ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ ดำน้ำเกาะทะลุ บางสะพาน 2566/2023 เที่ยวภาคใต้

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE137 : ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ ดำน้ำเกาะทะลุ บางสะพาน 2 วัน 1 คืน (Van)

DE137 : ทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ ดำน้ำเกาะทะลุ บางสะพาน 2 วัน 1 คืน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - วัดห้วยมงคล - ประจวบคีรีขันธ์ - พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ - บางสะพาน
05.30 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
06.00 น.ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

แวะให้ท่านรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหารระหว่างการเดินทาง

นำท่านเดินทางไปยัง วัดห้วยมงคล

10.00 น.

เดินทางถึง วัดห้วยมงคล นมัสการ หลวงปู่ทวด องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

วัดห้วยมงคล แต่เดิมใช้ชื่อว่า “วัดห้วยคต” ตั้งอยู่ ในชุมชนบ้านห้วยคต ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน นามใหม่จาก ห้วยคต เป็นห้วย “มงคล” ซึ่งปัจจุบัน ใช้เป็นทั้งชื่อหมู่บ้าน วัด โรงเรียน และโครงการต่างๆ อีกมากมาย

นำท่านชม พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ หรือ พระมหาเจดีย์เก้ายอดวิหาร เป็นอาคารจัตุรมุขสูงสี่ชั้น งดงามเหมือนดั่งวิมานที่ลอยอยู่ในอากาศ ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร
บ่าย

เดินทางถึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

เย็นบริการอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร อิสระพักผ่อน หรือ เช่าเรือเหมาลำ ออกไป ตกปลาหมึก (ราคา 10,000 บาท/ลำ รองรับได้ 20 ท่าน ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น.) ที่บริเวณอ่าวบางสะพานซึ่งยังมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลโดยเราจะเปิดไฟเขียวล่อให้ปลาหมึกมาเล่นไฟ ท่านจะเพลิดเพลินกับปลาที่มาเล่นไฟและการตกปลาหมึกโดยหมึกที่เราตกจะเป็นปลาหมึกกล้วยและหมึกหอมตกไม่ยากโดยเราจะใช้เหยื่อปลอมในการตกเด็กๆก็สามารถตกได้ ทางเรามีบริการพิเศษ ปิ้งย่างปลาหมึกสดสดที่ตกมาได้ รับประทานบนเรือ โดยทางเรามีแม่ครัวคอยบริการทำอาหารให้ท่าน ซึ่งท่านจะเพลิดเพลินกับการตกหมึกและอิ่มท้อง
วันที่ 2บางสะพาน - ดำน้ำเกาะทะลุ - วัดอ่างสุวรรณ - ตลาดน้ำหัวหิน - กรุงเทพฯ
06.30 น.

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก

หลังอาหาร อิสระให้ท่านเปลี่ยนชุดสำหรับ ดำน้ำดูประการัง

08.30 น.นำท่านลงเรือสปีดโบ้ท เพื่อเดินทางไป เกาะทะลุ
09.30 น.เดินทางถึง เกาะทะลุ จุดแรกถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ช่องทะลุ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า "เกาะทะลุ"
10.00 น.ดำน้ำชมปะการังต่อที่ อ่าวกรวด ซึ่งเป็นจุดที่มีปลาอาศัยอยู่มากที่สุดในเขตดำน้ำตื้นของเกาะทะลุ
11.00 น.ดำน้ำชมปะการังต่อที่ หาดเทียน หน้าเกาะทะลุ
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (4) บุฟเฟต์บนเรือ
บ่าย

นำท่านเดินทางกลับฝั่ง อิสระอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

นำท่านแวะกราบนมัสการ “หลวงปู่ไทร” ชม “โบสถ์ไม้ตาล” หนึ่งเดียวในไทย ที่ วัดอ่างสุวรรณ

“วัดอ่างสุวรรณ” หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดหนองหอย” ในอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาจดูเป็นวัดราษฎร์ธรรมดาๆ ทั่วไป แต่ที่ไม่ธรรมดาก็ตรงที่อุโบสถของวัดนี้งดงามเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของไทย เพราะเป็นโบสถ์ไม้ที่ทำมาจากต้นตาล

แวะให้ท่านได้ช้อปปิ้ง พร้อมมุมถ่ายรูปสุดซิค ที่ ตลาดน้ำหัวหิน สถานที่สุดฮิตแห่งใหม่ในหัวหิน 

ตลาดน้ำหัวหิน ได้ประยุกต์ระหว่างวิถีชีวิตในอดีตบวกกับการท่องเที่ยวและธุรกิจเกิดขึ้นเป็นตลาดน้ำหัวหิน ทางตลาดน้ำหัวหินได้สร้างขึ้นภายใต้แนวความคิดที่จะให้มีความโดดเด่น “ตลาดน้ำหัวหิน แปลกใหม่ ยิ่งใหญ่หรูหรา”ที่แปลกใหม่ เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด ด้วยสไตล์หัวหินย้อนยุคยิ่งใหญ่อยู่บนเนื้อที่กว่า 40 ไร่ หรูหราสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมและ การตกแต่ง ร้านค้าที่มีสินค้าหลากหลายทั้งของกินของใช้ จุดนั่งพักกันชิลๆ จะนั่งทานอาหารริมน้ำชมการแสดงที่มีสลับสับเปลี่ยนกันมาให้ความบันเทิง รวมถึงสิ่งอำนวยความ สะดวกต่างๆ ทั้งที่จอดรถและเรือท่องเทียวชมตลาด ฯลฯ PhuDoiLay จะพาเพื่อนๆเดินชมกันรอบๆ ตั้งแต่บ่ายมีร้านให้ช้อปใช้ชิมให้ดูให้แช๊ะกันเรียงว่าเพลินกันจนไปถึงค่ำ 

พร้อมให้คณะทัวร์อิสระทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

22.00 น.เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

สิ้นสุดการบริการ
***************************************************************************
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ


เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน  (ห้องน้ำในตัว+แอร์+ทีวี+น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 4 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
 • ค่าสต๊าฟนำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 4 แถว 12 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน (ผู้ใหญ่) ต่ำกว่า 10 ท่าน

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy