ทัวร์น้ำตกทีลอซู น้ำตกทีลอซูถดูแล้ง น้ำตกทีลอซูไม่ต้องเดิน น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก เที่ยวภาคเหนือ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE039 : ทัวร์น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก 4 วัน 2 คืน (Van)

DE039 : ทัวร์น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก 4 วัน 2 คืน (Van)


อ.แม่สอด จ.ตาก - อุ้มผาง - ล่องแก่งแม่กลอง - น้ำตกทีลอจ่อ - ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ - น้ำตกปะละทะ - น้ำตกทีลอซู - โบสถ์ไม้สักทอง - ดอยหัวหมด - ถ้ำสีฟ้า (Blue Cave)

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE039-00105-08 ต.ค. 66รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE039-02512-15 ต.ค. 66รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
DE039-02619-22 ต.ค. 66รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
DE039-02720-23 ต.ค. 66รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
DE039-02826-29 ต.ค. 66รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
DE039-00202-05 พ.ย. 66รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE039-00309-12 พ.ย. 66รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE039-00416-19 พ.ย. 66รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE039-00523-26 พ.ย. 66รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE039-00630 พ.ย.-03 ธ.ค. 66รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE039-02901-04 ธ.ค. 66รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
DE039-03008-11 ธ.ค. 66รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
DE039-00714-17 ธ.ค. 66รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE039-00821-24 ธ.ค. 66รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE039-03629 ธ.ค. 66-01 ม.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP6,500จองด่วน
DE039-03730 ธ.ค. 66-02 ม.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP6,500จองด่วน
DE039-00904-07 ม.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE039-01011-14 ม.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE039-01118-21 ม.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE039-01225-28 ม.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE039-01301-04 ก.พ. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE039-03809-12 ก.พ. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP6,500จองด่วน
DE039-01415-18 ก.พ. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE039-03923-26 ก.พ. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP6,500จองด่วน
DE039-01529 ก.พ.-04 มี.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE039-01607-10 มี.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE039-01714-17 มี.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE039-01821-24 มี.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE039-01928-31 มี.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE039-03105-08 เม.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
DE039-03212-15 เม.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
DE039-03313-16 เม.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
DE039-02018-21 เม.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE039-02125-28 เม.ย. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE039-03430 เม.ย.-03 พ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
DE039-03503-06 พ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
DE039-02209-12 พ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE039-02316-19 พ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE039-02423-26 พ.ค. 67รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพ ฯ - อ.แม่สอด จ.ตาก
19.30 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7  ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง มุ่งหน้าสู่ อ.แม่สอด จ.ตาก

20.00 น.ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2อ.แม่สอด - อ.อุ้มผาง - ถ้ำผาโหว่ - น้ำตกทีลอจ่อ - น้ำตกสายรุ้ง - บ่อน้ำร้อน – แก่งตะโค๊ะบิ๊ – ผาผึ้ง - ผาบ่อง - ผาเลือด
05.30 น.

เดินทางถึง อ.แม่สอด จ.ตาก

เดินทางถึง อ.อุ้มผาง เข้าที่พักแค้มป์สุขเสถียร หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

เก็บสัมภาระ เตรียมสัมภาระล่องแก่งผจญภัย

รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหารของที่พัก

09.00 น. 

เริ่มต้นล่องแก่งลำห้วยแม่กลอง สัมผัสกับธรรมชาติและความงามของสองฝั่งลำน้ำ

แวะชม ถ้ำผาโหว่, น้ำตกทีลอจ่อ, น้ำตกสายรุ้ง, บ่อน้ำร้อน, แก่งตะโค๊ะบิ๊, ผาผึ้ง, ผาบ่อง, ผาเลือด

11.30 น. ขึ้นจากเรือยางใต้แก่งตะโค๊ะบิ๊ แล้วนั่งรถสองแถวไปยัง ถ้ำตะโค๊ะบิ๊
12.00 น. 

รับประทานอาหารกลางวัน (2) (ข้าวกล่อง) ด้านหน้า ถ้ำตะโค๊ะบิ๊

นำท่านเข้าชมถ้ำ โดยไกด์เยาวชนท้องถิ่นผู้มีประสบการณ์

14.30 น. 

เดินทางไป น้ำตกปะละทะ  เพื่อชมความสวยงามของ น้ำตกปะละทะ

15.30 น. เดินทางถึง หมู่บ้านปะละทะ ออกเดินเท้าจากทุ่งนาไปยังน้ำตกปะละทะ อิสระในการถ่ายภาพ เล่นน้ำ ชมความงามของน้ำตก
17.30 น.

แวะชมความงามขอ พระอาทิตย์ตก ณ ดอยหัวหมด ระหว่างทางกลับ

นำท่านเดินทางเข้าที่พัก ณ แค้มป์สุขเสถียร หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก
วันที่ 3น้ำตกทีลอซู - สวนส้ม - สำนักสงฆ์น้ำดั้น - วัดหนองหลวง
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก
08.30 น. 

เดินทางไป น้ำตกทีลอซู  ด้วยรถกะบะ ใช้เวลาประมาณ 2 ช.ม.(ฝุ่นเยอะมากๆ) เมื่อถึงจุดบริการนักท่องเที่ยวเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ต้องเดินเท้าอีกประมาณ 30 นาที (1.5 ก.ม.) เข้าสู่ น้ำตกทีลอซู ระหว่างทางเดินชมและศึกษาธรรมชาติตลอดเส้นทาง อิสระในการเล่นน้ำ และถ่ายรูป ตามอัธยาศัย

12.30 น. เดินทางกลับ จุดบริการนักท่องเที่ยว

รับประทานอาหารกลางวัน (5) (ข้าวกล่อง)
14.30 น. 

นำท่านเดินทางออกจากเขตรักษาพันธุ์ป่าทีลอซู ขึ้นรถกะบะคันเดิม
นำท่านเดินทางไปยัง
 สวนส้มทานน้ำส้มคั้นสดๆ และเลือกซื้อส้มสายน้ำผึ้งกลับบ้าน เพื่อเป็นของฝาก

15.00 น.นำท่านเดินทางไปยัง สำนักสงฆ์น้ำดั้น ชมวังปลา ไห้วพระ และทำบุญโดยเลี้ยงอาหารปลา
16.00 น.

นำท่านเดินทางไปยัง วัดหนองหลวง ชม โบสถ์ไม้สักทองซึ่งเป็นโบสถ์ที่สวนงาม โดยสร้างจากไม้สักทองทั้งหลัง
นำท่านเดินทางกลับที่พัก พร้อมบริการอาหารว่าง อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น. 

รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ห้องอาหารของที่พัก

ชมการแสดงดนตรีท้องถิ่นจากเด็ก และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองจำหน่ายในราคาถูก
*** หากทางที่พักมีนักท่องเที่ยว 40 ท่านขึ้นไป มีคาราโอเกะ บริการฟรี !!!

วันที่ 4ดอยหัวหมด - ถ้ำสีฟ้า (Blue Cave) - โรชาคาเฟ่ -  กรุงเทพมหานคร
05.00 น. ตื่นเช้า พร้อมรับเครื่องดื่มอุ่น ๆ กาแฟ, โอวัลติน ก่อนนำท่านเดินทางโดยรถสองแถวของทางที่พัก ไปชม ทะเลหมอก ที่ ดอยหัวหมด 
06.00 น.เดินทางถึง ดอยหัวหมด นำท่านเดินเท้าออกกำลังกายขึ้นเขา เพื่อเก็บภาพความประทับใจ กับความสวยงามของ ทะเลหมอก ในทัศนียภาพ 360 องศา พร้อมแสงอาทิตย์ยามเช้า
07.30 น. 

รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของที่พัก

นำท่านเดินทางไปยัง ถ้าสีฟ้า (Blue Cave) สถานที่ท่องเที่ยว UNSEEN แห่งใหม่ของ แม่สอด ที่เปิดให้เข้าชมมาได้ไม่นาน จุดน่าสนใจ ของถ้ำแห่งนี้ คือ ภายในตัวถ้ำสีฟ้ายามที่สะท้อนกับแสงไฟ เผยให้เห็นถึงลวดลายของผนังถ้ำที่ธรรมชาติสร้างสรรค์่ ราวกับเป็นผลงานศิลปะ และที่เป็นไฮไลต์สำคัญ ก็คือ อุโมงค์งวงช้าง ที่เป็นหินมีลักษณะเป็นโพรง คล้ายกับงวงช้างขนาดใหญ่ อยู่ตรงกลางถ้ำ

นำท่านเดินทางไป ร้านกาแฟสวย บรรยากาศดี วิถีลอฟท์ @โรชาคาเฟ่ จ.ตาก

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหารระหว่างการเดินทาง

14.00 น. นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

แวะซื้อของฝากและ อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
24.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

สิ้นสุดการให้บริการ

***************************************************************************
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ6,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ6,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ6,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ6,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พัก ห้องละ 2-4 ท่าน)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 7 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

1. วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม

2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%

4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

5. ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 เข็ม แล้ว ก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน ทั้งนี้ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน และได้รับการตรวจโควิดแล้วได้ผลเป็นลบ ก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันคืนเงิน 50% ของจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วในทุกกรณี

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

 • เสื้อกันหนาว หมวก และถุงมือ
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy