและบัญญัติสิบประการ อาดัมและอีฟในสวนอีเดน และเรื่องราวในพระคัมภีร์  ต่อมา เมื่อปีค.ศ.1965 สำนักวาติกันแห่งกรุงโรมได้ตระหนักเห็นความสำคัญของโบสถ์ซานโตนิโญ จึงได้ประกาศยกสถานะให้เป็น บาซิลิกา มิโนเร (Basílica Minore) หรือ มหาวิหารรอง ด้วยเล็งเห็นว่าความสำคัญของสถานที่แห่งนี้เปรียบดั่งการค้ำชูคริสต์ศาสนาในทวีปเอเชียให้ยั่งยืนรุ่งเรือง นอกจากนี้โบสถ์แห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐาน ประติมากรรมพระกุมารซานโตนิโญแห่งเซบู (Santo Niño de Cebú) ซึ่งเป็นประติมากรรมศักดิ์สิทธิ์ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวฟิลิปปินส์ทั้งประเทศ ในเดือนมกราคมของทุกปี จะมีงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ที่โบสถ์ซานโตนิโญเพื่อสดุดีในความศักดิ์สิทธิ์ของพระกุมาร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก  Holiday Inn Cebu city or similar **** หรือ เทียบเท่า 
วันที่ 3เซบู – ออสลอบ - เกาะซูมิลอน
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองออสลอบ (Oslob) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 – 4 ชม.) เมืองชายฝั่งเล็กๆ ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของเซบู  เป็นเมืองขนาดเล็กติดทะเล ที่มีประชากรเพียง 3,724 คน แต่กลายเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านการพบเห็นฉลามวาฬหรือปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่อาศัยอยู่ในน่านน้ำ ซึ่งเป็นที่รู้จักในท้องถิ่นในชื่อบูทันดิงหรือทูกิ เนื่องจากเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งในโลกที่คุณจะได้เห็นปลายักษ์ที่อ่อนโยนในน้ำเหล่านี้ เมืองชายฝั่งที่เคยเงียบสงบแห่งนี้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พลุกพล่าน
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่ายนำท่านเที่ยวชม น้ำตกตูมาล็อก (Tumalog Falls) น้ำตกที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสองในเซบู น้ำตกที่สวยงาม เรียกได้ว่ายังคงเป็นน้ำตกที่ยิ่งใหญ่สำหรับเล่นน้ำหรือพักผ่อน ความสูงของน้ำตกสูงสุดประมาณ100เมตร สัมผัสกับธรรมชาติรอบๆ น้ำตกล้อมรอบด้วยป่าไม้เขียวชอุ่มและหน้าผาหินปูนสูงชัน 
 
นำท่านลงเรือ เพื่อเดินทางสู่ เกาะซูมิลอน (Sumilon Island) มีภูมิทัศน์ที่สวยงามที่สุดในภูมิภาค มีหาดทรายขาวบริสุทธิ์และแนวปะการังสีสันสดใสที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ล้อมรอบด้วยน้ำทะเลสีฟ้าใสดุจคริสตัล เนื่องจากเป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเลแห่งแรกของเซบู ที่นี่จึงเป็นสวรรค์ของความงามทางธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์ ทำให้เป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนที่มีทิวทัศน์สวยงามและเงียบสงบต้องมาเยือน ให้ท่านเพลิดเพลินกับการพักผ่อนบนเกาะ ดื่มด่ำกับ ทะเลแหวก (Sandbar) พักผ่อนตามอัธยาศัย อิ่มเอมกับทะเลสีฟ้าใส หาดทรายขาว
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Blue Water Sumilon **** หรือ เทียบเท่า
วันที่ 4เกาะซูมิลอน – ออสลอบ – ดำน้ำชมฉลามวาฬ – เซบู
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านนั่งเรือกลับสู่ ออสลอบ โปรแกรมการเดินทางในเซบูอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นกับเกาะที่ฉลามวาฬอาศัย

นำท่านเดินทางสัมผัสกับ ฉลามวาฬ (Snorkeling with Whale Shark) ดำน้ำชมฉลามวาฬ ประสบการณ์ดำน้ำตื้นกับฉลามวาฬยักษ์ผู้อ่อนโยนและชมสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อย่างใกล้ชิด และล่องเรือไปตามแม่น้ำโลบอคอันแสนผ่อนคลาย
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่ายนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซบู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 – 4.30 ชม.)

นำท่านเดินทางสู่ วัดลีอาห์ (Temple of Leah) เป็นหนึ่งในสถานที่ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ชั้นนำ ใน เซบูซิตี้ หลายๆ คนเรียกวัดนี้ว่า "ทัชมาฮาล" แห่งเซบู เพราะที่นี่เป็นสุสานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีวันสิ้นสุด แม้จะตายไปแล้วก็ตาม Teodorico Soriano Adarna ได้สร้างวิหารของ Leah ไว้สำหรับภรรยาผู้ล่วงลับของเขา Leah Albino-Adarna การแต่งงานของพวกเขากินเวลานานกว่าห้าทศวรรษ Teodorico และ Leah เป็นปู่ย่าตายายของ Ellen Adarna นักแสดงชื่อดังชาวฟิลิปปินส์ วิหารลีอาห์ตั้งอยู่ในบารังไกบูเซย์ เริ่มก่อสร้างในปี 2012 มีห้องต่างๆ ประมาณ 24 ห้องในบริเวณที่ซับซ้อน ซึ่งประกอบด้วยห้องสมุด หอศิลป์ บาร์ และพิพิธภัณฑ์ และอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงรูปปั้นสิงโต เทวดา และกลาดิเอเตอร์อีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พักHoliday Inn Cebu city or similar **** หรือ เทียบเท่า (คืนที่ 1)
วันที่ 5เซบู – โบโฮล
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทาง เกาะโบโฮล (Bohol) โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม. 

นำท่านเดินทางเพื่อ ชมเนินเขาช็อกโกแลต (Chocolate Hill) เป็นการก่อตัวทางธรณีวิทยาในจังหวัดโบโฮลของฟิลิปปินส์ มีเนินเขาอย่างน้อย 1,260 ลูก แต่อาจมีเนินเขามากถึง 1,776 ลูกที่แผ่กระจายไปทั่วพื้นที่มากกว่า 50 ตารางกิโลเมตร พวกมันถูกปกคลุมไปด้วยหญ้าสีเขียวที่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลในช่วงฤดูแล้ง จึงเป็นที่มาของชื่อ Chocolate Hills มีปรากฏอยู่ในธงประจำจังหวัดและตราประทับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัด
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโลบ็อค (Loboc) เที่ยวชมหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำ ที่มีชื่อเสียงอย่างกว้างขวางในเรื่องการล่องเรือรับประทานอาหารกลางวัน ไปตามแม่น้ำ Loboc ที่สวยงามและคดเคี้ยว นำท่านล่องเรือ เพื่อชมความสวยงามของธรรมชาติ 
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ
บ่ายนำท่านชม ทาร์เซียร์ (Tarsiers Monkey) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมออกหากินในเวลากลางคืนซึ่งไม่ค่อยมีใครรู้จัก มีขนาดเท่าลูกเทนนิส1 เมื่อแพร่หลายมากขึ้น ทาร์เซียร์ก็ถูกจำกัดอยู่ตามหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างฟิลิปปินส์ มาเลเซีย บรูไน และอินโดนีเซีย มีทาร์เซียร์ 10 สายพันธุ์และ 4 สายพันธุ์ย่อย อยู่ในกลุ่มพี่น้องลิงและลิง การสูญพันธุ์คุกคามสัตว์จำพวกทาร์เซียร์ทุกชนิดในระดับหนึ่ง ด้วยสายตาที่ไม่เหมือนสัตว์ชนิดอื่น นิ้วที่ยาวเป็นพิเศษ ขนนุ่มดุจกำมะหยี่ และความสามารถในการจับแมลงหรือแม้แต่นกด้วยการกระโจนเข้าหา พวกมันจึงคุ้มค่าที่จะดูอีกครั้ง ต่อไปนี้คือบางสิ่งที่ทำให้ทาร์เซียร์เป็นสัตว์มหัศจรรย์ 
 
จากนั้นนำท่านชม โบสถ์บาเคลยอน (Baclayon church)  เป็นโบสถ์คาทอลิกในเขตเทศบาลเมืองบาเคลยอน เมืองโบโฮล ประเทศฟิลิปปินส์ ภายใต้เขตอำนาจของสังฆมณฑลตักบีลารัน Baclayon ก่อตั้งโดยนักบวชนิกายเยซูอิต Juan de Torres และ Gabriel Sánchez ในปี 1596 และกลายเป็นชุมชนชาวคริสต์ที่เก่าแก่ที่สุดในโบโฮล ได้รับการยกระดับเป็นตำบลในปี 1717 และโบสถ์หินปะการังในปัจจุบันสร้างเสร็จในปี 1727 กลุ่ม Augustinian Recollects สืบทอดตำแหน่งคณะเยซูอิตในปี 1768 และปรับปรุงโบสถ์ใหม่อย่างหนักตั้งแต่นั้นมา โบสถ์แห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติโดยพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของฟิลิปปินส์ และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติโดยคณะกรรมการประวัติศาสตร์แห่งชาติของฟิลิปปินส์ โบสถ์ Baclayon ร่วมกับโบสถ์ Maragondon, Loboc และ Guiuan เคยถูกรวมไว้ในรายชื่อเบื้องต้นของฟิลิปปินส์โดยองค์การยูเนสโก ตั้งแต่ปี 1993 
 
นำท่านชมอนุสาวรีย์ Blood Compact เป็นงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่สนธิสัญญาระหว่างประเทศฉบับแรกระหว่างฟิลิปปินส์และสเปน อนุสรณ์สถานแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ข้างถนนที่รู้จักกันในชื่อถนนตักบิลารันตะวันออก ในเขตบูล สถานที่ปัจจุบันมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นที่ที่ Miguel Lopez de Legaspi และ Rajah Sikatuna ทำพิธีนองเลือดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 1565 ท่าทางนี้น่าจะสื่อถึงสันติภาพและมิตรภาพระหว่างชาวต่างชาติและชาวเกาะโบโฮล

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เซบู โดย เรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม.
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (Seafood)
ที่พักHoliday Inn Cebu city or similar **** หรือ เทียบเท่า (คืนที่ 2)
วันที่ 6เซบู – ชอปปิ้ง - กรุงเทพฯ
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดลัทธิเต๋า (Taoist Temple) วัดที่สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวจีนฟิลิปปินส์จำนวนมากของเซบู ในปี 1972 บนเนินเขา บนเนินเขาที่สามารถมองเห็นย่านเบเวอร์ลีฮิลส์อันแสนมั่งคั่ง วัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการสักการะลัทธิเต๋าศาสนาที่ปฏิบัติตามคำสอนของปราชญ์ชาวจีนโบราณเหลาซีพิธีกรรมอีกอย่างหนึ่งในหมู่ผู้ศรัทธาลัทธิเต๋าซึ่งทำในวันพุธและวันอาทิตย์ คือการขึ้นบันได 81 ขั้น (ซึ่งเป็นตัวแทนของคัมภีร์ลัทธิเต๋า 81 บท) เพื่อจุดธูปและให้พระภิกษุอ่านดวงชะตา ทางเข้าวัดเป็นแบบจำลองของกำแพงเมืองจีน ภายในวัดประกอบด้วยโบสถ์ ห้องสมุด ร้านขายของที่ระลึก และบ่อน้ำอธิษฐาน ระเบียงกว้างขวางมองเห็นวิวทิวทัศน์อันงดงามของตัวเมือง เซบู
 
นำท่านเที่ยวชม บ้านโบราณ Yap Sandiego ผลงานงานประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์และจีนที่น่าทึ่ง โครงสร้างสมัยศตวรรษที่ 17 แห่งนี้เชื่อกันว่าเป็นหนึ่งในบ้านจีนเก่าแก่หลังๆ ที่สร้างขึ้นนอกประเทศจีน เป็นข้อพิสูจน์ถึงอดีตอันมีชีวิตชีวาของเซบูในยุคอาณานิคมสเปน เป็นบ้านที่เก่าแก่ที่สุดหลังหนึ่งที่ผสมผสานวัฒนธรรมได้อย่างสวยงามและลงตัว สถาปัตยกรรมสเปนและจีนผสมผสานกันเพื่อให้เห็นภาพอันน่าหลงใหลเป็นบ้านที่สร้างขึ้นระหว่างปี 1675 ถึง 1700 โดย Don Juan Yap พ่อค้าชาวจีนผู้มั่งคั่งและภรรยาของเขา Dona Maria Florido ที่ตกทอดมาสู่ลูกหลาน โดยบ้านหลังนี้ใช้การก่อสร้างจากดินเหนียว หินปะการังและคานไม้
กลางวันรับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้า SM Seaside City เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ในปี 2022 ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเซบู ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ในฟิลิปปินส์และอันดับที่ 16 ของโลก ให้ท่านเพลิดเพลินกับการชอปปิ้งสินค้าหลากหลายชนิด 
17.30 น.นำท่านสู่ สนามบินมัคตัน–เซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเชคอิน
21.10 น.ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์โดยเที่ยวบิน PR 738 สายการบินบริการอาหาร บนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 3.49 ชม.)
23.59 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ58,800 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ9,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ13,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ58,800 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ9,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ13,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ58,800 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ9,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ13,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ58,800 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ9,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ13,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ58,800 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ9,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ13,000 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ (กระเป๋าเดินทาง นน.  20 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (ตามระบุ)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางและค่าทิปต่างๆ
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 25,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน
 • งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (สงกรานต์-ปีใหม่ 60 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 44-59 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-43 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-ปีใหม่ 0-19วัน)
  ***ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 
  ***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
*ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง 
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ปัญหาการเสริฟ์ช้าของร้านอาหาร หรือ เหตุใดๆที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด และหากหัวหน้าทัวร์ไม่ได้ดำเนินการทำทัวร์ตามโปรแกรม ท่านต้องแย้งและเรียกร้องสิทธิ์ในรายการนั้น หากท่านไม่มีการแย้งใดๆ ถือว่าท่านยอมรับการทำทัวร์ดังกล่าว
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

ตั๋วเครื่องบิน

 • การจัดที่นั่งบนเครื่องบินของสายบการบิน ขณะนี้สายการบินมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดที่นั่ง (Assign seat) ทุกที่นั่ง สนนราคา 2,000 – 4,000 บาทต่อเที่ยวบิน หากท่านไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ ต้องทำการขอที่นั่ง ณ เคาน์เตอร์เชคอินที่สนามบินเท่านั้น แต่หากท่านต้องการจัดที่นั่งและชำระค่าใช้จ่ายตรงนี้ สามารถแจ้งกับทางบริษัทฯ หลังทำการออกตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะไปแล้วเท่านั้น
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง

 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ

 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย

 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 • กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย 
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy