ทัวร์กำแพงเพชร อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เที่ยวภาคกลาง

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE135 : ทัวร์กำแพงเพชร อุทยานแห่งชาติคลองลาน 2 วัน 1 คืน (Van)

DE135 : ทัวร์กำแพงเพชร อุทยานแห่งชาติคลองลาน 2 วัน 1 คืน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - กำแพงเพชร - อุทยานแห่งชาติคลองลาน - ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร - อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร - ตลาดย้อนยุคนครชุม/ตลาดริมแม่น้ำปิง
04.30 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่ 
05.00 น.ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติคลองลาน เพื่อเที่ยวชม น้ำตกคลองลาน น้ำตกที่ขึ้นชื่อของ จังหวัดกำแพงเพชร

แวะให้ท่านรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหารระหว่างการเดินทาง

10.00 น.

เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติคลองลาน ให้ท่านอิสระเที่ยวชม เก็บภาพความสวยงาม และเล่นน้ำ น้ำตกคลองลาน ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

11.00 น.

เดินทางถึง ตัวเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

นำท่านเข้าสักการะ ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร อีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นศาลที่เก่าแก่มานานกว่า 700 ปี ซึ่งชาวเมืองกำแพงเพชรและประชาชนทั่วไปให้ความนับถือเลื่อมใสศรัทธาอย่างมากและเป็นที่กล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์

นำท่านไหว้พระขอพร หลวงพ่อเพชรวัดบาง พระพุทธรูป Unseen ของกำแพงเพชร เพราะเป็นพระพุทธรูปยุคเชียงแสนที่เก่าแก่เป็นพระเนื้อสำริดองค์ใหญ่ที่สุดองค์เดียวที่สมบูรณ์ที่สุดซึ่งเหลืออยู่ในประเทศไทย เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวกำแพงเพชรให้ความเคารพนับถือ นอกจากหลวงพ่อเพชรแล้ว ภายในวัดยังมีพระซุ้มกอขนาดใหญ่ที่สร้างอยู่ในพระวิหารเช่นกันเพื่อให้นักท่องเที่ยวและคนทั่วไปได้มากราบไหว้ เราคงได้ยินชื่นของพระซุ้มกอกันมาบ้าง เพราะเป็นพระเครื่องที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ซึ่งกำแพงเพชรถือว่าเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในการทำพระเครื่องเป็นอย่างมาก

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านบะหมี่ชากังราว ร้านบะหมี่อันลือชื่อ หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของ จังหวัดกำแพงเพชร เป็นร้านเก่าแก่ที่เปิดขายมานานกว่า 60 ปี

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร  เที่ยวชมโบราณสถานขนาดใหญ่  ได้รับการ ประกาศให้เป็น “มรดกโลกจากยูเนสโก้” โบราณสถานที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ วัดช้างรอบ วัดพระสี่อิริยาบถ วัดพระนอน วัดพระแก้ว วัดพระธาตุ เป็นต้น

15.00 น.

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณChakungrao Riverview Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน เช็คอิน เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 น.

นำท่านเดินทางไปเที่ยวชม ตลาดย้อนยุคนครชุม ณ ย่านการค้าเก่าแก่ที่เคยรุ่งเรืองในอดีตให้ท่านได้สัมผัส นอกจากจำหน่ายอาหาร และขนมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนแล้ว เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของตลาดย้อนยุคนครชุมที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็น คือ พ่อค้าและแม่ค้าภายในตลาดจะแต่งตัวด้วยชุดไทย เพื่อให้เข้ากับชื่อตลาดย้อนยุค โดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสและชมการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน และผลิตภัณฑ์ของชุมชนอื่นๆ อีกมากมาย ตลาดย้อนยุคนครชุมจัดขึ้นทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา 16.00.-22.00 น. ให้ท่านอิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

20.00 น.

นำท่านเดินทางกลับที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

หมายเหตุ : หากเดินทางในช่วงอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน จะพาท่านไปยัง ตลาดริมแม่น้ำปิง แทน ตลาดย้อนยุคนครชุม สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวกำแพงเพชร บรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ และสายน้ำปิงไหลเอื่อย เหมาะที่จะมาเดินเล่น สูดอากาศ สัมผัสลมเย็นสบาย  ซึ่งทุกวันเสาร์ในสัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน จะมีถนนคนเดิน ตั้งแต่สามแยกศาลเจ้าพ่อเสือ ถึงสามแยกไฟแดงด้านหลังโรงพยาบาลกำแพงเพชร นักท่องเที่ยวสามารถเลือกช็อปสินค้ามากมาย ชิมอาหารอร่อยๆ หลากหลายรสชาติ ชมการแสดงดนตรี และแสงไฟประดับที่สะท้อนบนผิวน้ำท่ามกลางความมืดมิด

วันที่ 2วัดบรมธาตุนครชุมกำแพงเพชร - บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง (บึงสาป) - วัดศรีอุทุมพร - นาบุญวัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม - วัดคีรีวงศ์ - กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า (2) ณ ห้องอาหารของที่พัก

หลังอาหาร เก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์ เตรียมพร้อมเดินทาง

08.00 น.นำท่านเดินทางไปยัง วัดบรมธาตุนครชุมกำแพงเพชร สักการะพระบรมธาตุนครชุม ซึ่งเป็นมหาเจดีย์ทรงสูงใหญ่ อยู่คู่เมืองกำแพงเพชรมายาวนานกว่า 600 ปี สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมและสีทองอร่ามทั้งองค์ ถอดแบบมาจากเจดีย์ชเวดากองที่ประเทศพม่า ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 9 องค์ 
09.00 น.

นำท่านเดินทางไป บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง (บึงสาป) ลักษณะเป็นน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ความร้อนประมาณ 40-65 องศาเซลเซียส มีสถานที่สำหรับให้บริการอาบน้ำแร่ อ่างอาบน้ำร้อน อ่างแช่และนวดฝ่าเท้า รวมถึงนวดแผนโบราณด้วย ผู้ที่เจ็บป่วยโรคเหน็บชา อัมพฤกษ์ ปวดข้อกระดูก และโรคผิวหนัง เชื่อกันว่าน้ำร้อนในบ่อแห่งนี้สามารถช่วยรักษา หรือบรรเทาอาการได้โดยลงไปแช่ในบ่อที่จัดเตรียมเฉพาะ

นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดนครสวรรค์ 

ระหว่างทาง นำท่านแวะ วัดศรีอุทุมพร ชมความงาม และอลังการของสถาปัตยกรรม กุฎิเรือนไทย เป็นเรือนไม้สักทั้งหลัง ภายในเป็นที่ประดิษฐานร่างของหลวงพ่อจ้อยในโลงแก้ว บริเวณด้านข้างกุฎิเรือนไทย เป็นโบสถ์ 2 ชั้น ที่สวยงามไม่แพ้กัน ด้านหน้าทางเข้าชั้นล่าง สร้างเป็นหนุมานอมพลับพลา

นำท่านเดินทางไปยัง นาบุญวัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ของกำแพงเพชร ให้เราได้มาพักผ่อนหย่อนใจ เดินเล่นบนสะพานไม้ จิบกาแฟแลท้องนา สดชื่นกับวิวท้องนากว้างไกล

11.30 น.

เดินทางถึงจังหวัดนครสวรรค์

บริการอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นำท่านไหว้ขอพรเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ สถานที่ที่ชาวนครสวรรค์ให้ความเคารพนับถืออย่างมากก็คือ วัดคีรีวงศ์ สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของวัดคีรีวงศ์ ก็คือ องค์มหาเจดีย์พระจุฬามณีเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนยอดเขา มี 4 ชั้น โดยบริเวณฐานขององค์มหาเจดีย์จะสามารถมองเห็นภูมิทัศน์ที่สวยงามของเมืองนครสวรรค์ได้แบบไกลสุดลูกหูลูกตา มองเห็นทั้งบ้านเรือนของชาวบ้าน บึงบอระเพ็ด ตลาดปากน้ำโพ อุทยานสวรรค์ เขาจอมคีรีนาคพรต และภูเขาน้อยใหญ่มากมาย ยามเย็นจะมีบรรยากาศเย็นสบาย เป็นที่ชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ ภายในพระจุฬามณีเจดีย์ ประกอบไปด้วยรูปหล่อเหมือนขนาดเท่าองค์จริงของพระชื่อดังหลายองค์ อาทิ รอยพระพุทธบาทจำลอง 12 ราศี, พระพุฒาจารย์โต วัดระฆัง, หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้, หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปจำลองที่สำคัญของเมืองไทย อาทิ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) พระพุทธชินราชจำลอง พระพุทธโสธรจำลอง ฯลฯ ไว้ให้ประชาชนได้กราบไหว้กันอีกด้วย จากนั้นนำท่านขึ้น หอชมเมืองนครสวรรค์  เป็นอาคารหอคอยสูง 32 เมตร มีทั้งหมด 10 ชั้น ในส่วนของชั้นที่ 1 จะเป็นประชาสัมพันธ์และร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 จะเป็นร้านอาหาร เครื่องดื่ม ขนมหวาน และจากชั้นที่ 4-9 จะเป็นบันไดเวียนเพื่อขึ้นสู่ชั้นที่ 10 ซึ่งเป็นจุดชมวิวเมืองนครสวรรค์ สามารถชมทัศนียภาพโดยรอบได้แบบ 360 องศา มองเห็นธรรมชาติโดยรอบเมืองนครสวรรค์ได้ไกลกว่า 10 กิโลเมตร หอชมเมืองนครสวรรค์

นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยแวะให้ท่านซื้อของฝาก ณ ร้านของของระหว่างการเดินทาง

18.00 น.เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

สิ้นสุดการให้บริการ
***************************************************************************
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ


เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน  (ห้องน้ำในตัว+แอร์+ทีวี+น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 3 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
 • ค่าสต๊าฟนำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy