แพ็คเกจทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน เที่ยวภาคเหนือ

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE143 : แพ็คเกจทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน

DE143 : แพ็คเกจทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน

Belle Villa Resort Pai @ปาย
ชาสารักไทย รีสอร์ท

แพ็คเกจทัวร์ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน

สะพานประวัติศาสตร์ | บ้านสันติชล | ถนนคนเดินปาย | จุดชมวิวดอยกิ่วลม | แม่ฮ่องสอน | วัดจองคำจองกลาง | พระธาตุดอยกองมู | บ้านรักไทย | ถนนคนเดิน | ริมเขื่อนบ้านรักไทย | ปางอุ๋ง |สะพานซูตองเป้

 

คณะเดินทาง 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 8,900 บาท
*คนขับรถเป็น Driver Guide / อิสระอาหารทุกมื้อ / ไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง


คณะเดินทาง 4-5 ท่าน ราคาท่านละ 9,900 บาท
คณะเดินทาง 6-7 ท่าน ราคาท่านละ 7,900 บาท
คณะเดินทาง 8-9 ท่าน ราคาท่านค่ะ 6,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่แรกจ.เชียงใหม่ - อ.ปาย - สะพานประวัติศาสตร์ปาย - Coffee In Love - วัดน้ำฮู - บ้านสันติชล - ถนนคนเดินปาย
........น.

จุดนัดพบ : สนามบิน / สถานีขนส่ง / ที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่ โดยมีทีมงานให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก 

........น.นำท่านออกเดินทางด้วยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง มุ่งหน้าสู่ อ.ปาย
10.30 น.

เดินทางถึง อ.ปาย นำท่านชม สะพานประวัติศาสตร์

สะพานประวัติศาสตร์ ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง อำเภอปายจึงกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง โดยหลงเหลือไว้เพียงแต่สะพานแห่งนี้ว่า “สะพานประวัติศาสตร์”

นำท่านเดินทางไป Coffee In Love แวะถ่ายรูปกับร้านกาแฟร้านดัง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นำท่านเดินทางไป Check in เข้าที่พัก ณ Belle Villa Resort Pai @ปาย

เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  พักห้องละ 2-3 ท่าน (แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)

นำท่านเดินทางไป วัดน้ำฮู นมัสการพระอุ่นเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล

นำท่านเดินทางไป บ้านสันติชล ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน สามารถชมบ้านดิน ชิมชา และโล้ชิงช้า เดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร จากนั้น ให้ท่านได้ท่องราตรี ชิมโรตีหลากรส ช้อปปิ้งของ

ที่ระลึกมากมาย ณ ถนนคนเดินปาย จากนั้น กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย Good night … zzzzzz

ที่พัก Belle Villa Resort Pai @ปาย
วันที่สองจุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล - จุดชมวิวดอยกิ่วลม - จุดชมวิวจ่าโบ่ - วัดจองคำจองกลาง - พระธาตุดอยกองมู - บ้านรักไทย
05.30 น.

ตื่นเช้า รับอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางไอหมอกและลมหนาว

นำท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิว ทะเลหมอกหยุนไหล ชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้น ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก

หลังอาหารเก็บสัมภาระพร้อม Check out ออกจากที่พัก

นำท่านเดินทางไป จุดชมวิวดอยกิ่วลม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

นำท่านเดินทางไป จุดชมวิวจ่าโบ่ หรือ ชุมชนจ่าโบ่

จุดชมวิวจ่าโบ่ จุดชมวิวแห่งใหม่ท่ามกลางหมอกและขุนเขา สถานที่ฮิตของวัยรุ่นที่ต้องแวะเวียนกันไปถ่ายภาพเก็บความประทับใจ นอกจากนั้นยังมีก๋วยเตี๋ยวห้อยขาที่เป็นจุดเด่นของที่นี้อีกด้วย นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปจะต้องมีโอกาสได้ลองลิ่มรส มิเช่นนั้นแล้วถือว่าไปไม่ถึงอย่างแน่นอน

นำท่านออกเดินทางสู่ ตัวเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร 

บ่าย

นำท่านเดินทางไป วัดจองคำจองกลาง วัดแฝดที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒธรรมของเมืองไทใหญ่ และให้ท่านได้สักการะองค์หลวงพ่อโต ที่จำลองมากจากวัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร

จากนั้นนำท่านไปนมัสการองค์ พระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน และชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองสามหมอกจากมุมสูง

นำท่านเดินทางสู่ บ้านรักไทย

17.00 น.

เดินทางถึง บ้านรักไทย จากนั้น Check in เข้าที่พัก ณ ชาสารีสอร์ท @บ้านรักไทย

เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น (5) แบบยูนาน

19.00 น.

หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ถนนคนเดิน ริมเขื่อนบ้านรักไทย ในยามค่ำคืน

ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์

วันที่สามปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - ภูโคลน - สะพานซูตองเป้ - เชียงใหม่
05.30 น.เดินทางไป ปางอุ๋ง โครงการพระราชดำริปางตอง 2 ซึ่งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ท่านจะได้พบกับทิวสนริมทะเลสาบ และแสงยามเช้าสีทอง เป็นภาพที่สวยงามยิ่งนัก ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร
07.30 น.เดินทางกลับสู่ บ้านรักไทย รับประทานอาหารเช้า (6) 

หลังอาหาร อิสระในการเดินเล่น ถ่ายรูปกับวิวทะเลสาบสวย ๆ บ้านดิน พร้อม ชิมชารสเลิศ จากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง และช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย
09.30 น.

เก็บสัมภาระ Check out นำท่านเดินทางต่อไปยัง ภูโคลน (Unseen) ชมบ่อโคลน ซึ่งเป็นแหล่งบ่อโคลน

ธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ทดลองพอกโคลน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางไป สะพานซูตองเป้ สะพานไม้ไผ่ที่สร้างขึ้นโดย พระภิกษุ สามเณร และชาวบ้านกุงไม้สัก โดยสะพานแห่งนี้จะเชื่อมระหว่าง สวนธรรมภูสมะ กับ หมู่บ้านกุงไม้สัก เพื่อให้พระภิกษุสามเณร เดินบิณฑบาต และให้ชาวบ้านได้เดินข้ามสัญจรไปมาอีกด้วย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร นำท่านออกเดินทางต่อสู่ จังหวัดเชียงใหม่

22.40 น.

ส่งท่านเดินทางกลับ ภูมิลำเนา โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

** โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ **


เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน  ( แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 7 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าตั๋วเครื่องไป-กลับ กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ / เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ และพนักงานยกกระเป่า
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 5,000 บาท
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 20 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันคืนเงิน 50% ของจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางารเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy