ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ สะเมิง ม่อนแจ่ม เที่ยวภาคเหนือ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE134 : ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ สะเมิง ม่อนแจ่ม 3 วัน 1 คืน (Van)

DE134 : ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ สะเมิง ม่อนแจ่ม 3 วัน 1 คืน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกกรุงเทพฯ - เชียงใหม่
19.00 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่ 
19.30 น.ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2จ.เชียงใหม่ - อช.ดอยอินทนนท์ - พระมหาธาตุเจดีย์ - น้ำตกวชิรธาร - อ.สะเมิง
05.00 น.เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ทำภาระกิจส่วนตัว นำท่านเดินทางไปยังจุดที่สูงที่สุดของแดนสยาม ยอดดอยอินทนนท์ ที่ระดับความสูง 2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร อิสระอาหารเช้าแบบง่ายๆ (แซนด์วิช ขนมปัง นมถั่วเหลือง)
08.00 น.นำท่านลงจากดอย และแวะนมัสการ พระมหาธาตุเจดีย์ ถ่ายรูปวิวสวยๆ ดอกไม้งามๆ กับบรรยากาศยามเช้า ที่ท่านต้องประทับใจอย่างแน่นอน
09.30 น.นำท่านเดินทางลงจาก ดอยอินทนนท์ แวะ น้ำตกวชิรธาร
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ อ.สะเมิง เมืองปลูกสตรอว์เบอร์รีอันขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่
15.00 น.

เดินทางถึง อำเภอสะเมิง

นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ บ้านหลองข้าวสะเมิง หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 น.

ไฮไลท์ 1 เดินทางช่วงเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม

นำท่านเดินทางไปชมความสวยงามของ ทุ่งดอกเก๊กฮวย สีขาวสวยบริสุทธิ์ ซึ่งจะบานสะพรั่งในทุกหน้าหนาว (ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม) ที่บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ ซึ่งมีให้ชมมากมายหลากหลายไร่ แต่ละไร่ก็มีความสวยงามแตกต่างกันออกไป บางไร่ตั้งอยู่บนเชิงเขา มีการปลูกดอกเก๊กฮวยลดหลั่นกันลงมาตามความชันของเนินเขา มองไปสวยงามสุด ๆ โดยเฉพาะวันที่แดดออกอากาศดี ท้องฟ้าก็สวยใส ดอกเก๊กฮวยก็หวานละมุน เป็นจุดถ่ายรูปสวย ๆ ที่ไม่ควรพลาด

ไฮไลท์ที่ 2 เดินทางช่วงเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม

นำท่านเดินทางไปชม ทุ่งข้าวบาร์เลย์ หรือ ทุ่งข้าวสาลี ตั้งอยู่ภายใน ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง อ.สะเมิง จ. เชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการผลิต การอารักขาการเก็บเกี่ยวผลผลิต ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวสาลีที่ดีและเหมาะสม อีกทั้งให้บริการ วิชาการด้านข้าวสาลี ที่นี่นอกจากจะเป็นศูนย์วิจัยข้าวสาลีแล้ว ยังถือว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพ เป็นทุ่งข้าวสาลีที่ ไม่ได้กว้างมาก แต่เหล่าบรรดานักถ่ายภาพนิยม มาถ่ายภาพโดยเฉพาะภาพพรอตเทรตกับต้นข้าวสีทองพริ้วไหว หากใครสนใจ มาเที่ยวแนะนำให้มาช่วงบ่ายแก่ถึงเย็นเพราะในเวลานี้พระอาทิตย์ตกหลังยอดเขาสาดแสงมากระทบกับต้นข้าว สีทองที่พริ้วไหว ได้บรรยากาศ อบอุ่นละงดงาม ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการมาเที่ยวชมทุ่งข้าวสาลี คือ ช่วง กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคม ของทุกปี โดยจะเริ่มปลูก ประมาณเดือนมกราคม และมีสีเขียวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และจะเปลี่ยนเป็นสืเหลืองอร่าม ไปทั่วทุ่งตั้งแต่ปลาย เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคม

18.30 น.บริการอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร อิสระพักผ่อน ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย ราตรีสวัสดิ์
วันที่ 3อ.สะเมิง - ไร่สตอว์เบอร์รี่ - ม่อนแจ่ม - พระธาตุดอยคำ - กาดทุ่งเวียน - กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหาของที่พัก หลังอาหาร เก็บสัมภาระเช็คเอ้าท์ เตรียมพร้อมออกเดินทาง

ก่อนโบกมืออำลาสะเมิง นำท่านไปชม ช๊อป แชะ ไร่สตอว์เบอร์รี่สีแดงสด ผลไม้อันขึ้นชื่อของ สะเมิง กันแบบไกล้ชิด ท่ามกลาง สายหมอก และอากาศที่หนาวเย็น อิสระเก็บสตอว์เบอร์รี่สด ๆ จากไร่ พร้อมเก็บภาพความประทับใจกันตามอัธยาศัย

09.30 น.

นำท่านเดินทางไปยัง ดอยม่อนแจ่ม

ดอยม่อนแจ่ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ม่อนแจ่มมีอากาศเย็นสบายตลอดปี มีหมอกยามเช้า สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบ มองเห็นทิวเขาสลับกันไป ไกลสุดลูกหูลูกตา อีกด้านก็จะเป็นไร่ปลูกพืชต่างๆ ของโครงการหลวง บนยอดดอยม่อนแจ่มมีพื้นที่ไม่มากนัก สามารถเดินชมความงดงามได้จนทั่วอย่างสบาย สิ่งที่น่าสนใจซึ่งเป็นไฮไลต์ของการมาเที่ยวม่อนแจ่ม คือ ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ ชมวิว ชมแปลงพืชผักและผลไม้เมืองหนาว ที่นี่ มีร้านค้า ร้านอาหารไว้คอยให้บริการ ที่อยู่ติดริมเขาได้บรรยากาศดีมาก

นำท่าน นั่งล้อเลื่อนไม้ (ฟอมูล่าม้ง) และให้ท่านได้สัมผัสถึงบรรยากาศที่หนาวเย็น จุดชมวิวทิวทัศน์ที่งดงาม ให้ท่านได้ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร
บ่าย

นำท่านเดินทางไป พระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ให้ท่านได้นมัสการ อธิษฐานขอพร หลวงพ่อทันใจ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากด้านให้โชคลาภอย่างรวดเร็วกับคนที่มาขอพร

นำท่านออกเดินทางจาก มุ่งหน้าสู่ กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง แวะซื้อของฝากคนทางบ้าน

เย็น

อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหารระหว่างการเดินทาง

นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

เดินทางถึง กรุงเทพฯ ประมาณเที่ยงคืน โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

สิ้นสุดการให้บริการ
***************************************************************************
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ


เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน  (ห้องน้ำในตัว+แอร์+ทีวี+น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 4 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
 • ค่าสต๊าฟนำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy