ทัวร์น้ำตกทีลอซู ควบ น้ำตกทีลอเล อ.อุ้มผาง จ.ตาก เที่ยวภาคเหนือ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE041 : ทัวร์น้ำตกทีลอซู ควบ น้ำตกทีลอเล อ.อุ้มผาง จ.ตาก 5 วัน 3 คืน (Van)

DE041 : ทัวร์น้ำตกทีลอซู ควบ น้ำตกทีลอเล อ.อุ้มผาง จ.ตาก 5 วัน 3 คืน (Van)


ทัวร์น้ำตกทีลอซู ควบ น้ำตกทีลอเล เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก

อ.อุ้มผาง - แก่งลำห้วยแม่กลอง - ถ้ำผาโหว่ - น้ำตกทีลอจ่อ - น้ำตกสายรุ้ง - บ่อน้ำร้อน - แก่งตะโค๊ะบิ๊ - ผาผึ้ง - ผาบ่อง - ผาเลือด - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง - น้ำตกทีลอซู - วัดหนองหลวง - บ้านสมุนไพร - หมู่บ้านปะละทะ - น้ำตกทีลอเล - แก่งเลกะดิ - แก่งบันได 3 ขั้น - แก่งตุ๊กแก - แก่งหักศอก - แก่งอกแตก - แก่งกะชอชิทะ -  ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร - หมู่บ้านเซปละ - ห้วยหินแดง - ดอยหัวหมด - ถ้ำสีฟ้า (Blue Cave) - โรชาคาเฟ่

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - อ.แม่สอด จ.ตาก
19.30 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง มุ่งหน้าสู่ อ.แม่สอด จ.ตาก
** รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง / เบาะนั่งสามารถปรับเอนได้อิสระต่อกัน / มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง / มีหัวชาร์จ USB **
20.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2  อ.อุ้มผาง - แก่งลำห้วยแม่กลอง - ถ้ำผาโหว่ - น้ำตกทีลอจ่อ - น้ำตกสายรุ้ง - บ่อน้ำร้อน - แก่งตะโค๊ะบิ๊ - ผาผึ้ง - ผาบ่อง - ผาเลือด - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง - น้ำตกทีลอซู - วัดหนองหลวง - บ้านสมุนไพร
เช้า

เดินทางถึง อ.อุ้มผาง

เข้าที่พัก เตรียมสัมภาระล่องแก่งผจญภัย

รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ห้องอาหารของที่พัก

09.00 น. 

เริ่มต้นล่องแก่งลำห้วยแม่กลอง สัมผัสกับธรรมชาติและความงามของสองฝั่งลำน้ำ

ระหว่างการล่องแวะชม ถ้ำผาโหว่, น้ำตกทีลอจ่อ, น้ำตกสายรุ้ง, บ่อน้ำร้อน, แก่งตะโค๊ะบิ๊, ผาผึ้ง, ผาบ่อง, ผาเลือด แช่น้ำแร่ธรรมชาติ  ชมความงามของแม่น้ำแม่กลอง

11.30 น.

ขึ้นจากเรือยางที่ด่านผาเลือด แล้วนั่งรถสองแถวต่อ

12.00 น. เดินทางถึงจุดบริการนักท่องเที่ยว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ทำการเขตด้านใน

รับประทานอาหารกลางวัน (2) (ข้าวกล่อง)
12.30 น. นำท่านเดินเท้าเข้า น้ำตกทีลอซู ระยะทาง1.5 กม.ใช้เวลาเดินประมาณ 30 นาที สัมผัสความสวยงาม และความยิ่งใหญ่ของ น้ำตกทีลอซู ระหว่างทางเดิน ชมและศึกษาธรรมชาติตลอดเส้นทาง
13.00 น. ถึง น้ำตกทีลอซู ถ่ายรูป เล่นน้ำ ตามอัธยาศัย
16.00 น. นำท่านนั่งรถคันเดิม เพื่อเดินทางกลับที่พัก
17.00 น. แวะชม โบสถ์ไม้สักทองวัดหนองหลวง ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สวนงาม โดยสร้างจากไม้สักทองทั้งหลัง และแวะชม บ้านสมุนไพร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก

หลังอาหาร อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
วันที่ 3 หมู่บ้านปะละทะ - น้ำตกทีลอเล - แก่งเลกะดิ - แก่งบันได 3 ขั้น - แก่งตุ๊กแก - แก่งหักศอก - แก่งอกแตก - แก่งกะชอชิทะ - ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก
08.00 น. นำท่านออกเดินทางโดยรถสองแถวไปยัง หมู่บ้านปะละทะ ระยะทาง 25 กิโลเมตร
09.00 น. เดินทางถึง หมู่บ้านปะละทะ เตรียมพร้อม ผจญ 14 แก่งตั้งแต่ระดับ 2-4 สู่ น้ำตกทีลอเล

เริ่มตั้งแต่ แก่งเลกะดิ แก่งบันได 3 ขั้น แก่งตุ๊กแก แก่งหักศอก ฯลฯ
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (5) (ข้าวกล่อง) ระหว่างทาง
13.00 น. ออกล่องเรือยางกันต่อ ชมธรรมชาติสองข้างทาง ผ่านแก่งอกแตก แก่งกะชอชิทะ (แก่งช้างชนภูเขา)
15.00 น. เดินทางถึง น้ำตกทีลอเล ชมความงามของน้ำตกและเก็บภาพสวย ๆ ไว้เป็นที่ระลึก

จากนั้น ล่องเรือ+เดินลัดเลาะริมแม่น้ำย้อนขึ้นมา 500 เมตร ถึง จุดพักแรม (จุดนัดช้าง)
17.00 น.เดินทางถึง แค้มป์พัก นำสัมภาระเข้าเต็นท์ แล้วลงอาบน้ำห้วยแม่กลองกลาง ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร (ผืนป่าฝั่งตะวันออก) ในเขตรอยต่อ จ.ตาก กับ อุทัยธานี
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (6) อร่อยกับอาหารรสเด็ด จากไกด์นำทาง
วันที่ 4 หมู่บ้านเซปละ - ห้วยหินแดง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (7) จากฝีมือไกด์คนเดิม

หลังอาหาร เก็บสัมภาระ เตรียมตัวออกเดินทางตัดป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันออก ใช้เวลาในการเดินเท้าประมาณ 6-8 ชั่วโมง เพื่อเดินทางไป หมู่บ้านเซปละ ระหว่างทางเดินป่าชมธรรมชาติกลางป่าทุ่งใหญ่นเรศวร (ผืนป่าฝั่งตะวันออก)
เที่ยงเดินทางถึง ห้วยหินแดง แวะพัก รับประทานอาหาร (8) ข้าวกล่อง

จากนั้น เดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านเซปละ
16.00 น.เดินทางถึง หมู่บ้านเซปละ นั่งรถสองแถวที่มารอรับกลับสู่ที่พัก
17.00 น.เดินทางถึงที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น.รับประทานอาหารเย็น (9) ณ ห้องอาหารของที่พัก

หลังอาหาร อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
วันที่ 5 ดอยหัวหมด - ถ้ำสีฟ้า (Blue Cave) - โรชาคาเฟ่ -  กรุงเทพมหานคร
05.00 น. ตื่นเช้า พร้อมรับเครื่องดื่มอุ่น ๆ กาแฟ, โอวัลติน ก่อนนำท่านเดินทางโดยรถสองแถวของทางที่พัก ไป ชมทะเลหมอก ที่ ดอยหัวหมด
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (10) ณ ห้องอาหารของที่พัก

จากนั้น Check out ออกจากที่พัก นำท่านเดินทางไปยัง ถ้ำสีฟ้า (Blue Cave) สถานที่ท่องเที่ยว UNSEEN แห่งใหม่ของ แม่สอด ที่เปิดให้เข้าชมมาได้ไม่นาน จุดน่าสนใจ ของถ้ำแห่งนี้ คือ ภายในตัวถ้ำสีฟ้ายามที่สะท้อนกับแสงไฟ เผยให้เห็นถึงลวดลายของผนังถ้ำที่ธรรมชาติสร้างสรรค์่ ราวกับเป็นผลงานศิลปะ และที่เป็นไฮไลต์สำคัญ ก็คือ อุโมงค์งวงช้าง ที่เป็นหินมีลักษณะเป็นโพรง คล้ายกับงวงช้างขนาดใหญ่ อยู่ตรงกลางถ้ำ
 
นำท่านเดินทางไป ร้านกาแฟสวย บรรยากาศดี วิถีลอฟท์ @โรชาคาเฟ่ จ.ตาก

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหารระหว่างการเดินทาง
14.00 น. นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

แวะซื้อของฝาก และ อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
22.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักบ้าน 2 คืน + พักเต็นท์ พร้อมเครื่องนอน 1 คืน)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 10 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 เข็ม แล้ว ก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน ทั้งนี้ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน และได้รับการตรวจโควิดแล้วได้ผลเป็นลบ ก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันคืนเงิน 50% ของจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

  * การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 9 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 12 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • ทัวร์ น้ำตกทีลอซู ควบ น้ำตกทีลอเล ล่องแก่งแม่กลอง Camping 1 คืน แล้วกลับมาพักรีสอร์ท 2 คืน เหมาะสำหรับคนรักธรรมชาติ พร้อมทั้งกายและใจ
 • รองเท้ากันลื่น รองเท้ารัดส้น
 • เสื้อกันฝนและกันหนาว
 • หมวกกันแดด ครีมกันแดด
 • เสื้อผ้าสำหรับเล่นน้ำ เช่นกางเกงขาสั้น ผ้ายืด ที่สะดวกในการเล่นน้ำ และล่องเรือยาง
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป
 • ปลั๊กสามตา

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy