DE107 : โปรแกรมทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ 2 วัน 1 คืน (Van)

DE107 : โปรแกรมทัวร์เขาค้อ ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ 2 วัน 1 คืน (Van)


กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
TM1803-0000504-05 ก.ค. 63รถตู้ปรับอากาศ VIP5,200จองด่วน
TM1803-0000605-06 ก.ค. 63รถตู้ปรับอากาศ VIP5,200จองด่วน
TM1803-0000711-12 ก.ค. 63รถตู้ปรับอากาศ VIP4,900จองด่วน
TM1803-0000818-19 ก.ค. 63รถตู้ปรับอากาศ VIP4,900จองด่วน
TM1803-0000925-26 ก.ค. 63รถตู้ปรับอากาศ VIP4,900จองด่วน
TM1803-0001001-02 ส.ค. 63รถตู้ปรับอากาศ VIP4,900จองด่วน
TM1803-0001108-09 ส.ค. 63รถตู้ปรับอากาศ VIP4,900จองด่วน
TM1803-0001215-16 ส.ค. 63รถตู้ปรับอากาศ VIP4,900จองด่วน
TM1803-0001322-23 ส.ค. 63รถตู้ปรับอากาศ VIP4,900จองด่วน
TM1803-0001429-30 ส.ค. 63รถตู้ปรับอากาศ VIP4,900จองด่วน
TM1803-0001505-06 ก.ย. 63รถตู้ปรับอากาศ VIP4,900จองด่วน
TM1803-0001612-13 ก.ย. 63รถตู้ปรับอากาศ VIP4,900จองด่วน
TM1803-0001719-20 ก.ย. 63รถตู้ปรับอากาศ VIP4,900จองด่วน
TM1803-0001826-27 ก.ย. 63รถตู้ปรับอากาศ VIP4,900จองด่วน
TM1803-0001902-03 ต.ค. 63รถตู้ปรับอากาศ VIP4,900จองด่วน
TM1803-0002003-04 ต.ค. 63รถตู้ปรับอากาศ VIP4,900จองด่วน
TM1803-0002110-11 ต.ค. 63รถตู้ปรับอากาศ VIP4,900จองด่วน
TM1803-0002217-18 ต.ค. 63รถตู้ปรับอากาศ VIP4,900จองด่วน
TM1803-0002323-24 ต.ค. 63รถตู้ปรับอากาศ VIP5,200จองด่วน
TM1803-0002424-25 ต.ค. 63รถตู้ปรับอากาศ VIP5,200จองด่วน
TM1803-0002531 ต.ค.-01 พ.ย. 63รถตู้ปรับอากาศ VIP4,900จองด่วน
TM1803-0002607-08 พ.ย. 63รถตู้ปรับอากาศ VIP4,900จองด่วน
TM1803-0002714-15 พ.ย. 63รถตู้ปรับอากาศ VIP4,900จองด่วน
TM1803-0002821-22 พ.ย. 63รถตู้ปรับอากาศ VIP4,900จองด่วน
TM1803-0002928-29 พ.ย. 63รถตู้ปรับอากาศ VIP4,900จองด่วน
TM1803-0003005-06 ธ.ค. 63รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
TM1803-0003112-13 ธ.ค. 63รถตู้ปรับอากาศ VIP5,200จองด่วน
TM1803-0003219-20 ธ.ค. 63รถตู้ปรับอากาศ VIP5,200จองด่วน
TM1803-0003326-27 ธ.ค. 63รถตู้ปรับอากาศ VIP5,200จองด่วน
TM1803-0003431 ธ.ค. 63-01 ม.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
TM1803-0003502-03 ม.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,500จองด่วน
TM1803-0003609-10 ม.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,200จองด่วน
TM1803-0003716-17 ม.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,200จองด่วน
TM1803-0003823-24 ม.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,200จองด่วน
TM1803-0003930-31 ม.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,200จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - จ.เพชรบูรณ์ - พระตำหนักเขาค้อ - พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก - พิโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว
05.00 น.

จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

05.30 น.

ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

11.00 น.

แวะให้ท่าน รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหาร ระหว่างการเดินทาง

เดินทางถึง อ.เขาค้อ นำท่านเดินทางไป พระตำหนักเขาค้อ บนยอดเขาย่า ชมแมกไม้นานาพันธุ์และเป็นจุดสูงสุดของเขาค้ออีกด้วย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นำท่านสักการะ พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก 

นำท่านแวะ ร้านกาแฟ พิโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่
พิโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ ร้านกาแฟดีไซน์เก๋ที่ดัดแปลงมาจากตู้คอนเทรนเนอร์ ท่ามกลางวิวภูเขา 180 องศา ของเขาค้อ ที่ร้านนี้นอกจากกาแฟหอมๆ เบเกอรี่หวานๆ แล้วยังมีที่พักสามารถมองเห็นวิวของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วได้อย่างชัดเจนไว้คอยบริการอีกด้วย

หลังจากได้คาเฟอีนกันแล้ว นำท่านสักการะเจดีย์ พระธาตุผาซ่อนแก้ว ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท

เย็น

บริการอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร

ที่พัก

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Check in เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  ที่พักระดับมาตรฐาน ห้องละ 2-3 ท่าน (แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)

วันที่ 2ภูทับเบิก - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า - ผาชูธง และ ลานหินปุ่ม - ไร่กำนัลจุล - กรุงเทพฯ
05.30 น.

นำท่านไปยัง ภูทับเบิก หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ที่ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ชมวิถีชีวิตเกษตรกรรมบนภูสูง ตื่นตาตื่นใจกับ แปลงปลูกกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

นำท่านสู่ จุดชมวิวภูทับเบิก ที่มีความสูง "1,768 เมตร จากระดับน้ำทะเล" สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ใน Unseen Natures and Wonders

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ร้านอาหารบนภูทับเบิก

เช้า

นำท่านเดินทางไป อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 

นำท่านเข้าชม โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า ภายในเขตอุทยานภูหินร่องกล้าก่อนถึงโรงเรียนทหารการเมืองและบ้านร่องกล้าภูมิทัศน์ของโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ

ภูหินร่องกล้า อยู่ท่ามกลางภูเขาที่เขียวขจีและมีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี วัตถุประสงค์ของโครงการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อปลูกฟื้นฟูสภาพป่าเพาะชำกล้าไม้การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าในด้านการท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อม ไฮไลต์ของการมาเที่ยวคือการได้ยืนชมวิวตามผาต่างๆทั้ง 5 ผา ได้แก่ ผาบอกรัก ผาสลัดรัด ผารักยืนยง ผาคู่รักและผาไททานิค ซึ่งตั้งอยู่เรียงรายกันรวมถึงชมทุ่งดอกกระดาษ ที่จะบานอยู่ริมผาอย่างงดงามในช่วงกลางเดือนมกราคม

นำท่านเดินเท้าไปยัง ผาชูธง และ ลานหินปุ่ม ซึ่งเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่งดงามและบนเส้นทางยังจะได้พบกับความเขียวชอุ่มของ มอสที่เขียวสดขึ้นตัดกับแนวพื้นหิน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร @อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

เย็น

นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

แวะซื้อของฝาก ของที่ระลึกที่ ไร่กำนันจุล

21.30 น.

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,200 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,200 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ4,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ4,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ4,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ4,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ4,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ4,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ4,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ4,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ4,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ4,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ4,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ4,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ4,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ4,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ4,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ4,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,200 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,200 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ4,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ4,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ4,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ4,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ4,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,500 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,200 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,200 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,200 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,500 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,500 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ5,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,200 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,200 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,200 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,200 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ4,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 1 คืน ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น พักห้องละ 2-3ท่าน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 4 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • หมวกกันแดด ครีมกันแดด
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ผ้าขนหนู
 • ชุดลำลองสำหรับล่องเรือ
 • เสื้อกันหนาว
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป
 • วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 • การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 21.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868 (มน)
         089-204-9121 (บิว)
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy