ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ พระธาตุดอยสุเทพ หมีแพนด้า (ChiangMai City Tour) จ.เชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE026 : ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ พระธาตุดอยสุเทพ หมีแพนด้า จ.เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน (Van)

DE026 : ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ พระธาตุดอยสุเทพ หมีแพนด้า จ.เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน (Van)


Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว เยือนถิ่นวัฒนธรรมล้านนา 
ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ พระธาตุดอยสุเทพ (ChiangMai City Tour)
พิชิตสูงสุดแดนสยาม ... ดอยอินทนนท์ นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ 
ชมความงามของธรรมชาติเมืองเหนือ เหมาะสำหรับทุกท่านที่มีใจรักการท่องเที่ยว 
เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมแล้วไปกับเรา

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
19.00 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่
19.30 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2ดอยอินทนนท์ - น้ำตกวชิรธาร - วัดพระธาตุจอมทอง - วัดพระธาตุดอยคำ - ตลาดไนท์บาซ่าร์
เช้า

เดินทางถึงจ.เชียงใหม่ บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร

เดินทางไปยัง ดอยอินทนนท์ ชมทัศนียภาพของยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศ

นมัสการ พระธาตุนภเมทินีดล และ พระธาตุนภพลภูมิศิริ พระธาตุแห่งศรัทธาของชาวไทย

ชื่นชมพันธุ์ไม้หายาก เช่น กุหลาบพันปี ข้าวตอกฤาษีบริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา

เยี่ยมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งซึ่งปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวตามโครงการพระราชดำริ ชุ่มชื่นฉ่ำเย็นกับ น้ำตกวชิรธารฯลฯ สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ ตัวเมืองเชียงใหม่

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร
บ่าย

นำท่านเดินทางไป พระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ให้ท่านได้นมัสการ อธิษฐานขอพร หลวงพ่อทันใจ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากด้านให้โชคลาภอย่างรวดเร็วกับคนที่มาขอพร

นำท่าน Check in เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น. บริการอาหารค่ำ (3) ขันโตกดินเนอร์ ก่อนนำชม ตลาดไนท์บาซ่าร์ เลือกซื้อสินค้าและพักผ่อนตามอัธยาศัย
20.30 น.

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ... zzzzz

วันที่ 3พระธาตุดอยสุเทพ - พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ - สวนสัตว์เชียงใหม่ (หมีแพนด้า) - น้ำพุร้อนสันกำแพง - ขันโตกดินเนอร์ - ถนนคนเดิน [Options ไนท์ซาฟารีเวิลด์]
เช้า

บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านไปนมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ

พระธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาที่จังหวัดนี้ จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกันทุกคน ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่

09.30 น. นำท่านชม พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ซึงเป็นพระตำหนักสำหรับแปรพระราชฐาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
11.00 น. นำท่านไปยัง สวนสัตว์เชียงใหม่ ชมความน่ารักของ หมีแพนด้า ช่วงช่วง และหลินฮุ่ย
12.30 น. บริการอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหาร
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ อ.สันกำแพง ชม การทำร่มที่ขึ้นชื่อ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำพุร้อนสันกำแพง อิสระให้ท่านได้พักผ่อน ท่านสามารถอาบน้ำแร่ หรือจะต้มไข่เล่น

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่โรงแรม

17.00 น.

บริการอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร ท่านสามารถเดินชมสินค้าพื้นเมืองที่ ถนนคนเดิน ในช่วงค่ำอันเต็มไปด้วยแสงสี และของกินมากมาย

20.00 น. รถรอรับ นำท่านเดินทางไปส่งโรงแรม (หรือ จ่ายเพิ่มเพียงท่านละ 500 บาท ผจญภัย ตื่นเต้น เร้าใจ สัมผัสชีวิตสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดที่ ไนท์ซาฟารีเวิลด์)
วันที่ 4ปางช้างแม่สา - ฟาร์มกล้วยไม้ - พระธาตุหิริภุญชัย - กาดทุ่งเกวียน - กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. Check Out ออกจากที่พัก ก่อนมุ่งหน้าสู่ ปางช้างแม่สา ที่ อ.แม่ริม
09.00 น.

ถึงปางช้าง เพลิดเพลินไปกับความน่ารักแสนรู้ในการแสดงช้างและทำความรู้จักกับศิลปินช้างที่สามารถวาดภาพดอกไม้ หัวช้าง หรือล่าสุด เขียนหนังสือ จนโด่งดัง ข้ามโลก เยี่ยมลูกช้างแรกเกิดที่เนิร์สเซอร์รี่และชมความงามของกล้วยไม้และผีเสื้อหลากสีสันที่ ฟาร์มกล้วยไม้

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านสู่ จ.ลำพูน ให้ท่านได้นมัสการ พระธาตุหิริภุญชัย พระธาตุประจำปีเกิดปีระกา
14.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.ลำปาง แวะซื้อของฝาก ณ กาดทุ่งเกวียน อิสระในการรับประทานอาหารเย็น
17.00 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ประมาณห้าทุ่ม พร้อมความประทับใจ
**หมายเหตุโปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหาร 8 มื้อ + ค่าอาหารว่าง น้ำดื่มและขนมตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
 • ค่าสต๊าฟนำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือ
  ไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี

 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • เยือนถิ่นวัฒนธรรมล้านนา พิชิตสูงสุดแดนสยาม ... ดอยอินทนนท์ นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ ชมความงามของธรรมชาติเมืองเหนือ เหมาะสำหรับทุกท่านที่มีใจรักการท่องเที่ยว 
 • หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
 • รองเท้าสวมสบาย
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy