ทัวร์นครสวรรค์ เมืองสี่แคว ดินแดนปากน้ำโพ ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา เที่ยวภาคกลาง

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE136 : ทัวร์นครสวรรค์ เมืองสี่แคว ดินแดนปากน้ำโพ ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา 2 วัน 1 คืน (Van)

DE136 : ทัวร์นครสวรรค์ เมืองสี่แคว ดินแดนปากน้ำโพ ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา 2 วัน 1 คืน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ - วัดศรีอุทุมพร - วัดคีรีวงค์ - อ.ชุมแสง - สถานีรถไฟชุมแสง - ตลาดเก่าร้อยปีชุมแสง
05.30 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.นครสวรรค์
06.00 น.

ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

แวะให้รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหาร
10.00 น.

เดินทางถึง จังหวัดนครสวรรค์

นำท่านเดินทางไปยัง วัดศรีอุทุมพร ชมความงาม และอลังการของสถาปัตยกรรม กุฎิเรือนไทย เป็นเรือนไม้สักทั้งหลัง ภายในเป็นที่ประดิษฐานร่างของหลวงพ่อจ้อยในโลงแก้ว บริเวณด้านข้างกุฎิเรือนไทย เป็นโบสถ์ 2 ชั้น ที่สวยงามไม่แพ้กัน ด้านหน้าทางเข้าชั้นล่าง สร้างเป็นหนุมานอมพลับพลา

นำท่านเดินทางไปยัง วัดคีรีวงศ์ นำท่านไหว้ขอพร องค์มหาเจดีย์พระจุฬามณีเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนยอดเขา มี 4 ชั้น โดยบริเวณฐานขององค์มหาเจดีย์จะสามารถมองเห็นภูมิทัศน์ที่สวยงามของเมืองนครสวรรค์ได้แบบไกลสุดลูกหูลูกตา มองเห็นทั้งบ้านเรือนของชาวบ้าน บึงบอระเพ็ด ตลาดปากน้ำโพ อุทยานสวรรค์ เขาจอมคีรีนาคพรต และภูเขาน้อยใหญ่มากมาย ยามเย็นจะมีบรรยากาศเย็นสบาย เป็นที่ชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ ภายในพระจุฬามณีเจดีย์ ประกอบไปด้วยรูปหล่อเหมือนขนาดเท่าองค์จริงของพระชื่อดังหลายองค์ อาทิ รอยพระพุทธบาทจำลอง 12 ราศี, พระพุฒาจารย์โต วัดระฆัง, หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้, หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปจำลองที่สำคัญของเมืองไทย อาทิ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) พระพุทธชินราชจำลอง พระพุทธโสธรจำลอง ฯ

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อำเภอชุมแสง
14.00 น.

เดินทางถึงอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ พาท่านย้อนวันวาน ชมเมืองเก่า สัมผัสชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ 

นำท่านเดินทางไปยัง สถานีรถไฟชุมแสง สถานีรถไฟเล็กๆ ที่ยังคงมีกลิ่นไอของอดีต เป็นสถานีประจำ
อำเภอชุมแสง สถานีสุดท้ายของจังหวัดนครสวรรค์ ในเส้นทางรถไฟสายเหนือ ก่อนเข้าเขตจังหวัดพิจิตรที่สถานีวังกร่าง และสิ้นสุดปลายทางที่จังหวัดเชียงใหม่

นำท่านเดินทางไปเทียวชม ตลาดเก่าร้อยปีชุมแสง เป็นชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำน่าน และอยู่ใกล้สถานีรถไฟชุมแสง เสน่ห์ของที่นี่คืออาคารบ้านเรือนแบบโบราณอายุกว่า 100 ปี บรรยากาศอบอวลด้วยความคลาสสิค ชาวบ้านใช้ชีวิตกินอยู่อย่างเรียบง่าย เมื่อได้มาเดินจะเหมือนหลุดมาอีกยุคนึงเลย ที่สำคัญมีอาหารอร่อยๆ ให้เราได้ตามชิมไม่หวาดไม่ไหว ทั้ง ก๋วยเตี๋ยวราดหน้านายโก๊ะ หมูย่างร้านเจ๊บ๊วย กวยจั๊บโบราณเจ๊ฮุง หมูสะเต๊ะเจ๊ลั้ง ร้านไอศกรีมกะทิข้างสถานีรถไฟ เป็นต้น

นำท่านเดินทางไปยัง สะพาน (แขวน) หิรัญนฤมิต สะพานแขวนทอดข้ามลำน้ำน่าน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองชุมแสง และอยู่ใจกลางแม่น้ำน่านของเมืองชุมแสง ล้อมรอบด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม ในเวลาช่วงเช้า และเย็น บริเวณโดยรอบจะเต็มไปด้วยผู้คนที่มาออกกำลังกาย ไม่ก็นั่งเล่น เดินเล่น ชมวิวบรรยากาศริมแม่น้ำน่านแบบชิล ๆ สถานที่นี้จึงเป็นทั้งสถานที่ที่ให้ผู้คนมาพักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กของอำเภอชุมแสงที่ดึงดูดสายตานักท่องเที่ยวได้มากที่สุดอีกด้วย

16.30 น.นำท่านเดินทางเข้าที่พัก ณ โรงแรมบึงบอระเพ็ด หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น.บริการอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเข้าที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
วันที่ 2ล่องเรือชมบึงบอระเพ็ด - อควาเรียมน้ำจืด - วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ - ไร่เป๋าตุงฟาร์ม - กรุงเทพฯ
06.00 น.

ตื่นเช้ารับอรุณ เดินออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก

นำท่านลงเรือล่องชม บึงบอระเพ็ด ซึ่งแหล่งน้ำขนาดใหญ่และอุดมสมบูรณ์ ตั้งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า นกที่นี่มีทั้งนกประจำถิ่นกับนกอพยพมาจากประเทศอื่น เมื่อไม่มีคนทำร้ายมันก็เลยมีเยอะ ที่นี่มีนกและสัตว์อื่นๆ อยู่อาศัยรวมๆ กันประมาณ 148 ชนิด

สมควรแก่เวลานำคณะทัวร์กลับขึ้นฝั่ง เข้าที่พัก อิสระทำภารกิจส่วนตัว พร้อมเก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์ เพื่ออกเดินทางต่อ

10.00 น.นำท่านชม อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ดเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ หรือ อควาเรียมน้ำจืด อยู่ที่ บึงบอระเพ็ด เป็นอาคารรูปเรือกระแชง หรือเรือเอี้ยมจุ๊น (เรือบรรทุกสินค้าในแม่น้ำเจ้าพระยาในอดีต) ขนาดกว้าง 37 เมตร ยาว 49 เมตร จัดแสดงพันธุ์ปลาต่าง ๆ กว่า 100 ชนิด ไฮไลท์ในตัวอาคารคืออุโมงค์ปลา ความยาว 24 เมตร มีปลาน้ำจืดหลายพันธุ์ ที่คนชื่นชอบน่าจะมี ปลากระเบนราหูน้ำจืด ปลาบึก ปลาสะตือ แรดดำ สวายเผือกตาแดง ตะเพียนขาว ตะเพียนทอง ฯลฯ มองเผินๆ บางทีเหมือนเป็นปลาน้ำเค็มเลยเด็กๆ หลายคนบอกว่าเหมือนฉลามด้วย นอกจากอุโมงค์มีตู้ปลารอบๆ 30 กว่าตู้ ประกอบด้วยปลาหายากและปลาสวยงามนานาชนิด เช่น ปลาตามิน ปลาหมอช้างเหยียบ ปลาเสือพ่นน้ำ ปลากระโห้ไทย ปลาตะเพียนขาว ตะเพียนทองทรงเครื่อง และปลากาแดง

นำท่านเดินทางไปยัง วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ เป็นอีกหนึ่งวัดที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยเป็นวัดในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งอยู่บนยอดเขาโคกเผ่น อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของวัดแห่งนี้คือเจดีย์ศรีพุทธคยา ซึ่งจำลองแบบมาจากเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย มีการย่อส่วนให้เหมาะสมกับพื้นที่ ตัวเจดีย์สูง 28 เมตร มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมทรงกรวย ในส่วนยอดเจดีย์เป็นทรงระฆังคว่ำ รอบๆ ประดับด้วยลวดลายปูนปั้น ภายในองค์เจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

นำท่านเดินทางไปยัง ไร่เป๋าตุงฟาร์ม ซึ่งมีจุดเด่นตรงที่ ดอกทานตะวันไม่ได้มีขนาดใหญ่มาก และลำต้นก็ไม่สูงเกินไป ทำให้เรายืนถ่ายภาพคู่กับดอกทานตะวันหรือแทรกตัวในทุ่งทานตะวันได้ง่าย นอกจากนี้ยังจัดตกแต่งสถานที่ให้มีมุมถ่ายรูปน่ารัก ๆ เต็มไปหมด ทั้งสะพานทางเดิน จุดชมวิวที่เห็นฉากหลังเป็นกังหันลมเรียงกัน กระท่อมหลังเล็ก ๆ ที่มีเปลไว้นอนเล่น หรือจะโล้ชิงช้ารับลมเย็น ๆ ก็ได้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร

บ่ายนำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยแวะให้ท่านได้ซื้อของฝาก ณ ร้านของฝากระหว่างเดินทาง
18.30 น.เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

สิ้นสุดการให้บริการ
***************************************************************************
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ


เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน  (ห้องน้ำในตัว+แอร์+ทีวี+น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 4 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
 • ค่าสต๊าฟนำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy