ทัวร์น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก 2567/2024 เที่ยวภาคเหนือ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE098 : โปรแกรมทัวร์น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก 5 วัน 3 คืน (Van)

DE098 : โปรแกรมทัวร์น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก 5 วัน 3 คืน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพ ฯ - จังหวัดน่าน
19.30 น.

จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่  มุ่งหน้าสู่ จังหวัดน่าน

20.00 น.

ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2น่าน - อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน - วัดหนองบัว - อ.ปัว - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - ร้านลำดวนผ้าทอ - วัดภูเก็ต - วัดศรีมงคล
05.00 น.

เดินทางถึง จังหวัดน่าน แวะให้ท่านทำภาระกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่ ดอยเสมอดาว นอกจากนี้ท่านยังสามารถชม ผาหัวสิงห์ ได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วย

07.30 น.

บริการอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองน่าน

09.30 น.

เดินทางถึง ตัวเมืองน่าน 

นำท่านเดินทางไปยัง วัดมิ่งเมือง เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง เดิมเป็นวัดร้างมีเสาหลักเมืองที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบที่ซากวิหารในราวปี 2400 เจ้าอนันตวรฤทธิเดชเจ้าครองนครน่า สถาปนาวัดใหม่ และตั้งชื่อว่า วัดมิ่งเมือง ตามชื่อที่เรียกเสาหลักเมืองว่าเสามิ่งเมือง ต่อมาปี 2527 ได้มีการรื้อถอนและสร้างอุโบสถหลังใหม่เป็นแบบล้านนาร่วมสมัยแบบในปัจจุบัน ลักษณะเด่นคือ ฃลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมากเป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน มีความวิจิตรงดงามมากภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่านฝีมือช่างท้องถิ่นยุคปัจจุบัน และในบริเวณวัดยังเป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองซึ่งอยู่ในศาลาจตุรมุขด้านหน้าพระอุโบสถเสาหลักเมืองสูงประมาณ 3 เมตร ฐานประดับด้วยไม้แกะลวดลายลงรักปิดทองยอดเสาแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตร์มีชื่อเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา 

เช้า

นำชมจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามของ วิหารจตุรทิศภายใน วัดภูมินทร์ Unseen In Thailand และนมัสการ พระประธานจตุรทิศ เพื่อความเป็นสิริมงคล

นำท่านเดินทางไป นมัสการ พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี ที่ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

นำท่านชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน ชมงาช้างดำ สัญลักษณ์แห่งเมืองน่าน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำคณะทัวร์เดินทางไปยัง อ.ปัว

บ่าย

นำท่านไปชมหมู่บ้านไทลื้อ ที่บ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา ซึ่งอพยพมาจากสิบสองปันนาเลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง ชมจิตรกรรมไทลื้ออันงดงามภายในวิหาร วัดหนองบัว

นำท่านไปเลือกซื้อเครื่องเงินที่ผลิตจากโรงงานทำเครื่องเงินที่ อ.ปัว

นำท่านไปจิบเครื่องดื่มกาแฟ และจิบบรรยากาศสไตล์ไทลื้อพื้นบ้าน ที่ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ของ ร้านลำดวนผ้าทอ เป็นอีกหนึ่งร้านเก๋ไก๋ติดริมนาข้าวแฝงไปด้วยบรรยากาศแบบไทลื้อดั้งเดิมเมื่อได้เห็นต้องร้องว๊าว!! น่าซื้อเครื่องดื่มซักแก้วไปนั่งเล่นนอนเล่นรับลมเย็นมองดูวิวนาข้าวและขุนเขาที่อยู่เบื้องหน้าพร้อมถ่ายภาพเช็คอินเก๋เก๋ยังกระท่อมปลายนาในแบบฉบับที่ไม่เหมือนใคร

นำท่านชม วัดภูเก็ต ชมวิหารทรงล้านนาประยุกต์ และภาพจิตรกรรมแนวร่วมสมัย 3 มิติ ที่แสดงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และภาพพุทธประวัติได้อย่างวิจิตรตระการตาและไฮไลท์ของวัดภูเก็ต คือ ลานชมวิวหน้าอุโบสถ ท่านจะได้เห็นทุ่งนาเป็นภาพมุมกว้าง และมีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นฉากหลัง

วัดภูเก็ต ได้ตั้งชื่อตามหมู่บ้านเก็ต แต่เนื่องด้วยเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินสูง จึงตั้งชื่อว่า "วัดภูเก็ต" หมายถึง วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภู เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดน่าน มีอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ จิตรกรรมฝาผนังสามมิติ เป็นที่ประดิษฐาน "หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา" ที่ศักดิ์สิทธิ์ ด้านล่างวัดมีแม่น้ำไหลผ่าน นักท่่องเที่ยวสามารถให้อาหารจากลานข้างบนผ่านท่อไหลลงไปให้กับฝูงปลาได้ และสามารถมองเห็นฝูงปลาที่อยู่ด้านล่างได้อย่างชัดเจน

นำท่านเดินทางไป วัดศรีมงคล (ก๋ง) ไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล ชมพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี เรือนไทยล้านนาประยุกต์ จิบกาแฟ ชมวิวดอยภูคา และทุ่งนาเขียวขจี สนุกสนานกับมุมถ่ายรูปเก๋ๆ

วัดศรีมงคล (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจีและทิวเขาของดอยภูคาเรียงราย สลับซับซ้อนโดยบริเวณลานชมวิวทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจทั้งวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามโดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัวของจังหวัดน่านรวมถึงพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึ่งรวมรวมของโบราณต่างให้ได้ชม นอกจากนี้ยังมี พิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี เรือนไทยล้านนาประยุกต์ ตัวเรือนใช้ไม้สักทองทั้งหมด งามสง่าเห็นมาแต่ไกล ที่รวบรวมเอาเครื่องใช้ต่างๆ ในสมัยโบราณมาจัดให้ชม อาทิ อุปกรณ์ที่ใช้ทำมาหากินของคนโบราณ ใบเกิด หรือใบสูติบัตรที่จารึกลงในใบลาน รวมถึงเครื่องเงินต่างๆ นอกจากนี้ยังมีภาพของหลวงปู่ครูบาวัดก๋ง และพระเกจิชื่อดังต่างๆ

เย็น

บริการอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารเดินทางกลับที่พักระดับมาตรฐาน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3อ.ปัว - น่าน - เฮือนฮังต่อ - พระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย - แพร่ - คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ - วัดพงษ์สุนันท์
เช้า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ด้วยอากาศบริสุทธิ์ สดชื่น เย็นสบาย

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก

หลังอาหารเก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์ นำคณะทัวร์ออกเดินทางสู่ ตัวเมืองน่าน

09.30 น.

เดินทางถึง ตัวเมืองน่าน
นำท่านเดินทางไปยัง เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน จุดนัดหมายของคอกาแฟ

เฮือนฮังต่อ ได้รวบรวมเมล็ดกาแฟจากแหล่งปลูกที่มีชื่อเสียงของน่าน ไม่ว่าจะเป็น 
กาแฟจากบ้านสันเจริญ สายพันธุ์เบอร์บอนและคาติมอร์ เหมาะสำหรับชงเป็นกาแฟร้อน ด้วยรสที่เข้มข้นจึงสามารนำมาชงเป็นกาแฟเย็นได้
กาแฟมณีพฤกษ์ ปลูกบนความสูง 1,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ด้วยสภาพอากาศและคุณสมบัติของดิน ทำให้ได้กาแฟสายพันธุ์พิเศษ เช่น เกอิชา ทริปปิก้า เหมาะสำหรับการชงกาแฟร้อนด้วยความหอมที่แตกต่างทำให้ได้ดื่มด่ำกับรสชาติของกาแฟอย่างแท้จริง ค่อนข้างมีราคาแพงกว่ากาแฟจากดอยอื่นๆและกำลังเป็นที่สนใจ อยากให้คนน่านรู้จักคือ 
กาแฟบ่อเกลือ อราบิก้าคาติมอร์ บนความสูง 1,300 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ทำให้ดินที่มีส่วนผสมของเกลือส่งผลให้กาแฟมีรสชาติ มัน กลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ชงได้ทั้งร้อนและเย็น เป็นการสนับสนุนชาวบ้านที่มีรายได้หลักเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหันมาปลูกกาแฟเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนบ่อเกลือ เหนือขึ้นไปของอำเภอบ่อเกลือ ที่ บ้านห้วยขวาก ยังมีกาแฟอราบิก้า ปลูกที่ระดับความสูง 1,900 เหนือ ระดับน้ำทะเล ในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมชาวเขาให้มีรายได้และอยู่คู่กับป่า ทำให้กาแฟมีกลิ่นหอม กลมกล่อมลงตัว เหมาะสำหรับกาแฟร้อน ให้สัมผัสอราบิกาน่านอย่างแท้จริง นอกจากจะเป็นสถานที่จิบกาแฟแห่งใหม่ของน่านที่คัดสรรเมล็ดกาแฟดีจากแหล่งต่างๆ ของน่าน มีเครื่องดื่มจาก ชา เบเกอรี ให้เลือกอิ่มอร่อยอีกด้วย
เรื่องกาแฟเพียงแค่เริ่มต้น เพราะที่นี่ยังคัดสรรกาแฟดีจากแหล่งปลูกของน่านมาเพิ่มเติม ให้ได้ลิ้มรส ณ เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน ขณะนี้ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ใจกลางเมือง เพราะไม่ใช่แค่มุมจิบกาแฟธรรมดา แต่เป็นเหมือนดั่งบ้านหลังใหญ่ที่ต้อนรับผู้มาเยือน พาเพื่อนฝูงมาเที่ยว นำครอบครับมาพักผ่อน จูงลูกจูงหลานมาเดินเล่น เตร็ดเตร่ มีมุมต่างๆกระจายไปทั่ว นั่ง เดินเหิน ไม่มีเบื่อ
จากเฮือนฮังต่อไป 50 เมตร ด้านซ้ายมือที่นี่ยังมีทีเด็ดสุดคือจุดกางเต้นท์ ตั้งแคมป์ ผิงไฟ ท่ามกลางดงดอกดาวกระจาย ที่กำลังเบ่งบาน พร้อมกับจุดถ่ายภาพตามมุมๆ ต่างกระจายรอบๆกับรถโรงเรียน รถโดยสาร ประจำทาง ที่นานวันไม่ได้เห็นวิ่งตามท้องถนนอีกแล้ว กลับไปย้อนความหลังวันเก่าๆที่เคยใช้รถประจำทางในยุคพ่อแม่ยังสาว

เช้า

นำคณะทัวร์เดินทางไปไป นมัสการพระธาตุประจำปีเกิด ปีเถาะ พระธาตุแช่แห้ง

นำท่านไปยัง วัดพระธาตุเขาน้อย แลนมาร์คสำคัญของจังหวัดน่าน

วัดพระธาตุเขาน้อย เป็นปูชนียสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งที่อยู่บนดอยเขาน้อย มีขั้นบันไดนาค 303 ขั้นให้เดินขึ้นไปหากใครไม่อยากเดินขึ้นก็สามารถขับรถขึ้นถึงตัววัดได้เช่นกัน นำคณะไปนมัสการพระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท สร้างขึ้นเนื่องในมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบเมื่อวันที่5 ธันวาคมพ.ศ. 2542

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปยัง วัดศรีพันต้น ชมวิหารที่สวยงามตั้งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยับเป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่านที่มีจิตรกรรม

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำคณะทัวร์เดินทางไปยัง จังหวัดแพร่

15.00 น.

เดินทางถึง จังหวัดแพร่ นำคณะทัวร์เดินทางไปยัง คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ 

คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ คุ้มแห่งนี้เป็นอาคารโอ่โถง มีประตูหน้าต่างทั้งหมด 72 บานงดงามด้วยลวดลายฉลุไม้อยู่ด้านบนปั้นลมและชายคาน้ำเป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 5 ยุคต้นซึ่งมีรูปทรงเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรปถือเป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์แห่งเรือนเก่าในเมืองแพร่ที่ไม่ควรพลาดแวะมาเที่ยวชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่แห่งนี้

นำท่านชม วัดพงษ์สุนันท์

วัดพงษ์สุนันท์ ซึ่งภายในวัดมีพระนอนสีทองอร่ามอยู่ริมกำแพงเป็นสัญลักษณ์ของวัดใกล้กับซุ้มประตูมงคล 19  
ยอดวัดพงษ์สุนันท์เป็นวัดประจำตระกูลวงศ์บุรีเดิมเป็นวัดร้างชื่อ “วัดปงสนุก”ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2472 ได้มีการบูรณะวัดและสร้างวิหารใหม่

เย็น

บริการอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักระดับมาตรฐาน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4แพร่ - วนอุทยานแพะเมืองผี - บ้านทุ่งโฮ้ง - วัดพระธาตุช่อแฮ - พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง - พระธาตุสุโทนมงคลคีรี - อุตรดิตถ์ - อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก - พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองลับแล - วัดพระแท่นศิลาอาสน์ - พิษณุโลก
เช้า

บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหารเก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์

เช้า

นำท่านเดินทางไป วนอุทยานแพะเมืองผี ซึ่งถ้าใครมาแพร่แล้วไม่มาแพะเมืองผีถือว่ายังมาไม่ถึง

แพะเมืองผี เป็นภาษาพื้นเมือง “แพะ” แปลว่าป่าละเมาะ “เมืองผี” แปลว่าเงียบเหงาวังเวงเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกการถล่มของหน้าดินทำให้มีลักษณะแปลกแตกต่างกันไปบ้างดูคล้ายดอกเห็ด หน้าผาและเสาหิน

อิสระให้ท่านเดินชมปรากฏการณ์พร้อมเก็บภาพตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางไป ซื้อหม้อห้อม ที่ บ้านทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

นำท่านเดินทางไปนมัสการพระธาตุช่อแฮ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่และเป็นพระธาตุประจำปีขาล

นำท่านเดินทางไปนมัสการพระธาตุอินทร์แขวนจำลอง ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาโพธิวงศาจริยารามพุทธ อุทยานดอยผาสวรรค์เฉลิมพระเกียรติ ร.9 เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีจอ นอกจากจะได้สักการบูชาพระธาตุอินทร์แขวนจำลองแล้วยังจะได้สัมผัส องค์พระผุด ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาโพธิวงศาจริยารามพุทธอุทยานดอยผาสวรรค์เฉลิมพระเกียรติร.9 อ.เมือง จ.แพร่ วัดนี้ยังตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาธรรมชาติที่เป็นแหล่งโอโซนติดอันดับ 7 ของประเทศไทย มาไหว้พระขอพรแล้ว ยังจะได้สูดอากาศชั้นดีช่วยชาร์จพลังชีวิต ภายในพุทธอุทยานมีเดินทางขึ้นไปนมัสการพระธาตุอินทร์แขวนประมาณ 200 เมตรเป็นขั้นบันไดและบางช่วงเป็นทางซีเมนต์ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณเดียวกัน ได้แก่ พระพุทธชยันตรีมหัศจรรย์รอยพระพุทธบาท ถ้ำศิลาบรรณคูหา ซึ่งมีร่องรอยของสมบัติของคนโบราณพระพุทธรูป

นำท่านเดินทางไป นมัสการพระธาตุสุโทนมงคลคีรี หรือ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม เป็นวัดที่รวบรวมศิลปกรรมล้านนาประยุกต์ที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง ภาพจิตรกรรมบนฝาผนังระเบียงคตเป็นเรื่องราวของชาดกพื้นบ้านและภาพพุทธประวัติในบริเวณวัดมีเจดีย์ทรงล้านนากว่า 30 องค์ ด้านหน้าบันไดทางขึ้นทิศตะวันออกมีรูปปั้นสิงห์ขนาดใหญ่และพระนอนองค์ใหญ่โดดเด่นอยู่ด้านหน้าวัดนอกจากนี้ยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้สักทรงล้านนาที่เก็บรวบรวมเรื่องราวของล้านนาและเมืองแพร่จัดแสดงเครื่องใช้อาวุธของนักรบโบราณรวมทั้งภาพถ่ายของเจ้านายฝ่ายเหนือและภาพเหตุการณ์ต่างๆในล้านนา

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดอุตรดิตถ์

บ่าย

นำท่านเดินทางไปกราบสักการะ อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ตามประวัติ พระยาพิชัยหรือทองดี เกิดในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยามีความสามารถในชั้นเชิงทั้งมวยและดาบต่อมาได้เข้ารับราชการกับเจ้าเมืองตาก (สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี) คอยปราบข้าศึกที่มารุกราน(ประวัติโดยย่อเท่านั้น) และได้ต่อสู้กับกองทัพพม่าที่ยกเข้ามาตีเมืองพิชัยจนกระทั่งดาบซึ่งใช้ในการรบหัก (พ.ศ.2316) แต่ก็สามารถป้องกันเมืองเอาไว้ได้ (จึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาพิชัยปกครองเมืองพิชัยที่เป็นบ้านเกิด) หลังจากนั้นชาวบ้านจึงได้สดุดีวีรกรรมของท่านและสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นเพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญองอาจรักชาติและความเสียสละ นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียงอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักระยะห่างประมาณ 1-200 เมตร ยังมีพิพิธภัณฑ์อีกสองแห่งที่น่าสนใจคือ พิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก พิพิธภัณฑ์ดาบเหล็กน้ำพี้ (ใหญ่ที่สุดในโลก)

นำท่านเดินทางไปยัง อำเภอ ลับแล นำชม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองลับแล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล เป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวประวัติของเมืองวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมการใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองลับแล โดยจำลองผ่านเรือนในแต่ละหลังอาทิ สะพานไม้เข้าหมู่บ้านจัดแสดงเครื่องปั่นฝ้ายกี่ทอผ้าขนาดใหญ่บ่งบอกถึงวิถีการทอผ้าของสาวเมืองลับแลและในปัจจุบันอำเภอลับแลยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมเช่น ผ้าตีนจก ไม้กวาด ติดอันดับของประเทศ เครื่องสีข้าวโบราณและยุ้งฉาง แสดงให้เห็นอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เรือนการทำอาหารชาวลับแลหรือคนไทยภาคเหนือส่วนใหญ่นิยมทำอาหารบนเรือนและอาหารที่ขึ้นชื่อของเมืองลับแลคือหมี่พัน

นำท่านเดินทางไปยัง วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่สนใจของบรรดานักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ตั้งอยู่ใน ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

วัดพระแท่นศิลาอาสน์ คือ พระแท่นศิลาอาสน์ ที่อยู่ภายในพระวิหารของวัดตามตำนานกล่าวว่า พระแท่นศิลาอาสน์ไม่มีปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างขึ้นแต่เชื่อกันว่าเคยเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์เสด็จมาบำเพ็ญเพียรฉันอาหารและบิณฑบาต องค์พระแท่นประดิษฐานอยู่ในพระวิหารบนเนินสูง ถือกันว่าเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์และโบราณสถานอันเก่าแก่ของไทยมีลักษณะเป็นพระแท่นศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 8 ฟุตยาว 9 ฟุต 8 นิ้วสูง 3 ฟุต เดิมเป็นพระแท่นศิลาแลงเปล่าๆไม่มีมณฑปและไม่มีวิหาร จากนั้นได้มีพระมหากษัตริย์ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์มาตลอด เช่นพระเจ้าลิไท แห่งกรุงสุโขทัย สมเด็จพระเจ้าบรมโกศ แห่งกรุงศรีอยุธยาและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แห่งกรุงธนบุรี จนถึงปีพ.ศ.2451 ได้เกิดไฟป่าไหม้พระมณฑปและวิหารเหลืออยู่แต่เพียงศิลาแลง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานมณฑปและวิหารที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้น 

นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดพิษณุโลก

เย็น

บริการอาหารเย็น (9) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร

วันที่ 5พิษณุโลก - กรุงเทพฯ
เช้า

บริการอาหารเช้า (10) ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหารเก็บสัมภาระ เช็คเอ้าท์ 

นำท่านออกเดินทางไป วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ไหว้ขอพรพระพุทธชินราช หรือ หลวงพ่อใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญของจังหวัดพิษณุโลกเมืองสองแควแห่งนี้ เพราะอยู่คู่บ้านคู่เมืองมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัยนอกจากจะไปไหว้พระพุทธชินราชแล้ว ยังสามารถเดินไปบริเวณด้านหลังวิหารเพื่อไปสักการะพระอัฏฐารส พระพุทธรูปยืนปางซึ่งในอดีตเคยประดิษฐานในวิหารใหญ่แต่ปัจจุบันตัววิหารนั้นได้พังลงไป จะเหลือให้เห็นก็เพียงแค่เสาศิลาแลง นั่นเองแต่ถึงแม้ว่าจะพังลงไปแล้วความสวยงามความศรัทธานั้นก็ยังคงมีอยู่เต็มเปี่ยมเช่นเคย

นำท่านเดินทางไปยัง เขาสมอแคลง วัดจีนขนาดใหญ่โรงเจไซทีฮุกึ้งที่ได้รับการเรียกว่าเป็นดอยสุเทพ 2 

เขาสมอแคลง เป็นสถานที่ยอดนิยมของคนพิษณุโลก เพราะที่วัดมีจุดสวยงามมากมายไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนจุดชมวิวมุมสูงที่กราบไว้บูชาตามความเชื่อนอกจากนี้ยังมีโรงเจไซทีฮุกตึ้ง ทานได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งได้บุญและยังอิ่มท้องแถมยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆไว้เช็คอินอีกด้วยใครมองหาที่เที่ยวมุมสวยสวยๆ วิวดีๆ บรรยากาศเย็นๆ ที่นี่ใช่เลย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (11) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยัง น้ำตกแก่งโสภา 

บ่าย

นำท่านเดินทางไปยัง น้ำตกแก่งโสภา

น้ำตกแก่งโสภา เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มี 3 ชั้น สูงกว่า 40 เมตร สวยงามจนได้ชื่อว่าเป็น ไนแองการาเมืองไทย ในช่วงฤดูฝนนั้นน้ำจะค่อนข้างมากเวลาเดินจะต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควรเพราะน้ำค่อนข้างเชี่ยว ไม่ควรเดินออกนอกเส้นทาง แต่ถ้าไปช่วงฤดูน้ำน้อย จะสามารถมองเห็นแผ่นหินได้ชัดเจนทั้งสวยงามและยังเดินได้ง่าย นอกเหนือจากน้ำตกบริเวณโดยรอบยังมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่มากทั้งต้นไม้ แมลง นก ยังมีอาศัยอยู่ในพื้นที่ให้เราได้ไปสอดส่องกันได้

นำท่านเดินทางไปยัง เนินมะปราง

เนินมะปราง เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลก ออกไปเกือบ 70 กิโลเมตร แต่ก็มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเที่ยวเป็นประจำด้วยความน่ารักของอำเภอแห่งนี้นั่นเอง เสน่ห์ของอำเภอเนินมะปรางนั้นอยู่ตรงที่ธรรมชาติ เพราะมองไปทางไหนก็เห็นแต่สีเขียวสบายตา ยังไม่รวมถึงภูเขาหินปูนอายุกว่า 300 ล้านปี ถ้ำค้างคาว ถ้ำผาท่าพล และที่พลาดไม่ได้ไฮไลท์ของอำเภอแห่งนี้ก็คือ ชิงช้าบนต้นไม้รูปหัวใจ ที่บ้านรักไทยโฮมสเตย์ ที่ถึงแม้ว่าไม่ได้พักก็สามารถมาทำกิจกรรมได้ซึ่งมุมนี้ใครที่แวะเวียนมาต่างก็ต้องมานั่งไกวชิงช้ามองออกวิวข้างหน้า ซึ่งไม่ต้องบอกก็คงจินตนาการกันได้ว่าคงชิลมาก จริงๆแต่ถ้าใครไม่อยากแค่จินตนาการก็รีบไปเที่ยวเนินมะปรางกันเลยดีกว่า รับรองว่าฟินแน่นอนให้เวลาท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

20.00 น.

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไขในการจอง

 •  ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน ( แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 11 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • เสื้อกันหนาว หมวก และถุงมือ
 • รองเท้าสวมสบาย รองเท้ารัดส้น
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป
 • ครีมกันแดด
 • วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 • การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy