ประเพณีโคมลอยยี่เป็ง ปี 2567/2024 ยี่เป็ง ปี 2562 จ.เชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE027 : ประเพณีโคมลอยยี่เป็ง ปี 2563 จ.เชียงใหม่ 3 วัน 1 คืน (Van)

DE027 : ประเพณีโคมลอยยี่เป็ง ปี 2563 จ.เชียงใหม่ 3 วัน 1 คืน (Van)


Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวงานประเพณี ซึ่งจัดขึ้นเพียงปีละครั้ง 
"เทศกาลลอยโคมยี่เป็ง" ของชาวเชียงใหม่
พบกับโคมลอยนับพันๆดวง พักโรงแรมระดับมาตรฐาน พร้อมบริการด้วยทีมงานมืออาชีพ

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
21.00 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่
21.30 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2พระธาตุดอยสุเทพ - พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ - สวนสัตว์เชียงใหม่ - โคมลอยยี่เป็ง
เช้า

เดินทางถึง จ.เชียงใหม่ บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร
หลังอาหารนำท่านไปนมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ

พระธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่จังหวัดนี้จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกันทุกคน ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่

และจากนั้นนำท่านชม พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ซึ่งเป็นพระตำหนักสำหรับแปรพระราชฐาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

เที่ยงบริการอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหาร (ร้านข้าวซอยเชียงใหม่)
บ่ายนำท่านไปยัง สวนสัตว์เชียงใหม่ ชมความน่ารักของ หมีแพนด้า ช่วงช่วง และหลินฮุ่ย
ที่พัก

Check in เข้าที่พักระดับมาตรฐาน เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

เย็น

เตรียมตัวเที่ยวงาน เทศกาลประเพณียี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ร่วมลอยกระทงแบบล้านนา ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการประกวดกระทงใบตอง ท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงามและอากาศหนาวเย็นของเมืองเชียงใหม่
สถานที่ที่น่าไปเที่ยวชมงานยี่เป็งในเชียงใหม่
          - บริเวณสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ (ฟรี)
          - ข่วงประตูท่าแพ (ฟรี)
          - วัดโลกโมฬี (ฟรี)
          - ธุดงคสถานล้านนา (ยี่เป็งอินเตอร์ เสียค่าเข้าร่วมงาน 100-200 usd)
          - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (รออัพเดท)
          - ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ (ฟรี)
          - สะพานนวรัฐ (ฟรี)
          - ขัวเหล็ก (ฟรี)
          - วัดพันเตา (ฟรี)
          - ถนนช้างคลาน ย่านไนท์บาซาร์ (ฟรี)
          - ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ
***(3,999 บาท บัตรผู้ใหญ่ /1,999 บาท บัตรเด็ก (สูงไม่เกิน 120 ซม.)
เด็กอายุไม่เกิน 4 ขวบ และหรือ ความสูงไม่เกิน 100 ซม. สามารถเข้างานฟรี)
หมายเหตุ: รายละเอียดค่าเข้าร่วมงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามอีกครั้ง

มื้อนี้ปล่อยอิสระตามอัธยาศัย รอเวลา ช๊อตเด็ด ปล่อยโคมลอยนับพันๆ ดวงลอยขึ้นบนท้องฟ้า เป็นภาพประทับใจหนึ่งปีมีครั้งเดียว ใครพลาดกดชัตเตอร์ไม่ทัน ก็ต้องรอปีหน้าเลยทีเดียว

สมควรแก่เวลา เชิญท่านกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย...ZZzz

วันที่ 3ปางช้างแม่สา - ฟาร์มกล้วยไม้ - วัดพระธาตุดอยคำ - กาดทุ่งเกวียน - กรุงเทพฯ
เช้า

บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก

Check out ออกจากที่พัก ก่อนมุ่งหน้าสู่ ปางช้างแม่สา ที่ อ.แม่ริม

เดินทางถึง ปางช้าง เพลิดเพลินไปกับความน่ารัก แสนรู้ในการแสดงช้าง และทำความรู้จักกับศิลปินช้างที่สามารถวาดภาพดอกไม้ หัวช้าง หรือล่าสุด เขียนหนังสือ จนโด่งดัง ข้ามโลก เยี่ยมลูกช้างแรกเกิดที่เนิร์สเซอร์รี่และชมความงามของกล้วยไม้และผีเสื้อหลากสีสันที่ ฟาร์มกล้วยไม้

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร
บ่ายนำท่านเดินทางไป พระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ให้ท่านได้นมัสการ อธิษฐานขอพร หลวงพ่อทันใจ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากด้านให้โชคลาภอย่างรวดเร็วกับคนที่มาขอพร
เย็น

ออกเดินทางสู่ จ.ลำปาง แวะซื้อของฝาก ณ กาดทุ่งเกวียน อิสระในการรับประทานอาหารเย็น
จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

23.30เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 1 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 4 มื้อ
 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่าสต๊าฟนำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • เที่ยวชมงานประเพณีลอยกระทงของชาวเชียงใหม่ หรือที่เรียกว่า "เทศกาลยี่เป็ง" ซึ่ง 1 ปีมีครั้งเดียว
 • ของใช้ส่วนตัว
 • หมวก, เสื้อกันหนาว
 • รองเท้าสวมสบาย
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy