ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE039 : ทัวร์น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก [ถดูแล้ง นั่งรถเข้า] 4 วัน 2 คืน (Van)

DE039 : ทัวร์น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก [ถดูแล้ง นั่งรถเข้า] 4 วัน 2 คืน (Van)


อ.แม่สอด จ.ตาก - อุ้มผาง - ล่องแก่งแม่กลอง - น้ำตกทีลอจ่อ - ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ - น้ำตกปะละทะ - พระอาทิตย์ตก ณ ดอยหัวหมด - น้ำตกทีลอซู - สวนส้ม - วังปลา - โบสถ์ไม้สักทอง - ดอยหัวหมด - น้ำตกพาเจริญ - ตลาดริมเมย - ตลาดมูเซอ

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE039-00202-05 ธ.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP6,200จองด่วน
DE039-00309-12 ธ.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE039-00416-19 ธ.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE039-00523-26 ธ.ค. 64รถตู้ปรับอากาศ VIP5,900จองด่วน
DE039-00630 ธ.ค. 64-02 ม.ค. 65รถตู้ปรับอากาศ VIP6,500จองด่วน
DE039-00731 ธ.ค. 64-03 ม.ค. 65รถตู้ปรับอากาศ VIP6,500จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพ ฯ - อ.แม่สอด จ.ตาก
20.30 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ อ.แม่สอด จ.ตาก
21.00 น.ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2อ.อุ้มผาง - ถ้ำผาโหว่ - น้ำตกทีลอจ่อ - น้ำตกสายรุ้ง - บ่อน้ำร้อน - แก่งตะโค๊ะบิ๊ - ผาผึ้ง - ผาบ่อง - ผาเลือด
05.30 น.

เดินทางถึง อ.อุ้มผาง

เข้าที่พัก (ห้องรวม 4-10 คน ไม่มีห้องคู่) เตรียมสัมภาระล่องแก่งผจญภัย

รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหารของที่พัก

09.00 น. 

เริ่มต้นล่องแก่งลำห้วยแม่กลอง สัมผัสกับธรรมชาติและความงามของสองฝั่งลำน้ำ

แวะชม ถ้ำผาโหว่, น้ำตกทีลอจ่อ, น้ำตกสายรุ้ง, บ่อน้ำร้อน, แก่งตะโค๊ะบิ๊, ผาผึ้ง, ผาบ่อง, ผาเลือด

11.30 น. ขึ้นจากเรือยางใต้แก่งตะโค๊ะบิ๊ แล้วนั่งรถสองแถวไปยัง ถ้ำตะโค๊ะบิ๊
12.00 น. 

รับประทานอาหารกลางวัน (2) (ข้าวกล่อง) ด้านหน้า ถ้ำตะโค๊ะบิ๊

นำท่านเข้าชมถ้ำ โดยไกด์เยาวชนท้องถิ่นผู้มีประสบการณ์

14.30 น. 

เดินทางไป น้ำตกปะละทะ  เพื่อชมความสวยงามของ น้ำตกปะละทะ

15.30 น. เดินทางถึง หมู่บ้านปะละทะ ออกเดินเท้าจากทุ่งนาไปยังน้ำตกปะละทะ อิสระในการถ่ายภาพ เล่นน้ำ ชมความงามของน้ำตก
17.30 น. 

แวะชมความงามขอพระอาทิตย์ตก ณ ดอยหัวหมด ระหว่างทางกลับที่พัก

นำท่านเดินทางเข้าที่พักระดับมาตรฐานหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก
วันที่ 3น้ำตกทีลอซู - สวนส้ม - สำนักสงฆ์น้ำดั้น - วัดหนองหลวง
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก
08.30 น. 

เดินทางไป น้ำตกทีลอซู  ด้วยรถกะบะ ใช้เวลาประมาณ 2 ช.ม.(ฝุ่นเยอะมากๆ) เมื่อถึงจุดบริการนักท่องเที่ยวเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ต้องเดินเท้าอีกประมาณ 30 นาที (1.5 ก.ม.) เข้าสู่ น้ำตกทีลอซู ระหว่างทางเดินชมและศึกษาธรรมชาติตลอดเส้นทาง อิสระในการเล่นน้ำ และถ่ายรูป ตามอัธยาศัย

12.30 น. เดินทางกลับ จุดบริการนักท่องเที่ยว

รับประทานอาหารกลางวัน (5) (ข้าวกล่อง)
14.30 น. 

ออกจากเขตรักษาพันธุ์ป่าทีลอซู ขึ้นรถกะบะคันเดิม

เดินทางไป สวนส้ม ทานน้ำส้มคั้นสดๆ และเลือกซื้อส้มสายน้ำผึ้งกลับบ้าน เพื่อเป็นของฝาก

15.00 น. เดินทางถึง สำนักสงฆ์น้ำดั้น ชม วังปลา ไห้วพระ และทำบุญโดยเลี้ยง อาหารปลา
 
16.00 น. 

เดินทางถึง วัดหนองหลวง ชม โบสถ์ไม้สักทอง ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สวนงาม โดยสร้างจากไม้สักทองทั้งหลัง

เดินทางกลับที่พัก พร้อมบริการอาหารว่าง พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น. 

รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ห้องอาหารของที่พัก

ชมการแสดงดนตรีท้องถิ่นจากเด็ก และช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองจำหน่ายในราคาถูก
***หากทางที่พักมีนักท่องเที่ยว 40 ท่านขึ้นไป มีคาราโอเกะ บริการฟรี!!!!

วันที่ 4ดอยหัวหมด - ถ้ำสีฟ้า -  ตลาดริมเมย - กรุงเทพมหานคร
05.30 น. 

ตื่นเช้า พร้อมรับเครื่องดื่มอุ่นๆ กาแฟ, โอวัลติน ก่อนนำท่านเดินทางโดยรถสองแถวของทางที่พัก ไปชมทะเลหมอก ที่ ดอยหัวหมด

06.00 น.เดินทางถึง ดอยหัวหมด นำท่านเดินเท้าออกกำลังกายขึ้นเขา เพื่อเก็บภาพความประทับใจ กับความสวยงามของ ทะเลหมอก ในทัศนียภาพ 360 องศา พร้อมแสงอาทิตย์ยามเช้า
07.30 น. 

รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของที่พัก

เดินทางกลับ อ.แม่สอด

09.00 น. 

นำท่านเดินทางไปยัง ถ้ำสีฟ้า (Blue Cave) สถานที่ท่องเที่ยว UNSEEN แห่งใหม่ของ แม่สอด ที่เปิดให้เข้าชมมาได้ไม่นาน จุดน่าสนใจ ของถ้ำแห่งนี้ คือ ภายในตัวถ้ำสีฟ้ายามที่สะท้อนกับแสงไฟ เผยให้เห็นถึงลวดลายของผนังถ้ำที่ธรรมชาติสร้างสรรค์่ ราวกับเป็นผลงานศิลปะ และที่เป็นไฮไลต์สำคัญ ก็คือ อุโมงค์งวงช้าง ที่เป็นหินมีลักษณะเป็นโพรง คล้ายกับงวงช้างขนาดใหญ่ อยู่ตรงกลางถ้ำ

11.00 น.

นำท่านเดินทางไป ร้านกาแฟสวย บรรยากาศดี วิถีลอฟท์ @โรชาคาเฟ่ จ.ตาก

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหารระหว่างการเดินทาง

14.00 น.

นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

แวะซื้อของฝากและ อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหาร ระหว่างการเดินทาง

24.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,200 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ6,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ5,900 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ5,700 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,200 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ6,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ6,500 บาท
เด็กอายุ 04 - 11 ปี ราคาท่านละ6,200 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ1,500 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ ไปกลับ กทม. - อุ้มผาง พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ
 • ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องรวม 4-8 คน ทีวี พัดลม น้ำอุ่น มีห้องน้ำหลายห้อง)
 • ค่าเรือยางในการล่องแก่ง พร้อมอุปกรณ์
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ารถยนต์ในพื้นที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • ทัวร์น้ำตกทีลอซู ล่องแก่งแม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก พักรีสอร์ท 2 คืน นั่งรถกะบะเข้าน้ำตก เหมาะสำหรับคนรักธรรมชาติ ที่ไม่ต้องลำบากมากนัก
 • รองเท้ากันลื่น
 • รองเท้ารัดส้น
 • เสื้อกันฝนและกันหนาว
 • หมวกกันแดด ครีมกันแดด
 • เสื้อผ้าสำหรับเล่นน้ำ เช่นกางเกงขาสั้น ผ้ายืด ที่สะดวกในการเล่นน้ำ และล่องเรือยาง
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

ทุกวัน : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 085-149-9980 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy