ทัวร์เชียงราย น่าน แพร่ 2567/2024 ทัวร์เที่ยวเชียงราย ทัวร์เที่ยวน่าน ทัวร์เที่ยวแพร่ เที่ยวภาคเหนือ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE037 : โปรแกรมทัวร์เชียงราย น่าน แพร่ 4 วัน 2 คืน (Van)

DE037 : โปรแกรมทัวร์เชียงราย น่าน แพร่ 4 วัน 2 คืน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - จ.เชียงราย
19.00 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงราย
19.30 น.ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2 วัดถ้ำป่าอาชาทอง - วัดร่องขุ่น - บุญรอดฟาร์ม - ภูชี้ฟ้า
เช้า

เดินทางถึง เชียงราย แวะให้ทุกท่านทำภารกิจส่วนตัว

รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร

เดินทางไป สำนักสงฆ์วัดถ้ำป่าอาชาทอง-พระขี่ม้าบิณฑบาตร

สำนักสงฆ์วัดถ้ำป่าอาชาทอง-พระขี่ม้าบิณฑบาตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง เป็นหนึ่งใน Unseen Thailand ที่อยู่บนดอยสูงในถิ่นกันดารห่างไกล ของจังหวัดเชียงราย ในการเดินทางและบรรทุกสัมภาระ แค่ละครั้งแม้แต่ชาวบ้านยังต้องใช้ม้าแกลบ ท่านพระครู เหนือชัย โฆษิโต หรือเป็นที่รู้จักดีว่า “พระขี่ม้า” ดำรงตำเเหน่งเป็นเจ้าอาวาส ของสำนักสงฆ์ฯ อดีตนายทหารม้าเก่า เป็นผู้บุกเบิกตั้งสำนักสงฆ์แห่งนี้ขึ้นมา จึงให้พระเณรที่นี่ใช้ม้าเป็นพาหนะในการออกบิณฑบาตรวิ่งระยะทางร่วม 5 กม.ไปยังหมู่บ้านกว่า 40, 000 ไร่


 เดินทางไป วัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น วัดที่มีความสวยงามโดดเด่น สร้างโดย จินตนาการของอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดัง จัดเป็นงานพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ และงดงาม มากแห่งหนึ่ง ให้ท่านได้สักการะพระพุทธรูปภายใน พระอุโบสถ

เดินทางไป ไร่บุญรอด หรือ บุญรอดฟาร์ม (Boon Rawd Farm)

ไร่บุญรอด สวยงามด้วยไร่ชากว้างใหญ่สุดสายตา โอบล้อมด้วยภูเขากว้างใหญ่ และอากาศดีตลอดทั้งปี เที่ยวชมผลผลิตทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นพุทธรา มะเฟือง ไร่ชาอู่หลง และพืชผักผลไม้อีกหลากหลายชนิด และยังมีพรรณไม้ดอกหน้าหนาวสวยงามมากมายที่รอให้คุณไปชื่นชมอีกด้วย และอย่าลืมไปเดินเล่นชมทุ่งดอกปอเทืองที่จะบานสะพรั่งในช่วงธันวาคม

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ภูชี้ฟ้า

ภูชี้ฟ้า ยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่น สูงจากระดับน้ำทะเล 1,628 เมตร ด้านที่ติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีหน้าผาสูงชัน เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด ในฤดูหนาวจะมีทิวทัศน์ สวยงามเป็นพิเศษ ท่านชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขาที่ ดอยผาตั้ง ชมความสวยงาม อันน่าพิศวงของ ประตูสยามผาบ่อง ซึ่งมองเห็นประเทศลาว และแม่น้ำโขงได้อย่างชัดเจน

Check in เข้าที่พัก ให้ทุกท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก

วันที่ 3ภูชี้ฟ้า - น่าน - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน - วัดภูมินทร์
05.30 น.

เดินทางไป ยอดภูชี้ฟ้า เพื่อไปชมวิวตอนเช้ามืด ระหว่างทางท่านจะพบแปลงปลูก ป่านางพญาเสือโคร่ง ให้ท่านได้สูดอากาสบริสุทธิ์ ท่ามกลางทะเลหมอกที่ปกคลุมเทือกเขาอยู่เบื้องหน้า ชมภาพพระอาทิตย์ กำลังขึ้นทอแสงแห่งวันใหม่

เชิญทุกท่านเก็บภาพความประทับใจ ตามอัธยาศัย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดน่าน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร

เดินทางไป วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร (พระอารามหลวง) ศิลปะสมัยสุโขทัย มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี

เดินทางไป พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ซึ่งมี “งาช้างดำ” วัตถุโบราณสำคัญคู่เมืองน่าน

ตามด้วยสักการะ ศาลพระหลักเมืองน่าน

เดินทางไป วัดมิ่งเมือง วิหารปูนปั้น สีขาวงาช้าง

เดินทางไป วัดภูมินทร์

วัดภูมินทร์ วัดที่สร้างทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว โบสถ์และวิหาร สร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน ประตูไม้ทั้ง 4 ทิศ แกะสลักลวดลายงดงาม โดยฝีมือช่างเมืองน่าน

17.00 น.นำท่าน Check in เข้าสู่ที่พัก
18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหาร

อิสระช้อปปิ้ง เดินเล่นถนนคนเดิน

วันที่ 4 วัดพระธาตุเขาน้อย - พระธาตุแช่แห้ง - เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน - แพะเมืองผี - พระธาตุช่อแฮ - กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของที่พัก
นำท่านเดินทางไป วัดพระธาตุเขาน้อย

วัดพระธาตุเขาน้อย ปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตรงบริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน ถือเป็นจุดเดียวที่เห็นเมืองน่านจากมุมสูง

นำท่านเดินทางไป นมัสการ พระธาตุแช่แห้ง

พระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองน่านมาช้านาน เป็นพระธาตุประจำปีเถาะ ตามปีนักษัตรของชาวล้านนา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ห้องอาหารของที่พัก

นำท่านเดินทางไปยัง เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน จุดนัดหมายของคอกาแฟ

บ่าย

นำท่านเดินทางไป จ.แพร่ แวะชม แพะเมืองผี ชมปฏิมากรรมธรรมชาติของเสาดิน เกิดจากการพังทลายโดยการกัดเซาะตามธรรมชาติ

นำท่านเดินทางไป นมัสการ พระธาตุช่อแฮ

พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิดปีขาล เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนกลับ

17.00 น.

รับประทานอาหารเย็น (9) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร ออกเดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร

01.00 น.เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่ารีสอร์ท ระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 9 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเช้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • เยือนเมืองเหนือสุดในสยาม ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ชมดอกไม้นานาพรรณ พักรีสอร์ทระดับมาตรฐาน สบายๆกับวันพักผ่อนของทุกท่าน
 • หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
 • รองเท้าสวมใส่สบาย
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
 • กล้องถ่ายรูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy